Koninklijke onderscheidingen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aruba

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

07-03-2024

2024000593

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw mr. N.L.M. Hoevertsz

 

 

voor verdiensten op het terrein van sport

07-03-2024

2024000593

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H.A.E. van Gaalen

 

 

psychiater en voormalig directeur van de Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo, voor verdiensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg

07-03-2024

2024000593

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. R.O. Gogorza

 

 

voor verdiensten op het terrein van dierenwelzijn en natuurbehoud

07-03-2024

2024000593

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.L. van Vliet

 

 

voor verdiensten op het terrein van wielersport en triatlon

07-03-2024

2024000593

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.J. van Vliet-Melchers

 

 

voor verdiensten op het terrein van wielersport

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.P. van den Berg

 

 

voor verdiensten op het terrein van de zwemsport

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.D. Connor

 

 

voor verdiensten op het terrein van gehandicaptenwelzijn en religieus leven

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw mr. D.G. Croes

 

 

voor verdiensten op het terrein van karate, taal en cultuur

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.V.I. Croes-Fingal

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. S.M.C. Dumfries

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en jeugdwelzijn

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.E. Gomez-Winterdaal

 

 

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M.C. de Haseth-Bislik

 

 

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.C. Kelkboom

 

 

voor verdiensten op het terrein van muziek

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.V. Kuiperi-Jansen MEd

 

 

danseres en choreograaf, voor verdiensten voor de danswereld

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M. Lampe-Jansen

 

 

voor verdiensten op het terrein van muziek, religieus leven en onderwijs

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.C. Maduro

 

 

voor verdiensten op het terrein van goede doelen

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.A. Reeberg

 

 

voor verdiensten op het terrein van cultuur

07-03-2024

2024000593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.F. Richardson

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en EHBO

Bonaire

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

25-01-2024

2024000150

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer F.D. Antoin

 

 

journalist en auteur, voor verdiensten op het terrein van cultureel erfgoed

25-01-2024

2024000150

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.J. Bernabela

 

 

huisarts, voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg en welzijn

25-01-2024

2024000150

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.E. Emerenciana

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, zorg en welzijn

25-01-2024

2024000150

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.A. Tromp

 

 

voor verdiensten op het terrein van cultuurbehoud, muziek en sport

25-01-2024

2024000150

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.W.A. van der Valk

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. natuurbeheer, duiksport en toerisme

25-01-2024

2024000150

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H. Domacasse

 

 

marketing assistant en event coördinator and organizer bij de Tourism Corporation Bonaire, voor verdiensten op het terrein van cultuur en toerisme

Curaçao

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

19-03-2024

2024000698

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T.M. Kross

 

 

mezzosopraan, voor verdiensten op het terrein van opera, cultuur en muziekeducatie

19-03-2024

2024000698

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.H. Doest

 

 

voor verdiensten op het terrein van muziek en cultureel erfgoed

19-03-2024

2024000698

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.F. Faneyte

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. honkbal en cultuur

19-03-2024

2024000698

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.V. Ansano

 

 

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, welzijn en religieus leven

19-03-2024

2024000698

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.R.E. Bronswinkel

 

 

voor verdiensten op het terrein van luchtvaart en materieel erfgoed

19-03-2024

2024000698

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.A. Lucas

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en armoedebestrijding

19-03-2024

2024000698

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.T. Perez-Specht

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en armoedebestrijding

19-03-2024

2024000698

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer V.A. Toré

 

 

voor verdiensten op het terrein van watersport

19-03-2024

2024000698

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.M. de Windt

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en armoedebestrijding

Saba

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

14-03-2024

2024000676

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.K.N. Sorton

 

 

voor verdiensten op het terrein van sociale cohesie

Sint Eustatius

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

25-01-2024

2024000149

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.D. Humphreys

 

 

oprichter en directeur van de Stichting Mega D Youth Foundation, voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn

Sint Maarten

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

27-03-2024

2024000786

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.A. Burnett

 

 

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn

27-03-2024

2024000786

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K.C. Labega-Forsythe

 

 

voormalig onderwijsdirecteur en secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, voor verdiensten op het terrein van onderwijs, jeugdwelzijn en cultuur

27-03-2024

2024000786

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.N. Arrindell-Simpson

 

 

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en leesbevordering

27-03-2024

2024000786

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B. van 't Hof-Boetekees

 

 

operationeel manager van White Yellow Cross Care Foundation, voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg

27-03-2024

2024000786

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P. Sims

 

 

voor verdiensten op het terrein van dierenwelzijn

27-03-2024

2024000786

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.R. Steyn

 

 

voor verdiensten op het terrein van scheepvaart en jeugdwelzijn

27-03-2024

2024000786

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. van der Waals-Wyatt

 

 

voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg en preventie

27-03-2024

2024000786

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J.A. Wever

 

 

voor verdiensten op het terrein van goede doelen, hulpverlening en gezondheid

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

01-02-2024

2024000192

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer mr. P. Kalbfleisch

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten voor de commissie Deetman en op het terrein van muziek en sport

16-10-2023

2023002347

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

mevrouw R. Broeze-van der Kolk

Hoge Hexel

Wierden

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, heemkunde en religieus leven

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer M.M.J. Gordijn

Brunssum

Brunssum

voor verdiensten op het terrein van o.a. belangenbehartiging, jumelage en muziek

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer R.M.T. Gordijn

Brunssum

Brunssum

voor verdiensten op het terrein van jumelage, sport en muziek

07-03-2024

2024000592

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer P.A. Hamelink

Wissenkerke

Noord-Beveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, verkeer en jeugdbescherming

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer ir. H.W.F. Jellema

Diepenveen

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, jeugdwelzijn en landbouw

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. J.J.M. van der Aa

Dongen

Dongen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, openbaar bestuur en volksvertegenwoordiging

17-01-2024

2024000058

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.L. Aansorgh

Hengelo

Hengelo (O)

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen en buurtcohesie

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw dr. ir. I. van der Aar-Mastenbroek

Swifterbant

Dronten

voor verdiensten op het terrein van o.a. landbouw, natuurbeheer en volkshuisvesting

17-01-2024

2024000058

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer bc. M. Bakker

Ermelo

Ermelo

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, armoedebestrijding en gehandicaptenzorg

01-03-2024

2024000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. J.E. Bauer

Voorburg

Leidschendam-Voorburg

voor verdiensten op het terrein van cultuur, natuur en welzijn

23-11-2023

2023002759

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J.P. van Beekhoff

Ingen

Buren

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, welzijn en muziek

23-11-2023

2023002759

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.M. Beunke

Kapel-Avezaath

Buren

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, ondernemersbelangen en goede doelen

07-03-2024

2024000592

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. W.G.M. Boersma-Slütter

Venray

Venray

voor verdiensten op het terrein van o.a. palliatieve zorg, onderwijs en sociale cohesie

17-01-2024

2024000058

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. ir. R.T.M. Bots

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van o.a. waterhuishouding, welzijn en openbaar bestuur

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F. Bouman

Gapinge

Veere

voor verdiensten op het terrein van o.a. werknemersbelangen, belangenbehartiging en koningsdagviering

01-03-2024

2024000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. J. Brinkman-Dijkstra

Dronryp

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, bibliotheekwezen en ouderenwelzijn

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.C.M. Brom

Hillegom

Hillegom

voor verdiensten op het terrein van o.a. patiëntenbelangen, dorpscohesie en ontwikkelingssamenwerking

30-01-2024

2024000171

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. J.M.G. van Dam MBA

Heiloo

Heiloo

voor verdiensten op het terrein van o.a. erfgoed, goede doelen en sport

23-11-2023

2023002759

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. H. Dassen

Hengelo

Hengelo (O)

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, goede doelen en welzijn

08-04-2024

2024000902

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. J.L. Davidson

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, onderwijs en begraafplaatsenbeheer

13-11-2023

2023002587

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.M. Dijkstra

Epe

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, gezondheidszorg en welzijn

14-12-2023

2023002952

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.G.M. van den Dungen MBA

Riethoven

Bergeijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, ondernemersbelangen en jeugdwelzijn

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.L.H. van Eeghem

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van gastronomie, carnaval en voetbal

17-01-2024

2024000058

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. van der Eijk

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van o.a. glastuinbouw, religieus leven en vluchtelingenwerk

01-03-2024

2024000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.A. van Geffen

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn en bewonersbelangen

13-11-2023

2023002587

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.G. Groothedde

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn en ondernemersbelangen

01-03-2024

2024000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.W.M. Hardon

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van internationale samenwerking, welzijn en vluchtelingenwerk

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.C. Heutink-van Dijk

Genemuiden

Zwartewaterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur en armoedebestrijding

17-01-2024

2024000058

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.C.M. Hoogenboom-van Tol

Nieuwveen

Nieuwkoop

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, EHBO en werkgeversbelangen

16-10-2023

2023002347

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J.L. Jansen

Reusel

Reusel-De Mierden

voor verdiensten op het terrein van werknemersbelangen en sport

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. B.M.G. Janssen MCDM

Brielle

Voorne aan Zee

voor verdiensten op het terrein van o.a. musea, sport en veiligheid

07-03-2024

2024000592

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Janssen

's-Gravenhage

's-Gravenhage

grafisch ontwerper en oprichter van de Stichting Vi-taal te Den Haag, voor verdiensten op het terrein van de Nederlandse Gebarentaal

01-03-2024

2024000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.L.W. de Jong

Baarn

Baarn

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en gehandicaptenzorg

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. H.J.R. Kaptein

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. hulpverlening, cultuur en buurtcohesie

07-03-2024

2024000592

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. F.H. Keijsers

Sittard

Sittard-Geleen

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, hulpverlening en onderwijs

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. C.J. van der Klaauw

Groningen

Groningen

o.a. voormalig senior beleidsmedewerker/projectleider verkeer en vervoer bij de afdeling Mobiliteit van de provincie Groningen, voor verdiensten op het terrein van verkeer, religieus leven en toerisme

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.M.U. Koning

Vlaardingen

Vlaardingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, leefbaarheid en integratie

30-01-2024

2024000171

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D. Kooi

Zaandam

Zaanstad

voormalig wijkmanager bij de gemeente Zaanstad, voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, voetbal en religieus leven

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. T.F.W.A. Krebber

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, armoedebestrijding en gezondheidszorg

14-02-2024

2024000304

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.A. de Leeuw

Gouda

Gouda

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, palliatieve zorg en ondernemersbelangen

16-10-2023

2023002347

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. N.E.H.J. Leufkens

Nijmegen

Nijmegen

voor verdiensten op het terrein van goede doelen, werkgelegenheid en welzijn

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J.E.A. van de Lindeloof

Espel

Noordoostpolder

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, landbouw en heemkunde

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.H.J.M. Mathijssen

Berlicum

Sint-Michielsgestel

voor verdiensten op het terrein van o.a. arbeidsparticipatie, cultuur en politiek bestuur

07-03-2024

2024000592

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer I.J. Mauritz

Wageningen

Wageningen

voor verdiensten op het terrein van werknemersbelangen en dierenwelzijn

08-12-2023

2023002863

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.J. Melenhorst

Heerde

Heerde

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, gebiedsontwikkeling en welzijn

01-02-2024

2024000193

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Melgerd

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van duurzaamheid, sport en ondernemersbelangen

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. van Mierlo

Voorburg

Leidschendam-Voorburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, welzijn en goede doelen

29-11-2023

2023002807

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.W.M. Mol

Prinsenbeek

Breda

voor verdiensten op het terrein van voetbal en ondernemersbelangen

01-02-2024

2024000193

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.H.G. Mossel-Breeveld

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en muziek

01-03-2024

2024000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Neervoort

Nigtevecht

Stichtse Vecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, leefbaarheid en cultuur

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. A.A.J. Nijland

Wesepe

Olst-Wijhe

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, cultuur en religieus leven

07-03-2024

2024000592

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G. Olivier

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, jeugdwelzijn en volleybal

29-11-2023

2023002807

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. J.J. Overbeek

Kudelstaart

Aalsmeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en leefbaarheid

01-02-2024

2024000195

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. E.M. van de Pol

Amsterdam

Amsterdam

senior organisatieadviseur bij Rijnconsult B.V., voor verdiensten op het terrein van organisatieadvisering en openbaar bestuur

16-10-2023

2023002347

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.W.V. Rhemrev

Doesburg

Doesburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. begraafplaatsenbeheer, cultuur en veteranen

29-11-2023

2023002807

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.K.S.M. Roelofs

Loon op Zand

Loon op Zand

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, veiligheid en hockey

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. O.A.G. Rosenberg

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed, kunst en educatie

13-11-2023

2023002587

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. L.P. Sanders

Amstelveen

Amstelveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, schietsport en welzijn

