Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 januari 2024, nr. WJZ/ 38256333, houdende wijziging van de Regeling tarieven Plantgezondheidswet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 21 van de Plantgezondheidswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven Plantgezondheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Voor de administratieve handelingen ten behoeve van fytosanitaire verleningen wordt de aanvrager per aanvraag en per kleine administratieve wijziging een tarief in rekening gebracht.

B

In artikel 10, eerste lid, onderdeel b, komt de tabel te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per 1000 stelen

Minimum tarief Per partij

Maximum tarief Per partij

1%

€ 0,09

€ 0,90

€ 9,00

3%

€ 0,28

€ 2,80

€ 28,00

5%

€ 0,46

€ 4,60

€ 46,00

10%

€ 0,92

€ 9,20

€ 92,00

15%

€ 1,38

€ 13,80

€ 138,00

25%

€ 2,30

€ 23,00

€ 230,00

35%

€ 3,21

€ 32,10

€ 321,00

50%

€ 4,59

€ 45,90

€ 459,00

75%

€ 6,89

€ 68,90

€ 689,00

C

In artikel 11, eerste lid, onderdeel b, komt de tabel te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per ton

Minimumtarief per partij

1%

€ 0,07

€ 1,75

3%

€ 0,21

€ 5,25

5%

€ 0,35

€ 8,75

7%

€ 0,48

€ 12,00

10%

€ 0,69

€ 17,25

15%

€ 1,04

€ 26,00

20%

€ 1,38

€ 34,50

25%

€ 1,73

€ 43,25

35%

€ 2,42

€ 60,50

50%

€ 3,46

€ 86,50

75%

€ 5,18

€ 129,50

D

Bijlage II wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 januari 2024

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

BIJLAGE

BIJLAGE II. TARIEVEN

Artikel

Tarief

2 lid 1 onder a (basistarief)

€ 249,29

2 lid 1 onder a (tarief per kwartier)

€ 36,02

2 lid 1 onder b

€ 324,08

2 lid 1 onder b onder 1° (3 uurs tarief)

€ 561,96

2 lid 1 onder b onder 2° (tarief per kwartier)

€ 46,83

2 lid 3 (tarief per terugmelding)

€ 111,74

3 lid 1

€ 242,14

3 lid 2 onder a (basistarief)

€ 85,57

3 lid 2 onder a (tarief per kwartier)

€ 36,02

3 lid 2 onder b

€ 111,24

3 lid 2 onder b onder 1°

€ 561,96

3 lid 2 onder b onder 2°

€ 46,83

3 lid 2 onder c

€ 72,04

3 lid 2 onder d

€ 111,74

4 onder a

€ 373,94

4 onder b

€ 498,58

4 onder c

€ 128,35

4 onder d

€ 171,14

5

€ 72,49

5a (per aanvraag)

€ 72,04

5a (per kleine administratieve wijziging)

€ 72,04

6

€ 330,50

7

€ 62,83

8 lid 1 (per verzoek)

€ 72,04

8 lid 1 (tarief beoordeling)

€ 3.091,36

8 lid 1 (basistarief)

€ 1.369,16

8 lid 1 (tarief per kwartier)

€ 36,02

8 lid 2 (basistarief)

€ 328,03

8 lid 2 (tarief per kwartier)

€ 35,97

8 lid 3

€ 432,27

8 lid 4

€ 313,76

8 lid 5 (basistarief)

€ 1.369,16

8 lid 5 (tarief per kwartier)

€ 36,02

8 lid 6 (tarief per aanvraag voor een vergunning)

€ 119,59

8a lid 1

€ 72,04

8a lid 2 (CAT, CKA, CST, CKS, CFA)1

€ 1,86

8a lid 2 (CBB, CAA)1

€ 6,50

8a lid 2 (CZZ, CBN, CKB)1

€ 7,39

8a lid 3

€ 6,58

9 onder a (basistarief)

€ 61,12

9 onder a (tarief per minuut)

€ 1,91

9 onder b (basistarief)

€ 91,68

9 onder b (tarief per minuut)

€ 2,87

9 onder c (basistarief)

€ 122,24

9 onder c (tarief per minuut)

€ 3,82

9 onder d

€ 0

9 onder e

€ 7,64

9 onder f

€ 6,72

10 lid 1 onder a

€ 0

11 lid 1 onder a

€ 0

12 onder a

€ 61,12

12 onder b

€ 1,91

12 onder c (1º. medfly val)

€ 30,28

12 onder c (2º. vallen exporteurs)

€ 21,40

12 onder d

€ 118,42

13 onder a

€ 61,12

13 onder b

€ 57,30

13 onder c

€ 171,09

13 onder d

€ 171,90

Artikel 13a, onder a

€ 977,92

Artikel 13a, onder b (starttarief)

