Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juni 2024, nr. WJZ/ 53067945, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven en de Regeling tarieven Plantgezondheidswet in verband met onder meer uitspraken van het CBb

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95), Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PbEU 2013, L 178), artikel 9.1 van de Wet dieren, artikel 3, tweede lid, Wet op de dierproeven, de artikelen 28, 37, 38 en 84a, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 21 van de Plantgezondheidswet en artikel 22a, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 275,80’ vervangen door ‘€ 269,25’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 45,15’ vervangen door ‘€ 44,40’.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 23,40’ vervangen door ‘€ 22,91’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 75,85’ wordt vervangen door ‘€ 74,23’.

b. ‘€ 32,63’ wordt vervangen door ‘€ 32,09’.

3. In het zesde lid wordt ‘€ 33,22’ vervangen door ‘€ 32,59’.

4. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 151,69’ wordt vervangen door ‘€ 148,46’.

b. ‘€ 65,26’ wordt vervangen door ‘€ 64,18’.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 53,54’ vervangen door ‘€ 52,62’.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 164,69’ vervangen door ‘€ 160,93’.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 4,42’ vervangen door ‘€ 4,40’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 246,23’ vervangen door ’€ 241,78’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 214,56’ vervangen door ‘€ 210,68’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 120,36’ vervangen door ‘€ 118,18’.

D

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 65,37’ vervangen door ‘€ 64,26’.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 186,67’ vervangen door ‘€ 182,67’.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 4,42’ vervangen door ‘€ 4,40’.

d. In onderdeel c wordt ‘€ 29,97’ vervangen door ‘€ 29,42’.

e. In onderdeel d wordt ‘€ 29,97’ vervangen door ‘€ 29,42’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 246,23’ vervangen door ‘€ 241,78’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 214,56’ vervangen door ‘€ 210,68’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 120,36’ vervangen door ‘€ 118,18’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 59,94’ vervangen door ‘€ 58,85’.

E

Artikel 5b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘€ 62,83’ vervangen door ‘€ 61,70’.

b. In onderdeel a wordt ‘€ 4,42’ vervangen door ‘€ 4,40’.

c. In onderdeel b wordt ‘€ 2,33’ vervangen door ‘€ 2,29’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 246,23’ vervangen door ‘€ 241,78’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 214,56’ vervangen door ‘€ 210,68’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 120,36’ vervangen door ‘€ 118,18’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 255,38’ vervangen door ‘€ 250,77’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 164,33’ vervangen door ’€ 163,20’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 26,99’ vervangen door ‘€ 26,50’.

F

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 123,59’ vervangen door ‘€ 120,56’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 45,71’ vervangen door ‘€ 44,95’.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 192,57’ vervangen door ‘€ 189,09’.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘0,01601’ wordt vervangen door ‘€ 0,01573’.

b. ‘€ 96,06’ wordt vervangen door ‘€ 94,38’.

c. ‘€ 736,46’ wordt vervangen door ‘€ 723,58’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,02079’ wordt vervangen door ‘€ 0,02043’.

b. ‘€ 124,74’ wordt vervangen door ‘€ 122,58’.

c. ‘€ 956,34’ wordt vervangen door ‘€ 939,78’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.363,68’ vervangen door ‘€ 1.339,86’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 2.727,39’ vervangen door ‘€ 2.679,75’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 5.454,83’ vervangen door ‘€ 5.359,54’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 8.193,44’ vervangen door ‘€ 8.050,31’.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,02765’ wordt vervangen door ‘€ 0,02715’.

b. ‘€ 165,92’ wordt vervangen door ‘€ 162,91’.

c. ‘€ 1.271,90’ wordt vervangen door ‘€ 1.248,90’.

5. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,03595’ wordt vervangen door ‘€ 0,03530’.

b. ‘€ 215,70’ wordt vervangen door ‘€ 211,78’.

c. ‘€ 1.653,47’ wordt vervangen door ‘€ 1.623,57’.

H

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01241’ wordt vervangen door ‘€ 0,01219’.

b. ‘€ 74,45’ wordt vervangen door ‘€ 73,14’.

c. ‘€ 570,76’ wordt vervangen door ‘€ 560,77’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 0,01611’ wordt vervangen door ‘€ 0,01583’.

b. ‘€ 96,67’ wordt vervangen door ‘€ 95,00’.

c. ‘€ 741,16’ wordt vervangen door ‘€ 728,33’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.056,85’ vervangen door ‘€ 1.038,39’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 2.113,73’ vervangen door ‘€ 2.076,81’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 4.227,49’ vervangen door ‘€ 4.153,64’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 6.349,92’ vervangen door ‘€ 6.238,99’.

I

Artikel 7b, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 104,84’ vervangen door ‘€ 103,10’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 87,05’ vervangen door ‘€ 84,91’.

J

Artikel 7c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 58,08’ vervangen door ‘€ 57,03’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 123,59’ vervangen door ‘€ 120,56’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 45,71’ vervangen door ‘€ 44,95’.

K

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 255,36’ vervangen door ‘€ 248,60’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 45,49’ vervangen door ‘€ 44,64’.

L

Artikel 8a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 111,74’ vervangen door ‘€ 109,25’.

2. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘€ 39,86’ wordt vervangen door ‘€ 38,97’.

b. ‘€ 202,54’ wordt vervangen door ‘€ 196,28’.

