Kennisgeving ontwerptracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal (wijziging 2023)

Van woensdag 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024 kan iedereen een zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal (wijziging 2023). In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

WAAROVER GAAN HET PROJECT EN HET ONTWERPTRACÉBESLUIT?

Op 14 januari 2021 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal (2021) vastgesteld. In dit besluit staan maatregelen die nodig zijn om de verwachte groei van reizigers op Amsterdam Centraal mogelijk te maken.

In het Tracébesluit Amsterdam Centraal (2021) staat dat twee gebouwen voor elektrotechnische systemen, zogenoemde relaishuizen, gebouwd worden. Tijdens de nadere uitwerking en detaillering van de maatregelen is gebleken dat voor deze twee relaishuizen een gewijzigde locatie nodig is. Aanvullend is nog een derde relaishuis nodig; deze komt bij de vrije spoorkruising Dijksgracht. Voor dit relaishuis geldt dat deze niet 6 meter, maar 7 meter hoog wordt. Het ontwerptracébesluit heeft alleen betrekking op deze drie relaishuizen.

WILT U DOCUMENTEN BEKIJKEN?

Deze informatie en de bijbehorende documenten staan vanaf de aanvang van de zienswijzetermijn op Platform Participatie. Het gaat dan om het ontwerptracébesluit, inclusief de achtergronddocumenten.

Op papier kunt u de stukken tijdens de zienswijzetermijn bekijken bij:

  • het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (tel. (070) 456 96 07);

  • Stadsloket Centrum, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam (tel. 14 020);

  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam (tel. 14 020).

Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie of controleer de website van de locatie in verband met de openingstijden.

HEEFT U BEHOEFTE AAN EEN TOELICHTING?

Wanneer u behoefte heeft aan toelichting van een inhoudelijk expert, kunt u uw vragen stellen via phs-amsterdam@prorail.nl of op dinsdag 9 januari 2024 naar het inloopspreekuur komen.

Op dinsdag 9 januari 2024 kunt u tussen 17.00 uur en 19.30 uur naar het inloopspreekuur komen in het Inntel Hotel Amsterdam Landmark (VOC-kade 600, 1018 LG Amsterdam).

Tijdens het inloopspreekuur kunt u zich laten informeren over het ontwerptracébesluit.

HOE KUNT U EEN ZIENSWIJZE INDIENEN?

Van woensdag 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024 kan iedereen een zienswijze indienen over het ontwerp voor de wijziging van het Tracébesluit PHS Amsterdam Centraal. Dit ontwerp gaat alleen over de wijzigingen van de vormgeving van de relaishuizen, de locaties hiervan en de toevoeging van een derde relaishuis.

Een zienswijze kan ingediend worden op drie manieren:

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via ons formulier.

Post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie

o.v.v. PHS Amsterdam Centraal 2023

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Mondeling

Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer 070 – 456 96 07.

WAT GEBEURT ER MET UW ZIENSWIJZE EN WAT IS HET VERVOLG?

Uw zienswijze wordt betrokken bij de volgende fase van dit project. Na de zienswijzentermijn worden alle ingediende zienswijzen gelezen en beoordeeld. In een reactienota wordt beschreven wat deze beoordeling inhoudt en of een zienswijze tot een wijziging van het ontwerptracébesluit leidt. De reactienota wordt tegelijk met het definitieve Tracébesluit gepubliceerd. Indieners worden over de reactienota en het vastgestelde Tracébesluit geïnformeerd.

WILT U HULP VAN HET INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID?

Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Soms vinden mensen dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek, bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen voor ondersteuning bij vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project of het digitaal indienen van een zienswijze.

WILT U MEER INFORMATIE?

Meer informatie over het project vindt u op Platform Participatie.

Vragen over het project? Ga naar ProRail.nl of stuur uw vragen naar phs-amsterdam@prorail.nl.

Vragen over de procedure? Bel naar 070 – 456 96 07, Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op de hoogte blijven van dit project? Meld u aan voor de nieuwsbrief op ProRail.nl.

Naar boven