€ 61,12

Artikel 13a, onder b (tarief per minuut)

€ 1,91

Artikel 13a, onder c (starttarief)

€ 61,12

Artikel 13a, onder c (tarief per minuut)

€ 1,91

Artikel 13a, onder d (starttarief)

€ 61,12

Artikel 13a, onder d (tarief per minuut)

€ 1,91

14 lid 2 (tarief per ton)

€ 0,96

14 lid 2 (minimum)

€ 4,80

14 lid 2 (maximum)

€ 963,05

14 lid 3

€ 47,75

16 (basistarief)

€ 47,75

16 (tarief per partij)

€ 0,96

17 lid 1

€ 0

17 lid 2

€ 57,30

17a onder a (systeemcontrole)

€ 233,02

17a onder b (aan/afmelden)

€ 114,60

17a lid 2 (starttarief)

€ 61,12

17a lid 2 (tarief per minuut)

€ 1,91

18

€ 175,72

19 lid 1

€ 57,30

20 lid 1

€ 11,46

20 lid 2

€ 11,46

20 lid 3

€ 11,46

22 lid 1 onder a (basistarief)

€ 58,95

22 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 1,60

22 lid 1 onder b (basistarief)

€ 88,43

22 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 1,60

22 lid 1 onder c (basistarief)

€ 154,83

22 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 1,60

22 lid 1 onder d (basistarief)

€ 88,43

22 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 2,40

22 lid 1 onder e (basistarief)

€ 117,91

22 lid 1 onder e (tarief per minuut)

€ 3,20

22 lid 1 onder f (tarief certificaat)

€ 6,72

22 lid 1 onder f (tarief uitwisselen gegevens)

€ 6,00

22 lid 1 onder g

€ 16,79

22 lid 1 onder h

€ 530,77

23

€ 119,77

25 onder a

€ 171,41

25 onder b

€ 188,70

27 onder a

€ 159,46

27 onder b

€ 239,20

27 onder c

€ 318,93

29 onder a

€ 24,57

29 onder b (tarief per minuut)

€ 1,84

29 onder b (minimum tarief per monster)

€ 27,64

29 onder c

€ 24,57

29 onder d DEW

€ 233,06

29 onder d Israël/Zuid Afrika

€ 286,10

31 lid 1 (tarief per minuut)

€ 1,60

31 lid 2

€ 0,19

31 lid 3

€ 61,30

31 lid 4

€ 55,29

33 lid 1 onder a (basistarief)

€ 98,00

33 lid 1 onder a (tarief per minuut)

€ 2,00

33 lid 1 onder b (basistarief)

€ 147,00

33 lid 1 onder b (tarief per minuut)

€ 2,00

33 lid 1 onder c (basistarief)

€ 147,00

33 lid 1 onder c (tarief per minuut)

€ 3,00

33 lid 1 onder d (basistarief)

€ 196,00

33 lid 1 onder d (tarief per minuut)

€ 4,00

33 lid 1 onder e

€ 2,54

33 lid 1 onder f

€ 6,72

33 lid 1 onder g (tarief aanvraag)

€ 36,00

33 lid 1 onder g (tarief orderregel)

€ 2,00

34

€ 75,00

36 lid 1 onder a

€ 134,00

36 lid 1 onder b

€ 201,00

36 lid 1 onder c

€ 201,00

36 lid 1 onder d

€ 268,00

36 lid 2

€ 0,80

36 lid 3 (tarief per certificaat)

€ 36,00

36 lid 3 (tarief per orderregel)

€ 0,80

37

€ 12,18

38 onder a

€ 187,00

38 onder b

€ 280,00

38 onder c

€ 372,00

39

€ 252,00

40 lid 1

€ 20,00

40 lid 2

€ 65,00

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag) NAK ongewijzigd

€ 37,05

42 lid 1 onder a onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 86,40

42 lid 1 onder a onder 2° (per bezoek)

€ 63,00

42 lid 1 onder a onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,45

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 52,49

42 lid 1 onder b onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 123,45

42 lid 1 onder b onder 2° (per bezoek)

€ 63,00

42 lid 1 onder b onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,45

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per samenvallende inspectieaanvraag)

€ 70,60

42 lid 1 onder c onder 1° (tarief per inspectieaanvraag)

€ 164,60

42 lid 1 onder c onder 2° (per bezoek)

€ 63,00

42 lid 1 onder c onder 2° (tarief per minuut)

