Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor - het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis

De op 10 juli 2015, aan Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis, gevestigd te Dordrecht, verleende vergunning met nummer 2014/1171-22, laatstelijk gewijzigd op 5 februari 2021, met nummer ANVS-PP-2020/0059755-07, is gewijzigd in verband met het toevoegen van handelingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en experimenten, binnen de locatie Dordwijk van Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis, gevestigd aan de Albert Schweitzerplaats 25 te Dordrecht.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0096687-10

Datum: 28 juni 2023

Tandartsenpraktijk Gildenwijk

De tenaamstelling van de op 4 december 2020, aan R.M. Bielschowskij en P.W. Krijnen, gevestigd te Gorinchem, handelend onder de naam Tandartsenpraktijk Gildenwijk, verleende vergunning met kenmerk ANVS-PP-2020/0058127-04, is gewijzigd in verband met het toetreden van één nieuwe maat. De tenaamstelling van de vergunning van R.M. Bielschowskij en P.W. Krijnen, handelend onder de naam Tandartsenpraktijk Gildenwijk, is gewijzigd naar R.M. Bielschowskij, P.W. Krijnen en E. van den Wijngaarden, handelend onder de naam Tandartsenpraktijk Gildenwijk.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0096714-04

Datum: 28 juni 2023

Evidensia Nederland B.V.

De op 29 januari 2020 aan Evidensia Nederland B.V., statutair gevestigd te Vianen, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2020/0052777-05, is gewijzigd en betreft een wijziging van de maximale hoogspanning van een intra-oraal ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek bij dieren, binnen de locatie van Dierenkliniek Ridderkerk – locatie Beneluxlaan, gelegen aan de Beneluxlaan 11 te Zwijdrecht.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0096568-07

Datum: 28 juni 2023

Mondzorg voor Zorginstellingen B.V.

De op 13 maart 2020 aan Mondzorg voor Zorginstellingen B.V., gevestigd te Raamsdonkveer, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0052250-07, laatstelijk gewijzigd op 6 oktober 2021, met nummer ANVS-PP-2021/0085301-05, is gewijzigd in verband met uitbreiding van het toestellenbestand voor handelingen ten behoeve van diagnostiek op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland. Tevens is de locatie van de opslag gewijzigd ten opzichte van de eerdere vergunning. De toestellen worden opgeslagen op Zalmweg 34h te Raamsdonksveer.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0097514-05

Datum: 28 juni 2023

Dierenkliniek Utrechtse Heuvelrug B.V.

Aan Dierenkliniek Utrechtse Heuvelrug B.V., gevestigd te Rhenen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Utrechtse Heuvelrug B.V., gelegen aan de Utrechtsestraat 159 te Rhenen en op wisselende locaties in Nederland.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0096918

Datum: 28 juni 2023

Dierenkliniek De Ronde Venen

Aan F.B. Snoek en J.A.J. Snoek, handelend onder de naam Dierenkliniek De Ronde Venen, gevestigd te Mijdrecht, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek De Ronde Venen, gelegen aan de Rondweg 1 te Mijdrecht.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0096982-04

Datum: 28 juni 2023

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.

De op 23 februari 2004, aan Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede, verleende vergunning met nummer AI/IO/BES No. 2004/8864, laatstelijk gewijzigd op 17 augustus 2022, met nummer ANVS-PP-2022/0092374-04, is gewijzigd in verband met het toevoegen van één extra toestel.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0096992-04

Datum: 30 juni 2023

Stichting Sanquin Bloedvoorziening

De op 1 april 2016, aan Stichting Sanquin Bloedvoorziening, gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning met nummer 2016/0281-05, laatstelijk gewijzigd op 10 maart 2023, met nummer ANVS-PP-2023/0095900-04, is gewijzigd vanwege het definitief afvoeren van twee ingekapselde bronnen.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0097572-05

Datum: 30 juni 2023

Advanced Network Services B.V.

Aan Advanced Network Services B.V., gevestigd te Heiloo, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met toestellen ten behoeve van onderzoeks- en ontwikkelingswerk binnen de locatie van Advanced Network Services B.V., gelegen aan de Houtwal 6 te Heiloo.