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.F.M. Schaapsmeerders

Nistelrode

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van werknemersbelangen en buurtcohesie

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. F.T. Slings-Joosse

Lelystad

Lelystad

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg, welzijn en volksvertegenwoordiging

08-12-2023

2023002864

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.P.M. van der Steen

Son en Breugel

Son en Breugel

voor verdiensten op het terrein van o.a. werknemersbelangen, sport en muziek

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Steenbergen

Thorn

Maasgouw

voor verdiensten op het terrein van patiëntenwelzijn, toerisme en welzijn

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. R.P. Sweys MBA

Voorschoten

Voorschoten

voor verdiensten op het terrein van o.a. EHBO, veiligheid en sport

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.M.J. Thomassen-Claessen

Stein

Stein

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, onderwijs en cultureel erfgoed

27-03-2024

2024000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Tishauser

Zuidoostbeemster

Purmerend

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, goede doelen en sport

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw Y.E. Visser

Tilburg

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. vluchtelingenwerk, buurtcohesie en sport

08-12-2023

2023002864

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.A.H. van Vliet

Oss

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. wijkcohesie, leefbaarheid en ouderenwelzijn

27-03-2024

2024000788

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw prof. dr. A.B. van der Vooren-Terlouw

Wijchen

Wijchen

hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit, voor verdiensten op het terrein van discriminatie- en racismebestrijding en migratierecht

19-02-2024

2024000444

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw ir. L.C. Willemse-Hollestelle

Delft

Delft

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, schuldhulpverlening en goede doelen

07-03-2024

2024000592

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Wolbers

Oosterbierum

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, kaatssport en religieus leven

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. A. Zuurmond

Delft

Delft

diverse functies, thans regeringscommissaris informatiehuishouding, voor verdiensten op het terrein van informatietechnologie, openbaar bestuur en belangenbehartiging

21-03-2024

2024000706

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. van der Zweep

Delfzijl

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. karate, ondernemersbelangen en goede doelen

01-03-2024

2024000519

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

de heer T. Zijl

Assen

Assen

luitenant bij het Wapen der Artillerie, voor verdiensten op het terrein van voetbal en inburgering

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.G.W.M. Aanraad

Dinteloord

Steenbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, sport en volksvertegenwoordiging

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.S. van der Aar

Vijfhuizen

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van voetbal en dorpscohesie

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.W.H. Aben

Oirschot

Oirschot

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, landinrichting en politiek bestuur

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.A. van Adrichem-van Adrichem MSc

Noordbroek

Midden-Groningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. volleybal, zorg en welzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. van Aggelen

Nieuwstadt

Echt-Susteren

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar vervoer, religieus leven en sport

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.H.M. Alink

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, voortgezet onderwijs en religieus leven

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H. Altena

Diepenheim

Hof van Twente

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, politiek bestuur en ouderenwelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.E. Amahorseya

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van welzijn, cultuur en bewonersbelangen

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Amekrane

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Andriesse

Papendrecht

Papendrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, EHBO en religieus leven

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J. van Apeldoorn

Doornspijk

Elburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, EHBO en maritiem erfgoed

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.J.M. Arends

Maasbracht

Maasgouw

voor verdiensten op het terrein van basketbal en religieus leven

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G. Ariaans-van den Enden

Brielle

Voorne aan Zee

voor verdiensten op het terrein van o.a. immaterieel cultureel erfgoed, podiumkunsten en religieus leven

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.M. van den Assem

Noordwelle

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven, zorg en welzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Attema

Buitenpost

Achtkarspelen

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, duurzaamheid en dorpscohesie

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Awuy-Castelijns

Puttershoek

Hoeksche Waard

voor verdiensten op het terrein van EHBO en welzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.R. Bakelaar

Lelystad

Lelystad

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, heemkunde en cultureel erfgoed

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.A. Bakermans-van Laarhoven

Geldrop

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en muziek

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.F.W. Bakker

Zuidwolde

De Wolden

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, folkore en podiumkunsten

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Bakker

Baarn

Baarn

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, sport en buurtcohesie

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.G. Bakker

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, religieus leven en hulpverlening

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J.J. Bakker

Brouwershaven

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van koningsdagviering en sport

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.T. Bakker-Braaksma

Heerde

Heerde

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en inburgering

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Bakker-Viveen

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, welzijn en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.H.C. Basten

Bergharen

Wijchen

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, muziek en voetbal

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.W.M. Beckers-Bongers

Made

Drimmelen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, werknemerswelzijn en cultuur

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.T. van Beek

Wijk en Aalburg

Altena

voor verdiensten op het terrein van o.a. watersport, ondernemersbelangen, herdenkingen en vieringen

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. van der Beek-Paradies

Bodegraven

Bodegraven-Reeuwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, muziek en palliatieve zorg

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. van Beelen

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en koningsdagviering

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.N. van Beelen

Valkenburg

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van modelbouw, cultureel erfgoed en voetbal

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.D.M. de Beer

Uitgeest

Uitgeest

voor verdiensten op het terrein van cultuur en sport

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.J.P.M. Beerens-van Dingenen

Hoogeloon

Bladel

voor verdiensten op het terrein van o.a. korfbal, ouderenwelzijn en dorpsbelangen

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. L.C. Beets

Hoogmade

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, jeugdwelzijn en dorpscohesie

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.J.M. Bekkers

Veghel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van natuureducatie, dorpscohesie en sport

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.C.M. Beks-Vervest

Geldrop

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, gildewezen en mantelzorg

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Belder

Papendrecht

Papendrecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en woningbeheer

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.J.H. Benistant

Spaarndam

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. natuurbeheer, zorg en inclusie

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Benjamins-Beuving

Zuidwolde

De Wolden

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, dorpscohesie en cultuur

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Berger RA

Drunen

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en voetbal

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.L.M. van den Bergh

Venray

Venray

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, welzijn en armoedebestrijding

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.D.L.M. Bergman

Kwadijk

Edam-Volendam

voor verdiensten op het terrein van o.a. sociaal domein, sport en dorpscohesie

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A.M. Berns

Velp

Rheden

voor verdiensten op het terrein van voetbal en natuurbehoud

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. de Bert

Kapelle

Kapelle

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptensport, politiek bestuur en werknemersbelangen

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Besemer-van Houwelingen

Papendrecht

Papendrecht

voor verdiensten op het terrein van welzijn, religieus leven en bibliotheekwezen

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. de Best

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. slachtofferhulp, muziek en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.W. Beunder

Noordwijkerhout

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, politiek bestuur en armoedebestrijding

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.H. van Beusekom-Hakkert

Lienden

Buren

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, buurtcohesie en goede doelen

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. van Bezooijen-den Hollander

Klundert

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gehandicaptenwelzijn en zorg

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw O.D. Bhikhie

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van sociale cohesie

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.G. van de Bildt

Moordrecht

Zuidplas

voor verdiensten op het terrein van korfbal, cultuur en welzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Bischop

Exloo

Borger-Odoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. paardensport, golf en natuurbeheer

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.M. Bisschops

Voerendaal

Voerendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, EHBO en landschapsbeheer

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Bleumink

Westervoort

Westervoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. wijkcohesie, leefbaarheid en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.M. Blom

Zoeterwoude

Zoeterwoude

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, sport en tuinieren

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H. Blume

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, onderwijs en sport

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.A.M. van Boekel

Milsbeek

Gennep

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en sport

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.G. de Boer

Workum

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, materieel erfgoed en sport

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J. de Boer

Schoorl

Bergen (NH)

voor verdiensten op het terrein van o.a. schaaksport, sociale cohesie en musea

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. de Boer

Deinum

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, uitvaartwezen en sport

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.J. de Boer

Bergen (NH)

Bergen (NH)

voor verdiensten op het terrein van o.a. hockey, koningsdagviering en bewonersbelangen

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.J.M. de Boer

Weert

Weert

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, zorg en welzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.W.A.M. Boere

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van o.a. media, politiek en jeugdwelzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.H.M. Boerkamp-Brugman

Klarenbeek

Voorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, begraafplaatsenbeheer en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.T.G. Boerman

Geldrop

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein o.a. dorpscohesie, cultuur en natuureducatie

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Bolte

Rijswijk

Rijswijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en cultuur

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.C.J. van den Boogaart

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, voetbal en carnaval

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.E.J.P. van den Boomen-Heijligers

Asten

Asten

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, cultuur en religieus leven

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J.M. Borst

Breukelen

Stichtse Vecht

voor verdiensten op het terrein van muziek en tennis

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.M. Bos

't Harde

Elburg

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en religieus leven

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Bos

Olst

Olst-Wijhe

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, muziek en bewonersbelangen

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.M. Bos

Odiliapeel

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, religieus leven en welzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R. Bos-Benthem

Espel

Noordoostpolder

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, goede doelen en welzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. M.W. van den Bosch

Groenekan

De Bilt

voor verdiensten op het terrein van sport en dorpscohesie

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.S. Botschuijver-Braam

Langbroek

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, zorg en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.J.M. Bouten-Vervoort

Bergen L

Bergen (L)

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, goede doelen en religieus leven

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D. Bouwhuis

Mariënberg

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, muziek en ouderenwelzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Bouwmeester

Lettele

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, muziek en buurtcohesie

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.F. Bras

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van politiek bestuur en religieus leven

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Bredewout

Wezep

Oldebroek

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, dorpscohesie en wandelsport

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.E.M. van Brenk-Wietsma

Landsmeer

Landsmeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, voetbal en armoedebestrijding

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.R. Breuër MBA

Pernis Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, EHBO en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.H.J. Breukers

Someren

Someren

voor verdiensten op het terrein van voetbal, golf en cultuur

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.P.W.J. van den Broek

Cuijk

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, muziek en voetbal

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.J.W. van den Broek-Arts

Neerloon

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, muziek en ouderenwelzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.J. van den Broeke-Flipsen

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, armoedebestrijding en welzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.P.G.V. Broekhoven-Ummels

Spaubeek

Beek

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en welzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.W.C. Brooimans-Bastiaansen

Dorst

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van o.a. mantelzorg, gymnastiek en cultuur

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.M. Brouwer

Wilnis

De Ronde Venen

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen, koningsdagviering en goede doelen

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.H.M. Brouwer-de Jong

Buren

Ameland

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en religieus leven

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.T.C. van der Bruggen

Berkel-Enschot

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.W.M. van der Bruggen

Drunen

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. handboogsport, carnaval en religieus leven

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Brugman

Nieuwe Niedorp

Hollands Kroon

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, schaatssport en inburgering

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. J.M. de Bruijne

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en watersport

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. de Bruin

Boxmeer

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultureel erfgoed en musea

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.C. Bruins-Janssen

Voorburg

Leidschendam-Voorburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, politiek bestuur en onderwijs

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. A.H.J. Brummelhuis

Oldenzaal

Oldenzaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, landschapsbeheer en leefbaarheid

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Brunekreef

Kootwijkerbroek

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, molenbeheer en religieus leven

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.H. Bruntink-Hoogendam

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en cultuur

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.J. Budde

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, musea en watersport

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. C.W.M. Buijs

Leiden

Leiden

voor verdiensten op het terrein van o.a. gezondheidszorg, podiumkunsten en muziek

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.B. Buijs-Visser

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, armoedebestrijding en welzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Buiter

Ruinen

De Wolden

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, telecommunicatie en sport

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. van Bulken

Assen

Assen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.C. van de Burg

Julianadorp

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van veiligheid en sport

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.W.G. van der Burgt

Rosmalen

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

19-02-2024

2024000446

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.C.G. van Bussel MSc

Deurne

Deurne

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen, herdenkingen en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. C.C. Campen

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van media en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.W.A. Carter

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, welzijn en religieus leven

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.J.M. Castien

Lisse

Lisse

voor verdiensten op het terrein van paardensport, immaterieel cultureel erfgoed en cultuur

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Choufoer

Noordwijk

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, welzijn en natuurbescherming

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.A.C.M. Chrispijn-Heeffer

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A.A.M. Cloin

Gennep

Gennep

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen, jumelage en onderwijs

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.M. Cochius

Schoorl

Bergen (NH)

voor verdiensten op het terrein van o.a. vluchtelingenwerk, welzijn en leefbaarheid

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.G.W.J. Coenen

Oeffelt

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, carnaval en voetbal

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N.A.J. Coenen-van den Oever

De Mortel

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, jeugdwelzijn en carnaval

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L. Collignon

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van landschapsbeheer en jeugdwelzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K. Compagner

Wezep

Oldebroek

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en motorsport

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. Coolen-Kanters

Erp

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en bewonersbelangen

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. M.E. Corver-Klee

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, basisonderwijs en kinderopvang

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.W. Coulier

Deventer

Deventer

voor verdiensten op het terrein van volleybal, buurtcohesie en tennis

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. R.P.P. Croonen

Cadier en Keer

Eijsden-Margraten

voor verdiensten op het terrein van muziek, begraafplaatsenbeheer en dorpscohesie

