Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1995, 173Verdrag

A. TITEL

Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, met bijlage;

Madrid, 21 mei 1980

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van de Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 1980, 129. Voor de ondertekeningen zie ook Trb. 1981, 74 en 234.

De Overeenkomst is voorts nog in overeenstemming met artikel 9, eerste lid, ondertekend voor:

Frankrijk110 november 1982
Liechtenstein220 oktober 1983
Spanje3 1 oktober 1986
Portugal16 maart 1987
Finland11 september 1990
Hongarije 6 april 1992
Polen19 januari 1993

C. VERTALING

Zie Trb. 1981, 74.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 234.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1981, 74 en 2341

Behalve de aldaar genoemde hebben voorts nog de volgende Staten overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van de Overeenkomst een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa:

Zwitserland 3 maart 1982
Oostenrijk18 oktober 1982
Ierland 3 november 1982
Luxemburg30 maart 1983
Liechtenstein26 januari 1984
Frankrijk214 februari 1984
Italië329 maart 1985
België 6 april 1987
Portugal10 januari 1989
Spanje424 augustus 1990
Finland511 september 1990
Polen19 maart 1993
Hongarije621 maart 1994

F. TOETREDING

De volgende Staat heeft in overeenstemming met artikel 10, tweede lid, van de Overeenkomst een akte van toetreding nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa:

Oekraïne21 september 1993

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1981, 234.

Voor de in rubriek F genoemde Staat is de Overeenkomst ingevolge artikel 10, tweede lid, drie maanden na het tijdstip van nederlegging van de akte van toetreding van kracht geworden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1980, 129.

Voor het op 5 mei 1949 te Londen tot stand gekomen Statuut van de Raad van Europa, zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 94.

Uitgegeven de negentiende juli 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Onder de volgende verklaring:«Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques.»

XNoot
2

Onder voorbehoud van bekrachtiging.

XNoot
3

Onder de volgende verklaringen:

“Article 3(2)

The Kingdom of Spain, in accordance with Article 3, paragraph 2 of the Convention, declares that its application shall be subject to the previous conclusion of inter-state agreements with the other Party concerned.

Article 3(5)

The Kingdom of Spain, in accordance with Article 3, paragraph 5 of the Convention, specifies that the Authorities competent to exercise control or supervision with regard to the territorial communities and authorities concerned are: the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Public Administrations." (vertaling)

XNoot
1

Op 3 oktober 1990 is de Duitse Democratische Republiek toegetreden tot de Bondsrepubliek Duitsland.

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

«Le Gouvernement de la République française, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques.»

Op 26 januari 1994 is bovenstaande verklaring door de Regering van Frankrijk ingetrokken.

XNoot
3

Onder bevestiging van de bij de ondertekening op 21 mei 1980 afgelegde verklaringen (zie Trb. 1980, 129, blz. 12) en onder de volgende verklaring:

«Le Gouvernement italien, se référant au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclusion d'accords interétatiques.»

XNoot
4

Onder de verklaringen:

“Article 3(2)

The Kingdom of Spain, in accordance with Article 3, paragraph 2 of the Convention, declares that its application shall be subject to the previous conclusion of inter-state agreements with the other Party concerned.

Failing that, the effectiveness of transfrontier collaboration Agreements signed by territorial authorities or bodies will require the express consent of the Governments of the Parties concerned.

Article 3 (5)

The Kingdom of Spain, in accordance with Article 3, paragraph 5 of the Convention, specifies that the Authorities competent to exercise control or supervision with regard to the territorial communities and authorities concerned are: the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Public Administrations." (vertaling)

XNoot
5

Onder de volgende verklaring:

“Finland, according to the Article 2, paragraph 2 of the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, intends to confine the scope of the Convention to municipalities and federations of municipalities which are competent for the transfrontier co-operation in Finland."

XNoot
6

“The Republic of Hungary hereby announces that until the recall of the present declaration the Hungarian authorities listed below are pronounced as those coming under the force of the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities on the basis of the Paragraph 2, Article 2 of the Convention, in compliance with the decrees of the Hungarian Law:

a. the communal, urban, capital and its district and county self-governments;

b. the Commissioner of the Republic and his/her Office."