Kenmerk: ANVS-PP-2023/0096351-05

Datum: 30 juni 2023

Maatschap Arts & Dier

De op 3 juli 2009, aan A.R. van Ittersum, H.J.E. de Boer, M.A.H.W. Glas, H.H.J. Kingma en L.C. Kolkman-Paterek, handelend in maatschapsverband onder de naam Maatschap Arts & Dier, gevestigd te Klijndijk, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0049407-05, is gewijzigd in verband met de aanschaf van een toestel gebruikmakend van computertomografie en een dentaal toestel ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Maatschap Arts & Dier, gelegen aan de Hoofdweg 26 A te Klijnsdijk, binnen de locatie van Maatschap Arts & Dier, gelegen aan de Bearsterdijk 12 A te Bears en op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0096847-04

Datum: 30 juni 2023

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Aan Stichting IJsselland Ziekenhuis, gevestigd te Capelle aan den IJssel, is een herstelbeschikking verleend in verband met het niet correct weergeven van de beschrijving van de onderdelen waarop de wijziging van toepassing is. In de herstelbeschikking zijn de onderdelen waarop de vergunning met kenmerk ANVS-PP-2019/0050046-05 van toepassing is, specifiek benoemd.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050046-06

Datum: 30 juni 2023

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., gevestigd aan de Schepersmaat 2 te Assen, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092969-04

Datum: 30 juni 2023

TotalEnergies EP Nederland B.V.

Aan TotalEnergies EP Nederland B.V., gevestigd aan de Bordewijklaan 18 te ‘s-Gravenhage, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092998-04

Datum: 30 juni 2023

Neptune Energy Netherlands B.V.

Aan Neptune Energy Netherlands B.V., gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 5 te ‘s-Gravenhage, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093671-04

Datum: 30 juni 2023

Spirit Energy Nederland B.V.

Aan Spirit Energy Nederland B.V., gevestigd aan de Polarisavenue 39 te Hoofddorp, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093673-04

Datum: 30 juni 2023

Dana Petroleum Netherlands B.V

Aan Dana Petroleum Netherlands B.V., gevestigd aan de Binckhorstlaan 410 te s-Gravenhage, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093695-04

Datum: 30 juni 2023

Petrogas E&P Netherlands B.V.

Aan Petrogas E&P Netherlands B.V., gevestigd aan de Laan van Zuid Hoorn 14 te Rijswijk, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093696-04

Datum: 30 juni 2023

Kistos NL2 B.V.

Aan Kistos NL2 B.V., gevestigd aan de Alexanderstraat 18 te ‘s-Gravenhage, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093697-04

Datum: 30 juni 2023

TAQA Energy B.V.

Aan TAQA Energy B.V., gevestigd aan de Kruseman van Eltenweg 1 te Alkmaar, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093698-04

Datum: 30 juni 2023

Wintershall Noordzee B.V.

Aan Wintershall Noordzee B.V., gevestigd aan het Bogaardplein 47 te Rijswijk, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093710-04

Datum: 30 juni 2023

Vermilion Energy Netherlands B.V.

Aan Vermilion Energy Netherlands B.V., gevestigd aan de Zuidwalweg 2 te Harlingen, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093824-04

Datum: 30 juni 2023

ONE-Dyas B.V.

Aan ONE-Dyas B.V., gevestigd aan de Parnassusweg 815 te Amsterdam, is specifieke vrijgave verleend voor het achterlaten in de (diepe) ondergrond van binnenbuizen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (NORM-materialen). Deze specifieke vrijgave heeft uitsluitend betrekking op NORM-materialen in de vorm van afzetting aan de binnenbuizen van olie-, gas- of waterinjectieputten (opvoerseries) die achtergelaten worden na het buiten gebruik stellen van deze putten. De in deze beschikking vastgestelde specifieke vrijgavewaarden zijn alleen van toepassing voor het NORM-materiaal in deze specifieke situatie, waarin een opvoerserie wordt achtergelaten.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093842-04

Datum: 30 juni 2023

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaand(e) besluit(en) een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘Bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het/De besluit(en) is/zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over dit (deze) besluit(en) kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 – 348 73 66, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.

Naar boven