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A.M. Cruysen

Escharen

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, muziek en basisonderwijs

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.P.A. Cup

Landgraaf

Landgraaf

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en natuureducatie

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.J. Custers

Simpelveld

Simpelveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. patiëntenbelangen, leefbaarheid en welzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. van Dalen

Brakel

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, koningsdagviering en voetbal

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. van Dalfsen

Genemuiden

Zwartewaterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. zwemsport, koningsdagviering en religieus leven

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.J. van Dam

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en watersport

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Dam

Hardenberg

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en heemkunde

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.C. Debast

Wamel

West Maas en Waal

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, herdenkingen en welzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.D.M. Deenen-de Bresser

Oost West en Middelbeers

Oirschot

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en armoedebestrijding

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G.C. Deguelle

Klimmen

Voerendaal

voor verdiensten op het terrein van carnaval, EHBO en voetbal

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.A. Dekker

Vriezenveen

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en basisonderwijs

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.C. Dekker-Post

Vroomshoop

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, religieus leven en ouderenwelzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.A. Dekkers

Sint-Oedenrode

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. waterhuishouding, denksport en ondernemersbelangen

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J.F. de Deugd

Zevenbergen

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, muziek en politiek bestuur

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.F. Deunk

Winterswijk Woold

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, onderwijs en welzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J.W. van Deur

Tegelen

Venlo

voor verdiensten op het terrein van carnaval en handbal

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. B.J. van Dijk

Beetsterzwaag

Opsterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en denksport

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Dijk

Genemuiden

Zwartewaterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ondernemersbelangen en toerisme

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.N.M. van Dijk

Sambeek

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en onderwijs

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. van Dijke

Sprang-Capelle

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Dijkhof-de Pater

Brakel

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, zorg en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.H.M. van Dijk-Jansen

Volendam

Edam-Volendam

voor verdiensten op het terrein van o.a. sociale cohesie, bewonersbelangen en welzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Dijkstra

Kollum

Noardeast-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en koormuziek

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Dingler

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, cultuur en ouderenwelzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C.M. Dirks-Vosters

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en religieus leven

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.P.P. van Dommelen

Gemert

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van o.a. handbal, schutterswezen en musea

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Donkervoort

Beusichem

Buren

voor verdiensten op het terrein van o.a. economische belangenbehartiging, musea en religieus leven

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.P.M. de Dood

Waverveen

De Ronde Venen

voor verdiensten op het terrein van openbaar bestuur, bedrijfsadvisering en landschapsinrichting

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A.G.M. van Dooren

Knegsel

Eersel

voor verdiensten op het terrein van wielersport, heemkunde en ontwikkelingssamenwerking

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. van Dooren-Stollman

Knegsel

Eersel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, wielersport en dorpscohesie

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.G.M. van Doorn

Tilburg

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, natuurbeheer en cultuur

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.A. van Doorne

Deurne

Deurne

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, ondernemersbelangen en muziek

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H.M. Draijer

Uithuizen

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. patiëntenwelzijn, cultuur en leefbaarheid

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.A.F. Driessen

Soerendonk

Cranendonck

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, dorpscohesie en voetbal

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J.M. van Duijnhoven-Teerling

Haps

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en bibliotheekwezen

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.A.M. Duipmans

Zuidermeer

Koggenland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, media en sport

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H. Duis

Budel

Cranendonck

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, heemkunde en cultureel erfgoed

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.T.M. Duivenvoorde

Noordwijkerhout

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, atletiek en cultuur

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.A.M. Duivenvoorden-van den Berg

Noordwijkerhout

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en welzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.A.T. Duivenvoorde-van der Hoorn

Noordwijkerhout

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. reddingswezen, carnaval en sport

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.A.G. Dusée

Loon op Zand

Loon op Zand

voor verdiensten op het terrein van o.a. kunst, sport en ouderenwelzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J.C. van Duurling-Bastiaens

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van muziek en welzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Dwarswaard

Voorhout

Teylingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. natuurbescherming, religieus leven en heemkunde

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Edwards-de Witte

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van palliatieve zorg, goede doelen en muziek

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K. van Eerde

Urk

Urk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, sport en armoedebestrijding

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Eggen-de Ruiter

Lemelerveld

Dalfsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N. Eggert-Vlaanderen

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, ouderenwelzijn en religieus leven

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.W. van Egmond

Rijnsburg

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, voetbal en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H.J. van Egmond-van Haasteren

Leimuiden

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en welzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. van der Eijk-van Egmond

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en vluchtelingenwerk

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.P.E. Eijsermans

Geldrop

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, carnaval en sport

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.H.P. Elbers

Huizen

Huizen

voor verdiensten op het terrein van biljartsport, koningsdagviering en dorpscohesie

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Elbertse

Schoonhoven

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, voetbal en goede doelen

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.B. Elsma

Dronryp

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, leefbaarheid en cultureel erfgoed

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. van Emmerik

Tull en 't Waal

Houten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.J.M. van Enckevort

Brummen

Brummen

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, sociale cohesie en jongerenwelzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.F.J. Engel

Breda

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, onderwijs en sport

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.M. Eppink

Ootmarsum

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van begraafplaatsenbeheer, ouderenwelzijn en wielersport

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.F. van 't Erve

Vaassen

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. musea, ouderenwelzijn en dierenliefhebberij

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.P. van Es

Gemert

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van o.a. media, natuur en carnaval

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw O.W.M. Evers-Wegter

Borne

Borne

voor verdiensten op het terrein van fairtrade, koningsdagviering en goede doelen

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.H.J. Exaltus-van Kuilenburg

Leerdam

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, EHBO en musea

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.G. Faber

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, welzijn en volksvertegenwoordiging

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. El Faouzi

Lelystad

Lelystad

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, sport en integratie

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Floren

Waalwijk

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, biljartsport en ouderenwelzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.B. Francken

Venray

Venray

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, politiek bestuur en bewonersbelangen

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.G. Franke

Epe

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en cultuur

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. W.H. Fransen

Haaksbergen

Haaksbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. pleegzorg, religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. M.A. Fransen-van Kempen

Haaksbergen

Haaksbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. pleegzorg, kunst en ouderenwelzijn

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T. Frederiks-Kosters

Hasselt

Zwartewaterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en muziek

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.J. Frumau

Ede

Ede

voor verdiensten op het terrein van bridge en religieus leven

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.F. Frumau-Dietz

Ede

Ede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en bridge

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. W.B.J. Funk

Schelluinen

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van cultuur, zorg en ouderenwelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.R. van Gaal

Putte

Woensdrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, buurtcohesie en sport

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Gal-Meulenbrugge

Steenderen

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, EHBO en onderwijs

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M.J.C. Gardeniers

Tilburg

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, bewonersbelangen en religieus leven

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.P.P.M. van Gastel-van Meijl

Lierop

Someren

voor verdiensten op het terrein van o.a. podiumkunsten, gymnastiek en carnaval

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Geelen

Ittervoort

Leudal

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, buurtcohesie en schutterswezen

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.M.J. Geerdink-Tinselboer

Zenderen

Borne

voor verdiensten op het terrein van o.a. handbal, religieus leven en ouderenwelzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. E.R. van der Geest

Hellevoetsluis

Voorne aan Zee

voor verdiensten op het terrein van o.a. inburgering, bibliotheekwezen en volksvertegenwoordiging

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. de Gelder

Zelhem

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van heemkunde, religieus leven en muziek

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.M.H. van Gelder-de Klein

Deest

Druten

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, ouderenwelzijn en religieus leven

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.J. de Gelder-Hembrecht

Zelhem

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. hulpverlening en religieus leven

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. van Genderen

Buren

Buren

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, buurtcohesie en cultureel erfgoed

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.P.M. van Gent

Overasselt

Heumen

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, tafeltennis en welzijn

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.T.C.J.A. van Gerven-Peeters

Oost West en Middelbeers

Oirschot

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, volleybal en EHBO

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.H.L. van Gerwen

Tilburg

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van welzijn en openbaar vervoer

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J. Geurtjens

Meijel

Peel en Maas

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, gildewezen en ondernemersbelangen

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.H.M. Geurts

Lith

Oss

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en podiumkunsten

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. Gijsberts-de Jong

Varik

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, dorpscohesie en podiumkunsten

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.A.J.M. van Gils

Den Hout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en muziek

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.C.M. Glim-Swart

Medemblik

Medemblik

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, muziek en ouderenwelzijn

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.A.W.M. Goderie

Oudenbosch

Halderberge

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, religieus leven en cultuur

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.C.M. Goes

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en agrarische belangenbehartiging

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Golbach

Deurningen

Oldenzaal

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, ondernemersbelangen en sport

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J.A.M. van Gool

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, muziek en tuinieren

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.F. Goossens

Uithoorn

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van goede doelen en religieus leven

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.C. Gorissen

Eijsden

Eijsden-Margraten

voor verdiensten op het terrein van o.a. verkeersveiligheid, carnaval en muziek

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D.T. Gorter

Epe

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, leefbaarheid en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.A. Gorter

Spaarndam

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en voetbal

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C.G. van der Gouwe-Metz

Ruinen

Westerveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn en muziek

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.C.L. de Graaf

Oegstgeest

Oegstgeest

voor verdiensten op het terrein van muziek en watersport

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J. de Graaf

Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, mantelzorg en musea

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Griffioen

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Grinwis

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van monumentenzorg en religieus leven

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. Grinwis-Nelis

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J.H. Grondman

Lemele

Ommen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, leefbaarheid en begraafplaatsenbeheer

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. de Groot

Grootegast

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en religieus leven

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.T.M. Groot

Venhuizen

Drechterland

voor verdiensten op het terrein van sport, volksvertegenwoordiging en politiek bestuur

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Groote

's-Heerenberg

Montferland

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Montferland

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Grootes

Zaltbommel

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van o.a. koningsdagviering, cultuur, herdenkingen en vieringen

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G. Grote Gansey-Kroes

Heino

Raalte

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, mantelzorg en ouderenzorg

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. van Haaften-Moerman

Barneveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, muziek en gehandicaptenwelzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M.J. van den Haak

Den Dolder

Zeist

voor verdiensten op het terrein van begraafplaatsenbeheer en palliatieve zorg

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J. Haast

Dongen

Dongen

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer en veteranen

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.H. Habets

Nuth

Beekdaelen

voor verdiensten op het terrein van carnaval en buurtcohesie

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.M. Habets

De Kwakel

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van goede doelen, religieus leven en voetbal

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Haeck

Oostvoorne

Voorne aan Zee

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, zorg en welzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Hagenbeek

Warnsveld

Zutphen

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport en welzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.R.M. Hahné-Goselink

Vaassen

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, sport en religieus leven

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Hakbijl

Oudeschoot

Heerenveen

voor verdiensten op het terrein van tennis, toerisme en ondernemersbelangen

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. Hakvoort-Koopman

Hoogwoud

Opmeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en hulpverlening

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.D.M. Halters

Waspik

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en sport

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.N. Hamelinck

Schoondijke

Sluis

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en voetbal

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.M.G. Hamers-Willems

Voerendaal

Voerendaal

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.R. Hanegraaf

Maren-Kessel

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, gildewezen en carnaval

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T.A. Hanse-van 't Geloof

Lage Zwaluwe

Drimmelen

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, EHBO en schaatssport

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J.M. Harbers

Groenlo

Oost Gelre

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, materieel erfgoed en dierenliefhebberij

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.G.M. Harbers-Bos

Groenlo

Oost Gelre

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, zorg en welzijn

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.H. Harder-van Ravensberg

Heerhugowaard

Dijk en Waard

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en politiek bestuur

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Haselhorst

Hellendoorn

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn, leefbaarheid en folklore

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.C.J.W. van Hattum

Helvoirt

Vught

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, carnaval en sport

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.J.M. van Hattum-Vugts

Helvoirt

Vught

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, carnaval en sport

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Havinga

Ten Boer

Groningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, heemkunde en cultureel erfgoed

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. de Haze-Verhulst

Geersdijk

Noord-Beveland

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, onderwijs en podiumkunsten

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Heemskerk

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en mantelzorg

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W. van der Heiden

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, heemkunde en ouderenwelzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.T.M. van der Heijden

Schaijk

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, heemkunde en muziek

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S. Heijder

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn, dierenwelzijn en onderwijs

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P. Heijnekamp-Rozenboom

Bennekom

Ede

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en heemkunde

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.H.J. Heijnen

Nieuwstadt

Echt-Susteren

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, buurtcohesie en religieus leven

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P. van Helden-van Eeden Petersman

Brakel

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van patiëntenbelangen en religieus leven

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.H.M. van den Helder

Amstelveen

Amstelveen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, religieus leven en atletiek

