Openstelling aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling voor de gemeente Ede, Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media maakt bekend dat per heden de procedure is opengesteld voor aanwijzing van een lokale publieke media-instelling ter uitvoering van de publieke mediaopdracht in de gemeente Ede. De ingangsdatum van de aanwijzing is in beginsel 16 maart 2024. Geïnteresseerde partijen kunnen uiterlijk op 16 september 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Meer informatie kunt u vinden op onze website: https://www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep/.

Naar boven