M

De tabel in artikel 8b, tweede lid, komt te luiden:

Netto inspectietijd op locatie

Tarief

15 minuten – 1 uur

€ 89,28

> 1 uur – 2 uur

€ 178,56

> 2 uur – 3 uur

€ 178,56

> 3 uur – 4 uur

€ 267,84

> 4 uur – 5 uur

€ 357,12

> 5 uur – 6 uur

€ 446,40

> 6 uur – 7 uur

€ 535,68

> 7 uur – 8 uur

€ 624,96

> 8 uur – 12 uren

€ 714,24

> 12 uren – 16 uren

€ 803,52

> 16 uren – 20 uren

€ 892,80

> 20 uren – 24 uren

€ 982,08

> 24 uren

€ 1.071,36

N

De tabellen a en b in artikel 8c, tweede lid, komen te luiden:

Tabel a

 

Netto inspectietijd op locatie

Tarief

15 minuten – 1 uur

€ 178,56

> 1 uur – 2 uur

€ 178,56

> 2 uur – 3 uur

€ 357,12

> 3 uur – 4 uur

€ 357,12

> 4 uur – 5 uur

€ 446,40

> 5 uur – 6 uur

€ 446,40

> 6 uur – 7 uur

€ 535,68

> 7 uur – 8 uur

€ 624,96

> 8 uur – 12 uren

€ 714,24

> 12 uren – 16 uren

€ 803,52

> 16 uren – 20 uren

€ 892,80

> 20 uren – 24 uren

€ 982,08

> 24 uren

€ 1.071,36

Tabel b

 

Netto inspectietijd op locatie

Tarief

15 minuten – 1 uur

€ 155,88

> 1 uur – 2 uur

€ 155,88

> 2 uur – 3 uur

€ 311,76

> 3 uur – 4 uur

€ 311,76

> 4 uur – 5 uur

€ 389,70

> 5 uur – 6 uur

€ 389,70

> 6 uur – 7 uur

€ 467,64

> 7 uur – 8 uur

€ 545,58

> 8 uur – 12 uren

€ 623,52

> 12 uren – 16 uren

€ 701,46

> 16 uren – 20 uren

€ 779,40

> 20 uren – 24 uren

€ 857,34

> 24 uren

€ 935,28

O

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 391,27’ vervangen door ‘€ 383,92’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 666,25’ vervangen door ‘€ 654,69’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 499,69’ vervangen door ‘€ 491,02’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 666,25’ vervangen door ‘€ 654,69’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 666,25’ vervangen door ‘€ 654,69’.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 83,28’ vervangen door ‘€ 81,84’.

P

Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 91,43’ vervangen door ‘€ 89,91’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 91,42’ vervangen door ‘€ 84,91’.

Q

In artikel 10, eerste lid, aanhef, wordt ‘€ 20,37’ vervangen door ‘€ 20,04’.

R

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘€ 1,55’ vervangen door ‘€ 1,54’.

S

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘€ 398,60’ vervangen door ‘€ 391,05’.

T

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘€ 265,73’ vervangen door ‘€ 260,70’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 79,72’ vervangen door ‘€ 78,21’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 79,72’ vervangen door ‘€ 78,21’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 66,43’ vervangen door ‘€ 65,18’.

U

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 59,94’ vervangen door ‘€ 58,85’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 59,94’ vervangen door ‘€ 58,85’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 79,72’ vervangen door ‘€ 77,93’.

V

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 66,43’ vervangen door ‘€ 65,18’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 59,94’ vervangen door ‘€ 58,85’.

W

In artikel 16 wordt ‘€ 45,71’ vervangen door ‘€ 44,95’.

X

In artikel 18a wordt ‘€ 2.524,45’ vervangen door ‘€ 2.476,66’.

Y

Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘€ 299,50’ wordt vervangen door ‘€ 290,50’;

2°. ‘€ 36,02’ wordt vervangen door ‘€ 35,36’.

b. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

1°. In de aanhef wordt ‘€ 389,35’ vervangen door ‘€ 377,65’;

2°. In onderdeel 1° wordt ‘€ 561,96’ vervangen door ‘€ 551,64’;

3°. Onderdeel 2° wordt als volgt gewijzigd:

’€ 561,96’ wordt vervangen door ‘€ 551,64’;

’€ 46,83’ wordt vervangen door ‘€ 45,97’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 111,74’ vervangen door ‘€ 109,25’.

Z

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 13,55’ vervangen door ‘€ 13,32’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 16,06’ vervangen door ‘€ 15,79’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 19,61’ vervangen door ‘€ 19,28’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 13,71’ vervangen door ‘€ 13,49’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 45,15’ vervangen door ‘€ 44,40’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 53,54’ vervangen door ‘€ 52,62’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 65,37’ vervangen door ‘€ 64,26’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 45,71’ vervangen door ‘€ 44,95’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 23,40’ vervangen door ‘€ 22,91’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 57,03’ vervangen door ‘€ 56,09’.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 65,26’ vervangen door ‘€ 64,18’.

b. In onderdeel b wordt ’€ 19,58’ vervangen door ‘€ 19,25’.

5. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 65,26’ vervangen door ‘€ 64,18’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 19,58’ vervangen door ‘€ 19,25’.

AA

In de aanhef van artikel 20a wordt ‘€ 137,14’ vervangen door ‘€ 134,86’.

BB

Artikel 20b wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 149,91’ vervangen door ‘€ 147,31’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 166,56’ vervangen door ‘€ 163,67’.

CC

In het tweede lid van artikel 20c wordt ‘€ 45,49’ vervangen door ‘€ 44,64’.

DD

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 20,37’ vervangen door ‘€ 20,04’.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 2,29’ vervangen door ‘€ 2,25’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 4,59’ vervangen door ‘€ 4,52’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 4,59’ vervangen door ‘€ 4,52’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 8,06’ vervangen door ‘€ 7,93’.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 11,50’ vervangen door ‘€ 11,32’.

EE

In artikel 22b wordt ‘€ 3.746,30’ vervangen door ‘€ 3.677,31’.

FF

Artikel 22c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 7.492,61’ vervangen door ‘€ 7.354,62’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.729,06’ vervangen door ‘€ 1.697,22’.

GG

Na artikel 28a wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 28b

Voor de periode van 26 september 2023 tot en met 31 december 2023 gelden voor de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen, of onderdelen daarvan, of onderdelen van de bijlagen, genoemd in kolom 1 van de tabel in bijlage J, in afwijking van die respectievelijke artikelen, onderdelen daarvan, en onderdelen van de bijlagen, zoals die golden in die periode, de desbetreffende tarieven, bedoeld in kolom 2 van de tabel in bijlage J.

