A. TITEL

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, met bijlage;

's-Gravenhage, 5 oktober 1961

B. TEKST

De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1963, 28.

Voor de ondertekeningen zie Trb. 1965, 182, Trb. 1971, 61, Trb. 1978, 5 en Trb. 1984, 144.

C. VERTALING

Zie Trb. 1963, 28 en Trb. 1995, 221.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1965, 182.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1963, 28, Trb. 1965, 182, Trb. 1966, 188, Trb. 1968, 61, Trb. 1969, 105, Trb. 1971, 61, Trb. 1973, 71, Trb. 1978, 5, Trb. 1979, 44, Trb. 1982, 111, Trb. 1984, 144, Trb. 1989, 100 en Trb. 1992, 122.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1968, 61, Trb. 1970, 8, Trb. 1973, 71 Trb. 1978, 5, Trb. 1979, 44, Trb. 1982, 111, Trb. 1989, 100, Trb. 1992, 122, Trb. 1994, 90 en Trb. 1995, 221.

Overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten een akte van toetreding nedergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage:

Letland11 mei 1995
Liberia124 mei 1995
El Salvador14 september 1995
Andorra15 april 1996

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende Staat heeft een verklaring van voortgezette gebondenheid afgelegd:

Barbados11 augustus 1995

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1965, 182, Trb. 1966, 188, Trb. 1968, 61, Trb. 1969, 105, Trb. 1970, 8, Trb. 1971, 61, Trb. 1973, 71, Trb. 1978, 5, Trb. 1979, 44, Trb. 1982, 111, Trb. 1984, 144, Trb. 1989, 100, Trb. 1992, 122, Trb. 1994, 90 en Trb. 1995, 221.

Ingevolge artikel 12, derde lid, is het Verdrag voor de volgende Staten in werking getreden op de erbij vermelde data:

Letland30 januari 1996
Liberia1 8 februari 1996
El Salvador31 mei 1996

Wat Andorra betreft, loopt de in artikel 12, tweede lid, van het Verdrag bedoelde consultatieperiode tot 1 november 1996.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1965, 82, Trb. 1966, 188, Trb. 1967, 92, Trb. 1968, 61, Trb. 1970, 8, Trb. 1971, 61, Trb. 1973, 71, Trb. 1978, 5, Trb. 1982, 111, Trb. 1984, 144 en Trb. 1989, 100.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1963, 28, Trb. 1965, 182, Trb. 1966, 188, Trb. 1967, 92 en 157, Trb. 1968, 61, Trb. 1969, 105, Trb. 1970, 8, Trb. 1971, 61, Trb. 1973, 71, Trb. 1978, 5, Trb. 1979, 44, Trb. 1982, 111, Trb. 1984, 144, Trb. 1989, 100, Trb. 1992, 122, Trb. 1994, 90 en Trb. 1995, 221.

Autoriteiten

Ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van het Verdrag hebben nog de volgende Staten medegedeeld welke autoriteiten bevoegd zijn om apostilles als bedoeld in artikel 3, eerste lid, af te geven:

52. Letland

The Ministry of Foreign Affairs

Brivibas bvld 36

Riga LV-1395

tel. 280425, 286815

fax 371 2227755, 371 88228121

53. Liberia

– The Minister of Foreign Affairs, Deputies and Assistant Ministers;

– The Minister of Justice, the Deputies and Assistant Ministers;

– The Clerk and Deputy Clerk(s) of the Supreme and Circuit Court(s);

– The Registrars and Deputy Registrars of Corporations; and

– The Commissioner and Deputy Commissioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof.

54. Barbados

The Sollicitor-General

The Deputy Sollicitor Court

The Registrar of the Supreme Court

The Permanent Secretary-Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs, Tourism and International Transport

The Chief of Protocol

Ministry of Foreign Affairs, Tourism and International Transport

In overeenstemming met artikel 6, tweede lid, van het Verdrag hebben de volgende Staten sinds de uitgifte van Trb. 1995, 221 wijzigingen aangebracht in de eerder aangewezen autoriteiten, welke bevoegd zijn om apostilles als bedoeld in artikel 3, eerste lid, af te geven:

2. het Koninkrijk der Nederlanden

in Aruba

de Directeur van het Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken.

9. Portugal

voor het Overzeese gebiedsdeel Macau

The Governor of Macau, Palácio do Governo, Av. da Praia Grande Macau Tel. 853-563355, Fax. 853-563377 The Assistant Secretary for Justice of Macau, Edifício dos Secretários Adjuntos, 1o andar, Macau Tel. 853-561666, Fax. 853-595961; and The Head of Justice Department of Macau, Av. da Praia Grande, 594, Edifício BCM, 8o andar, Macau Tel. 853-564225, Fax. 853-318052

24. Seychellen

1. The Minister responsible for Foreign Affairs, or any person designated and officially authorised by him/her;

2. The Attorney General, or any person designated and officially authorised by him/her;

3. The Secretary to the Cabinet;

4. The Registrar of the Supreme Court.

27. Israël

1. The Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel

2. Registrars of Magistrates' Courts and Civil Servants appointed by the Minister of Justice under Notaries Law, 1976.

29. de Verenigde Staten van Amerika

voor Massachusetts

– Deputy Secretary of the Commonwealth of Massachusetts for Public Records (beginning in 1981 through January 13, 1995)

– Deputy Secretary of State of the Commonwealth of Massachusetts (beginning January 16, 1995, through November 16, 1995)

– Secretary of the Commonwealth of Massachusetts (from November 17, 1995).

Uitgegeven de achttiende oktober 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Tegen deze toetreding is bezwaar gemaakt door België, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika.

XNoot
1

Het Verdrag is niet in werking getreden tussen Liberia en België, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika (zie rubriek F).

Naar boven