€ 1,45

42 lid 1 onder d

€ 107,10

42 lid 3

€ 7,15

42 lid 4

€ 6,72

42 lid 5

€ 28,90

43

€ 77,45

45 lid 1

€ 15,00

45 lid 2

€ 53,70

46 onder a

€ 107,10

46 onder b

€ 160,65

46 onder c

€ 214,20

47 lid 1

€ 150,00

47 lid 2

€ 258,25

47 lid 3

€ 232,20

47 lid 4

€ 258,25

47 lid 5

€ 52,74

47 lid 6

€ 258,25

47 lid 7

€ 229,15

48 lid 1

€ 57,20

48 lid 2

€ 124,45

48 lid 3 (tarief monstername en onderzoek)

€ 141,85

48 lid 3 (tarief verklaring voor oogst)

€ 58,35

48 lid 3 (tarief verklaring na oogst)

€ 99,70

48 lid 4

€ 100,75

48 lid 5

€ 5,95

49

€ 7,80

50 lid 1 onder a

€ 91,45

50 lid 1 onder b

€ 85,40

50 lid 1 onder c

€ 130,65

50 lid 1 onder d

€ 52,75

50 lid 1 onder e

€ 105,55

50 lid 2

€ 105,00

50 lid 3 onder a (tarief monster 1-20 knollen)

€ 36,75

50 lid 3 onder a (tarief monster 21-40 knollen)

€ 44,05

50 lid 3 onder a (tarief monster 41-100 knollen)

€ 65,75

50 lid 3 onder a (tarief monster 101-200 knollen)

€ 102,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 1-20 knollen)

€ 47,05

50 lid 3 onder b (tarief monster 21-40 knollen)

€ 63,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 41-60 knollen)

€ 79,00

50 lid 3 onder b (tarief monster 61-80 knollen)

€ 95,05

50 lid 3 onder b (tarief monster 81-100 knollen)

€ 111,05

50 lid 3 onder b (tarief monster 101-200 knollen)

€ 192,10

50 lid 3 onder c

€ 66,00

50 lid 3 onder d (tarief per aanvraag)

€ 14,70

50 lid 3 onder d (tarief per monster)

€ 1,05

50 lid 4

€ 22,80

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 2 weken)

€ 20,95

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 4 weken)

€ 16,70

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 8 weken)

€ 13,60

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 20 weken)

€ 11,00

51 lid 1 onder a onder 1° (tarief uitslag 36 weken)

€ 7,60

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 2 weken)

€ 20,95

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 4 weken)

€ 16,70

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 8 weken)

€ 13,85

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 20 weken)

€ 10,90

51 lid 1 onder a onder 2° (tarief uitslag 36 weken)

€ 7,75

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 2 weken)

€ 57,10

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 4 weken)

€ 45,50

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 8 weken)

€ 37,40

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 20 weken)

€ 29,80

51 lid 1 onder a onder 3° (tarief uitslag 36 weken)

€ 20,65

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief per monster)

€ 10,50

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 8,35

51 lid 1 onder b onder 1° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 6,25

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief per monster)

€ 12,25

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 2 weken)

€ 9,75

51 lid 1 onder b onder 2° (tarief uitslag binnen 4 weken)

€ 7,30

51 lid 1 onder c

€ 66,65

51 lid 3 onder a

€ 57,95

51 lid 3 onder b

€ 19,15

51 lid 4

€ 52,20

51 lid 5

€ 10,80

52 onder a

€ 104,60

52 onder b

€ 261,40

X Noot
1

CAA: Pootaardappelen

CZZ: Zaaizaden

CAT: Aardappelen, groente en fruit

CKA: voorraadregister voor CAT

CST: snijbloemen en potplanten

CKS: voorraadregister voor CST

CBN: Bomen en jonge planten

CKB: voorraadregister voor CBN

CBB: bloembollen en vaste planten

CFA: Fyto Algemeen: Diverse producten (fytosanitair)

TOELICHTING

1. Inleiding

De onderhavige regeling wijzigt de Regeling tarieven Plantgezondheidswet (hierna: tarievenregeling). Het betreft tariefsaanpassingen per 1 januari 2024 voor fytosanitaire werkzaamheden verricht door de NVWA en drie plantaardige keuringsdiensten, te weten Bloembollenkeuringsdienst (hierna: BKD), Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB) en Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (hierna: Naktuinbouw) en één tariefsaanpassing voor Nederlandse Algemene Keuringsdienst (hierna: NAK). Ook is er een nieuwe retributie door de NVWA geïntroduceerd voor verlening Bedrijfscontrolesysteem fytosanitair.

2. Inhoudelijke wijzigingen van de tarieven per 1 januari 2024

Indexatie en nieuw tarief NVWA

De NVWA tarieven stijgen gemiddeld met 8%. Daarnaast komt er een nieuw tarief voor Administratie verlening bedrijfscontrolesysteem fytosanitair. Het betreft een retributietarief voor een erkenning Bedrijfscontrolesysteem t.b.v. de export van groente, fruit, snijgroen en snijbloemen naar het Verenigd Koninkrijk. Het tarief geldt zowel voor het verwerken van een initiële aanvraag als voor een kleine administratieve wijziging.