HH

De tabel in Bijlage I, Deel II, komt te luiden:

chemisch onderzoek

 

albumin lysozyme (ei-eiwit)

€ 644,74

amaranth

€ 459,34

aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.536,37

antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) incl. bevestiging en kwantificering < MRL waarde

€ 114,84

benzoic acid

€ 639,77

benzo(a)pyreen

€ 674,03

beta-lactam zonder spoed

€ 1.981,01

chloraat

€ 1.909,75

chloramphenicol

€ 1.423,08

coccidiostaticum (o.a. clopidol toltrazuril)

€ 1.583,34

dierlijk eiwitten

€ 689,41

dioxine

€ 1.799,55

histamine

€ 696,89

ivermectine

€ 1.583,34

kleurstoffen

€ 532,18

koolmonoxide

€ 644,18

leucokristalviolet/malachietgroen

€ 1.041,50

macroliden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.262,19

mariene biotoxines

€ 1.890,55

melamine China import (vet)

€ 1.981,17

mycotoxine

€ 425,36

nitrofuranen (metabolieten)

€ 1.450,33

nitroimidazolen

€ 1.335,69

organochloorverbindingen (oc/pcb)

€ 674,38

pak (polycycl.aromat.koolwaterstof)

€ 776,86

percentage onzuiverheden gesmolten vet

€ 162,42

polyfosfaten

€ 440,08

quinolonen (bevestiging en kwantificering)

€ 1.095,78

ractopamine

€ 7.941,57

radioactiviteit

€ 290,95

sulfiet

€ 552,97

sulfonamiden (bevestiging en kwantificering)

€ 1.890,64

tetracyclines (bevestiging en kwantificering)

€ 1.061,50

tetracyclines (screening)

€ 1.061,50

tranquillizers

€ 1.335,69

zware metalen (Pb,Cd,Hg,As)

€ 2.009,58

   

microbiologisch onderzoek

 

combi Aeroob en Enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling

€ 122,48

aeroob kiemgetal

€ 57,64

bacteriologisch onderzoek

€ 72,05

clostridium perfringens

€ 61,13

e. coli (grensreactie)

€ 115,28

e. coli (kiemgetal)

€ 57,64

e. coli (mpn)

€ 151,30

e.coli (stec)

€ 72,05

e. coli (stec rundvlees export USA)

€ 72,05

enterobacteriaceae (kiemgetal)

€ 72,05

listeria monocytogenes

€ 123,40

noro en/of Hepatitis A virus

€ 1.815,72

noro en/of Hepatitis A virus schelpdieren

€ 2.016,25

salmonella (5 deelmonsters)

€ 86,98

soortbepaling

€ 1.702,23

speciesbepaling

€ 706,06

vibrio cholerae / parahaemolyticus incl. bevestiging

€ 100,87

visspecies

€ 605,19

II

Na bijlage I wordt de volgende bijlage toegevoegd:

Bijlage J Tarieven periode 26 september 2023 tot en met 31 december 2023

Artikel

Retributie 26 september 2023 tot en met 31 december 2023

Artikel 3, onderdeel a

€ 196,27

Artikel 3, onderdeel b

€ 38,28

Artikel 4, tweede lid

€ 21,56

Artikel 4, derde lid, starttarief

€ 59,72

Artikel 4, derde lid, bedrag per kwartier

€ 21,41

Artikel 4, zesde lid

€ 28,44

Artikel 4, zevende lid, starttarief

€ 119,45

Artikel 4, zevende lid, bedrag per kwartier

€ 45,26

Artikel 5, eerste lid, aanhef

€ 43,27

Artikel 5, eerste lid, onderdeel a

€ 157,17

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b

€ 5,85

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a

€ 321,54

Artikel 5, tweede lid, onderdeel b

€ 279,14

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c

€ 103,17

Artikel 5a, eerste lid, aanhef

€ 52,21

Artikel 5a, eerste lid, onderdeel a

€ 144,35

Artikel 5a, eerste lid, onderdeel b

€ 5,85

Artikel 5a, eerste lid, onderdeel c

€ 25,45

Artikel 5a, eerste lid, onderdeel d

€ 25,45

Artikel 5a, tweede lid, onderdeel a

€ 321,54

Artikel 5a, tweede lid, onderdeel b

€ 279,14

Artikel 5a, tweede lid, onderdeel c

€ 103,17

Artikel 5a, derde lid

€ 50,89

Artikel 5b, eerste lid, aanhef

€ 52,91

Artikel 5b, eerste lid, onderdeel a

€ 5,85

Artikel 5b, eerste lid, onderdeel b

€ 1,78

Artikel 5b, tweede lid, onderdeel a

€ 321,54

Artikel 5b, tweede lid, onderdeel b

€ 279,14

Artikel 5b, tweede lid, onderdeel c

€ 103,17

Artikel 5b, derde lid

€ 224,58

Artikel 5b, vierde lid

€ 151,95

Artikel 5b, vijfde lid

€ 23,48

Artikel 6, eerste lid, onderdeel a

€ 76,31

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b

€ 38,15

Artikel 6, vierde lid

€ 139,60

Artikel 7, tweede lid, kg tarief

€ 0,01450

Artikel 7, tweede lid, minimale tarief per aangeboden partij

€ 87,00

Artikel 7, tweede lid, bedrag dat ten hoogste in rekening wordt gebracht per aangeboden partij

€ 666,97

Artikel 7, derde lid, kg-tarief

€ 0,01883

Artikel 7, derde lid, minimale tarief per aangeboden partij

€ 112,99

Artikel 7, derde lid, bedrag dat ten hoogste in rekening wordt gebracht per aangeboden partij

