Aanvraag omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit hoofdspoorwegen

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ProRail heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het reinigen en aanbrengen van muurschildering op het landhoofd en de pijlers van de Oude IJsselburg te Zutphen.

Zaaknummer: Z2024-000704

DSO nummer: 2024050700470

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen.

Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met ProRail via email: info.omgevingsvergunning@prorail.nl

Naar boven