Aanvraag omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit hoofdspoorwegen

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Omschrijving en locatie van het werk: het uitvoeren van diverse werkzaamheden aan het stationsgebouw te Steenwijk

Zaaknummer: Z2024-001026

DSO nummer: 2024070201026

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen.

Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met ProRail via email: info.omgevingsvergunning@prorail.nl

Naar boven