€ 866,25

Artikel 7, vierde lid, onderdeel a

€ 1,235,13

Artikel 7, vierde lid, onderdeel b

€ 2.470,28

Artikel 7, vierde lid, onderdeel c

€ 4.940,61

Artikel 7, vierde lid, onderdeel d

€ 7.421,06

Artikel 7, vijfde lid, kg-tarief

€ 0,02452

Artikel 7, vijfde lid, minimale tarief per aangeboden partij

€ 147,13

Artikel 7, vijfde lid, bedrag dat ten hoogste in rekening wordt gebracht per aangeboden partij

€ 1.127,92

Artikel 7, zesde lid, kg-tarief

€ 0,03188

Artikel 7, zesde lid, minimale tarief per aangeboden partij

€ 191,27

Artikel 7, zesde lid, bedrag dat ten hoogste in rekening wordt gebracht per aangeboden partij

€ 1.466,30

Artikel 7a, tweede lid, kg-tarief

€ 0,01124

Artikel 7a, tweede lid, minimale tarief per aangeboden partij

€ 67,42

Artikel 7a, tweede lid, bedrag dat ten hoogste in rekening wordt gebracht per aangeboden partij

€ 516,90

Artikel 7a, derde lid, kg-tarief

€ 0,01460

Artikel 7a, derde lid, minimale tarief per aangeboden partij

€ 87,57

Artikel 7a, derde lid, bedrag dat ten hoogste in rekening wordt gebracht per aangeboden partij

€ 671,35

Artikel 7a, vierde lid, onderdeel a

€ 957,22

Artikel 7a, vierde lid, onderdeel b

€ 1.914,47

Artikel 7a, vierde lid, onderdeel c

€ 3.828,97

Artikel 7a, vierde lid, onderdeel d

€ 5.751,32

Artikel 7b, tweede lid, onderdeel a

€ 93,22

Artikel 7b, tweede lid, onderdeel b

€ 76,31

Artikel 8, onderdeel a

€ 198,43

Artikel 8, onderdeel b

€ 38,85

Artikel 8a, eerste lid, onderdeel a

€ 89,88

Artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, bedrag per kwartier

€ 33,82

Artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, starttarief

€ 154,18

Artikel 8b, tweede lid

15 minuten – 1 uur: € 77,71

> 1 uur – 2 uur: € 155,41

> 2 uur – 3 uur: € 155,41

> 3 uur – 4 uur: € 233,12

> 4 uur – 5 uur: € 310,83

> 5 uur – 6 uur: € 388,54

> 6 uur – 7 uur: € 466,24

> 7 uur – 8 uur: € 543,95

> 8 uur – 12 uren: € 621,66

> 12 uren – 16 uren: € 699,36

> 16 uren – 20 uren: € 777,07

> 20 uren – 24 uren: € 854,78

> 24 uren: € 932,49

Artikel 8c, tweede lid, tabel a

15 minuten – 1 uur: € 155,41

> 1 uur – 2 uur: € 155,41

> 2 uur – 3 uur: € 310,83

> 3 uur – 4 uur: € 310,83

> 4 uur – 5 uur: € 388,54

> 5 uur – 6 uur: € 388,54

> 6 uur – 7 uur: € 466,24

> 7 uur – 8 uur: € 543,95

> 8 uur – 12 uren: € 621,66

> 12 uren – 16 uren: € 699,36

> 16 uren – 20 uren: € 777,07

> 20 uren – 24 uren: € 854,78

> 24 uren: € 932,49

Artikel 8c, tweede lid, tabel b

15 minuten – 1 uur: € 135,28

> 1 uur – 2 uur: € 135,28

> 2 uur – 3 uur: € 270,55

> 3 uur – 4 uur: € 270,55

> 4 uur – 5 uur: € 338,19

> 5 uur – 6 uur: € 338,19

> 6 uur – 7 uur: € 405,83

> 7 uur – 8 uur: € 473,46

> 8 uur – 12 uren: € 541,10

> 12 uren – 16 uren: € 608,74

> 16 uren – 20 uren: € 676,38

> 20 uren – 24 uren: € 744,01

> 24 uren: € 811,65

Artikel 9, derde lid, onderdeel a

€ 567,29

Artikel 9, derde lid, onderdeel b

€ 425,46

Artikel 9, derde lid, onderdeel c

€ 567,29

Artikel 9, derde lid, onderdeel d

€ 567,29

Artikel 9a, eerste lid

€ 76,30

Artikel 9a, tweede lid

€ 76,31

Artikel 10, eerste lid, aanhef

€ 16,78

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

€ 78,37

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

€ 37,07

Artikel 10, derde lid

€ 29,85

Artikel 11, eerste lid

€ 1,53

Artikel 12, eerste lid

€ 341,28

Artikel 13, eerste lid

€ 227,52

Artikel 13, tweede lid, onderdeel a

€ 63,10

Artikel 13, tweede lid, onderdeel b

€ 63,10

Artikel 13, tweede lid, onderdeel c

€ 56,88

Artikel 14, eerste lid

€ 50,89

Artikel 14, tweede lid

€ 50,09

Artikel 14, derde lid

€ 70,43

Artikel 15, eerste lid

€ 53,57

Artikel 15, tweede lid

€ 50,09

Artikel 16

€ 38,15

Artikel 18a

€ 2.147,24

Artikel 18b, eerste lid, onderdeel a, basistarief

€ 263,01

Artikel 18b, eerste lid, onderdeel a, tarief per kwartier

€ 29,96

Artikel 18b, eerste lid, onderdeel b, aanhef

€ 341,92

Artikel 18b, eerste lid, onderdeel b, onder 1°

€ 466,95

Artikel 18b, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, eerst genoemde tarief (was € 478,56)

€ 466,95

Artikel 18b, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, als tweede genoemde tarief (was € 39,88)

