Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1995, 138Verdrag

A. TITEL

Protocol betreffende de status van vluchtelingen;

New York, 31 januari 1967

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1967, 76.

C. VERTALING

Zie Trb. 1967, 76.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1968, 183, Trb. 1971, 149 en Trb. 1987, 107.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1968, 183, Trb. 1971, 149, Trb. 1979, 91 en Trb. 1987, 107.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel V van het Protocol een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

Mauritanië 5 mei 1987
Kaapverdië1 9 juli 1987
Malawi210 december 1987
Hongarije14 maart 1989
Mozambique 1 mei 1989
Belize27 juni 1990
de Duitse Democratische Republiek 4 september 1990
Roemenië 7 augustus 1991
Polen27 september 1991
Tsjechoslowakije26 november 1991
Honduras323 maart 1992
Albanië18 augustus 1992
Kambodja15 oktober 1992
Zuid-Korea4 3 december 1992
de Russische Federatie 2 februari 1993
Azerbajdzjan12 februari 1993
Bulgarije12 mei 1993
Armenië 6 juli 1993
de Bahamas15 september 1993
Tadzjikistan 7 december 1993
Dominica17 februari 1994
West-Samoa29 november 1994

Verklaring van voortgezette gebondenheid

Zie Trb. 1979, 91 en Trb. 1987, 107.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties medegedeeld zich gebonden te achten aan het Protocol:

Slovenië 1 juli 1992
Kroatië12 oktober 1992
Slowakije 4 februari 1993
de Tsjechische Republiek11 mei 1993
Bosnië-Herzegowina 1 september 1993
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië18 januari 1994

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1968, 183, Trb. 1971, 149 en Trb. 1987, 107.

H. TOEPASSELIJKHEIDSVERKLARING

Zie Trb. 1968, 183, Trb. 1971, 149 en Trb. 1987, 107.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1967, 76, Trb. 1968, 183, Trb. 1971, 149, Trb. 1979, 91 en Trb. 1987, 107.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest der Verenigde Naties zie ook, laatstelijk Trb. 1994, 277.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationale Gerechtshof zie ook Trb. 1987, 114.

Voor het op 28 juli 1951 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, met bijlagen, zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 136.

Uitgegeven de zevende juni 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Onder het volgende voorbehoud:

«Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au status des réfugiés, reconnait aux réfugiés de traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques et politiques»

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

“The Government of the Republic of Malawi reiterates its declaration on recognition as compulsory the jurisdiction of the International Court of Justice made on 12 December, 1966 in conformity with Article 36 paragraph 2 of the Statute of the Court. In this respect, the Government of the Republic of Malawi regards the phrase `settled by other means' in Article 38 of the Convention and Article IV of the Protocol to be those means stipulated in Article 33 of the Charter of the United Nations."

XNoot
3

Onder de volgende verklaring met betrekking tot artikel I (1):

“The Government of the Republic of Honduras does not consider itself bound by those articles of the Convention to which it has entered reservations."

XNoot
4

Onder het volgende voorbehoud:

“The Republic of Korea declares, pursuant to Article 7 of the Protocol, that is not bound by Article 7 of the Convention relating to the Status of Refugees, which provides for the exemption of refugees from legislative reciprocity after fulfilling the condition of three years' residence in the territory of the Contracting States."(vertaling)