Besluit van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2023, met nummer CvTE-23 23.00859, houdende het vaststellen van het tijdstip van de toetsen van de centrale examens voor 2025 (Rooster voor de centrale examens voortgezet onderwijs in 2025)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. Tijdvakken en examenrooster centrale examens 2025

  • 1. Het eerste tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op vrijdag 9 mei en eindigt op maandag 26 mei. De dagen en uren waarop de toetsen worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.

  • 2. Het tweede tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op maandag 16 juni en eindigt op donderdag 19 juni en wordt vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2.

  • 3. De afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint op dinsdag 1 april en eindigt op vrijdag 18 juli.

  • 4. De afnameperiode voor de flexibele digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op dinsdag 1 april en eindigt op vrijdag 18 juli.

  • 5. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding aan de kandidaat door het College voor toetsen en examens meegedeeld.

Artikel 2. Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, eerste lid, vangt de afname van het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo aan op woensdag 1 januari en het centraal praktisch examen van de beeldende vakken vmbo gemengde en theoretische leerweg op maandag 10 maart.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2024.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Rooster voor de centrale examens voortgezet onderwijs in 2025.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

BIJLAGE 1. HET ROOSTER VOOR DE CENTRALE EXAMENS, EERSTE TIJDVAK 2025 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, EERSTE LID.

 

bb

kb

gl/tl

havo

vwo

1 januari – 9 mei

       

cpe beeldend

           

10 maart – 22 mei

   

cpe beeldend

   
           

1 april – 18 juli

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

   
           

1 april – 18 juli

flexibele digitale ce’s algemene vakken

flexibele digitale ce’s algemene vakken

     

Week 19

bb papier

kb papier

gl/tl

havo

vwo

vr 9 mei

         
           
     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

Engels

natuurkunde

Nederlands

           

Week 20

bb papier

kb papier

gl/tl

havo

vwo

ma 12 mei

     

9.00-11.30

9.00-11.30

       

Duits

tehatex

     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

Nederlands

geschiedenis

economie

           

di 13 mei

     

9.00-12.00

9.00-12.00

       

filosofie

maatschappijwetenschappen

     

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

     

nask2

Frans

Engels

           

wo 14 mei

   

9.00-11.00

9.00-11.30

9.00-12.00

     

maatschappijkunde

muziek

kunst algemeen

 

13.30-15.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

 

Frans

Frans

Frans

biologie

wiskunde A, B, C

           

do 15 mei

   

9.00-11.00

 

9.00-11.30

     

Duits

 

Duits

     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

wiskunde

Nederlands

geschiedenis

           

vr 16 mei

   

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

     

muziek

maatschappijwetenschappen

Latijn

     

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

     

aardrijkskunde

Engels

scheikunde

Week 21

bb papier

kb papier

gl/tl

havo

vwo

ma 19 mei

     

9.00-11.30

9.00-12.00

       

tehatex

filosofie

     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

geschiedenis

bedrijfseconomie

aardrijkskunde

           

di 20 mei

       

9.00-12.00

         

Grieks

     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

nask1

wiskunde A, B

natuurkunde

           

wo 21 mei

   

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-11.30

     

dans/drama

kunst algemeen

muziek

     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

     

biologie

economie

Frans

           

do 22 mei

   

9.00-11.00

   
     

Fries

   
     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

economie

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

           

vr 23 mei

         
           
     

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

beeldende vakken

scheikunde

biologie

Week 22

bb papier

kb papier

gl/tl

havo

vwo

ma 26 mei

     

9.00-11.30

9.00-11.30

       

Fries, Russisch

Fries, Russisch

 

13.30-15.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

In het geval de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt het Continuïteitsplan in werking. In een uiterst geval kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot en met 4 juli.

BIJLAGE 2. HET ROOSTER VOOR DE CENTRALE EXAMENS, HET TWEEDE TIJDVAK 2025 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, TWEEDE LID.

Schriftelijke examens

Het tweede tijdvak begint voor de schriftelijke examens op maandag 16 juni. In het voorjaar van 2024 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen. Donderdag 19 juni is de afname van de aangewezen vakken door de commissie staatsexamens vo van het College voor toetsen en examens. In het voorjaar van 2024 worden de aangewezen vakken bekendgemaakt.

Flexibele digitale centrale examens bb en kb

Zowel de eerste afname als de herkansing van de flexibele digitale centrale examens in algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg vinden tijdens de in bijlage 1 vermelde afnameperiode plaats.

Centraal schriftelijke en praktische examens

Zowel de eerste afname als de herkansing van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken vinden tijdens de in bijlage 1 vermelde afnameperiode plaats. Herkansing van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken in de gemengde leerweg kan pas vanaf de datum van de bekendmaking van de normering van de algemene vakken vmbo plaatsvinden.

TOELICHTING

Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens vo worden afgenomen van het eindexamen 2025.

Bij het opstellen van het rooster is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de correctielast en het soort vak dat wordt getoetst. Exacte vakken, zaakvakken en talen zijn aldus over het rooster verdeeld. Examens die door alle leerlingen moeten worden afgelegd en waarvan de correctie intensief is, worden zo veel als mogelijk voor in het rooster geplaatst. Verder wordt rekening gehouden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden. Vakken met een posttest zijn tenslotte zo veel als mogelijk voorin het rooster geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

Naar boven