€ 38,91

Artikel 18b, derde lid

€ 89,88

Artikel 20, tweede lid, onderdeel a

€ 11,48

Artikel 20, tweede lid, onderdeel b

€ 12,99

Artikel 20, tweede lid, onderdeel c

€ 15,66

Artikel 20, tweede lid, onderdeel d

€ 11,45

Artikel 20, derde lid, onderdeel a

€ 38,28

Artikel 20, derde lid, onderdeel b

€ 43,27

Artikel 20, derde lid, onderdeel c

€ 52,21

Artikel 20, derde lid, onderdeel d

€ 38,15

Artikel 20, vierde lid, onderdeel a

€ 21,56

Artikel 20, vierde lid, onderdeel b

€ 55,65

Artikel 20, vijfde lid, onderdeel a

€ 45,26

Artikel 20, vijfde lid, onderdeel b

€ 13,58

Artikel 20, zesde lid, onderdeel a

€ 45,26

Artikel 20, zesde lid, onderdeel b

€ 13,58

Artikel 20a

€ 114,45

Artikel 20b, onderdeel a

€ 127,64

Artikel 20b, onderdeel b

€ 141,82

Artikel 20c, tweede lid

€ 38,85

Artikel 22, tweede lid

€ 16,78

Artikel 22, derde lid, onderdeel a

€ 1,92

Artikel 22, derde lid, onderdeel b

€ 3,86

Artikel 22, derde lid, onderdeel c

€ 3,86

Artikel 22, derde lid, onderdeel d

€ 6,75

Artikel 22, derde lid, onderdeel e

€ 9,64

Artikel 22b

€ 2.368,23

Artikel 22c, eerste lid

€ 6.362,26

Artikel 22c, tweede lid

€ 1.470,09

Bijlage I, deel I

aflatoxine (incl. monstername): € 658,22

aflatoxine excl. monstername: € 302,70

bestrijdingsmiddelen residuen (incl. monstername): € 782,54

chloramphenicol (incl. monstername): € 1.576,72

cyanide (incl. monstername): € 1.036,11

ethyleenoxide (incl. monstername): € 792,88

GGO rijst China (incl.monstername): € 1.263,15

minerale parafine (incl. monstername): € 0,00

norovirus (incl. monstername): € 2.167,89

norovirus schelpdieren (incl. monstername): € 2.339,64

ochratoxine (incl. monstername): € 658,22

pentachloorfenol (incl. monstername): € 1.450,79

pyrrolizidinealkaloiden (incl. monstername): € 2.066,60

rhodamine (incl. monstername): € 710,16

salmonella (incl. monstername):

€ 420,02

soedanrood (incl. monstername): € 654,22

sulfiet (incl. monstername): € 742,70

radioactiviteit Japan (incl.monstern): € 619,90

radioactiviteit Tsjernobyl (incl. monstername): € 548,96

Bijlage I, deel II

chemisch onderzoek

albumin lysozyme (ei-eiwit): € 550,52

amaranth: € 369,02

aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering): € 1.344,70

antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) incl. bevestiging en kwantificering < MRL waarde: € 94,85

benzoic acid: € 518,58

benzo(a)pyreen: € 532,50

beta-lactam zonder spoed: € 1.345,88

chloraat: € 1.662,25

chloramphenicol: € 1.074,33

coccidiostaticum (o.a. clopidol toltrazuril): € 1.307,91

dierlijk eiwitten: € 569,12

dioxine: € 1.172,62

histamine: € 565,97

ivermectine: € 1.265,09

kleurstoffen: € 430,94

koolmonoxide: € 341,68

leucokristalviolet/malachietgroen: € 739,54

macroliden (bevestiging en kwantificering): € 1.278,99

mariene biotoxines: € 1.682,70

melamine China import (vet): € 1.104,07

mycotoxine: € 300,88

nitrofuranen (metabolieten): € 1.171,51

nitroimidazolen: € 1.182,65

organochloorverbindingen (oc/pcb):€ 523,04

pak (polycycl.aromat.koolwaterstof): € 607,87

percentage onzuiverheden gesmolten vet: € 139,51

quinolonen (bevestiging en kwantificering): € 996,49

ractopamine: € 4.536,53

radioactiviteit: € 229,54

sulfiet: € 451,78

sulfonamiden (bevestiging en kwantificering): € 1.622,14

tetracyclines (bevestiging en kwantificering): € 967,62

tetracyclines (screening): € 603,40

tranquillizers: € 1.182,76

zware metalen (Pb,Cd,Hg,As): € 1.187,19

microbiologisch onderzoek

combi Aeroob en Enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling: € 104,41

aeroob kiemgetal: € 45,20

bacteriologisch onderzoek: € 42,39

clostridium perfringens: € 55,80

e. coli (grensreactie): € 99,94

e. coli (kiemgetal): € 45,94

e. coli (mpn): € 131,25

e.coli (stec): € 63,03

e. coli (stec rundvlees export USA): € 63,03

enterobacteriaceae (kiemgetal): € 63,03

listeria monocytogenes: € 111,31

noro en/of Hepatitis A virus: € 1.896,45

noro en/of Hepatitis A virus schelpdieren: € 1.770,39

salmonella (5 deelmonsters): € 71,53

soortbepaling: € 1.557,00

speciesbepaling: € 465,22

vibrio cholerae / parahaemolyticus incl. bevestiging: € 88,62

visspecies: € 531,05

ARTIKEL II

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 4,40’ vervangen door ‘€ 3,53’.

B

In artikel 5a, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 4,40’ vervangen door ‘€ 3,53’.

C

In artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 4,40’ vervangen ‘€ 3,53’.

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor het eerste lid wordt ‘1.’ geplaatst.

