A. TITEL

Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Parijs, 27 november 1990

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van de Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 1991, 261.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van Wet van 24 februari 1993 (Stb. 140) luidt als volgt:

„Het op 27 november 1990 te Parijs tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1991, 26, wordt goedgekeurd voor Nederland".

Deze wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken P. DANKERT, de Staatssecretaris van Justitie A. KOSTO en de Minister van Economische Zaken J. E. ANDRIESSEN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie: Kamerstukken II 1990/91, 1991/92 22 207; Hand. II 1991/92, blz. 2963–3028, 3134–3165, 3214–3215, 5577–5612, 5615–5643, 5673–5702, 5750–5755, 5877–5881, 5899–5902 en 5904–5905. Kamerstukken I 1992/93, 22 207 (52, 52a, 52 b, 52 c, 52d, 52 e, 52 f); Hand. I 1992/93, blz. 735–779; zie vergadering d.d. 23 februari 1993.

E. BEKRACHTIGING

De volgende Staten hebben een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd:

België31 maart 1993
Luxemburg31 maart 1993
Italië15 maart 1994
Frankrijk10 april 1997
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 22 mei 1997

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst, welke vanaf 28 november 1990 voorlopig worden toegepast, zijn ingevolge artikel 4, tweede lid, in werking getreden op 1 juli 1997.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de Overeenkomst alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1991, 26.

Voor het op 18 april 1951 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 77.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 78.

Voor het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie zie ook, laatstelijk, Trb. 1992, 166.

Voor het op 14 juni 1985 te Schengen tot stand gekomen Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 121.

Voor de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het hierbovengenoemde Akkoord zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 122.

Uitgegeven de vierde juli 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Op 30 januari 1997 heeft de Duitse Regering in een mededeling aan de Depositaris gepreciseerd dat de ondertekening voor Duitsland op 27 november 1990 zonder voorbehoud van bekrachtiging of goedkeuring geschiedde.

Naar boven