Besluit van 5 september 2023, nr. 2023002053, houdende herbenoeming van een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming, van 25 augustus 2023, nr. 4792368;

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Als buitengewoon lid in de Afdeling rechtspraak van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming te herbenoemen voor de duur van twee jaar: de heer mr. L.C.P. Goossens.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2024.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 september 2023

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Naar boven