Indexatie tarieven keuringsdiensten

Indexatie tarieven KCB

De indexering van de KCB-tarieven bedraagt voor 2024 10%. Het KCB verwacht een stijging van de loonstijging in 2024 van 12%, vanwege periodieke verhogingen en verwachte indexering van de lonen. De definitieve indexering van de lonen in 2024 zal middels de af te sluiten CAO worden vastgesteld. Daarmee is de indexering van de tarieven lager dan de verwachte kostenstijging. Het KCB gaat dit verschil opvangen door doelmatiger te gaan werken.

Aanpassing tariefstructuur KCB

Het KCB heeft in 2022 en 2023 de tariefstructuur onderzocht. Op basis hiervan wordt de tariefstructuur in 2024 op vijf punten gewijzigd.

  • 1. De tarieven voor het uitvoeren van reduced checks zijn gewijzigd. De bij de reduced checks behorende documentcontroles worden in rekening gebracht via de reduced checks tarieven. Om een zuivere verdeling te maken van alle kosten die betrekking hebben op reduced checks, worden de kosten voor de documentcontroles die samenhangen met reduced checks verwerkt in de reduced checks tarieven. Uitgaande van het 'kostenmaker-kostendragerprincipe' heeft deze wijziging geen verhoging, maar een verschuiving in de totale kosten tot gevolg.

  • 2. De documentcontroles voor de fytosanitaire inspecties die niet vallen onder de reduced checks worden in rekening gebracht via het minuten tarief. Voor documentcontroles die worden uitgevoerd tijdens een inspectie wordt de werkelijk bestede tijd in rekening gebracht volgens het 'kostenmaker-kostendragerprincipe'.

  • 3. Het tarief voor documentcontrole komt te vervallen.

  • 4. Het tarief voor het waarmerken van een fytosanitair certificaat wordt bijgesteld naar een kostendekkend tarief. Aangezien dit een grote verhoging van het tarief inhoudt is in overleg met sectorpartijen (GFH en VGB) besloten de verhoging van dit tarief te dempen. Voor 2024 wordt het tarief met 31,7% verhoogd, de bijstelling naar een kostendekkend tarief wordt in 2 jaar doorgevoerd.

  • 5. Het tarief voor een elektronische code per controlecertificaat of kwaliteitscertificaat per zending is verlaagd. Door veranderende werkwijzen en automatisering is de benodigde tijd voor de afgifte van een elektronische code per controlecertificaat of kwaliteitscertificaat afgenomen.

Aanpassing tariefstructuur BKD

De indexering van de tarieven van de BKD bedraagt voor 2024 11,55%. De BKD verwacht een stijging van loonkosten volgens de CAO open teelten en de kosten voor laboratoriummaterialen zijn gestegen.

Indexatie tarieven Naktuinbouw

De indexering van de inspectietarieven van Naktuinbouw bedraagt voor 2024 11%. Naktuinbouw verwacht een stijging van de kostprijs van 11%, de indexatie is nodig om een kostendekkende exploitatie te kunnen realiseren. De tarieven diagnoses (artikel 39) stijgen in 2024 met gemiddeld 12,5%, vanwege gestegen kosten voor laboratoriummateriaal.

Aanpassingen tarieven Naktuinbouw

Het inspectie aanvraagtarief (artikel 33) is gebaseerd op 49 minuten omdat dit overeenkomt met de voorbereidingstijd van een aanvraag, dit was voorheen 45 minuten. Het standaardtarief gaat uit van een inspectie in de ochtend of de middag in tijdvakken van 4 uur. Naktuinbouw gaat bedrijven meer ruimte geven voor de planning van de inspectie. Bedrijven kunnen kiezen voor een tijdvak van 1 dag om de inspectie uit te komen voeren, hiervoor wordt een korting gegeven van 15% op het aanvraagtarief. Bedrijven kunnen ook kiezen voor een specifiek tijdvak van 2 uur om de inspectie uit te komen voeren, hiervoor wordt een opslag gerekend van 15% op het aanvraagtarief.

3. Regeldrukeffecten

Retributies vallen als een concrete en directe verplichting om een geldbedrag over te maken aan de overheid of het bevoegd gezag niet onder de definitie van regeldruk. Dit neemt niet weg dat de betrokken bedrijven eenmalig kosten dienen te maken om kennis te kunnen nemen van wijzigingen.

4. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking de dag na publicatie in de staatscourant. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is dus afgeweken. Vanwege het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen is geconsulteerd en het belang dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden, wordt afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Naar boven