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw dr. B.H.M. Heldring

Tonden

Brummen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie en cultuur

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.M. van der Helm

Naaldwijk

Westland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, tuinieren en ouderenwelzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Helmig

Westervoort

Westervoort

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.A. Helmig-Jordens

Westervoort

Westervoort

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en ouderenwelzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Hendriks

Bruinehaar

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, zorg en welzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.M. Hendriks

Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, cultureel erfgoed en kringloopeconomie

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw I.M.J.I. Hendriks-Brummer

Bredevoort

Aalten

voor verdiensten op het terrein van paardensport en gehandicaptenwelzijn

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw ir. E.J. Hendriks-van Gogh

Son en Breugel

Son en Breugel

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, zorg en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. B.R. van Henten-Meijer

Loosdrecht

Wijdemeren

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, volksvertegenwoordiging en onderwijs

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. den Hertog

Nieuwer Ter Aa

Stichtse Vecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en leefbaarheid

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.I.M. Hesselink

Bemmel

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, welzijn en onderwijs

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Heusinkveld

Ursem

Koggenland

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H.M. Heuts

Nuth

Beekdaelen

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging en politiek bestuur

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.M.J. Heuts-Van Laar

Margraten

Eijsden-Margraten

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, muziek en religieus leven

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A.J. van den Heuvel

Deurne

Deurne

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en muziek

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.A.W. van den Heuvel

Schalkwijk

Houten

voor verdiensten op het terrein van patiëntenwelzijn en religieus leven

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J.G. Heuvink

Wierden

Wierden

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, sport en uitvaartwezen

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Hidding

Veendam

Veendam

voor verdiensten op het terrein van heemkunde, tennis en kinderopvang

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.W.M. van Hielten-Bouwhuis

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van basisonderwijs en tuinieren

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F. Hijlkema

Haulerwijk

Ooststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging en openbaar bestuur

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.S. Hoefnagel-de Rooij

Sprang-Capelle

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van basisonderwijs, EHBO en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van den Hoek

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van o.a. werknemersbelangen, volksvertegenwoordiging en EHBO

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Hoek

Voorhout

Teylingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en muziek

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Hoekstra-Vrind

Jubbega

Heerenveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en muziek

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. Hoezen-Merkx

Schijndel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. koormuziek, ouderenwelzijn en kringloopeconomie

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Hoiting

Grave

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van vluchtelingenwerk en religieus leven

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T.H. van Holland-de Jong

Heiloo

Heiloo

voor verdiensten op het terrein van o.a. watersport, armoedebestrijding en golf

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.K. Hollemans

Heijningen

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en muziek

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A. Holster

Elburg

Elburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, religieus leven en vluchtelingenwerk

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.R.M. Holterman

Oss

Oss

voor verdiensten op het terrein van wijkcohesie, duurzaamheid en tafeltennis

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. L.C. Holtzer

Ewijk

Beuningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. thuisfrontondersteuning, welzijn en dorpscohesie

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J. Homan-Bultena

Grolloo

Aa en Hunze

voor verdiensten op het terrein van o.a. het begrafeniswezen, welzijn en onderwijs

17-01-2024

2024000058

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J. van Hoof

Rijsbergen

Zundert

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, welzijn en muziek

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. Hoogakker-van Doorn

Dodewaard

Neder-Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en sociale cohesie

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.M.T.G. van Hooijdonk

Ulvenhout

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, sociale cohesie en zorg

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. de Hoop

Giessenburg

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, gehandicaptenwelzijn en cultuur

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. H.D. Hospers

Nijverdal

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, energie en zorg

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Hospers-van de Vuurst

Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en cultuur

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.H.M. van Hout

Zeeland

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A. Hoven-Ensing

Langelo

Noordenveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, welzijn en sport

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Hovius

Delft

Delft

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, schuldhulpverlening en bewonersbelangen

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. W.H.M. van Hugten

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van o.a. inburgering, zwemsport en zorg

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.J.A. Huijbregts-Staals

Soerendonk

Cranendonck

voor verdiensten op het terrein van o.a. toneel, buurtcohesie en onderwijs

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.F. Huijgen

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, hulpverlening en welzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Huisman-Peelen LLB

Den Hoorn

Texel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, veteranen en toerisme

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.J.J. Huizenga

Kloosterburen

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, religieus leven en carnaval

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. van Hulst

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van educatie en vrijwilligerswerk

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N.H.M. Hunsel

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van buurtochesie

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.F.A. Husson

Ulvenhout

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, dorpscohesie en EHBO

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.G.M. ter Huurne

Heerlen

Heerlen

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, voetbal en werknemerswelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.S. Jafar

Nieuwegein

Nieuwegein

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Jafar-Khodabaks

Nieuwegein

Nieuwegein

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.H.J.M. Janbroers

Steenbergen

Steenbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, muziek en sport

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.M. Jansen

Wijchen

Wijchen

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, goede doelen en cultuur

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.H.J. Jansen

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, zorg en hockey

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.P.A. Jansen-van Herk

Hulsel

Reusel-De Mierden

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en schutterswezen

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. P.J.H.M. Janssen

Bolsward

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, religieus leven en politiek

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M.J.I. Janssen-Schmitz

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, religieus leven en jeugdwelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.M. de Jong

Dongen

Dongen

voor verdiensten op het terrein van heemkunde, religieus leven en sociale cohesie

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.F. de Jong

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van o.a. media, voetbal en veiligheid

08-04-2024

2024000902

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.A. de Jong

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, armoedebestrijding en carnaval

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.M. Jongboer

Babberich

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, voetbal en welzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.D.M. de Jong-de Jong

Buren

Ameland

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en religieus leven

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K. Jongejan

Leidschendam

Leidschendam-Voorburg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, schaatssport en muziek

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. Jongerius-van Holst

Kwintsheul

Westland

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Jongschaap

Kalenberg

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, muziek en onderwijs

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Jonker

Drachten

Smallingerland

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H. Jonkmans MSc

Tiel

Tiel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, onderwijs en religieus leven

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Jorna

Damwâld

Dantumadiel

voor verdiensten op het terrein van jumelage

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.L.J. Kalkhoven

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen en buurtcohesie

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Kampman-Dommerholt

Enter

Wierden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, zorg en welzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.F.T. Kamst

Almelo

Almelo

voor verdiensten op het terrein van politiek bestuur en dierenliefhebberij

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.H. Kanters

Zevenbergen

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van musea en ouderenwelzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L. Kap

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en sport

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. van Kats

Montfoort

Montfoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, religieus leven en ouderenwelzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A.M. de Keijzer

Den Dungen

Sint-Michielsgestel

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, carnaval en cultureel erfgoed

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.W.L. Kemper-de Haan

Haarle

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Kemperman

Eefde

Lochem

voor verdiensten op het terrein van o.a. zwemsport en buurtcohesie

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.B.M.J. De Kerf-Kindt

Koewacht

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van o.a. EHBO, zwemsport en religieus leven

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.G.A. Kerkhof

Erp

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van muziek en voetbal

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. van Keulen

Hellendoorn

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, voetbal en buurtcohesie

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Keuning

Hoogeveen

Hoogeveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. hengelsport, gehandicaptenzorg en vluchtelingenwerk

23-11-2023

2023002759

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Keuning-Stel

Hoogeveen

Hoogeveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenzorg, religieus leven en vluchtelingenwerk

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.M. Kierkels

Beek

Beek

voor verdiensten op het terrein van openbaar vervoer, cultuur en dorpscohesie

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Kiers

Noord-Sleen

Coevorden

voor verdiensten op het terrein van o.a. EHBO, dorpscohesie en denksport

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw U. Kishoendajal

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van palliatieve zorg, emancipatie en media

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.W. Klanderman

Winterswijk Meddo

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van immaterieel erfgoed, sport en buurtcohesie

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Klein Douwel

Raalte

Raalte

voor verdiensten op het terrein van werknemersbelangen en voetbal

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R. Klijn-Joustra

Heemskerk

Heemskerk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en voetbal

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. van Klink

Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, ondernemersbelangen en religieus leven

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L. Kloet

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van muziek, religieus leven en onderwijs

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.J.E. Klomp-Buisman

Groenekan

De Bilt

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. van der Klooster-van Sluisdam

Kortenhoef

Wijdemeren

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.T.M. Knipping-Janssen

Huissen

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, voetbal en basisonderwijs

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.B. Koenders

Zevenaar

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en armoedebestrijding

08-04-2024

2024000902

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G. Koenhein

Beesd

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. koningsdagviering, dorpscohesie en jeugdwelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Kok

Polsbroek

Lopik

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, wielersport en welzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W. de Kok

Goes

Goes

voor verdiensten op het terrein van fotografie en mantelzorg

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H. Kok-van Lenthe

Dalfsen

Dalfsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en molenbeheer

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.K.M. Kok-van Zuijlen

Polsbroek

Lopik

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, wielersport en leefbaarheid

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Kolstee

Lelystad

Lelystad

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, sociale cohesie en ouderenwelzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Koning

Grootegast

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en basisonderwijs

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.R. Koning-Wieringa

Grootegast

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, zorg en welzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.W. van Kooij

Muiden

Gooise Meren

op het terrein van religieus leven, tuinieren en sport

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S. van der Kooij-Huizinga

Paterswolde

Tynaarlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. bibliotheekwezen en welzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.W.H. Kooistra

Spijk

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van voetbal, dorpscohesie en leefbaarheid

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Koole

Schipluiden

Midden-Delfland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, watersport en ouderenwelzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.F.A.M. Koolen

Erp

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, carnaval en religieus leven

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Koopmans

Franeker

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. kaatssport, zorg en religieus leven

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.P.M. Koppen

Waddinxveen

Waddinxveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, natuur en reddingswezen

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. V.G. de Kort

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, emancipatie en politiek bestuur

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Korthuis

Wildervank

Veendam

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Korthuis-Bruins

Wildervank

Veendam

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Kortschot

Winterswijk Meddo

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, leefbaarheid en muziek

08-04-2024

2024000902

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. de Koster

Hellevoetsluis

Voorne aan Zee

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, cultuur en sociale cohesie

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.I.E. de Koster-de Puysseleyr

Clinge

Hulst

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, religieus leven en dorpscohesie

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Koudenburg

Goënga

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. kaatssport, buurtcohesie en religieus leven

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.B.H. Krakers

Oldenzaal

Oldenzaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen en welzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.F. Kremer

Blaricum

Blaricum

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, armoedebestrijding en cultuur

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.T. van Krieken

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, buurtcohesie en hockey

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.F.M. Krol

Boekel

Boekel

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, sport en dorpscohesie

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L. Kruizenga

Haaksbergen

Haaksbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en molenbeheer

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C.E.M. van Kuijck-Hessels

Made

Drimmelen

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en mensenrechten

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A. van Kuik

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, begraafplaatsenbeheer en gildewezen

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Kuiper

Aduard

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en hulpverlening

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Kuipers

Gerkesklooster

Achtkarspelen

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, welzijn en politiek

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.S. Kuldip-Singh

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.R. Kundak

Leiden

Leiden

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en welzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.L.W. Kuppens

Lobith

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, religieus leven en welzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.H. van Laar-Meurs

Rhenen

Rhenen

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en religieus leven

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.N.J. de Laat

Oud Gastel

Halderberge

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn, bridge en woningbeheer

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.A. Lacroix

Beek

Beek

voor verdiensten op het terrein van o.a. jumelage, dorpscohesie en media

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. Lakwijk

Den Burg

Texel

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid en cultuur

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.E.G. Lammerts-Veerkamp

Blijham

Westerwolde

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, denksport en palliatieve zorg

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. van 't Land-Mafait

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, mantelzorg en leefbaarheid

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. de Landmeter

Oost-Souburg

Vlissingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, natuurbeheer en politiek bestuur

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Langbroek

Hellendoorn

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, voetbal en buurtcohesie

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.M. Langelaan-van der Meer

Voorhout

Teylingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zwemsport en cultuur

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J.H. Langendam

Poortvliet

Tholen

voor verdiensten op het terrein van o.a. werknemerswelzijn, cultuur en media

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A. Langerak

De Lier

Westland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ondernemersbelangen en ouderenwelzijn

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Langeweg

Klundert

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, openbaar vervoer en korfbal

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.C.M. Langhorst-van Duijn

Dalem

Gorinchem

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie en basisonderwijs

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J.L. Lankester

Kloetinge

Goes

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, dorpscohesie en kunst

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. de Launaij

Vianen

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, buurtcohesie en koormuziek

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.P. de Launaij-de Blok

Vianen

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, buurtcohesie en koormuziek

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.G.M. Laurant

Haps

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, ouderenwelzijn en gildewezen