2. Na het eerste lid, wordt het volgende lid toegevoegd:

 • 2. In afwijking van eerste lid, is de aanbieder voor de volgende werkzaamheden die worden verricht in het kader van bijlage D, onderdeel v, een retributie verschuldigd, bestaande uit het volgende vaste tarief:

  • a. de beoordeling van documenten en het aanvragen van goedkeuring voor een uitroeiingsprogramma, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van verordening (EU) 2016/429, het aanvragen van een voorlopige verklaring inzake de instelling van een uitroeiingsprogramma, bedoeld in artikel 83 van verordening (EU) 2020/689 of het aanvragen van de erkenning van de ziektevrije status, bedoeld in artikel 37, tweede lid, onderdeel b, onder ii, van verordening (EU) 2016/429: € 1.483,12;

  • b. de beoordeling van de resultaten van monstername, bedoeld in bijlage VI, deel II, hoofdstuk 5, bij verordening (EU) 2020/689, vastlegging daarvan en het rapporteren over tussentijdse doelstellingen van een lopend uitroeiingsprogramma, bedoeld in artikel 34, onderdeel a, van verordening (EU) 2016/429: € 617,97;

  • c. het opstellen, verstrekken en afhandelen van het eindverslag, bedoeld in artikel 34, onderdeel b, van verordening (EU) 2016/429, of het opstellen, publiceren en afhandelen van de voorlopige ziektevrijverklaring, bedoeld in artikel 83 van verordening (EU) 2020/689: € 865,15.

E

In het eerste lid van artikel 8b wordt ‘bijlage D’ vervangen door ‘bijlage D, niet zijnde werkzaamheden als bedoeld in artikel 8, tweede lid’.

F

In bijlage B, deel I, onderdeel c, en deel II, onderdeel c, wordt ‘bijlage D, onderdeel w’ vervangen door ‘bijlage D, onderdeel x’.

G

Bijlage D wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen v, w en x tot w, x en y wordt na onderdeel u het volgende onderdeel ingevoegd:

 • v. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het verkrijgen van de status ‘vrij van infectie met Bonamia ostreae’ van een compartiment, bedoeld in artikel 37, tweede lid, van verordening (EU) 2016/429, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die status verbonden eisen.

2. In onderdeel y (nieuw) wordt ‘onderdelen a tot en met u’ vervangen door ‘onderdelen a tot en met v’.

ARTIKEL III

De Regeling tarieven Plantgezondheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 8a wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 8b

Voor de periode van 26 september 2023 tot en met 31 december 2023 gelden voor de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 8a, in afwijking van die artikelen, zoals die golden in die periode, de volgende tarieven:

Artikel

Tarief

2 lid 1 onder a (basistarief) NVWA

€ 183,96

2 lid 1 onder a (tarief per kwartier)

€ 29,96

2 lid 1 onder b

€ 239,15

2 lid 1 onder b onder 1° (3 uurs tarief)

€ 466,95

2 lid 1 onder b onder 2° (tarief per kwartier)

€ 38,91

2 lid 3 (tarief per terugmelding)

€ 89,88

3 lid 1

€ 189,23

3 lid 2 onder a (basistarief)

€ 75,14

3 lid 2 onder a (tarief per kwartier)

€ 16,17

3 lid 2 onder b

€ 97,68

3 lid 2 onder b onder 1°

€ 252,21

3 lid 2 onder b onder 2°

€ 21,02

3 lid 2 onder c

€ 129,31

3 lid 2 onder d

€ 89,88

4 onder a

€ 275,95

4 onder b

€ 367,93

4 onder c

€ 112,72

4 onder d

€ 150,28

5

€ 50,12

5a

€ 40,57

6

€ 218,98

7

€ 52,91

8 lid 1 (per verzoek)

€ 64,54

8 lid 1 (tarief beoordeling)

€ 1.987,92

8 lid 1 (basistarief)

€ 1.038,25

8 lid 1 (tarief per kwartier)

€ 32,20

8 lid 2 (basistarief)

€ 288,05

8 lid 2 (tarief per kwartier)

€ 29,94

8 lid 3

€ 343,38

8 lid 4

€ 212,12

8 lid 5 (basistarief)

€ 1.038,25

8 lid 5 (tarief per kwartier)

€ 32,20

8 lid 6 (tarief per aanvraag voor een vergunning)

€ 107,33

8a lid 1

€ 0,00

8a lid 2 (CAT, CKA, CST, CKS, CFA)1

€ 1,71

8a lid 2 (CBB, CAA)1

€ 5,88

8a lid 2 (CZZ, CBN, CKB)1

€ 6,68

8a lid 3

€ 5,45

B

In bijlage II komen de tarieven van de artikelen 2 tot en met 8a als volgt te luiden:

2 lid 1 onder a (basistarief) NVWA

€ 241,80

2 lid 1 onder a (tarief per kwartier)

€ 35,36

2 lid 1 onder b

€ 314,34

2 lid 1 onder b onder 1° (3 uurs tarief)

€ 551,64

2 lid 1 onder b onder 2° (tarief per kwartier)

€ 45,97

2 lid 3 (tarief per terugmelding)

€ 109,25

3 lid 1

€ 237,77

3 lid 2 onder a (basistarief)

€ 83,00

3 lid 2 onder a (tarief per kwartier)

€ 35,36

3 lid 2 onder b

€ 107,90

3 lid 2 onder b onder 1°

€ 551,64

3 lid 2 onder b onder 2°

€ 45,97

3 lid 2 onder c

€ 70,72

3 lid 2 onder d

€ 109,25

4 onder a

€ 362,70

4 onder b

€ 483,60

4 onder c

€ 124,50

4 onder d

€ 166,00

5

€ 71,15

5a

€ 70,72

6

€ 324,89

7

€ 61,70

8 lid 1 (per verzoek)

€ 70,72

8 lid 1 (tarief beoordeling)

€ 3.034,42

8 lid 1 (basistarief)

€ 1.327,99

8 lid 1 (tarief per kwartier)

€ 35,36

8 lid 2 (basistarief)

€ 318,16

8 lid 2 (tarief per kwartier)

€ 35,31

8 lid 3

€ 424,31

8 lid 4

€ 308,43

8 lid 5 (basistarief)

€ 1.327,99

8 lid 5 (tarief per kwartier)

€ 35,36

8 lid 6 (tarief per aanvraag voor een vergunning)

€ 117,39

8a lid 1

€ 70,72

8a lid 2 (CAT, CKA, CST, CKS, CFA)1

€ 1,82

8a lid 2 (CBB, CAA)1

€ 6,39

8a lid 2 (CZZ, CBN, CKB)1

€ 7,26

8a lid 3

€ 6,54

ARTIKEL IV

 • 1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel II, in werking met ingang van 1 juli 2024 en werkt ten aanzien van:

  • a. artikel I, onderdelen A tot en met FF en HH, en artikel III, onderdeel B, terug tot en met 1 januari 2024;

  • b. artikel I, onderdelen GG en II, en artikel III, onderdeel A, terug tot en met 26 september 2023.

 • 2. Artikel II treedt in werking onmiddellijk nadat artikel I in werking is getreden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juni 2024

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

TOELICHTING

1. Inleiding

Jaarlijks beoordeelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wat de werkelijke kosten zijn van haar keuringen en controlewerkzaamheden en hoe deze moeten worden toegerekend (integrale kostprijs) en of de retributietarieven deze kosten nog dekken. Daarnaast wordt bekeken of er aanpassingen in werkwijzen zijn (bijvoorbeeld door aanpassingen van regelgeving) die van invloed zijn op de doorberekening van kosten via de retributietarieven.

Deze wijzigingsregeling wijzigt zowel de Regeling NWA-tarieven als de Regeling tarieven Plantgezondheidswet voor zover het de NVWA tarieven betreft (hoofdstuk 2 Tarieven van de NVWA). In de Regeling tarieven Plantgezondheidswet wordt de hoogte van de tarieven vastgesteld ter dekking van onder andere de kosten voor het verrichten van fytosanitaire werkzaamheden ten behoeve van voor import, export, doorvoer en in het handelsverkeer aangeboden zendingen alsmede voor aanvullende controles. Ook bevat deze regeling de tarieven ten behoeve van noodzakelijk fytosanitair laboratoriumonderzoek, het waarmerken van fytosanitaire certificaten en de tarieven voor de behandeling van de aanvraag voor ontheffingen van fytosanitaire regelgeving. De overige tarieven van de NVWA worden geregeld via de Regeling NVWA-tarieven.

2. Kostendoorberekening

Sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw geldt als kabinetsbeleid dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht voor door de rijksoverheid aan derden geleverde prestaties (Kamerstukken II 1990/91, 21 481, nr. 53). Uiteraard moet er bij kostendekkende tarieven sprake zijn van retribueerbare activiteiten en mogen enkel kosten die voldoen aan Europese regelgeving (artikel 81, verordening (EU)2017/625)1 worden doorberekend. Voor de situatie waar Europese regelgeving met betrekking tot doorberekening van kosten ruimte laat, is het rapport Maat houden 2014 de leidraad bij de afweging om kosten wel of niet door te berekenen.

Deze wijzigingsregeling strekt tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven en de Regeling tarieven Plantgezondheidswet. De belangrijkste veranderingen die optreden door deze wijzigingsregeling vloeien voort uit de noodzaak tot een bijstelling van de retributietarieven ten gevolge van de uitspraken van het CBb d.d. 26 september 20232. Verder zijn nieuwe retributies geïntroduceerd voor het toezicht op aquacultuurinrichtingen (ten gevolge van Europese wet- en regelgeving) en een bijstelling van de tarieven voor E-certNL in verband met eisen die het V.K. stelt aan (gezondheids)certificaten.

3. Tariefaanpassing (artikelen I en III)

CBb-uitspraak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 26 september 2023 uitspraak gedaan in procedures van diverse bedrijven, veelal slachthuizen en exporteurs levende dieren, tegen de facturen die zij in de voorbije jaren van de NVWA hebben ontvangen. Het CBb heeft (kort samengevat) geoordeeld dat de door de Minister toegepaste berekeningssystematieken voor de NVWA-tarieven en de KDS-tarieven zijn toegestaan. Volgens het College is de opbouw van de tarieven voldoende duidelijk en inzichtelijk en voldoet ze daarmee aan de Europese regels. Het CBb heeft verder geoordeeld dat sommige specifieke kostenposten ten onrechte aan het bedrijfsleven zijn doorberekend. Naar het oordeel van het College staan bepaalde specifieke kostenposten in een te ver verwijderd verband met de uitvoering van de officiële controles waardoor een onlosmakelijk verband daartussen ontbreekt.

Het nieuwe tarief voor een verklaring van de ziektevrij status van bepaalde aquacultuurinrichtingen is bepaald met inachtneming van de uitspraak van het CBb over bepaalde specifieke kosten.

Tenslotte, het tarief voor E-certNL voor 2024 is eerder vastgesteld met inachtneming van monitoring van de kosten gedurende 2024. Thans zijn deze kosten voor drie maanden gemonitord en is een neerwaartse bijstelling van het tarief van 20% passend.

4. Inhoudelijke wijzigingen per 1 juli 2024 (artikel II)

Ziektevrij status van bepaalde compartimenten voor infectie met Bonamia ostreae

De ziektevrij status voor een categorie C-ziekte3 bij waterdieren kan worden verleend aan een compartiment dat voldoet aan de regels die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4, van deel II, van verordening (EU) 2016/4294. Verdere regels zijn vastgelegd in Bijlage VI, hoofdstuk 5, bij verordening (EU) 2020/6895.

De erkenning van de ziektevrije status kan op meerdere manieren worden behaald (vgl. artikelen 73 t/m 83 van verordening (EU) 2020/689).

De werkzaamheden ten behoeve van het verkrijgen van de status ‘vrij van infectie met Bonamia ostreae’ van een compartiment, bedoeld in artikel 37, tweede lid, van verordening (EU) 2016/429 vallen onder ‘Inspecties en audits’ van de producten- en dienstencatalogus. Aan deze werkzaamheid is een start- en kwartiertarief gekoppeld (artikel 8, eerste lid, nieuw).

Voor een aantal specifieke werkzaamheden is in artikel 8, tweede lid, een vast tarief per product ingeregeld:

 • Het aanvragen van goedkeuring voor een uitroeiingsprogramma of in voorkomend geval het aanvragen van een voorlopige verklaring inzake de instelling van een uitroeiingsprogramma, of het aanvragen van de erkenning van de ziektevrije status als sprake is van een compartiment dat zijn werkzaamheden aanvangt, of hervat en het beoordelen van de documenten die bij de aanvraag worden ingediend.

 • De beoordeling van de resultaten van monstername die in het kader van het uitroeiingsprogramma moeten worden verricht en de rapportage over de voortgang van het uitroeiingsprogramma aan de Europese Commissie.

 • Het opstellen, verstrekken en afhandelen van het eindverslag aan de Europese Commissie na afronding van het goedgekeurde uitroeiingsprogramma (waaronder het aanvragen van de ziektevrije status bij de Europese Commissie en de afhandeling van eventuele vragen) of het in voorkomend geval opstellen, het publiceren en het afhandelen van de voorlopige ziektevrijverklaring, bedoeld in artikel 83 van verordening (EU) 2020/689.

De overige werkzaamheden die door de inspecteurs van de NVWA op locatie worden verricht (waaronder een inspectie op locatie om te controleren of de situatie ter plaatse overeenkomt met de documenten die eerder beoordeeld zijn), vallen onder het start- en kwartiertarief.

Het voordeel voor het verkrijgen van een ziektevrij status voor infectie met Bonamia ostreae is een grotere afzetmarkt voor de exploitanten van de inrichtingen behorende tot het compartiment. De platte oesters kunnen dan namelijk ook verplaatst worden naar lidstaten, zones of compartimenten die ziektevrij zijn verklaard van infectie met Bonamia ostreae (artikel 197, eerste lid, van verordening (EU) 2016/429). Exploitanten van compartimenten hebben dus profijt van het verkrijgen van een ziektevrije status voor hun compartiment.

Doorberekening van de kosten vindt plaats op grond van artikel 80 van verordening (EU) 2017/625 (hierna: ‘OCR’) en met inachtneming van het Rapport Maat houden 2014.

Bijstelling van de tarieven e-CertNL per 1 juli 2024

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Het VK en de EU hebben in december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Met het akkoord gelden nieuwe regels voor het zakendoen met het VK. Zo zijn er bijvoorbeeld controles en meer administratieve handelingen aan de grens tussen het VK en de EU. In 2023 heeft het VK het definitieve Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. Vanaf 31 januari 2024 moeten goederen die onder de categorie ‘middelhoog risico’ vallen, van een gezondheidscertificaat zijn voorzien. Producten met ‘hoog risico’ hadden hier al mee te maken. Vanaf 30 april 2024 zijn goederen die in de categorie middelhoog risico vallen ook onderhevig aan fysieke controles aan de grens met het VK.

Gedurende het vaststellingsproces van de tarieven e-CertNL voor 2024 waren er nog zodanige onduidelijkheden over de verplichte (gezondheids)certificering voor veterinaire en fytosanitaire export naar het VK, dat mogelijke gevolgen voor de tarieven niet konden worden ingeschat. Besloten is toen om mogelijke Brexit-effecten niet mee te nemen in het tarief en is naar het betreffende bedrijfsleven gecommuniceerd dat wanneer dat aan de orde zou zijn, het tarief gedurende het jaar 2024 wordt aangepast. Vanaf het moment dat certificering van exporten naar het VK verplicht werd gesteld (31 januari 2024) is er 3 maanden gemonitord. Aan de hand van deze inzichten is het tarief e-CertNL per 1 juli 2024 met circa 20% naar beneden bijgesteld.

5. Collectieve arbeidsovereenkomst Rijk 2024–2025

Conform het uitgangspunt van kostendekkendheid voor retribueerbare activiteiten hadden de tarieven per 1 juli 2024 verhoogd moeten worden. Immers, de nieuwe CAO-Rijk waar ook de NVWA als werkgever onder valt kent een stijging per 1 juli van bijna 10%. Er vindt geen doorbelasting plaats per 1 juli 2024, maar voor de tarieven 2025 gaat wel gerekend worden met de kosten die voortvloeien uit de nieuwe CAO-Rijk.

6. Maat houden 2014 en OCR

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het kabinetsbeleid ter zake van doorberekening van toezichtskosten in het rapport Maat houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en voor zover relevant in overeenstemming met de OCR.

7. Regeldrukeffecten

De regeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft hier een wijziging van tarieven en retributies. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de gehanteerde definitie van regeldruk. Wel is er sprake van beperkte eenmalige regeldrukkosten in de vorm van kennisnamekosten. Er is geen sprake van substantiële effecten op de agrarische praktijk in de zin van wijzigingen voor bijvoorbeeld het bedrijfsproces, nieuwe verplichtingen of uitzonderingen of nalevingskosten die los staan van de financiële lasten.

8. Vaste verandermomenten

De regeling treedt in werking per het reguliere vaste verandermoment van 1 juli 2024. De regeling is na 1 mei 2024 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is voor wat betreft de publicatiedatum dus afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden. Hiervoor is gekozen vanwege het belang van het in lijn brengen van de tarieven met de uitspraak van het CBb.

9. Consultatie

Voor de verwerking van de CBb-uitspraak in de tarieven is intensief contact geweest met vertegenwoordiging van de sectoren. In verschillende technische – en bestuurlijke overleggen is de uitspraak besproken en geduid. Daarin zijn ook de uit te sluiten kostensoorten toegelicht hetgeen nu, in deze regeling, resulteert in een verlaging van de tarieven. Tevens is afgesproken dat een accountant de opbouw van het tarief en de verwerking van CBb-uitspraak in de administratie controleert opdat verwerking op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit P. Adema


X Noot
1

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95).

X Noot
2

ECLI:NL:CBB:2023:472, 473, en 474.

X Noot
3

Bonamia ostreae is een C, D, E-ziekte in de zin van bijlage I bij uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (PbEU 2018, L 308).

X Noot
4

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving’) (Pb EU 2016, L 84).

X Noot
5

Gedelegeerde verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (Pb EU 2020, L 174).

Naar boven