Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, van 16 februari 2023, kenmerk DGBI-TOP/ 26.040450, houdende ontslag en benoeming van leden van het Topteam Energie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel d en artikel 3, tweede lid, van het Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 22 november 2022 wordt mevrouw prof. dr. ir. P.M. Herder, te Delfgauw, eervol ontslagen als lid, tevens wetenschapper (Captain of Science), van het Topteam Energie.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 22 november 2022 wordt de heer R.G.J. Verbree, te Zeist, eervol ontslagen als lid, tevens MKB-vertegenwoordiger, van het Topteam Energie.

Artikel 3

Te rekenen vanaf 22 november 2022 tot en met 22 november 2030 wordt de heer prof. dr. ir. M.C.M. van de Sanden, te Tilburg, benoemd tot lid van het Topteam Energie, als wetenschapper (Captain of Science).

Artikel 4

Te rekenen vanaf 22 november 2022 tot en met 22 november 2030 wordt mevrouw D. Terpstra MSc., te Den Haag, benoemd tot lid van het Topteam Energie, als MKB-vertegenwoordiger.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: G.G.A. Biessen Directeur Generaal Bedrijfsleven en innovatie

Naar boven