A. TITEL

Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen;

's-Gravenhage, 25 oktober 1980

B. TEKST

De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1987, 139. Voor de ondertekeningen zie Trb. 1987, 139, Trb. 1990, 96, Trb. 1994, 100 en Trb. 1995, 223.

Behalve de aldaar genoemde Staten heeft nog de volgende Staat het Verdrag ondertekend:

Venezuela 16 oktober 1996

C. VERTALING

Zie Trb. 1987, 139.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1990, 96 en Trb. 1994, 100.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1987, 139, Trb. 1990, 96, Trb. 1994, 100 en Trb. 1995, 223.

Behalve de aldaar genoemde Staten heeft nog de volgende Staat een akte van bekrachtiging bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden nedergelegd:

Venezuela116 oktober 1996

F. TOETREDING

Zie Trb. 1987, 139, Trb. 1990, 96, Trb. 1994, 100 en Trb. 1995, 223.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 38, tweede lid, van het Verdrag een akte van toetreding bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden nedergelegd:

Colombia 13 december 1995
IJsland114 augustus 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat de toetreding van Hongarije aanvaard:

Argentinië27 september 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat de toetreding van Belize aanvaard:

Argentinië27 september 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat de toetreding van Ecuador aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat de toetreding van Burkina Faso aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Polen aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Italië17 november 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat de toetreding van Monaco aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat de toetreding van Roemenië aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat de toetreding van Mauritius aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van de Bahamas aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Israël24 oktober 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Honduras aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Israël24 oktober 1995
Argentinië27 september 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Panama aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Israël24 oktober 1995

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Chili aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Israël24 oktober 1995
Frankrijk24 november 1995
Italië15 mei 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Slovenië aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Israël24 oktober 1995
Chili27 februari 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Saint Kitts aanvaard:

Israël24 oktober 1995
Chili27 februari 1996
Argentinië27 september 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Cyprus aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Israël24 oktober 1995
Chili27 februari 1996
Griekenland20 mei 1996
Argentinië27 september 1996
Ierland 4 oktober 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten de toetreding van Zimbabwe aanvaard:

Nieuw-Zeeland16 augustus 1995
Australië18 januari 1996
Chili27 februari 1996
Cyprus22 mei 1996
Argentinië27 september 1996
Ierland 4 oktober 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben de volgende Staten de toetreding van Colombia aanvaard:

Luxemburg26 januari 1996
Panama13 februari 1996
Israël14 maart 1996
de Verenigde Staten van Amerika19 maart 1996
Cyprus22 mei 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 18 juni 1996
Duitsland22 augustus 1996
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland217 september 1996
Argentinië27 september 1996
Ierland 4 oktober 1996

In overeenstemming met artikel 38, derde lid, van het Verdrag hebben de volgende Staten de toetreding van IJsland aanvaard:

de Verenigde Staten van Amerika12 september 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland)16 september 1996
Argentinië27 september 1995
Ierland 4 oktober 1996
Luxemburg 15 oktober 1996

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1987, 139 en Trb. 1990, 96.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1987, 139, Trb. 1990, 96 en Trb. 1994, 100.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1987, 139, Trb. 1990, 96, Trb. 1994, 100 en Trb. 1995, 223.

Voor het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europees Verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de voogdij over kinderen en inzake het herstel van de voogdij zie ook Trb. 1995, 253.

Autoriteiten

Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Sede Nacional Avenida 68 No. 64-01

Santafé de Bogotá, D.C.,

Colombia

Mexico (wijziging)

Ms. Claudia Mendoza Mendoza

Coordinadora Adjunta de Litigios, Asesoría

y Defensoría Legal a Mexicanos en el Extranjero

Consultoría Jurídica

Secretaría de Relaciones Exteriores

Homero No. 213, piso 17

Colonia Chapultepec Morales

11570 México, Distrito Federal

Telephone: 254 7306

Fax: 327 3282

Venezuela

het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Venezuela

Zimbabwe

Secretary for the Ministry of Justice

Legal and Parliamentary Affairs

Uitgegeven de achttiende oktober 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Onder de volgende voorbehouden:

"Todas las communicaciones para la Autoridad Central deben estar redactadas en idioma espanol.

La República de Venezuela no está obligada a asumir ninguno de los gastos mencionados en el párrafo tercero de Artículo 26."

Vertaling

“All communications to the Central Authority should be drawn up in the Spanish language.

The Republic of Venezuela is not bound to assume any costs referred to in Article 26, paragraph 3."

XNoot
1

Onder de volgende voorbehouden:

“1. In accordance with Article 42, paragraph 1, and Article 24, paragraph 2, of the Convention, Iceland makes a reservation with regard to Article 24, paragraph 1, and objects to the use of French in any application, communication or other document sent to its Central Authority.

2. In accordance with Article 42, paragraph 1, and Article 26, paragraph 3, of the Convention, Iceland makes a reservation that it shall not be bound to assume any costs referred to in Article 26, paragraph 2, resulting from the participation of legal counsel or advisers or from court proceedings, except insofar as those costs may be covered by its system of legal aid and advice.

The other provisions of the Convention shall be inviolably observed."

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

“Notwithstanding the provisions of the said Article 38 regarding entry into force of the Convention as between the acceding State and the State that has declared its acceptance of the accession, the municipal law of the United Kingdom was amended with effect from 1 March 1996 to give effect to the provisions of the Convention between it and Colombia from the date when the Convention enters into force for Colombia. I should be grateful for confirmation of the date of 1 March 1996 as the date on which the Convention entered into force between the United Kingdom and Colombia."

Op 17 september 1996 heeft de depositaris de Regering van Colombia om instemming met de door het Verenigd Koninkrijk voorgestelde datum gevraagd.

Naar boven