30-01-2024

2024000171

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J.M. Laurant-van Boxtel

Haps

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en goede doelen

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.B.A.E. Lavrijsen

Reusel

Reusel-De Mierden

voor verdiensten op het terrein van carnaval en welzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G.J. Leeijen

Heesch

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en welzijn, carnaval en voetbal

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. G. Leemhuis

Albergen

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, leefbaarheid en sport

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.G. van der Leen

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van landschapsbeheer, cultuur en ontwikkelingssamenwerking

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.C.M. Leenders-van den Tillaar

Someren

Someren

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, podiumkunsten en jeugdwelzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Leestemaker

Nijmegen

Nijmegen

voor verdiensten op het terrein van wijkcohesie

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J.M. van Leeuwen

Almelo

Almelo

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en gehandicaptenwelzijn

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.B.L.J.A. van Leeuwen

Noordwijk

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, bridge en dorpscohesie

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H. Leever

Haarlo

Berkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed, milieu en natuurbeheer

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Leguijt

Koog aan de Zaan

Zaanstad

voor verdiensten op het terrein van heemkunde, religieus leven en archiefwezen

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.A. Leijrik

Schuinesloot

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en leefbaarheid

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.P.E.F.M. Leijten

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, heemkunde en muziek

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.M. Lemmens

Valkenburg

Valkenburg aan de Geul

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, muziek en openbaar vervoer

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J.A.A. Lenaerts

Goirle

Goirle

voor verdiensten op het terrein van o.a. begrafeniswezen, materieel erfgoed en woningbeheer

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.S.M. Leus

Rossum

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, religieus leven en EHBO

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.P.H. van Liempt-van de Ven

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, heemkunde en ouderenwelzijn

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.M. van Lierop

Liempde

Boxtel

voor verdiensten op het terrein van voetbal, tennis en leefbaarheid

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. van Lieshout

Geldrop

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, biljartsport en ontwikkelingssamenwerking

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.E.M.M. Lijmbach

Lewedorp

Borsele

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, buurtcohesie en welzijn

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.C. Liklikuwata

Amersfoort

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, welzijn en kunst

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. J.T.M. van Lin

Bergen L

Bergen (L)

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar vervoer, welzijn en dierenwelzijn

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. A.B. van der Linden

Sliedrecht

Sliedrecht

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, religieus leven en bewonersbelangen

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.C. van der Linden

Heerjansdam

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, sport en koningsdagviering

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.J.W. van der Linden

Odijk

Bunnik

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H. Lindenschot

Lochem

Lochem

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, sport en toerisme

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M. van der Linden-van Wetten

Beek

Berg en Dal

voor verdiensten op het terrein van EHBO en educatie

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. van Lingen

Doetinchem

Doetinchem

voor verdiensten op het terrein van paardensport en mantelzorg

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J.H. Lingers

Heeze

Heeze-Leende

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, ouderenwelzijn en heemkunde

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. Linneman

Geesteren

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, zorg en religieus leven

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Linnenkamp-Oosterveld

Ermelo

Ermelo

voor verdiensten op het terrein van welzijn, zorg en religieus leven

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M. van Lipzig

Velden

Venlo

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, muziek en schutterswezen

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.H. Littooij

Dinteloord

Steenbergen

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, sport en cultuur

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.A.J. Littooij-Hellemons

Dinteloord

Steenbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, dorpscohesie en ontwikkelingssamenwerking

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Lobbezoo

Serooskerke

Veere

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, voetbal, zorg en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. van Lochem

Winterswijk

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, koningsdagviering en voetbal

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.L.A. Lodiers

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. hockey, volleybal en ondernemersbelangen

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Loef-van Herp

Aalst

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van koningsdagviering en dorpscohesie

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A. Loenen-Jansen

Sassenheim

Teylingen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.C.L.D. van Loon

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van voetbal en politiek bestuur

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F. van Loon

Doorwerth

Renkum

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, religieus leven en ouderenwelzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.P. van Loon

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, armoedebestrijding en jeugdwelzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G.W. Loskamp

's-Heerenberg

Montferland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en goede doelen

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.E. Luca

Zeist

Zeist

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Zeist

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.T.H.G.L. de Lugt-Thijssen

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.P. Luijbregts

Udenhout

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. podiumkunsten, dorpscohesie en ouderenwelzijn

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J.L. Luijten

Helenaveen

Deurne

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, tennis en religieus leven

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.W.M. Luijten-van Hal

Helenaveen

Deurne

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, tennis en dorpscohesie

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Lustig

Huizen

Huizen

voor verdiensten op het terrein van natuurbeheer en armoedebestrijding

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. Maartens

Oldenzaal

Oldenzaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, religieus leven en sport

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.F.M. Maas

Rosmalen

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding, ouderenwelzijn en woningbeheer

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Macdaniel-den Toom

Moordrecht

Zuidplas

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, patiëntenbelangen en welzijn

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Mahieu-Ansmink

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en cultuur

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.J. Makkes

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. mensenrechten, welzijn en armoedebestrijding

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Malda

Alblasserdam

Alblasserdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Mandersloot-Knol

Bathmen

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en cultuur

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H. Markvoort

Holten

Rijssen-Holten

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, religieus leven en politiek bestuur

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.M. Martens

Gastel

Cranendonck

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, leefbaarheid en natuurbeheer

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.C.E. Martens-Smekens

Rijen

Gilze en Rijen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, carnaval en gehandicaptenwelzijn

05-10-2023

2023002304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.C.D. Martens-Trouwborst

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, sociale cohesie en onderwijs

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.F.G. van Marwijk-IJkhout

Herveld

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, jeugdwelzijn en dorpscohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Massier

Barneveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, armoedebestrijding en sport

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.P.M. van der Meché

Oldenzaal

Oldenzaal

voor verdiensten op het terrein van media en muziek

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.F. Meeles

Zierikzee

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen, toerisme en cultuurhistorie

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.M. van der Meer

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van welzijn, wielersport en goede doelen

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw I.A.M. van der Meeren-Huijbregts

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, hockey en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C.M. van der Meer-van Holsteijn

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van o.a. onderwijs, palliatieve zorg en religieus leven

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.H.M. Meeuwissen

Chaam

Alphen-Chaam

voor verdiensten op het terrein van o.a. badminton, carnaval en buurtcohesie

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.P.H. van Meggelen

Made

Drimmelen

voor verdiensten op het terrein van carnaval, goede doelen en muziek

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Meijering

Norg

Noordenveld

voor verdiensten op het terrein van dorpsbelangen

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.J. Meijering

Tolbert

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van bowlen en natuurbeheer

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.C.P. Meijers MA

Doenrade

Beekdaelen

voor verdiensten op het terrein van schutterswezen, volksvertegenwoordiging en politiek bestuur

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.B.J. Melchers

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, cultuur en sport

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.G. Menkveld-Wullink

Vorden

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, kringloopeconomie en heemkunde

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.P.A.T. Menting-Nieuwkamp

Leuth

Berg en Dal

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, voetbal en cultuur

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G.A. Mentink

Deurningen

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, volksvertegenwoordiging en paardensport

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.E.T. Merken

Heerlen

Heerlen

voor verdiensten op het terrein van o.a. mantelzorg, slachtofferhulp en judo

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Middendorp

Barneveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, cultuur en religieus leven

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.J. Moens-van den Brink

Rhenen

Rhenen

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding, religieus leven en zorg

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. K.F. Molin-van Overbeek

Riel

Goirle

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, cultuur en politiek bestuur

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Mollenhorst

Den Ham

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, zorg en welzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F. Mollenhorst-Kottier

Den Ham

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van welzijn, zorg en religieus leven

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Mols

Gemert

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, muziek en geestelijke gezondheidszorg

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.C. Monteban

Amerongen

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van natuurbeheer en welzijn

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. de Mooij

Rijnsburg

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, ouderenwelzijn en religieus leven

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Mooij

Vlaardingen

Vlaardingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dierenliefhebberij, kerkelijk leven en toerisme

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Moolenbroek

Borssele

Borsele

voor verdiensten op het terrein van politiek bestuur, religieus leven en basisonderwijs

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.F. Mosk-Voogt

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van o.a. musea, integratie en welzijn

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. Muelink-Wetterhahn

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding, jeugdwelzijn en hulpverlening

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.G. Mulder

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van welzijn, religieus leven en hulpverlening

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.D. Mulder

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en kunst

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.G.K. Mulders-van Heijningen

Oss

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, buurtcohesie en natuureducatie

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.H. Mulder-van Houwelingen

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en musea

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.M. Mulder-Wenker

Slagharen

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, religieus leven en buurtcohesie

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L. van den Munckhof-de Vos

Deurne

Deurne

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T.G.J.M. Murray-Teunissen

Gennep

Gennep

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, muziek en buurtcohesie

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.M. Neutelings

Beek

Beek

voor verdiensten op het terrein van muziek, koningsdagviering en buurtcohesie

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.G. Niels

Bemmel

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van voetbal, musea en dorpscohesie

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W. Nienhuis

Olst

Olst-Wijhe

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, EHBO en jeugdwelzijn

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.H. van Nierop-de Jong

Beverwijk

Beverwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingshulp, integratie en armoedebestrijding

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.A. Nieuwpoort

Delft

Delft

voor verdiensten op het terrein van o.a. duurzaamheid, welzijn en armoedebestrijding

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.W. Nijboer

Wijhe

Olst-Wijhe

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, natuur en basisonderwijs

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K. Nijeboer-Derks

Westerhaar-Vriezenveensewijk

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van o.a. uitvaartwezen en dorpscohesie

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J. Nijhof-Dunnink

Kampen

Kampen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, musea en ontwikkelingssamenwerking

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.L.J. Nijland

Bentelo

Hof van Twente

voor verdiensten op het terrein van sport en religieus leven

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.L.A.N.P. van Noije

Waspik

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, gehandicaptenwelzijn en volleybal

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J.J. van Noije

Elshout

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, carnaval en paardensport

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Noordink-Schreuders

Klundert

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. korfbalsport, religieus leven, zorg en welzijn

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M. Nouwen

Prinsenbeek

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. recreatie, carnaval en koningsdagviering

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.W. Nuwenhuis

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, cultuur en voetbal

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.P.J. van den Oever

Westerbeek

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en openbaar vervoer

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M.R. van den Oever-Nooijen

Westerbeek

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en dorpscohesie

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D. Olde

Dedemsvaart

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.T.M. van Onna

Duiven

Duiven

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, carnaval en schutterswezen

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A.A.M. van den Oord

Oisterwijk

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn en carnaval

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A.J. van Oosterwijk

Wierden

Wierden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en welzijn

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M. Oosthoek

Gemert

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, integratie en ontwikkelingssamenwerking

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.G.A. van Oostveen

Langbroek

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van o.a. palliatieve zorg, ondernemersbelangen en goede doelen

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Ortmans

Heerlen

Heerlen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, carnaval, zorg en welzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.H. Oud

Maarheeze

Cranendonck

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, dorpscohesie en ouderenwelzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. Oudman

Thesinge

Groningen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, immaterieel cultureel erfgoed en verkeersveiligheid

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.H. Overwater

De Kwakel

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en natuurbeheer

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J.J. Overweel

Angeren

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, muziek en carnaval

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.P.J. Paes-de Hoop

Brunssum

Brunssum

voor verdiensten op het terrein van goede doelen, muziek en buurtcohesie

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A. Palstra

Bolsward

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. vogelbescherming, media en sport

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Pannekoek

Oene

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. onderwijs, schietsport en zorg

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. Pashouwers

Schaijk

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar vervoer, ouderenwelzijn en wandelsport

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H.J. Pasman

Susteren

Echt-Susteren

voor verdiensten op het terrein van voetbal, dorpscohesie en volksvertegenwoordiging

01-02-2024

2024000193

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.C.J. Pasmans

Bergeijk

Bergeijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, muziek en welzijn

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.J.H.M. Pasman-Tulkens

Susteren

Echt-Susteren

voor verdiensten op het terrein van voetbal, dorpscohesie en welzijn

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.H. Pelzer

Tegelen

Venlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, openbaar vervoer en jeugdwelzijn

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. R.T.M. Peperzak

Milsbeek

Gennep

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, religieus leven en sport

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Pera-Radstake

Zelhem

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van mensenrechten, herdenkingen en muziek

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H.J. Peters

Escharen

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, tennis en heemkunde

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.G.H.M. Peters

Ootmarsum

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, heemkunde en tennis

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.K. Pier

Roden

Noordenveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, cultuur en wandelsport

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Pieterman

Holwierde

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, sport en uitvaartwezen

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J. van der Pijl-du Fossé

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en armoedebestrijding

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Pijper

Leermens

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en uitvaartwezen

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K. Pilon

Stedum

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van uitvaartwezen en heemkunde

