Kennisgeving terinzagelegging besluit Porthos (Fase 3), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 1 september tot en met vrijdag 13 oktober 2023 ligt het besluit wijziging omgevingsvergunning compressorstation Porthos bouw ter inzage voor Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage). U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

Het project

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Energie Beheer Nederland en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-infrastructuur. De CO2-infrastructuur bestaat uit een verzamelleiding in het Rotterdamse havengebied, een compressorstation, een leiding op zee en opslagfaciliteiten op de Noordzee.

Waarom is dit project nodig?

Het Rotterdamse havengebied (inclusief Moerdijk) heeft in het kader van het klimaatbeleid een opgave om te verduurzamen en te komen tot een CO2-arme haven, terwijl zij tegelijkertijd internationaal competitief moet blijven. Bedrijven in het havengebied hebben tijd nodig om nieuwe CO2-arme technieken te ontwikkelen en testen en om de installaties aan te passen.

In de tussentijd is het afvangen van CO2 en het gezamenlijk via de Porthos-infrastructuur transporteren en opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee noodzakelijk voor de Rotterdamse industrie en voor Nederland om de klimaatafspraken voor 2030 te realiseren.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 2 september tot en met vrijdag 13 oktober 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

In deze periode zijn de documenten met informatie over de besluiten online te bekijken op www.rvo.nl/porthos.

U kunt op twee manieren in beroep gaan:

Post:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

 

Postbus 20019

 

2500 EA Den Haag.

Digitaal: via de website: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het beroepschrift moet u toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. Doet u dat niet, dan wordt het beroep niet in behandeling genomen. Na 13 oktober 2023 kunt u geen nieuwe redenen meer aanvoeren waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Porthos Fase 3 en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/porthos. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Informatie over het project zelf kunt u vinden op website van Porthos: www.porthosCO2.nl.

Naar boven