Regeling van de Minister van Financiën van 25 oktober 2023, 2023-0000237553, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2024 (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024)

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt onderdeel c onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel c.

B

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien de consument binnen tien jaar na het aangaan van een hypothecair krediet de verwachte AOW-leeftijd bereikt, houdt een aanbieder van hypothecair krediet bij het vaststellen van het toetsinkomen mede rekening met het verwachte inkomen en toekomstige beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen van de consument op de verwachte AOW-leeftijd van de consument.

C

Artikel 3, achtste lid, komt te luiden:

 • 8. Indien het hypothecair krediet bedoeld is voor een consument die alleenstaand is en een toetsinkomen heeft dat hoger is dan € 28.000 kan een aanbieder van hypothecair krediet een bedrag tot € 16.000 buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast.

D

Artikel 3a komt te luiden:

Artikel 3a

 • 1. Voor de toepassing van artikel 3, twaalfde lid, houdt een aanbieder van hypothecair krediet rekening met het termijnbedrag dat de consument verschuldigd is voor rente en aflossing van een studielening.

 • 2. Indien sprake is van een aanvraag voor een hypothecair krediet waarvan de debetrente geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is, wordt het termijnbedrag, bedoeld in het eerste lid, gebruteerd volgens onderstaande tabel.

  Debetrente

  Opslag

  <= 2,00%

  1,05

  2,01% – 2,50%

  1,10

  2,51% – 3,00%

  1,15

  3,01% – 3,50%

  1,20

  3,51% – 4,00%

  1,20

  4,01% – 4,50%

  1,25

  4,51% – 5,00%

  1,30

  5,01% – 5,50%

  1,30

  5,51% – 6,00%

  1,35

  >= 6,01%

  1,40

E

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij het aangaan van een hypothecair krediet de bedragen die behoren bij het energielabel van de woning zoals opgenomen in onderstaande tabel buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast.

  Energielabel woning

  Bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten

  E, F, G

  € 0

  C, D

  € 5.000

  A, B

  € 10.000

  A+, A++

  € 20.000

  A+++

  € 30.000

  A++++

  € 40.000

  A++++ (met een energieprestatiegarantie afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar)

  € 50.000

2. Het vierde en vijfde lid komen te luiden:

 • 4. In aanvulling op het derde lid kan een aanbieder van hypothecair krediet bij het aangaan van een hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning maximaal de onderstaande bedragen behorend bij het energielabel van de woning buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast.

  Energielabel bestaande woning

  Bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten

  E, F, G

  € 20.000

  C, D

  € 15.000

  A, B

  € 10.000

  A+, A++

  € 10.000

  A+++

  € 10.000

  A++++

  € 0

  A++++ (met een energieprestatiegarantie afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar)

  € 0

 • 5. Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij het aangaan van een hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning maximaal € 10.000 buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast indien de woning geen energielabel of geen geldig energielabel heeft.

3. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende lid tot zesde lid.

F

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1. FINANCIERINGSLASTPERCENTAGES

(bijlage als bedoeld in artikel 3, vijfde lid)

Tabel 1. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

toetsrente

<=

1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toets-

inkomen

                       

-

13,0%

14,0%

15,0%

15,5%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

€ 28.000

13,0%

14,0%

15,0%

15,5%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

€ 29.000

13,5%

14,5%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

21,0%

21,5%

22,0%

€ 30.000

14,5%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

23,0%

23,5%

€ 31.000

15,0%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

€ 32.000

15,5%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

€ 33.000

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,5%

25,0%

25,5%

€ 34.000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

22,5%

23,5%

24,0%

25,0%

25,5%

26,0%

€ 35.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,0%

22,0%

23,0%

23,5%

24,5%

25,0%

26,0%

26,5%

€ 36.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,0%

24,0%

25,0%

25,5%

26,0%

27,0%

€ 37.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,0%

25,5%

26,0%

27,0%

€ 38.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

€ 39.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

25,5%

26,5%

27,0%

27,5%

€ 40.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

27,5%

28,0%

€ 41.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

27,5%

28,0%

€ 42.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,0%

€ 43.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,0%

€ 44.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,0%

€ 45.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 46.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 47.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 48.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 49.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 50.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 51.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 52.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 53.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 54.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 55.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 56.000

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

€ 57.000

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

€ 58.000

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

28,5%

€ 59.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

€ 60.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 61.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

29,0%

€ 62.000

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

€ 63.000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

€ 64.000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

€ 65.000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

29,5%

€ 66.000

19,0%

20,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

€ 67.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

€ 68.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

€ 69.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

€ 70.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

€ 71.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

€ 72.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

€ 73.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

30,5%

€ 74.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

30,5%

€ 75.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

€ 76.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

€ 77.000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

€ 78.000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

€ 79.000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

€ 80.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

€ 81.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

€ 82.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

€ 83.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

€ 84.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

€ 85.000

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

€ 86.000

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

€ 87.000

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

31,5%

€ 88.000

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

€ 89.000

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

€ 90.000

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

€ 91.000

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

€ 92.000

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

€ 93.000

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

€ 94.000

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

€ 95.000

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

€ 96.000

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

€ 97.000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

€ 98.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

€ 99.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

€ 100.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

€ 101.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

€ 102.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

€ 103.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

€ 104.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

€ 105.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

€ 106.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 107.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 108.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 109.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