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A.A. Piters

Epen

Gulpen-Wittem

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en toerisme

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W. Plamont

Oosterhout

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, leefbaarheid en atletiek

13-11-2023

2023002587

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N. van der Plas

Ermelo

Ermelo

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, cultuur en tuinieren

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw V. Poelarends-Pouwels

Kampen

Kampen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, armoedebestrijding en welzijn

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Pols

Drunen

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, openbaar vervoer en muziek

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M. Poot

Vlaardingen

Vlaardingen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer O.N.P.M. Posthumus

Roosendaal

Roosendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, carnaval en cultuur

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.K. Pot

Ten Boer

Groningen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, sport en EHBO

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.W.J. Potman

Markelo

Hof van Twente

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, welzijn en cultuur

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Pottinga

Franeker

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, golf en sociale cohesie

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.J.P. Poulina

Barendrecht

Barendrecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, integratie en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.P. Poulina-Faneyte

Barendrecht

Barendrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, integratie en welzijn

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Preesman

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding en vluchtelingenwerk

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw I.C. Preesman-van Beek

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van integratie en welzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D. Prins

Hantumhuizen

Noardeast-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van uitvaartwezen, dorpscohesie en religieus leven

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J. Pross-Borgerink

Tilligte

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en ouderenwelzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.D.W. van Raath

Rhenen

Rhenen

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Ramaker

Sappemeer

Midden-Groningen

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, bewonersbelangen en zorg

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Ramaker-Hulshof

Sappemeer

Midden-Groningen

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.C.M. van de Reep

Hillegom

Hillegom

voor verdiensten op het terrein van natuurbescherming, vluchtelingenwerk en klimaat

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Reinders

Hoogeveen

Hoogeveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en welzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Remijn

Goes

Goes

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, sport en sociale cohesie

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. J.A.A.M. Resius-van der Lugt

Twello

Voorst

voor verdiensten op het terrein van vluchtelingenwerk, religieus leven en onderwijs

16-10-2023

2023002347

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.I. van Rhijn-Lugthart

Reek

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en religieus leven

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Rienstra

Boornbergum

Smallingerland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, buurtcohesie en ontwikkelingssamenwerking

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H.B. Riepen-Rassin

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid en werknemerswelzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.E. van de Riet

Hoeven

Halderberge

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, religieus leven en carnaval

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.D.M. de Rijke

Vlieland

Vlieland

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw X.A.M. van de Rijt

Gemert

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn, toerisme en integratie

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M.P. Rikhof-Busscher

Geesteren

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, religieus leven en zorg

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Rodermond

Emmeloord

Noordoostpolder

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en voetbal

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.B. Rodewijk

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.K. Romkes

Urk

Urk

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, religieus leven en roeisport

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.H.B.M. Romme-Peijnenburg

Zundert

Zundert

voor verdiensten op het terrein van welzijn en buurtcohesie

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A. Romp-Evenga

Veendam

Veendam

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, toneel en gymnastiek

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M. Rood-Zutt

Warmenhuizen

Schagen

voor verdiensten op het terrein van o.a. wielersport, atletiek en religieus leven

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.P. de Rooij

Vleuten

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. EHBO, cultuur en sport

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. van Rooijen-Put

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en muziek

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Rook

Sint Jansklooster

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. immaterieel cultureel erfgoed, voetbal en muziek

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J. Rootjes

Heiloo

Heiloo

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, woningbeheer en voetbal

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.A.M. Roovers

Oosterhout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van muziek, religieus leven en carnaval

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.R. Rop

Almelo

Almelo

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, leefbaarheid en mantelzorg

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.A. Ros-Badloe

Lelystad

Lelystad

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, zorg en onderwijs

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.A.M. Ross-Derksen

Babberich

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, muziek en religieus leven

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Rossel

Warnsveld

Zutphen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, koningsdagviering en volksvertegenwoordiging

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.H.C. Rouweler-Huistede

Hengevelde

Hof van Twente

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R. Rozema-Hein

Veeningen

De Wolden

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, toneel en dorpscohesie

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Ruiter

Sleeuwijk

Altena

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, openbaar vervoer en sport

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.L.M. Rutten

Bergen L

Bergen (L)

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, carnaval en openbaar vervoer

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.D.M. Ruyter

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.M.L.A. van Sas

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en volksvertegenwoordiging

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. van der Schaaf

Burgum

Tytsjerksteradiel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ondernemersbelangen en politiek bestuur

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.J. van Schaijk

Beek en Donk

Laarbeek

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, cultuur en goede doelen

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.G.T. van Schaik

Montfoort

Montfoort

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. van der Scheer

Wapenveld

Heerde

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en toerisme

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. van der Scheer

Emmen

Emmen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, bankwezen en bewonersbelangen

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.E. van der Scheer-Ruiters

Wapenveld

Heerde

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Schelling

Strijen

Hoeksche Waard

voor verdiensten op het terrein van o.a. maritiem erfgoed, bewonersbelangen en vogelbescherming

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A. Scherpen-Roosken

Schoonebeek

Emmen

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A.J. van Schie

Pijnacker

Pijnacker-Nootdorp

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, welzijn en muziek

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.R.M. Schipperheijn

Mill

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van muziek, ondernemersbelangen en dorpscohesie

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw ir. H. Schmeink

Oudehaske

De Fryske Marren

voor verdiensten op het terrein van o.a. recreatie, natuur en dorpscohesie

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M.C. Schoenmaker-Kuijpers

Kwintsheul

Westland

voor verdiensten op het terrein van o.a. bibliotheekwezen, handbal en goede doelen

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Schoonbeek

Breda

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking en carnaval

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.C.F.M. Schoonus

Udenhout

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, voetbal en cultuur

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.M. van der Schoot

Tilburg

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en werknemerswelzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Schouten

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van o.a. onderwijs, religieus leven en ouderenwelzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H.F. Schouten

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en leefbaarheid

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Schouten

Schoonhoven

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van welzijn, cultuur en veteranen

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.T.A.J. Schouten

Schaijk

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, jeugdwelzijn en wielersport

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.N.C. Schraa

Elburg

Elburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, verkeersveiligheid en religieus leven

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.L.J. Schraven

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, natuureducatie en cultuur

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.C.J.A. Schrijvers

Heesch

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van voetbal, dorpscohesie en jongerenwelzijn

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.L.J.M. Schrooyen

Wouw

Roosendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, podiumkunsten en werknemerswelzijn

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.R. Schrovenwever

Barneveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.M.C. Schulte

Elst Ut

Rhenen

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, buurtcohesie en kringloopeconomie

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.C.J. Schumacher-Verwijs

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en vluchtelingenwerk

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. E.A.M. Schwirtz

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, bewonersbelangen en musea

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G. van Seeters-van Andel

Geertruidenberg

Geertruidenberg

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.A. Selen

Reuver

Beesel

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, patiëntenbelangen en palliatieve zorg

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Sieswerda

Bloemendaal

Bloemendaal

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen, gehandicaptenwelzijn, herdenkingen en vieringen

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J. Simonse

Driebergen-Rijsenburg

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, palliatieve zorg en sport

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.A. Sleeboom

De Meern

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, buurtcohesie en jeugdwelzijn

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P. Slijkhuis

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en leefbaarheid

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H.C.A. Slobbe

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. hockey, ondernemersbelangen en onderwijs

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Slooijer

Hoge Hexel

Wierden

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, muziek en jeugdwelzijn

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.C.M. Sluiter-de Goey

Bemmel

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, ontwikkelingssamenwerking en buurtcohesie

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.A. Smeenk

Heino

Raalte

voor verdiensten op het terrein van o.a. veeteelt, religieus leven en mantelzorg

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E. Smid MBA

Hoogvliet Rotterdam

Rotterdam

voormalig voorzitter van achtereenvolgens de deelgemeente en gebiedscommissie Hoogvliet, voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.H. Smit

Bathmen

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. jongerenwelzijn, podiumkunsten en heemkunde

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. Smit-Roosloot

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, koormuziek en musea

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H.T.J. Smits

Schaijk

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, ontwikkelingssamenwerking en dorpscohesie

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.J. Smit-Spil

Zwaag

Hoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. musea, muziek, zorg en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.F.H.M. Smulders

Mierlo

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, muziek en religieus leven

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.P.M. Snijders

Galder

Alphen-Chaam

voor verdiensten op het terrein van politiek bestuur, bibliotheekwezen en cultuur

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.G.M. Snoek

Breda

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, voetbal en paardensport

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.A.M. van Sommeren

Ewijk

Beuningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. pleegzorg, politiek bestuur en sport

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.M.A. van Sommeren-van den Hurk

Ewijk

Beuningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. pleegzorg, cultuur en politiek bestuur

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Spaargaren

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van o.a. herdenkingen, vieringen en materieel erfgoed

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.K. Spaninks

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, veiligheid en wijkcohesie

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.F. Spek AA

Papendrecht

Papendrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, religieus leven en volksvertegenwoordiging

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Speksnijder

Gouda

Gouda

voor verdiensten op het terrein van cultureel erfgoed en religieus leven

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Spelde

Hoenderloo

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. media, leefbaarheid en jeugdwelzijn

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K. Spliethof

Diepenveen

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn en religieus leven

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A.M. Spliethof-van Gaalen

Diepenveen

Deventer

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en religieus leven

08-12-2023

2023002863

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. M. Splinter-Dupont

Well L

Bergen (L)

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, bewonersbelangen en mantelzorg

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W. Sprangers

Philippine

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van voetbal, muziek en buurtcohesie

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Spruit

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van o.a. wijkcohesie, leefbaarheid en sociale zekerheid

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.L.S. van Sprundel

Sint-Maartensdijk

Tholen

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, dorpscohesie en woningbeheer

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.C.B. Stalvord-van der Horst

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en turnen

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.G. Stam

Kloosterburen

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van muziek, welzijn en cultuur

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Stam

Alblasserdam

Alblasserdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. molenbeheer, religieus leven en politiek

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.S. Steenbergen-Moeijes

Westzaan

Zaanstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en cultuur

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F. Stegeman-de Jonge

Hellendoorn

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van muziek en religieus leven

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.G.T. Stegeman-Tiebot

Heino

Raalte

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, leefbaarheid en ontwikkelingssamenwerking

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M. Steijns

Beek

Beek

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal en religieus leven

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.M.A. Steijns

Wijlre

Gulpen-Wittem

voor verdiensten op het terrein van muziek en welzijn

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Stellingwerff

Buren

Buren

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, buurtcohesie en integratie

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.J. Stevens

Holten

Rijssen-Holten

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport en buurtcohesie

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

jonkheer mr. H.J. Stoop

Voorschoten

Voorschoten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en welzijn

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. T.A.M. Streng

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, religieus leven en energie

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J.L.M. Strik-Kerstens

Dreumel

West Maas en Waal

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, sport en ouderenwelzijn

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.F. Struijf

Heemstede

Heemstede

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, sport en jeugdwelzijn

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. C.J. Struijk

Noordgouwe

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, politiek bestuur en heemkunde

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Stuiver

Kraggenburg

Noordoostpolder

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en voetbal

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Suiskind-van Kekem

Vianen

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, cultuur en religieus leven

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. Suitela

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van welzijn en religieus leven

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.M. Swinkels

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van o.a. gildewezen, carnaval en jeugdwelzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.M. Swinkels

Someren

Someren

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, leefbaarheid en zorg

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M.H. Swinkels-van de Gevel

Son en Breugel

Son en Breugel

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en ouderenwelzijn

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.Y. Talma

Twijzelerheide

Achtkarspelen

voor verdiensten op het terrein van landbouw en volksvertegenwoordiging

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Tanasale

Beekbergen

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.L. Teeuwen

Vogelenzang

Bloemendaal

voor verdiensten op het terrein van zwemsport en natuureducatie

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. P.J.L.M. Teijssen

Epe

Epe

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding, bibliotheekwezen en tennis

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.F. Tempelman-Veneberg

Hasselt

Zwartewaterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, welzijn en belangenbehartiging

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.E.P.M. Terium

Nederweert

Nederweert

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, EHBO en cultuur

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. Teunis-Ruiterkamp

Den Ham

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van muziek, zwemsport, zorg en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J.J. Theunissen

Leunen

Venray

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, dorpscohesie en ouderenwelzijn

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.M. Thissen

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, schutterswezen en cultureel erfgoed

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Thomas

Haren Gn

Groningen

voor verdiensten op het terrein van welzijn, vluchtelingenwerk en podiumkunsten

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Thomas-Lanting

Haren Gn

Groningen

voor verdiensten op het terrein van kringloopeconomie en goede doelen

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.T. Tiebosch

Dordrecht

Dordrecht

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, volksvertegenwoordiging en gevangeniswezen

