Nieuwbouw kerncentrales, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving voornemen en participatie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start een ruimtelijke procedure voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project in?

Het kabinet wil in 2035 CO2-neutraal elektriciteit produceren. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling. Zo is de levering van elektriciteit door kernenergie niet afhankelijk van het weer, zoals bij het opwekken van wind- en zonne-energie. Het opwekken van elektriciteit door kerncentrales levert 24 uur per dag energie. Het is dus een betrouwbare bron van energie. Dat maakt Nederland ook onafhankelijker van import van energie uit het buitenland. Verder stoten kerncentrales geen CO2 uit en nemen relatief weinig ruimte in beslag. Daarom heeft het kabinet besloten om in te zetten op de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales. De locaties die in eerste instantie hiervoor in beeld zijn, zijn Borssele en Maasvlakte I.

Wat doet het ministerie?

Voor de twee nieuwe kerncentrales is de projectprocedure van toepassing. Dit betekent dat de Minister voor Klimaat en Energie (KE) de besluitvorming coördineert en samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de twee nieuw te bouwen kerncentrales komen. Vanaf de start van het project is gewerkt volgens de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het Ministerie van EZK vindt het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. In het voornemen en voorstel voor participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken in verschillende fasen van het project. Het participatieplan wordt geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

Webinar

Heeft u vragen over de twee nieuw te bouwen kerncentrales of wilt u uw ideeën inbrengen? Op maandag 26 februari vindt van 20:00 tot 21:00 uur een webinar plaats. Tijdens dit webinar wordt een toelichting gegeven en kunt u via de ‘chat’ vragen stellen. De link voor het webinar vindt u op www.overkernenergie.nl.

Fysieke informatiebijeenkomsten

Naast het webinar bent u ook welkom op de fysieke informatiebijeenkomsten met een informatiemarkt en themagesprekken. De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Dinsdag 5 maart 2024 in De Stenge in Heinkenszand

 • Woensdag 6 maart in Hotel Churchill in Terneuzen

 • Maandag 18 maart in ’t Wapen van Marion in Oostvoorne

 • Woensdag 20 maart in Buitenplaats Vlaardingen in Vlaardingen

U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur vrij in- en uitlopen bij de informatiemarkt. Ook kunt u deelnemen aan de themagesprekken. Bij de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van het Ministerie van EZK. Meer informatie over de informatiebijeenkomsten vindt u op www.overkernenergie.nl/informatieavonden.

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 23 februari tot en met donderdag 4 april 2024 reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales.

U kunt op drie manieren reageren.

 • Digitaal: via www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 • Per post:

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Nieuwbouw kerncentrales

  Postbus 111

  9200 AC Drachten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). In de concept-NRD staan de locaties die in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De concept NRD zal naar verwachting in september 2024 ter inzage liggen. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over kernenergie in Nederland vindt u op www.overkernenergie.nl. Meer informatie over de twee nieuw te bouwen kerncentrales en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Naar boven