Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 254Verdrag

A. TITEL

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, met bijlage;

Parijs, 3 december 1982

B. TEKST

De tekst van Protocol en bijlage is geplaatst in Trb. 1983 911). Zie voor de ondertekeningen ook Trb. 1986, 133 en Trb. 1990, 142.


0) Op 3 oktober 1990 is de Duitse Democratische Republiek toegetreden tot de Bondsrepubliek Duitsland.

C. VERTALING

Zie Trb. 1983, 91.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1986, 133.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1986, 133 en Trb. 1990, 142.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 5, tweede lid, van het Protocol een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur:

Peru30 maart 1992
Oostenrijk18 december 1992

F. TOETREDING

Zie Trb. 1986, 133 en Trb. 1990, 142.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 5, tweede lid, van het Protocol een akte van toetreding nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur:

Panama26 november 1990
de Russische Federatie11 februari 1992

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende Staten hebben verklaard zich gebonden te achten aan de bepalingen van het Protocol:

Tsjechië26 maart 1993
Slowakije31 maart 1993

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1986, 133.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1983, 91, Trb. 1986, 133 en Trb. 1990, 142.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest der Verenigde Naties zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 277.

Voor het op 16 november 1945 te Londen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zie ook Trb. 1996, 167.

Voor de op 2 februari 1971 te Ramsar (India) tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels zie ook Trb. 1996, 253.

Uitgegeven de drieëntwintigste september 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. KOK