Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 9Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts;

's-Gravenhage, 1 juli 1985

B. TEKST

De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1985, 141.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten het Verdrag ondertekend:

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland10 januari 1986
de Verenigde Staten van Amerika13 juni 1988
Canada11 oktober 1988
Australië17 oktober 1991
Frankrijk26 november 1991

C. VERTALING

Zie Trb. 1985, 141.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Rijkswet van 4 oktober 1995 (Stb. 507) luidt als volgt:

„Artikel 1

Het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, waarvan de Franse en de Engelse tekst alsmede de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Trb. 1985, 141, wordt goedgekeurd voor Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba."

Deze Rijkswet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Justitie E. M. A. SCHMITZ en de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. van MIERLO.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 1992/93, 1993/94, 1994/95, 23 054 (R 1464); Hand. II 1994/95, blz. 5919; Kamerstukken I 1994/95, nrs. 340 en 340a; Hand. I 1995/96, blz. 8.

E. BEKRACHTIGING

Het Verdrag is in overeenstemming met artikel 27, tweede lid, bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door de volgende Staten:

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland117 november 1989
Italië21 februari 1990
Australië17 oktober 1991
Canada220 oktober 1992
het Koninkrijk der Nederlanden28 november 1995
(voor Nederland)

F. TOETREDING

In overeenstemming met artikel 28, tweede lid, van de Conventie heeft de volgende Staat een akte van toetreding nedergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage:

Malta7 december 1994

Hiervan is mededeling gedaan aan de Verdragsluitende Staten bij nota van 19 december 1994. Aangezien geen bezwaren zijn gemaakt binnen de in de nota gestelde periode, is de toetreding per 31 december 1995 perfect geworden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 30, eerste lid, in werking getreden op 1 januari 1992 voor Australië, Italië en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (mede voor het eiland Man, Bermuda, het Britse Zuidpoolgebied, de Britse Maagdeneilanden, de Falklandeilanden, Gibraltar, Sint-Helena en onderhorigheden, Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden, de Soevereine Bases van het Verenigd Koninkrijk Akrotiri en Dhekelia op Cyprus, Hong Kong en Montserrat).

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Verdrag ingevolge artikel 30, tweede lid, letter a, voor Nederland op 1 februari 1996 in werking treden.

Voor de overige Staten in rubriek E treedt het Verdrag ingevolge artikel 30, tweede lid, letter a, in werking op de eerste dag van de derde kalendermaand na nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

Voor Malta zal het Verdrag ingevolge artikel 30, tweede lid, letter b, in werking treden op 1 maart 1996.

Voor de overige in rubriek H genoemde gebieden treedt het Verdrag ingevolge artikel 30, tweede lid, letter c, in werking op de eerste dag van de derde kalendermaand na de kennisgeving van toepasselijkverklaring.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

In overeenstemming met artikel 29 van het Verdrag is het Verdrag toepasselijk verklaard:

door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland op:

het eiland Man17 november 1989
Bermuda17 november 1989
het Britse Zuidpoolgebied17 november 1989
de Britse Maagdeneilanden17 november 1989
de Falklandeilanden17 november 1989
Gibraltar17 november 1989
Sint-Helena en onderhorigheden17 november 1989
Zuid-Georgia en de Zuidelijke
Sandwicheilanden17 november 1989
de Soevereine Bases van het Verenigd Koninkrijk Akrotiri en Dhekelia op Cyprus17 november 1989
Hong Kong130 maart 1990
Montserrat110 januari 1991
het baljuwschap Jersey120 december 1991
het eiland Guernsey (maar niet de eilanden Alderney en Sark128 april 1993
de Turks- en Caicoseilanden128 april 1993
door Canada2 op:
Alberta20 oktober 1992
Brits Columbia20 oktober 1992
New Brunswick20 oktober 1992
Newfoundland20 oktober 1992
Prins Edward-eiland20 oktober 1992
Manitoba314 april 1994
Saskatchewan4 8 juni 1994

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1985, 141.

In overeenstemming met artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties is het Verdrag op 31 januari 1992 geregistreerd bij het Secretariaat der Verenigde Naties onder nr. 28632.

Voor het op 31 oktober 1951 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht zie ook Trb. 1994, 87.

Op 4 oktober 1995 is tot stand gekomen de Wet conflictenrecht trusts (Stb. 508), houdende wettelijke bepalingen in verband met de aanvaarding van het onderhavige Verdrag.

Uitgegeven de achttiende januari 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

H. F. DIJKSTAL


XNoot
1

„Onder het volgende voorbehoud en de volgende verklaring:The United Kingdom, by way of reservation, declares that it will not apply the second paragraph of Article 16.

The United Kingdom declares, in accordance with Article 20, that the provisions of the Convention will be extended to trusts declared by judicial decisions."

XNoot
2

Voor de verklaringen afgelegd en het voorbehoud gemaakt bij de bekrachtiging zie noot 2 onder rubriek H.

XNoot
1

Onder hetzelfde voorbehoud en dezelfde verklaring als gemaakt door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bij de bekrachtiging (zie noot 1 onder rubriek E).

XNoot
2

Onder de volgende verklaringen en het volgende voorbehoud:

1. The Government of Canada declares [.....] that Canada may modify this declaration by submitting another declaration at any time".

2. The Government of Canada also declares, in accordance with Article 20 of the Convention, that the provisions of the Convention will be extended to trusts declared by judicial decisions in Alberta, British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and Prince Edward Island.

The Government of Canada further declares, by way of reservation, in accordance with Article 26 of the Convention and pursuant to Article 16, that the Province of Alberta will not apply the second paragraph of Article 16."

XNoot
3

Onder de volgende verklaringen:

In accordance with the provisions of Article 20, the Government of Canada declares that, in addition to trusts declared by judicial decisions in the Provinces of Alberta, British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and Prince Edward Island, the provisions of the Convention shall extend to trusts declared by judicial decisions in the Province of Manitoba.

The Government of Canada further declares that it may at any time submit other declarations or reservations, pursuant to Article 29 of the Convention, with respect to other territorial units."

XNoot
4

Onder de volgende verklaringen:

In accordance with the provisions of Article 20, the Government of Canada declares that, in addition to trusts declared by judicial decisions in the Provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Prince Edward Island, the provisions of the Convention shall extend to trusts declared by judicial decisions in the Province of Saskatchewan.

The Government of Canada further declares that it may at any time submit other declarations or reservations, pursuant to Article 29 of the Convention, with respect to other territorial units."