Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1997, 20Verdrag

A. TITEL

1. Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa; 2. Protocol inzake bestaande typen conventionele wapensystemen, met Bijlage; 3. Protocol inzake procedures betreffende de reclassificering van bepaalde modellen of versies van lesvliegtuigen met gevechtscapaciteit als onbewapende lesvliegtuigen; 4. Protocol inzake procedures betreffende de vermindering van wapensystemen beperkt bij het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa; 5. Protocol inzake procedures betreffende de categorisering van gevechtshelikopters en de recategorisering van algemeen inzetbare aanvalshelikopters; 6. Protocol inzake bekendmaking en uitwisseling van informatie, met Bijlage; 7. Protocol inzake inspectie; 8. Protocol inzake het Gemengd Overlegorgaan; 9. Protocol inzake de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa;

Parijs, 19 november 1990

B. TEKST

De Engelse tekst van Verdrag en Protocollen, met Bijlagen, is geplaatst in Trb. 1991, 31.

C. VERTALING

Zie Trb. 1991, 106.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1992, 126.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1992, 126 en 204 en Trb. 1995, 42.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1991, 31 en Trb. 1992, 126 en 204.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1991, 31, Trb. 1992, 126 en 204, Trb. 1995, 42 en Trb. 1996, 256.

Bijlage A bij het Slotdocument van de Eerste Toetsingsconferentie over de werking van het Verdrag; Wenen, 31 mei 1996

Behalve de in rubriek J van Trb. 1996, 256 genoemde hebben nog de volgende Staten een kennisgeving van goedkeuring nedergelegd bij de depositaris:

Griekenland27 september 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 14 oktober 1996
Canada17 oktober 1996
Slowakije22 oktober 1996
Denemarken23 oktober 1996
Bulgarije 5 november 1996
Luxemburg 3 december 1996
Tsjechië11 december 1996
Duitsland13 december 1996
IJsland16 december 1996
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 8 januari 1997
Noorwegen13 januari 1997

Aan de voorwaarden voor inwerkingtreding van Bijlage A bij het Slotdocument, zoals bepaald in Onderdeel VI, eerste lid, is niet voldaan voor 15 december 1996. Het Gemengd Overlegorgaan heeft op 1 december 1996 besloten de voorlopige toepassing van Onderdeel II, tweede en derde lid, Onderdeel IV en Onderdeel V te verlengen tot 15 mei 1997. De tekst van het besluit luidt als volgt:

“The provisional application of Section II, paragraphs 2 and 3, Section IV and Section V of the `Document agreed among the States Parties to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe of November 19, 1990" at the First Conference to Review the Operation of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe and the Concluding Act of the Negotiation on Personnel Strength (hereinafter referred to as the Document), as set out in Section VI of the Document, is hereby extended until 15 May 1997. The Document shall enter into force upon receipt by the Depositary of notification of confirmation of approval by all States Parties. If the Document does not enter into force by 15 May 1997, then it shall be reviewed by the States Parties.".


Uitgegeven de vijfde februari 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO