Definitieve vergunning Urenco Nederland B.V. ten behoeve van de realisatie van een nieuwe opslag, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

KENNISGEVING KERNENERGIEWET, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Op 15 mei 2024 heeft de ANVS een vergunning verleend op grond van de Kernenergiewet (Kew). Deze vergunning is voor Urenco Nederland B.V. Van 16 mei 2024 tot en met 26 juni 2024 kunt u deze definitieve vergunning bekijken. Tot en met 26 juni 2024 is het mogelijk om tegen deze vergunning beroep in te dienen bij de Raad van State.

Achtergrond van de vergunning

Urenco is een bedrijf in Nederland dat in Almelo, door middel van verrijkingsinstallaties, verrijkt uranium produceert. Dit verrijkt uranium wordt gebruikt in kerncentrales om elektriciteit op te wekken. Daarnaast produceert Urenco op kleinere schaal ook stabiele isotopen.

Urenco heeft enkele wijzigingen aan de vergunning aangevraagd. Urenco wil onder andere een bergplaats voor radioactieve afvalstoffen realiseren. Dit doet Urenco naar aanleiding van een gedoogbeslissing van de ANVS van 25 april 2023. Deze bergplaats moet voldoen aan de eisen die artikel 4.8 van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming stelt.

Een tweede wijziging is dat de plattegrond van de inrichting wordt aangepast. Op de huidige plattegrond staan hal 8 en hal 9 van de Scheidingsfabriek Separation plant 5 (SP5) direct naast elkaar. Met deze wijziging wordt het Container Receipt and Dispatch gebouw D op de plattegrond tussen hal 8 en hal 9 geplaatst. Ook zal er een nieuw kantoorgebouw worden gerealiseerd en er worden enkele koelunits van het dak van de SP5 naar de grond verplaatst.

De derde aangevraagde wijziging gaat over de buisspanning van de röntgentoestellen van Urenco. Urenco gebruikt deze toestellen om hun centrifuges door te lichten tijdens het monteren. Voor een nieuw type centrifuge heeft Urenco toestellen nodig met een hogere buisspanning (van 250 kV) dan Urenco momenteel volgens de vergunning mag gebruiken. Momenteel mag Urenco toestellen gebruiken met een buisspanning van 200 kV. Daarom heeft Urenco deze wijziging aangevraagd.

Ten slotte wil Urenco twee extra kiepautoclaven plaatsen in het Central Services Building. Deze kiepautoclaven worden gebruikt om monsters te nemen. Urenco wil graag meer monsters tegelijkertijd kunnen nemen. Dat wordt mogelijk door het plaatsen van deze twee extra kiepautoclaven.

Procedure

Op 16 oktober 2023 ontving de ANVS de aanvraag van Urenco Nederland B.V. voor een vergunning. Daarvoor hebben we de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dat betekent dat we eerst een ontwerpvergunning hebben gemaakt, waarop iedereen kon reageren. Een particulier heeft drie zienswijzen ingediend. Deze reacties hebben we gelezen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in de definitieve vergunning.

Bekijk de vergunning online, in Almelo of in Den Haag

De definitieve vergunning en andere belangrijke documenten kunt u van 16 mei 2024 tot en met 26 juni 2024 inzien. Dat kan op 3 verschillende manieren:

 • 1. Op de website van de ANVS: www.anvs.nl.

 • 2. Bij de gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 30 te Almelo.

 • 3. Bij de ANVS: Koningskade 4, Den Haag. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 070 – 348 73 64. U kunt bellen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Of tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Beroepschrift indienen tot en met 26 juni 2024

Tot en met 26 juni 2024 kunt u in beroep gaan tegen de Kew-vergunning als u een:

 • 1. Belanghebbende bent. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien het besluit u rechtstreeks raakt in uw belangen.

 • 2. Niet-belanghebbende bent die een zienswijze op de ontwerpvergunning heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

U kunt in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat doet u met een brief: een beroepschrift. Hierin zet u:

 • de datum;

 • uw naam;

 • uw adres;

 • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • uw handtekening.

Het is handig om een kopie toe te voegen van het besluit waartegen u in beroep gaat.

Er zijn 2 manieren waarop u uw beroepschrift kunt insturen:

 • 1. Online: via het digitale loket van de Raad van State. Daar logt u in met uw DigiD.

 • 2. Per post: stuur een brief naar de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Als u een beroepschrift indient, betaalt u hiervoor griffierecht. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de Raad van State via 070 – 426 44 26.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat de vergunning niet ingaat tot de Raad van State uw verzoek heeft behandeld. Het verzoek tot een voorlopige voorziening kunt u net zo opsturen als een beroepschrift. Dat moet u voor het eind van de beroepstermijn doen. Stuur uw verzoek in dit geval naar de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook voor de behandeling van een verzoek tot voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Ook voor vragen hierover kunt u bellen met de Raad van State, via 070 – 426 44 26.

Meer informatie over de vergunning

Heeft u vragen over de vergunning en de stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 088 – 489 05 00. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl. Zet ‘Vraag over vergunning Urenco Nederland B.V.’ dan in de onderwerpregel van uw mail.

Naar boven