32,5%

€ 110.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

33,0%

€ 111.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

33,0%

€ 112.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 113.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 114.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 115.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 116.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 117.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 118.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 119.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

€ 120.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 121.000

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 122.000

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 123.000

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 124.000

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 125.000

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

Tabel 2. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

toetsrente

<=

1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toets- inkomen

                       

-

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

€ 28.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

€ 29.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

€ 30.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 31.000

21,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

25,5%

€ 32.000

22,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,0%

26,0%

26,5%

26,5%

26,5%

27,0%

27,5%

27,5%

€ 33.000

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,0%

28,5%

29,0%

€ 34.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,0%

29,5%

€ 35.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

30,0%

€ 36.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

28,5%

29,0%

30,0%

30,5%

30,5%

€ 37.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

29,5%

30,0%

30,5%

31,0%

€ 38.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

31,5%

€ 39.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

30,5%

31,0%

31,5%

€ 40.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

€ 41.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

31,5%

32,0%

€ 42.000

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

31,5%

32,5%

€ 43.000

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

32,5%

€ 44.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

€ 45.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

€ 46.000

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

33,5%

€ 47.000

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

€ 48.000

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

€ 49.000

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

34,5%

€ 50.000

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

€ 51.000

25,5%

26,5%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

€ 52.000

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

35,5%

€ 53.000

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

36,0%

€ 54.000

25,5%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

€ 55.000

25,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

36,0%

37,0%

€ 56.000

25,5%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

€ 57.000

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

36,0%

37,0%

37,5%

€ 58.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

38,0%

€ 59.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

37,0%

37,5%

38,5%

€ 60.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

37,0%

37,5%

38,0%

39,0%

€ 61.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

38,5%

39,0%

€ 62.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

37,5%

38,0%

39,0%

39,5%

€ 63.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,0%

38,0%

38,5%

39,5%

40,0%

€ 64.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

39,5%

40,5%

€ 65.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,0%

40,5%

€ 66.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,0%

€ 67.000

26,0%

27,5%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 68.000

26,0%

28,0%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 69.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 70.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 71.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 72.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 73.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 74.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 75.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 76.000

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,5%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 77.000

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 78.000

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 79.000

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 80.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 81.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 82.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 83.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 84.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 85.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 86.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 87.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 88.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 89.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 90.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 91.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 92.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 93.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 94.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 95.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 96.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 97.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 98.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 99.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 100.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 101.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 102.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 103.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 104.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 105.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 106.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 107.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 108.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 109.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

€ 110.000

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,5%

40,5%

41,5%

Tabel 3. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

toetsrente

<=1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toets-inkomen

                       

-

11,5%

12,0%

12,0%

12,0%

12,5%

12,5%

12,5%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

13,5%

€ 28.000

11,5%

12,0%

12,0%

12,0%

12,5%

12,5%

12,5%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

13,5%

€ 29.000

12,5%

12,5%

12,5%

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,0%

€ 30.000

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

13,5%

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

€ 31.000

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

€ 32.000

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

€ 33.000

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

€ 34.000

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,0%

17,0%

€ 35.000

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

17,5%

€ 36.000

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

€ 37.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 38.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 39.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 40.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 41.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 42.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 43.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 44.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 45.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 46.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 47.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 48.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 49.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 50.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 51.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 52.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 53.000

16,0%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

€ 54.000

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

€ 55.000

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

€ 56.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

€ 57.000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

€ 58.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

€ 59.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

€ 60.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 61.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

€ 62.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

€ 63.000

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

€ 64.000

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

€ 65.000

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

€ 66.000

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

€ 67.000

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

€ 68.000

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

€ 69.000

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

€ 70.000

18,5%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

€ 71.000

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

€ 72.000

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

21,5%

€ 73.000

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

€ 74.000

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

€ 75.000

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

€ 76.000

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

€ 77.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

€ 78.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

€ 79.000

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

€ 80.000

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

€ 81.000

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

€ 82.000

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

€ 83.000

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

€ 84.000

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

€ 85.000

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

€ 86.000

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

€ 87.000

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

€ 88.000

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

€ 89.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

€ 90.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 91.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 92.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 93.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

€ 94.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

€ 95.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 96.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 97.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 98.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 99.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 100.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 101.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 102.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 103.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 104.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

€ 105.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

€ 106.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 107.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 108.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 109.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 110.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 111.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 112.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 113.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 114.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 115.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 116.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 117.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 118.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 119.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 120.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 121.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

€ 122.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

€ 123.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

€ 124.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

€ 125.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

Tabel 4. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

toetsrente

<=

1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

6,001–6,500%

>= 6,501%

toets-inkomen

                       

-

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

€ 28.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

€ 29.000

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

€ 30.000

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

€ 31.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

€ 32.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

€ 33.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

€ 34.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 35.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

€ 36.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 37.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 38.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

€ 39.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

€ 40.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

€ 41.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

24,5%

€ 42.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

€ 43.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

€ 44.000

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

€ 45.000

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%