Besluit omzetbelasting. Berekeningswijze voor het BUA drempelbedrag

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 6 oktober 2023, nr. 2023-20692

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit beëindigt de uitleg dat de eigen bijdrage voor personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken of andere giften in aftrek mag worden gebracht op het totaal van de uitgaven bij de berekening of het BUA drempelbedrag wordt overschreden.

1 Inleiding

In artikel 4, eerste lid, van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 is de wijze van berekening opgenomen om vast te stellen of het drempelbedrag van € 227 voor de toepassing van het BUA wordt overschreden. Op de website van de Belastingdienst1 is met betrekking tot deze berekeningswijze aangegeven dat het bedrag van een te betalen eigen bijdrage voor personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken of andere giften in aftrek mag worden gebracht op het totaal van de uitgaven dat wordt getoetst aan het drempelbedrag. Deze aftrek van de eigen bijdrage is echter niet voorzien in artikel 4, eerste lid, van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. De uitleg op de website van de Belastingdienst wordt om die reden beëindigd met ingang van 1 januari 2024.

2 Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

  • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2024.

3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit omzetbelasting. Berekeningswijze voor het BUA drempelbedrag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2023

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen, Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Naar boven