Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 282Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken;

's-Gravenhage, 18 maart 1970

B. TEKST

De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1979, 38. Zie ook Trb. 1981, 70.

Voor de ondertekeningen zie Trb. 1979, 38, Trb. 1982, 113 en Trb. 1986, 101.

C. VERTALING

Zie Trb. 1979, 38.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 70.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1979, 38, Trb. 1981, 70, Trb. 1982, 113, Trb. 1994, 94 en Trb. 1995, 222.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1979, 38, Trb. 1981, 70, Trb. 1982, 113, Trb. 1984, 146, Trb. 1986, 101, Trb. 1994, 94 en Trb. 1995, 222.

Behalve de aldaar genoemde hebben in overeenstemming met artikel 39, tweede lid, van het Verdrag nog de volgende Staten een akte van toetreding nedergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden:

Estland1 2 februari 1996
Polen213 februari 1996

In overeenstemming met artikel 39, vierde lid, van het Verdrag heeft nog de volgende Staat verklaard de toetreding van Mexico tot het Verdrag te aanvaarden:

Italië26 maart 1996

In overeenstemming met artikel 39, vierde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten verklaard de toetreding van Australië tot het Verdrag te aanvaarden:

Italië17 november 1995
Slowakije21 maart 1996

In overeenstemming met artikel 39, vierde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten verklaard de toetreding van Venezuela tot het Verdrag te aanvaarden:

Italië17 november 1995
Australië21 november 1995
Israël19 januari 1996
Slowakije21 maart 1996

In overeenstemming met artikel 39, vierde lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten verklaard de toetreding van Letland tot het Verdrag te aanvaarden:

Duitsland18 september 1995
Italië17 november 1995
Australië21 november 1995
Noorwegen28 november 1995
Israël29 december 1995
Slowakije21 maart 1996
Denemarken23 april 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland en Aruba) 17 juni 1996
Zweden14 augustus 1996
de Verenigde Staten van Amerika12 september 1996

In overeenstemming met artikel 39, vierde lid, van het Verdrag hebben de volgende Staten verklaard de toetreding van Estland tot het Verdrag te aanvaarden:

Luxemburg19 april 1996
Denemarken23 april 1996
Slowakije26 april 1996
Israël 1 mei 1996
Italië 7 mei 1996
Finland 6 juni 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland en Aruba) 17 juni 1996
Duitsland 2 juli 1996
de Verenigde Staten van Amerika12 september 1996

In overeenstemming met artikel 39, vierde lid, van het Verdrag hebben de volgende Staten verklaard de toetreding van Polen tot het Verdrag te aanvaarden:

Luxemburg 3 april 1996
Denemarken23 april 1996
Slowakije26 april 1996
Israël 1 mei 1996
Finland 6 juni 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland en Aruba) 17 juni 1996
Duitsland16 juli 1996
de Verenigde Staten van Amerika12 september 1996

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1979, 38, Trb. 1981, 70, Trb. 1982, 113, Trb. 1984, 146, Trb. 1986, 101, Trb. 1994, 94 en Trb. 1995, 222.

Tussen Mexico en de volgende Staat is het Verdrag in werking getreden op de daarbij vermelde datum:

Italië25 mei 1996

Tussen Australië en de volgende Staten is het Verdrag in werking getreden op de daarbij vermelde datum:

Italië16 januari 1996
Letland20 januari 1996
Venezuela20 januari 1996
Slowakije20 mei 1996

Tussen Venezuela en de volgende Staten is het Verdrag in werking getreden op de daarbij vermelde datum:

Italië16 januari 1996
Australië20 januari 1996
Israël19 maart 1996
Slowakije20 mei 1996

Tussen Letland en de volgende Staten is het Verdrag in werking getreden c.q. zal het Verdrag in werking treden op de daarbij vermelde datum:

Duitsland17 november 1995
Italië16 januari 1996
Australië20 januari 1996
Noorwegen27 januari 1996
Israël27 februari 1996
Slowakije20 mei 1996
Denemarken22 juni 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland en Aruba) 16 augustus 1996
Zweden13 oktober 1996
de Verenigde Staten van Amerika11 november 1996

Tussen Estland en de volgende Staten is het Verdrag in werking getreden c.q. zal het Verdrag in werking treden op de daarbij vermelde datum:

Luxemburg18 juni 1996
Denemarken22 juni 1996
Slowakije25 juni 1996
Israël30 juni 1996
Italië 6 juli 1996
Finland 5 augustus 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland en Aruba) 16 augustus 1996
Duitsland31 augustus 1996
de Verenigde Staten van Amerika11 november 1996

Tussen Polen en de volgende Staten is het Verdrag in werking getreden c.q. zal het Verdrag in werking treden op de daarbij vermelde datum:

Luxemburg 2 juni 1996
Denemarken22 juni 1996
Slowakije25 juni 1996
Israël30 juni 1996
Finland 5 augustus 1996
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland en Aruba) 16 augustus 1996
Duitsland14 september 1996
de Verenigde Staten van Amerika11 november 1996

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1979, 38, Trb. 1981, 70, Trb. 1986, 101 en Trb. 1994, 94.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1979, 38, Trb. 1981, 70, Trb. 1982, 113, Trb. 1984, 146, Trb. 1986, 101, Trb. 1994, 94 en Trb. 1995, 222.

Autoriteiten

Estland

The Ministry of Justice

Letland

Ministry of Justice

Brivibas Boulevard 34

LV-1536, Riga

Tel: 282607

Fax: 28 55 75

Polen

Zie noot 2 van rubriek F op blz. 3

Slowakije

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Slovak Republic

fax: (00427) 5316035

Uitgegeven de achttiende oktober 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Onder de volgende verklaringen:

“1) On the basis of Article 8 the judges of the pursuing state have the right to participate in the process operation to the preceding consent of the Ministry of Justice of the Republic of Estonia;

2) on the basis of Article 11, a person may refuse to participate in the taking of evidence or process operation, in case he has the right or commitment to it in accordance with the laws of his home-state;

3) on the basis of Article 23 the Republic of Estonia fulfills a requisition where the producing of the document or its copy is requested if it corresponds to the following requirements:

a) process has been launched;

b) documents have been reasonably identified according to the dates, the contents or other information;

c) circumstances have been indicated giving ground to presume that the documents are in the property, possession of the person or known to him."

XNoot
2

Onder de volgende verklaringen en voorbehouden:

“Articles 23 and 33 will not be applicable within the territory of the Republic of Poland." (vertaling)

Declarations

Article 2, Paragraph 1 – the Central Authority designated to receive requests for service coming from another contracting state shall be the Ministry of Justice.

Article 8 – the Authority designated to complete a certificate of service in the Republic of Poland shall be the Ministry of Justice.

Article 24 and Article 27 p.a. – other authorities (in addition to the Central Authority) designated to receive requests for service shall be the voivodship courts.

Reservations

Article 23 – the Republic of Poland declares, that it will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining “pre-trial discovery of documents" as known in Common Law countries.

Article 33 – the Republic of Poland exclude the application on its territory of:

– the provisions of Article 4 paragraph 2,

– the provisions of Chapter II, excluding provisions of Article 15." (vertaling)