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.A. Tielemans

Ulicoten

Baarle-Nassau

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, heemkunde en muziek

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.B.G. Tijdhof

Denekamp

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, dorpscohesie en welzijn

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw mr. M.J. Tobé-de Veer

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.W. Tomesen

Winterswijk

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van voetbal en immaterieel cultureel erfgoed

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer V.M. Tonies

Uden

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van woningbeheer en muziek

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw V. Tonogan

Koog aan de Zaan

Zaanstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. integratie, vluchtelingenwerk en religieus leven

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.P.C. Toonders

Someren

Someren

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, religieus leven en cultuur

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.G. Traa

Huis ter Heide

Zeist

voor verdiensten op het terrein van voetbal, onderwijs en religieus leven

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.A. Treffers

Waalwijk

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.J.M. van Trijp-van Overveld

Schijf

Rucphen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, welzijn en veiligheid

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Trinks

Ballum

Ameland

voor verdiensten op het terrein van o.a. paardensport, zorg en welzijn

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H. Tuitert-Hijink

Laren

Lochem

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, cultureel immaterieel erfgoed en zwemsport

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J.M. Tulk-Klaassen

Albergen

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, muziek en ontwikkelingssamenwerking

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A. Uitbeijerse-Stam

Waddinxveen

Waddinxveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.H. Uitdehaag

Roosendaal

Roosendaal

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en buurtcohesie

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.P.E. Uitdehaag-van Peer

Roosendaal

Roosendaal

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.N. van Valderen

Voorschoten

Voorschoten

voor verdiensten op het terrein van o.a. korfbal, jeugdwelzijn en bewonersbelangen

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.C.M. van der Valk

Poeldijk

Westland

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, goede doelen en media

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.H.A. van der Valk-de Kok

Delft

Delft

voor verdiensten op het terrein van gehandicaptenwelzijn en religieus leven

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.H.C. Vandermeulen

Gennep

Gennep

voor verdiensten op het terrein van volksvertegenwoordiging, politiek bestuur en welzijn

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw I.G.K. Varga

Randwijk

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en voetbal

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Vasse

Nieuwleusen

Dalfsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en muziek

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J.N. Veelenturf

Kudelstaart

Aalsmeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, genealogie en voetbal

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.T.M. Veens

Herveld

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. podiumkunsten en carnaval

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. van der Velde

Tollebeek

Noordoostpolder

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, leefbaarheid en religieus leven

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. de Velde Harsenhorst-Hein

Kampen

Kampen

voor verdiensten op het terrein van gehandicaptenwelzijn, buurtcohesie en badminton

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.H.M. van der Velden

Reuver

Beesel

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, politiek bestuur en natuurbeheer

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.H. van der Velden

Spijkenisse

Nissewaard

voor verdiensten op het terrein van kringloopeconomie, materieel erfgoed en cultuur

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. van der Velden

Deest

Druten

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, podiumkunsten en ouderenwelzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N.J.M. Veldman

Sneek

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en bewonersbelangen

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G.J. Velema

Coevorden

Coevorden

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en jeugdwelzijn

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.P.M. Velema-Slief

Coevorden

Coevorden

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en jeugdwelzijn

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M.A.M. van der Ven

Vorstenbosch

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, leefbaarheid en muziek

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J.G.M. van Venrooij-Lagarde

Heesch

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, ondernemersbelangen en buurtcohesie

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.A. van de Ven-van Griensven

Heesch

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, koningsdagviering en welzijn

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H. Verboom

Twello

Voorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, zorg en bewonersbelangen

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M.P. Verboon-Koperdraat

Huizen

Huizen

voor verdiensten op het terrein van o.a. podiumkunsten, gehandicaptenwelzijn en musea

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.A. Verbraak-van Haperen

Nispen

Roosendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, ouderenwelzijn en tennis

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.A.M.H. Verbunt

Vlijmen

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, welzijn en EHBO

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K.E. Verburg-Beumer

Delfzijl

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, zorg en religieus leven

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Verduin

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en tuinieren

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.M. Verhagen

Berlicum

Sint-Michielsgestel

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, welzijn en judo

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. C.G.J. Verhart

Elst

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van volksvertegenwoordiging en muziek

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.T.M. Verheijen

Den Dungen

Sint-Michielsgestel

voor verdiensten op het terrein van o.a. carnaval, tuinieren en ouderenwelzijn

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.N. Verheul

Vriezenveen

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en basisonderwijs

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Verhoeff

Urk

Urk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, toerisme en basketbal

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.P.M. Verkoeijen

Venlo

Venlo

voor verdiensten op het terrein van carnaval, patiëntenbelangen en tafeltennis

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.P.N. Verleg

Heeze

Heeze-Leende

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, sport en dorpscohesie

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.D. Vermeulen

Sint-Maartensdijk

Tholen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, muziek en leefbaarheid

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.W.M. Vermeulen

Schijndel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, patiëntenbelangen en ouderenwelzijn

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw Y.E. Vermeulen-Derksen

Huissen

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ontwikkelingssamenwerking en ouderenwelzijn

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.A.M. Verschure

Son en Breugel

Son en Breugel

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, EHBO en badminton

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.M.A.J. Verschuren

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar vervoer, jeu de boules en muziek

29-11-2023

2023002807

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. E.M. Versélewel de Witt Hamer

Geldrop

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en cultuur

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F. Versluis

Zoetermeer

Zoetermeer

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, honk- en softbal

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.M. Verstappen-Ruijters

Horn

Leudal

voor verdiensten op het terrein van o.a. jumelage, EHBO en carnaval

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.B. Verstraaten

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn en immaterieel cultureel erfgoed

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Verwoert

Lienden

Buren

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde en sport

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.E. van de Vijver

Zuiddorpe

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, religieus leven en leefbaarheid

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.A.J.F. van de Vijver-Verbruggen

Zuiddorpe

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en buurtcohesie

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C.E.M. Vincenten-Aarts

Prinsenbeek

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, leefbaarheid en koningsdagviering

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H.M. Vinken-Peters

Venhorst

Boekel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en vluchtelingenwerk

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.C.M. Visser

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en werknemersbelangen

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P. Visser

Etten-Leur

Etten-Leur

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, verkeersveiligheid en welzijn

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.P. Vleer

Diemen

Diemen

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, leefbaarheid en sociale cohesie

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.A.M. van Vliet

Montfoort

Montfoort

voor verdiensten op het terrein van voetbal, basisonderwijs en cultuur

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. van Vliet

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van toerisme en voetbal

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.P.M. van Vliet

Sassenheim

Teylingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, muziek en integratie

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.A. van der Vliet-Zeelenberg

Noordgouwe

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, tennis en werknemerswelzijn

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Vlot

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, sport en religieus leven

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G.M. Voets

Den Dungen

Sint-Michielsgestel

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, carnaval en volleybal

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H. Volkerink

Okkenbroek

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, kunst en zorg

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.J. Volkerink-Rensen

Okkenbroek

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, dorpscohesie en zorg

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.C.A. Vonk

Vogelwaarde

Hulst

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, EHBO en voetbal

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.P.M. Voorter-van Heugten

Heythuysen

Leudal

voor verdiensten op het terrein van voortgezet onderwijs, ouderenwelzijn en kinderopvang

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van de Vosse

Epe

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, musea en palliatieve zorg

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Vosselman

Ermelo

Ermelo

voor verdiensten op het terrein van o.a. koormuziek, hulpverlening en musea

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Voysey

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van o.a. duurzaamheid, armoedebestrijding en welzijn

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.F. Vrauwdeunt

Burgh-Haamstede

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en cultuur

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. C. Vreugdenhil

Noordeloos

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. energie, religieus leven en basisonderwijs

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. de Vries

Valkenburg

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, voetbal en media

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. E.H. de Vries

De Hoeve

Weststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, dorpscohesie en bibliotheekwezen

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. de Vries

Middelstum

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. zwemsport, heemkunde en welzijn

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T. de Vries-Buikema

Middelstum

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, heemkunde en toerisme

01-02-2024

2024000195

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.T. Vroegh-Slenters

Gorinchem

Gorinchem

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.M. van Vugt-de Veer

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.H. Vullings

Afferden L

Bergen (L)

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en agrarische belangenbehartiging

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. de Waal

Ooltgensplaat

Goeree-Overflakkee

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D. Waanders

Haaksbergen

Haaksbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, volleybal en onderwijs

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T. de Waart

Marken

Waterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, muziek en sport

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.G. Waasdorp

Geldrop

Geldrop-Mierlo

voor verdiensten op het terrein van sport, buurtcohesie en ouderenwelzijn

08-04-2024

2024000902

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.N. Wagenaar

Hoogkarspel

Drechterland

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Drechterland

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. van der Wal

Buitenpost

Achtkarspelen

voor verdiensten op het terrein van volksvertegenwoordiging, sociale cohesie en onderwijs

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E. Warringa

Grootschermer

Alkmaar

voor verdiensten op het terrein van uitvaartwezen, religieus leven en armoedebestrijding

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. van de Water

Zevenbergen

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, zorg en religieus leven

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.M. Wauben

Nieuwstadt

Echt-Susteren

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, media en muziek

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L. Webbink

Hellendoorn

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, ondernemersbelangen en toerisme

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J. de Weerd

Deventer

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. musea, schaatssport en religieus leven

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.N.M. van Wegen

Hoogland

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. van der Weijden-Peereboom

Vries

Tynaarlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek bestuur, religieus leven en openbaar bestuur

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.M. van der Welle

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, korfbal en politiek bestuur

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. Welp

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. geestelijke gezondheidszorg, atletiek en leefbaarheid

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.N.T. Werkman

Kloosterburen

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, uitvaartwezen en voetbal

14-12-2023

2023002955

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. Westdorp

Sint-Annaland

Tholen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, zorg en welzijn

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Westenbroek

Steggerda

Weststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van vogelbescherming, voetbal en dorpscohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. van Westerneng-Klomp

Stroe

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en religieus leven

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Wetenkamp

Oudeschild

Texel

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en ontwikkelingssamenwerking

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. van de Wetering

Scherpenzeel

Scherpenzeel

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, volleybal en religieus leven

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van de Weteringh

Rijnsaterwoude

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en politiek bestuur

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.I. van de Wetering-van den Berg

Scherpenzeel

Scherpenzeel

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en sport

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Wezelman

Urk

Urk

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn en religieus leven

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.M. Wiefferink

Mariënheem

Raalte

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J.G. Wienholts

Valkenswaard

Valkenswaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, cultuur en basisonderwijs

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.C.W.M. Wiercx

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, onderwijs en cultuur

07-03-2024

2024000592

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer U.J. Wiersema

Hellevoetsluis

Voorne aan Zee

voor verdiensten op het terrein van o.a. podiumkunsten, welzijn en onderwijs

08-04-2024

2024000902

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G. van Wijk

Beesd

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. koningsdagviering, dorpscohesie en voetbal

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J. van Wijk-Ackermans

Waardenburg

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, ondernemersbelangen en goede doelen

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.E. Wijnen-Verbruggen

Geleen

Sittard-Geleen

voor verdiensten op het terrein van o.a. onderwijs, handbal en dierenbescherming

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.R. Wijnne MSc

Elburg

Elburg

voor verdiensten op het terrein van koormuziek, materieel erfgoed en religieus leven

01-03-2024

2024000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.B.M. Wilbers

Ootmarsum

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, tuinieren en carnaval

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.J.M. Willems

Vierlingsbeek

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, volleybal en dorpscohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.A.M. Willemse

Dinteloord

Steenbergen

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, sport en cultuur

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J.J.F. Willemsen-de Rooij

Breda

Breda

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, carnaval en religieus leven

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.A.M. Willms

Monnickendam

Waterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, buurtcohesie en cultureel erfgoed

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.C. van der Wilt

Driebergen-Rijsenburg

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenzorg, paardensport en scouting

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.C. Windhorst

Woubrugge

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, religieus leven en hengelsport

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.P.J. van Winkelen-van Vossen

Sint-Annaland

Tholen

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, welzijn en religieus leven

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.E. de Winter

Puttershoek

Hoeksche Waard

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, voetbal en onderwijs

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H.H. de Wit

Landhorst

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, carnaval en leefbaarheid

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H. de Wit

Ameide

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, genealogie en muziek

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer Z. de Wit

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, buurtcohesie en welzijn

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M.C. de Wit-Blokhorst

Hengevelde

Hof van Twente

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, voetbal en dorpscohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.P. Witlox

Heerhugowaard

Dijk en Waard

voor verdiensten op het terrein van kunst en integratie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Wolting

Zwolle

Zwolle

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding, religieus leven en goede doelen

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Wonnink

Barchem

Lochem

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, materieel erfgoed en jeugdwelzijn

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Yettefti

Tytsjerk

Tytsjerksteradiel

voor verdiensten op het terrein van media, onderwijs en integratie

19-02-2024

2024000444

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J.M.P. Yildiz-Faarts

Margraten

Eijsden-Margraten

voor verdiensten op het terrein van o.a. goede doelen, buurtcohesie en schutterswezen

