Kennisgeving voorgenomen openbaarmaking aanvraagprocedure van de regeling Geïntegreerde gewasbescherming, onderdeel investeringen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het verzoek

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft verzoeken ontvangen om informatie openbaar te maken over de uitvoering van de regeling Geïntegreerde Gewasbescherming. Deze informatieverzoeken zijn gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). De verzoeken gaan over

 • hoe RVO belangstellenden heeft geïnformeerd over de regeling;

 • hoe de loting tot stand is gekomen;

 • informatie over de ingediende aanvragen van 1 september 2023 tot en met 4 september 2023.

Om welke gegevens gaat het?

De vraag is om een overzicht openbaar te maken van de aanvragen voor de regeling Geïntegreerde gewasbescherming, onderdeel investeringen. Het gaat om aanvragen van 1 september tot en met 4 september 2023. In het overzicht staan de volgende gegevens:

 • zaaknummer;

 • bedrijfsnaam;

 • bedrijfsadres;

 • dag en tijdstip van de aanvraag;

 • gevraagd subsidiebedrag;

 • beschikt subsidiebedrag.

Informatie is openbaar, tenzij

Informatie die bij de overheid aanwezig is, is volgens de Woo meestal openbaar. Soms zijn er redenen (uitzonderingsgronden) waarom dat niet zo is. RVO is van plan om de gevraagde informatie openbaar te maken. U kunt reageren met een zienswijze. Zo laat u weten of en om welke redenen u gegevens niet openbaar wilt laten maken.

Een zienswijze doorgeven

Heeft u van 1 tot en met 4 september 2023 een subsidie aangevraagd voor de regeling Geïntegreerde Gewasbescherming, onderdeel investeringen? Dan zijn er gegevens over uw aanvraag betrokken bij deze Woo-verzoeken. U kunt daarop eerst nog reageren. Stuurt u voor deze verzoeken een zienswijze in? Geef daarin dan aan welke uitzonderingsgrond volgens u aanwezig is. Dit kunt u doen vanaf 29 mei 2024 tot en met 11 juni 2024.

Digitale zienswijze

Geef uw zienswijze door via het digitale formulier van RVO. Dat doet u als volgt

 • Ga naar www.rvo.nl/zienswijze-woo-geintegreerde-gewasbescherming-2023. Daar leest u meer informatie over dit verzoek.

 • Klik op de knop ‘Uw zienswijze Geïntegreerde gewasbescherming direct regelen’ en ga naar Mijn RVO. Klik op de knop ‘Doorgeven’ onder Direct regelen.

 • Log in met DigiD of eHerkenning niveau 2+.

 • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen.

 • Uw zienswijze is direct bij ons binnen. U vindt uw zienswijze terug in Mijn Dossier.

Wilt u iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven? Dit doet u op www.rvo.nl/onderwerpen/zaken-regelen/machtigen.

Zienswijze per post

Geeft u uw zienswijze liever per post door? Zorg er dan voor dat deze gegevens in uw zienswijze staan:

 • uw relatienummer (BRS-nummer);

 • het kenmerk van het verzoek: Woo/2024/017;

 • uw naam of uw bedrijfsnaam.

U stuurt uw zienswijze naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vergunningen en Handhaving Waterkwaliteit

Afdeling Woo

Kenmerk: Woo/2024/017

Postbus 1492

8001 BL Zwolle

Wat gebeurt er nadat u uw zienswijze heeft doorgegeven?

RVO beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. Bij de beoordeling houdt RVO rekening met de uitzonderingsgronden die in de Woo staan. Als u een zienswijze instuurt, stuurt RVO een kopie van het definitieve besluit. Dat besluit wordt ook gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Reageren op definitief besluit

Heeft RVO het definitieve besluit genomen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken. Ook kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. In het definitieve besluit leest u daar meer over.

Meer informatie

Heeft u vragen over het indienen van een zienswijze? Kijk dan op www.rvo.nl/onderwerpen/juridische-zaken/woo/reageren. Wilt u meer weten over een Woo-verzoek? Bekijk dan www.rvo.nl/woo.

Naar boven