Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 308Verdrag

A. TITEL

Herzien Internationaal Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom;

Stockholm, 14 juli 1967

B. TEKST

De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1969, 144.

Voor wijziging van de artikelen 13 en 14 van het Verdrag zie rubriek J van Trb. 1980, 31.

C. VERTALING

Zie Trb. 1970, 187, de rubrieken C en J van Trb. 1980, 31 en Trb. 1988, 22.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1974, 225.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1969, 1441, Trb. 1970, 1872, Trb. 1974, 225, Trb. 1980, 313, Trb. 1984, 74 en Trb. 1988, 224.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1970, 1871, Trb. 1974, 225, Trb. 1980, 312, Trb. 1984, 74 en Trb. 1988, 22.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 21, eerste lid, van het Verdrag een akte van toetreding bij de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom nedergelegd:

Guinee-Bissau28 maart 1988
Trinidad en Tobago16 mei 1988
Maleisië23 juni 1988
Lesotho327 juni 1989
Bangladesh329 november 1990
Swaziland12 februari 1991
Chili13 maart 1991
San Marino26 maart 1991
Gambia21 oktober 1991
Brazilië421 augustus 1992
Letland 7 juni 1993
Bolivia 4 augustus 1993
Honduras 3 november 1993
El Salvador18 november 1993
Litouwen21 februari 1994
Paraguay25 februari 1994
Estland24 mei 1994
Liberia27 mei 1994
Guyana25 juli 1994
Singapore23 november 1994
Saint Kitts en Nevis 3 januari 1995
Peru11 januari 1995
Saint Lucia3 9 maart 1995
Saint Vincent en de Grenadines29 mei 1995
Venezuela 9 juni 1995
Albanië 4 juli 1995
Costa Rica28 juli 1995
Azerbeidzjan25 september 1995
Canada523 februari 1996
Nicaragua3 3 april 1996
de Verenigde Arabische Emiraten 19 juni 1996
Panama 19 juli 1996

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende Staten hebben een verklaring van voortgezette gebondenheid aan het Verdrag afgelegd:

Slovenië12 juni 1992
Kroatië28 juli 1992
Oekraïne21 september 1992
Slowakijem.i.v. 1 januari 1993
Tsjechiëm.i.v. 1 januari 1993
Kazachstan16 februari 1993
Wit-Rusland14 april 1993
Bosnië-Herzegowina 2 juni 1993
Moldavië 3 juni 1993
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië23 juli 1993
Oezbekistan18 augustus 1993
Georgië18 januari 1994
Kirgizië14 februari 1994
Tadzjikistan14 februari 1994
Armenië17 mei 1994
Turkmenistan 1 maart 1995

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1970, 187, Trb. 1974, 225, Trb. 1980, 31, Trb. 1984, 74 en Trb. 1988, 22.

Krachtens de bepalingen van artikel 20, tweede lid, letter c, en artikel 20, derde lid, van het Verdrag zijn de artikelen 1 tot en met 12 in werking getreden voor:

Brazilië24 november 1992
Turkije 1 februari 1995
IJsland 9 april 1995
Canada26 mei 1996

en is het Verdrag in zijn geheel in werking getreden voor:

Guinee-Bissau28 juni 1988
Trinidad en Tobago16 augustus 1988
Maleisië 1 januari 1989
Lesotho28 september 1989
Bangladesh 3 maart 1991
Swaziland12 mei 1991
Chili14 juni 1991
San Marino26 juni 1991
Gambia21 januari 1992
Letland 7 juni 1993
Bolivia 4 augustus 1993
Honduras 1 januari 1994
El Salvador19 februari 1994
Litouwen22 mei 1994
Paraguay28 mei 1994
Estland24 augustus 1994
Liberia27 augustus 1994
Guyana25 oktober 1994
Singapore23 februari 1995
Saint Kitts en Nevis 9 april 1995
Peru11 april 1995
Saint Lucia 9 juni 1995
Saint Vincent en de Grenadines29 augustus 1995
Venezuela12 september 1995
Albanië 4 oktober 1995
Costa Rica31 oktober 1995
Azerbeidzjan25 december 1995
Nicaragua 3 juli 1996
de Verenigde Arabische Emiraten 19 september 1996
Panama 19 oktober 1996

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1974, 225, Trb. 1980, 31 en Trb. 1984, 74.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1969, 144, Trb. 1970, 187, Trb. 1974, 225, Trb. 1980, 31, Trb. 1984, 74 en Trb. 1988, 22.

Voor aanvullingen op het in rubriek J van Trb. 1969, 145 afgedrukte overzicht van de overeenkomsten op het gebied van de industriële eigendom zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 306.

Uitgegeven de achttiende november 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

De Russische Federatie heeft op 6 januari 1992 het volgende medegedeeld:“The Ministry for Foreign Affairs of the Russian Federation presents its compliments to the Director General of the World Intellectual Property Organization and has the honour to inform him that the membership of the Union of Soviet Socialist Republics in the World Intellectual Property Organization and all its bodies as well as participation in all the conventions, agreements and other international legal instruments signed in the framework of the World Intellectual Property Organization or under its auspices is continued by the Russian Federation (RF), and that in this connection the name `The Russian Federation' in place of the name `The Union of Soviet Socialist Republics' is to be used in the World Intellectual Property Organization.

The Russian Federation remains responsible in full for all rights and obligations of the USSR in the World Intellectual Property Organization, including the financial obligations.

This note certifies the credentials to represent the Russian Federation in the bodies of the World Intellectual Property Organization for all those currently possessing the credentials to represent the USSR in the World Intellectual Property Organization...."

XNoot
2

De Regering van Bulgarije heeft op 3 mei 1994 medegedeeld de bij de bekrachtiging afgelegde verklaring als bedoeld in artikel 28, tweede lid, in te trekken.

XNoot
3

De Regering van Polen heeft op 21 juli 1994 medegedeeld de bij de bekrachtiging afgelegde verklaring als bedoeld in artikel 28, tweede lid, in te trekken.

XNoot
4

De Regering van IJsland heeft op 23 december 1994 verklaard IJslands bekrachtiging uit te breiden tot de artikelen 1 tot en met 12 van het Verdrag.

XNoot
1

De depositaris meldde op 20 december 1990 het volgende:

Op 3 oktober 1990 heeft de Duitse Democratische Republiek opgehouden Verdragsluitende Partij bij het onderhavige Verdrag te zijn door de toetreding van deze Staat tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Op 11 juni 1991 heeft de Regering van de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek de verklaring met betrekking tot artikel 28, tweede lid, afgelegd bij de toetreding op 22 september 1970, ingetrokken.

XNoot
2

Turkije heeft op 28 oktober 1994 verklaard zijn toetreding uit te breiden tot de artikelen 1 tot en met 12 van het Verdrag.

XNoot
3

Onder het voorbehoud zich niet gebonden te achten aan artikel 28, eerste lid, van het Verdrag.

XNoot
4

Brazilië had reeds een akte van toetreding betreffende de artikelen 13 tot en met 30 van het Verdrag nedergelegd op 20 december 1974. De onderhavige akte betreft de artikelen 1 tot en met 12 van het Verdrag.

XNoot
5

Canada had reeds een akte van toetreding betreffende de artikelen 13 tot en met 30 van het Verdrag nedergelegd op 26 maart 1970. De onderhavige akte betreft de artikelen 1 tot en met 12 van het Verdrag.