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.D.R. van Zaalen

Hilversum

Hilversum

voor verdiensten op het terrein van o.a. sociaal domein en politiek bestuur

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T. van Zalk-de Jager

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en sociale cohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.B.M. van der Zande-Bos

Hengelo

Hengelo (O)

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, veiligheid en herdenkingen

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. J.G.N.M. van der Zanden

Bavel

Breda

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, heemkunde en dorpscohesie

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. van Zanten

Schagerbrug

Schagen

voor verdiensten op het terrein van o.a. toneel, palliatieve zorg en folklore

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J. van Zanten-Verhoef

Zevenhuizen

Zuidplas

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en palliatieve zorg

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw ir. M. Zeeman

Den Hoorn

Midden-Delfland

voor verdiensten op het terrein van o.a. emancipatie en armoedebestrijding

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. van der Zeeuw

Voorschoten

Voorschoten

voor verdiensten op het terrein van o.a. tuinieren, woningbeheer en watersport

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Zijnen

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, tafeltennis en religieus leven

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. de Zoete

Zeewolde

Zeewolde

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, ouderenwelzijn en bijenhouderij

21-10-2023

2023002437

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.A.M. Zoon-van Tilborg

Duiven

Duiven

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

27-03-2024

2024000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. ing. A.M. Zopfi

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, politiek bestuur en cultuur

14-02-2024

2024000304

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. van Zuijlen

Nijmegen

Nijmegen

voor verdiensten op het terrein van o.a. begraafplaatsenbeheer, cultuur en natuurbeheer

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.M. van Zutphen

Erp

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van wielersport, voetbal en tuinieren

08-12-2023

2023002864

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.B. Zwanenburg

IJmuiden

Velsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, visserij en goede doelen

21-03-2024

2024000706

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.J. van der Zwet

Harlingen

Harlingen

voor verdiensten op het terrein van media, religieus leven en heemkunde

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

08-04-2024

2024000830

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A.J.P. Madlener

Leeuwarden

Leeuwarden

voor verdiensten op het terrein van o.a. volkshuisvesting en welzijn

17-01-2024

2024000057

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J.J.C. Rossen

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, welzijn en voetbal

08-04-2024

2024000830

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. F.J. Werter

Rijswijk

Rijswijk

mede-eigenaar van Buro de Steeg, voor verdiensten op het terrein van o.a. ruimtelijke ordening, natuurbeheer en ontwikkelingssamenwerking

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Been

Vaassen

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. van den Bergh

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, verkeersveiligheid en muziek

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.W.B. Clason

Zoetermeer

Zoetermeer

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, welzijn en badminton

08-04-2024

2024000830

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.A. van den Hoek

Soest

Soest

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, tennis en dierenliefhebberij

08-04-2024

2024000830

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.H. Hoekstra

Joure

De Fryske Marren

voor verdiensten op het terrein van o.a. volkshuisvesting, participatie en sport

08-04-2024

2024000830

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Kessel

's-Gravenzande

Westland

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.H. de Kock

Nieuw-Lekkerland

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, woningbeheer en biljartsport

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G. Kuipers

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, zorg en welzijn

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. R. Lever

Oegstgeest

Oegstgeest

voor verdiensten op het terrein van volkshuisvesting en rechtsbescherming

08-04-2024

2024000830

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. van Oosterom

Stroe

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, ruimtelijke ordening en religieus leven

08-04-2024

2024000830

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Oostland

Oosterwolde

Ooststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen en natuureducatie

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D. van der Padt-van Wamelen

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, patiëntenbelangen en muziek

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.T.M. Rutten

Groesbeek

Berg en Dal

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen en biljartsport

08-04-2024

2024000830

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W. Vermeer

Haaren

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. volkshuisvesting, leefbaarheid en sport

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.I. van der Vlist-Dragt

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen

17-01-2024

2024000057

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.H.W.M. van der Wilk

Heemstede

Heemstede

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, bridge en muziek

Buitenlandse Zaken

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

04-03-2024

2024000543

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K. Hiroki

Edogawa-ku Tokyo

 

hoogleraar aan het National Graduate Institute for Policy Studies en diverse voormalige functies bij de Japanse overheid, voor verdiensten op het terrein van internationale samenwerking, watermanagement en rampenbestrijding

12-03-2024

2024000631

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. A.F.M. Sprangers

Amsterdam

Amsterdam

diverse functies, laatstelijk als manager van het LeidenAsiaCentre, voor verdiensten op het terrein van buitenlandse betrekkingen

12-03-2024

2024000632

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer P.J.M. Korten

Molenbeersel-Kinrooi

 

voor verdiensten op het terrein van heemkunde, schutterswezen en cultureel erfgoed

12-12-2023

2023002920

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H.M.G. Bannier

Veldwezelt-Lanaken

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, carnaval en muziek

12-03-2024

2024000631

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Enschede

Washington D.C.

 

voor verdiensten op het terrein van Nederlandse taal en cultuur en ondernemersbelangen

12-03-2024

2024000632

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw V.I. Zwaneveld-Lutsenko

Sappemeer

Midden-Groningen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulpverlening

13-11-2023

2023002606

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. van Ark-Schimmel

Monster

Westland

voor verdiensten op het terrein van mensenrechten en religieus leven

27-03-2024

2024000817

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.C.P. Hogenboom

Riemst

 

voor verdiensten op het terrein van muziek en buurtcohesie

06-10-2023

2023002328

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Spiekman

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van mensenrechten, religieus leven en kringloopeconomie

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

14-02-2024

2024000205

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Boiten

Putten

Putten

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

04-03-2024

2024000545

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.C.J. de Haas

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

eigenaar van de Blue Tree Group, voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en onderwijs

13-03-2024

2024000655

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. M.H. Houwing

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, welzijn en sport

04-03-2024

2024000544

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. C. de Jong

Wageningen

Wageningen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

21-03-2024

2024000708

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. D.G.K. Kam

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en openbaar vervoer

14-02-2024

2024000205

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.E.M. den Ridder

Terheijden

Drimmelen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding

27-03-2024

2024000819

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Slagter

Utrecht

Utrecht

voormalig projectleider van de Stichting Max Maakt Mogelijk, voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, herdenken en bewonersbelangen

21-03-2024

2024000708

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. A.J.M. Willemsen MBA

Voorburg

Leidschendam-Voorburg

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

11-01-2024

2024000001

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. van As

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en religieus leven

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.T. Bijl

Alkmaar

Alkmaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, politiek bestuur en leefbaarheid

13-03-2024

2024000655

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. Bos

Putten

Putten

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en goede doelen

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Bos

Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

13-11-2023

2023002595

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. van Dorp

Rijswijk

Rijswijk

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, cultuur en welzijn

12-09-2023

2023002118

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.G.A.A. van Esch

Vught

Vught

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, mantelzorg en integratie

11-01-2024

2024000001

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K. Giethoorn-Kas

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

12-12-2023

2023002919

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. de Graaf-Dijk

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en welzijn

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Groot-Mantel

Andijk

Medemblik

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

21-12-2023

2023003033

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.F.M. Helmich-Rijkers

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en welzijn

04-03-2024

2024000544

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.G. Hermans

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking en gehandicaptenwelzijn

08-12-2023

2023002867

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M.H. Hoogebeen-van Berkum

De Kwakel

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en kunst

11-01-2024

2024000003

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. A. Hordijk

Baarn

Baarn

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, milieu en ondernemersbelangen

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.A. Jansen

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, inburgering en kinderopvang

08-04-2024

2024000883

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J. Kloet

Meteren

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, basketbal en basisonderwijs

14-02-2024

2024000205

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.F.W.H. Knops

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. Kooy-van de Wetering

Lisse

Lisse

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

13-11-2023

2023002594

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Lanting-Boer

Dieren

Rheden

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, ouderenwelzijn en religieus leven

21-12-2023

2023003033

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N.C. Limme-Padmos

Delft

Delft

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

12-09-2023

2023002119

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M.G. van der Linden-Lintzen

Schaijk

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, jeugdwelzijn en religieus leven

11-01-2024

2024000001

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.L. van Lubek-Boers

Den Burg

Texel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking en cultuur

13-11-2023

2023002595

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M. Luiten-te Winkel

Ede

Ede

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

12-09-2023

2023002121

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw mr. I.A.J.M. van der Meer-Straathof

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

22-11-2023

2023002743

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.M.A.M. Meeuwis

Oisterwijk

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

22-11-2023

2023002743

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.J.M.J. Meeuwis-Vromans

Oisterwijk

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

12-12-2023

2023002919

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G. Min-Keijsper

Heiloo

Heiloo

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.C.G. Mooren

Swalmen

Roermond

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

27-03-2024

2024000819

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. A.A. van Nieuwenhuijzen

Horst

Horst aan de Maas

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, goede doelen en bankwezen

22-02-2024

2024000076

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Pastoor

Assen

Assen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en basisonderwijs

19-03-2024

2024000691

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. M.H.E. Pullen

Dordrecht

Dordrecht

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G.J. Reijnders

Enkhuizen

Enkhuizen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

18-11-2023

2023002663

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.C.M. Reijnders-van der Stam

Enkhuizen

Enkhuizen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

13-11-2023

2023002593

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. van Renssen

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

22-02-2024

2024000076

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.B. Rouvoet

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en gehandicaptenwelzijn

08-12-2023

2023002867

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.E. Scheppink-Stadt

Heenvliet

Nissewaard

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

11-01-2024

2024000001

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. Schraag

Den Burg

Texel

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

04-03-2024

2024000544

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J. Simons-Fieret

Terneuzen

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

08-12-2023

2023002867

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.E.C. van Tilborg-den Boer

Tilburg

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, ouderenwelzijn en cultuur

08-12-2023

2023002867

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.W. Volwater-van den Eijkel

Valkenburg

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en onderwijs

12-09-2023

2023002119

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.P.M.M. Vos

Schaijk

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

08-12-2023

2023002867

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.H. Wassenaar-de Mol

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en ouderenwelzijn

Defensie

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

24-11-2023

2023002739

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

mevrouw D.J.A. Mensink

Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer

kapitein-luitenant-ter-zee bij de Koninklijke Marine, voor verdiensten op het terrein van veteranen, gehandicaptenwelzijn en carnaval

24-01-2024

2024000141

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Dedden

Voorschoten

Voorschoten

voor verdiensten op het terrein van veteranen, belangenbehartiging van oorlogsgetroffenen en welzijn

24-11-2023

2023002739

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Kapteijn

De Steeg

Rheden

voor verdiensten op het terrein van o.a. defensie, herdenkingen en paardensport

14-03-2024

2024000668

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Kroes

Goirle

Goirle

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen

24-01-2024

2024000141

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.P. Mes

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van veteranen, werknemersbelangen en herdenkingen

14-03-2024

2024000668

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Schimmel

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen, herdenkingen, vieringen en verkeersveiligheid

14-03-2024

2024000668

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.C. Schreuders

Weert

Weert

voor verdiensten op het terrein van veteranen, ondernemersbelangen, herdenkingen en vieringen

08-04-2024

2024000869

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.J.M. Vleeshouwers

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen, herdenkingen en sociale veiligheid

24-01-2024

2024000141

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.P. Vonk

Amersfoort

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. militair erfgoed, veteranen en woningbeheer

14-03-2024

2024000668

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

de heer A.L. van Dijk

Ede

Ede

luitenant-kolonel bij het Regiment Verbindingstroepen, voor verdiensten op het terrein van veteranen, werknemerswelzijn en zorg

14-03-2024

2024000668

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

de heer H.C. Udes

Tilburg

Tilburg

eerste luitenant bij het Korps Nationale Reserve, voor verdiensten op het terrein van defensie

24-01-2024

2024000141

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Bixerman

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen, ouderenwelzijn en religieus leven

24-11-2023

2023002739

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R. van Dijk-van der Geest

Ede

Ede

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen, onderwijs en welzijn

14-03-2024

2024000668

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.A. Geertsma

Drachten

Smallingerland

voor verdiensten op het terrein van belangenbehartiging van reservisten en wandelsport

14-03-2024

2024000668

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.J.H. Lasoe

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van defensie

24-01-2024

2024000141

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.L. Mentink

Dronten

Dronten

voor verdiensten op het terrein van defensie

08-04-2024

2024000869

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H.P. Scheepers

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van defensie, sport en EHBO

14-03-2024

2024000668

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.P.M. Schoenmakers

Venlo

Venlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. defensie, leefbaarheid en hulpverlening

24-11-2023

2023002739

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.D.H. van Vugt

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van militair erfgoed, herdenkingen en dierenwelzijn

Economische Zaken en Klimaat

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

23-11-2023

2023002762

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw