Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 januari 2024, kenmerk 3760330-1060713-GMT, houdende GVS regeling Februari 2024

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:

0A04AAAO V

132278//19922

ONDANSETRON MEDCOR STROOP 0,8MG/ML

20,00

ML

0,96986

0A07ECCO V

132057//33600

MEZAVANT TABLET MVA 1200MG

1,25

STUK

1,50140

0A10ACAPD V

131941//115444

HUMULINE NPH KWIKPEN INJVLST 100IE/ML WWSP 3ML

0,40

ML

2,48974

0B01AXBO V

128754

RIVAROXABAN CF 15 MG HARDE CAPSULE

1,33

STUK

4,65341

0B01AXBO V

128755

RIVAROXABAN CF 20 MG HARDE CAPSULE

1,00

STUK

6,20455

0C09AAAO V

131986//23720

ZOFIL TABLET OMHULD 7,5MG

4,00

STUK

0,23363

0D07ABADL V

132301//5910

LOCOID SCALP LOTION 1MG/ML

1,00

ML

0,14143

0D11AHAO V

131936//100962

TOCTINO CAPSULE 30MG

0,67

STUK

17,68000

0G02BAAV V

132040//118462

KYLEENA I.U.D.

1,00

STUK

121,15930

0G03CAAO V

131811//123203

OESTROGEL GEL TRANSDERM 0,6MG/G(0,75MG/DO) IN POMP

0,75

DO

0,25059

0H01CBAP V

131899//124722

MYTOLAC 120 INJVLST 240MG/ML WWSP 0,5ML

0,02

STUK

2167,96676

0H01CBAP V

131901//124720

MYTOLAC 60 INJVLST 120MG/ML WWSP 0,5ML

0,04

STUK

1083,98338

0H01CBAP V

131902//124721

MYTOLAC 90 INJVLST 180MG/ML WWSP 0,5ML

0,02

STUK

1625,97507

0H02ABCO V

124208

HYDROCORTISON ACTIVASE TABLET 10MG

3,00

STUK

1,20267

0H02ABCO V

124209

HYDROCORTISON ACTIVASE TABLET 20MG

1,50

STUK

2,40533

0H02ABEP V

130697//5341

TRIAMCINOLONACET ADDIMED INJSUSP 40MG/ML FLAC 1ML

0,19

ML

5,51796

0L02AEADI V

129830//31138

PAMORELIN INJPDR FLACON 11,25MG + SOLVENS 2ML

0,33

STUK

552,22770

0L02AEADI V

132229//18562

ZOLADEX IMPLANTATIESTIFT 10,8MG IN WWSP SAFESYSTEM

0,33

STUK

552,22770

0L04AAAO V

132200//17497

NEORAL DRANK 100MG/ML

3,00

ML

3,93110

0L04AABO V

131898//30203

MYFORTIC TABLET MSR 360MG

4,00

STUK

2,95562

0N02AACP V

129848

MOLNEX INJVLST 10MG/ML AMPUL 1ML

3,00

ML

1,30500

4N05AXAO V

129464

RISPERIDON GRINDEKS TABLET FILMOMHULD 0,5MG

10,00

STUK

0,63408

4N05AXAO V

129465

RISPERIDON GRINDEKS TABLET FILMOMHULD 1MG

5,00

STUK

0,79260

4N05AXAO V

129466

RISPERIDON GRINDEKS TABLET FILMOMHULD 2MG

2,50

STUK

1,58521

0N06BAAO V

132467//124489

ELVANSE CAPSULE 30MG

1,00

STUK

0,36348

0N06BAAO V

132333//124499

ELVANSE CAPSULE 40MG

0,75

STUK

0,48464

0N06BAAO V

132331//124496

ELVANSE CAPSULE 50MG

0,60

STUK

0,60580

0N06BAAO V

132474//124496

ELVANSE CAPSULE 50MG

0,60

STUK

0,60580

0N06BAAO V

132468//124500

ELVANSE CAPSULE 60MG

0,50

STUK

0,72696

0N06BAAO V

132332//124497

ELVANSE CAPSULE 70MG

0,43

STUK

0,84812

0N06BAAO V

132335//124497

ELVANSE CAPSULE 70MG

0,43

STUK

0,84812

0N07XXDO V

128724

DIMETHYLFUMARAAT SANDOZ CAPSULE MSR 240MG

2,00

STUK

20,37089

YS01EDFG V

131905//124776

TAPTIQOM OOGDRUPPELS 15MCG/5MG/ML FLACON 7ML

1,00

ML

11,52160

0V01AABO V

132584//118889

ACARIZAX LYOPHILISAAT V SUBL GEBRUIK 12 SQ-HDM

1,00

STUK

3,30000

0V03ACAO V

126758

DEFERASIROX AMAROX TABLET FILMOMHULD 360MG

4,17

STUK

19,14891

2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:

‘0L01BAAO V

9957

METHOTREXAAT PCH TABLET 2,5MG

2,00

STUK

0,21176

‘:

0L01BAAO V

9957

METHOTREXAAT TEVA TABLET 2,5MG

2,00

STUK

0,21176

;

‘0L01BAAO V

8785

METHOTREXAAT PCH TABLET 10MG

0,50

STUK

0,84705

‘:

0L01BAAO V

8785

METHOTREXAAT TEVA TABLET 10MG

0,50

STUK

0,84705

;

‘0N04BCAP V

124244

APO-GO POD 5 MG/ML OPL VOOR INFUSIE IN EEN PATROON

4,00

ML

3,83400

‘:

0N04BCAP V

124244

APO-GO POD INFVLST 5MG/ML PATROON 20ML

4,00

ML

3,83400

 

3. In onderdeel A worden de volgende regels verwijderd:

0N07XXDO V

EU/1/22/1634/002

DIMETHYLFUMARAAT MYLAN CAPSULE MSR 120MG

4,00

STUK

12,22254

0N07XXDO V

EU/1/22/1634/008

DIMETHYLFUMARAAT MYLAN CAPSULE MSR 240MG

2,00

STUK

20,37089

0N07XXDO V

EU/1/22/1637/001

DIMETHYLFUMARAAT NEURAXPHARM CAPSULE MSR 120MG

4,00

STUK

12,22254

0N07XXDO V

EU/1/22/1637/004

DIMETHYLFUMARAAT NEURAXPHARM CAPSULE MSR 240MG

2,00

STUK

20,37089

0N07XXDO V

EU/1/22/1635/001

DIMETHYLFUMARAAT POLPHARMA CAPSULE MSR 120MG

4,00

STUK

12,22254

0N07XXDO V

EU/1/22/1635/003

DIMETHYLFUMARAAT POLPHARMA CAPSULE MSR 240MG

2,00

STUK

20,37089

4. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:

132059//121520

ALUTARD SQ 503 HUISSTOFMIJT VERVOLG 1FLX5ML+ 5SP

132348//128692

ALUTARD SQ 225 PHLEUM PRATENSE VERVOLG 1FLX5ML+5SP

131906//32744

COMBIGAN OOGDRUPPELS FLACON 5ML

EU/1/19/1370/003

DOVATO 50/300 MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/19/1370/004

DOVATO 50/300 MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/15/1059/008

ORKAMBI GRANULAAT IN SACHET 75/94MG

132101//129290

TETAGAM-P INJVLST 250IE/ML WWSP 1ML

130333//51924

THIAMINE HCL BMODESTO INJVLST 100MG/ML AMPUL 1ML

131207//56335

VERAPAMIL HCL EURECO-PH INJVLST 2,5MG/ML AMPUL 2ML

129153//110659

XIFAXAN TABLET FILMOMHULD 550MG

5. In onderdeel B worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:

EU/1/20/1502/001

ROCLANDA 50MCG/ML + 200 MCG/ML OOGDRUPPLES, OPL

‘:

 

EU/1/20/1502/001

ROCLANDA OOGDRUPPELS 50/200MCG/ML FLACON 2,5ML

 

B

Aan bijlage 2 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

164. Meclozine/Pyridoxine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde waarbij het geneesmiddel zal worden ingezet voor behandeling van misselijkheid en braken na operaties of na röntgenstraling.

Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel 114 komt te luiden:

114. Lumacaftor/Ivacaftor

Voorwaarde:

uitsluitend voor cystische fibrose (CF) patiënten van één jaar of ouder die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen.

2. Onderdeel 86 komt te luiden:

86. Empagliflozine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a. met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met metformine of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat, of

 • b. van achttien jaar of ouder met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen, of

 • c. van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten:

  • 1. met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of

  • 2. chronische nierschade met

   • eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie of

   • eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol) of

   • eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol), of

 • d. van achttien jaar of ouder met chronische nierschade.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2024. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 februari 2024, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2024. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C. Helder

Naar boven