A. TITEL

Protocol houdende wijziging van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

Montreal, 30 september 1977

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1978, 124.

C. VERTALING

Zie Trb. 1978, 124.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 27 december 1978 (Bijl. Hand. II, 1978/79, 15 444 (R 1111), nr. 1) is het in de brieven vervatte Protocol in overeenstemming met artikel 60, tweede lid, en op de voet van artikel 61, derde lid, van de Grondwet overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en in overeenstemming met artikel 24 van het Statuut voor het Koninkrijk aan de Staten van de Nederlandse Antillen.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken D.F. VAN DER MEI en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat N. SMIT-KROES.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is op 16 februari 1979 verleend.

1) In Trb. 1978, 124 is ten onrechte 69 (1977) Nr. 1 vermeld als systematisch nummer.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1978, 124.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met het in het Protocol terzake gestelde een akte van bekrachtiging nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie:

Maleisië15 mei 1978
Hongarije 6 juli 1978
Roemenië24 augustus 1978
Pakistan29 augustus 1978
Irak31 augustus 1978
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 6 oktober 1978
Lesotho26 oktober 1978
Barbados 5 december 1978
Bulgarije11 december 1978
Tsjechoslowakije18 december 1978
Cuba22 december 1978
Finland 8 januari 1979
Joegoslavië22 februari 1979
Zweden 2 maart 1979
de Democratische Volksrepubliek Korea17 april 1979
Polen 7 mei 1979
het Koninkrijk der Nederlanden (voor het gehele Koninkrijk) 17 mei 1979
IJsland11 juni 1979
Mauritius 5 juli 1979
Frankrijk14 augustus 1979
Ethiopië 6 september 1979
Spanje25 september 1979
Luxemburg18 oktober 1979
Jordanië 2 november 1979
Argentinië14 november 1979
Australië 7 december 1979
Jemen (Zuid-) 9 januari 1980
Zwitserland 4 maart 1980
Guatemala12 mei 1980
Libanon15 september 1980
Griekenland23 oktober 1980
Uruguay10 november 1980
Senegal27 november 1980
de Verenigde Staten van Amerika 8 maart 1982
Denemarken 9 augustus 1982
Oostenrijk25 april 1983
Vietnam20 september 1983
de Seychellen23 september 1983
Afghanistan28 september 1983
Italië13 oktober 1983
Algerije16 januari 1984
Sri Lanka30 januari 1984
de Bondsrepubliek Duitsland15 februari 1984
China26 april 1984
Haïti21 september 1984
India31 januari 1985
België20 september 1985
Singapore22 september 1986
Guyana21 november 1986
Thailand13 januari 1987
de Verenigde Arabische Emiraten22 januari 1987
Togo24 april 1987
Mexico 1 juni 1987
Niger 8 april 1988
Ecuador22 april 1988
Antigua en Barbuda17 oktober 1988
Vanuatu31 januari 1989
Cyprus 5 juli 1989
Syrië18 juli 1989
Bahrein 7 februari 1990
Zambia15 mei 1990
Nieuw-Zeeland30 mei 1990
Indonesië20 november 1990
Oman 1 mei 1991
Saudi-Arabië25 juni 1991
Burundi10 oktober 1991
Uganda 3 februari 1992
Estland21 augustus 1992
Papoea-Nieuw-Guinea 5 oktober 1992
Turkije13 november 1992
Turkmenistan14 april 1993
de Tsjechische Republiek15 april 1993
Oezbekistan24 februari 1994
Malta25 maart 1994
Kroatië 6 mei 1994
Iran17 juni 1994
San Marino 3 februari 1995
Bosnië-Herzegowina 7 maart 1995
Eritrea 6 juni 1995

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1978, 124.

Het Protocol is nog niet in werking getreden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 124.

Voor het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart zie ook Trb. 1996, 32.

Voor een overzicht van de Protocollen tot wijziging van het bovengenoemd Verdrag zie ook rubriek J van Trb. 1996, 32.

Uitgegeven de negende februari 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven