Besluit van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 26 juni 2023, kenmerk 3612044-1049750-LZ, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg in verband met indexering pgb-tarieven in de Wlz

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 3.6.3 van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 5.007’ vervangen door ‘€ 5.326’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4.552’ vervangen door ‘€ 4.842’.

B

Artikel 5.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘105,99%’ vervangen door ‘106,37%’.

2. In het eerste, tweede en derde lid wordt ‘2022’ telkens vervangen door ‘2023’.

C

In artikel 5.15a, eerste lid, wordt ‘ten hoogste € 343.485’ vervangen door ‘ten hoogste € 365.365’.

D

In artikel 5.17, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 5.007’ vervangen door ‘€ 5.326’.

E

Artikel 5.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘€ 22,98’ vervangen door ‘€ 24,44’.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘€ 72,39’ vervangen door ‘€ 77’ en wordt ‘€ 66,64’ vervangen door ‘€ 70,88’.

F

Bijlage H komt te luiden overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Met deze wijziging van de Regeling langdurige zorg (Rlz) worden de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb voor 2024 geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil.

2. Wijzigingen

Met deze wijziging van de Rlz worden de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb voor 2024 geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil. Deze indexering betreft een kleine wijziging. Het indexeringspercentage dat hierbij is gehanteerd bedraagt 6,37%. Tevens wordt bijlage H van de regeling op deze indexering aangepast.

3. Financiële aspecten

De financiële gevolgen van de wijzigingen worden opgevangen binnen de groeiruimte van de vastgestelde contracteerruimte.

4. Administratieve lasten

Deze wijziging betreft een aantal louter technische wijzigingen, deze hebben geen gevolgen voor de regeldruk.

5. Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking per 1 januari 2024.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

Tarieventabel 2024

Persoonsgebonden budget Wlz

(ZZP of zorgprofiel)

           

Alle bedragen zijn jaarbedragen.

               

Zorgprofiel

ZZP

Wel of geen BEG GR

PV

VP

BEG IND

BEG GR

HH

Totaal

Verpleging en verzorging

               
 

1VV

n.v.t.

€ 1.998

€ 5.132

€ 7.953

€ –

€ 4.480

€ 19.563

 

2VV

n.v.t.

€ 10.971

€ 10.263

€ 2.652

€ –

€ 4.480

€ 28.366

 

3VV

n.v.t.

€ 16.965

€ 5.132

€ 7.953

€ –

€ 4.480

€ 34.530

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

4VV

n.v.t.

€ 16.965

€ 10.263

€ 14.557

€ –

€ 4.480

€ 46.265

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

5VV

n.v.t.

€ 16.965

€ 18.817

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 62.772

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

6VV

n.v.t.

€ 16.965

€ 18.817

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 62.772

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

7VV

n.v.t.

€ 16.965

€ 18.817

€ 38.369

€ –

€ 4.480

€ 78.631

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging

8VV

n.v.t.

€ 22.924

€ 18.817

€ 47.623

€ –

€ 4.480

€ 93.844

                 

Licht verstandelijk gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en verzorging

1LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ –

€ 22.510

€ 3.270

€ 4.480

€ 36.254

 

1LVG

ja, met vervoer

€ 5.994

€ –

€ 22.510

€ 3.663

€ 4.480

€ 36.647

Wonen met behandeling en begeleiding

2LVG

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ –

€ 38.369

€ 3.270

€ 4.480

€ 52.113

 

2LVG

ja, met vervoer

€ 5.994

€ –

€ 38.369

€ 3.663

€ 4.480

€ 52.506

                 

Verstandelijk gehandicapt

1VG

nee

€ 5.994

€ –

€ 14.557

€ –

€ 4.480

€ 25.031

 

1VG

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ –

€ 14.557

€ 16.353

€ 4.480

€ 41.384

 

1VG

ja, met vervoer

€ 5.994

€ –

€ 14.557

€ 18.313

€ 4.480

€ 43.344

 

2VG

nee

€ 5.994

€ –

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 32.984

 

2VG

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ –

€ 22.510

€ 16.353

€ 4.480

€ 49.337

 

2VG

ja, met vervoer

€ 5.994

€ –

€ 22.510

€ 18.313

€ 4.480

€ 51.297

Wonen met begeleiding en verzorging

3VG

nee

€ 1.998

€ –

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 36.892

 

3VG

ja, zonder vervoer

€ 1.998

€ –

€ 30.414

€ 19.623

€ 4.480

€ 56.515

 

3VG

ja, met vervoer

€ 1.998

€ –

€ 30.414

€ 21.581

€ 4.480

€ 58.473

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

4VG

nee

€ 5.994

€ 1.709

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 42.597

 

4VG

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ 1.709

€ 30.414

€ 19.623

€ 4.480

€ 62.220

 

4VG

ja, met vervoer

€ 5.994

€ 1.709

€ 30.414

€ 21.581

€ 4.480

€ 64.178

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

5VG

nee

€ 16.965

€ 5.132

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 56.991

 

5VG

ja, zonder vervoer

€ 16.965

€ 5.132

€ 30.414

€ 22.894

€ 4.480

€ 79.885

 

5VG

ja, met vervoer

€ 16.965

€ 5.132

€ 30.414

€ 24.853

€ 4.480

€ 81.844

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering

6VG

nee

€ 5.994

€ –

€ 38.369

€ –

€ 4.480

€ 48.843

 

6VG

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ –

€ 38.369

€ 26.165

€ 4.480

€ 75.008

 

6VG

ja, met vervoer

€ 5.994

€ –

€ 38.369

€ 28.125

€ 4.480

€ 76.968

(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

7VG

nee

€ 16.965

€ 1.709

€ 47.623

€ –

€ 4.480

€ 70.777

 

7VG

ja, zonder vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 47.623

€ 29.437

€ 4.480

€ 100.214

 

7VG

ja, met vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 47.623

€ 31.395

€ 4.480

€ 102.172

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

8VG

nee

€ 35.895

€ 10.263

€ 14.557

€ –

€ 4.480

€ 65.195

 

8VG

ja, zonder vervoer

€ 35.895

€ 10.263

€ 14.557

€ 22.894

€ 4.480

€ 88.089

 

8VG

ja, met vervoer

€ 35.895

€ 10.263

€ 14.557

€ 24.853

€ 4.480

€ 90.048

                 

Lichamelijk gehandicapt

               

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1LG

nee

€ 5.994

€ 1.709

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 34.693

 

1LG

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ 1.709

€ 22.510

€ 19.623

€ 4.480

€ 54.316

 

1LG

ja, met vervoer

€ 5.994

€ 1.709

€ 22.510

€ 21.581

€ 4.480

€ 56.274

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2LG

nee

€ 16.965

€ 1.709

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 45.664

 

2LG

ja, zonder vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 22.510

€ 19.623

€ 4.480

€ 65.287

 

2LG

ja, met vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 22.510

€ 21.581

€ 4.480

€ 67.245

Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)

3LG

nee

€ 16.965

€ 1.709

€ 14.557

€ –

€ 4.480

€ 37.711

 

3LG

ja, zonder vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 14.557

€ 22.894

€ 4.480

€ 60.605

 

3LG

ja, met vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 14.557

€ 24.853

€ 4.480

€ 62.564

Wonen met begeleiding en verzorging

4LG

nee

€ 16.965

€ 1.709

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 45.664

 

4LG

ja, zonder vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 22.510

€ 19.623

€ 4.480

€ 65.287

 

4LG

ja, met vervoer

€ 16.965

€ 1.709

€ 22.510

€ 21.581

€ 4.480

€ 67.245

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

5LG

nee

€ 22.924

€ 5.132

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 55.046

 

5LG

ja, zonder vervoer

€ 22.924

€ 5.132

€ 22.510

€ 22.894

€ 4.480

€ 77.940

 

5LG

ja, met vervoer

€ 22.924

€ 5.132

€ 22.510

€ 24.853

€ 4.480

€ 79.899

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

6LG

nee

€ 28.919

€ 10.263

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 66.172

 

6LG

ja, zonder vervoer

€ 28.919

€ 10.263

€ 22.510

€ 19.623

€ 4.480

€ 85.795

 

6LG

ja, met vervoer

€ 28.919

€ 10.263

€ 22.510

€ 21.581

€ 4.480

€ 87.753

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

7LG

nee

€ 28.919

€ 10.263

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 74.076

 

7LG

ja, zonder vervoer

€ 28.919

€ 10.263

€ 30.414

€ 16.353

€ 4.480

€ 90.429

 

7LG

ja, met vervoer

€ 28.919

€ 10.263

€ 30.414

€ 18.313

€ 4.480

€ 92.389

                 

Visueel gehandicapt

             

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)

1ZGvis

nee

€ 5.994

€ –

€ 14.557

€ –

€ 4.480

€ 25.031

 

1ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ –

€ 14.557

€ 19.623

€ 4.480

€ 44.654

 

1ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.994

€ –

€ 14.557

€ 21.581

€ 4.480

€ 46.612

Wonen met begeleiding en enige verzorging

2ZGvis

nee

€ 5.994

€ –

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 40.888

 

2ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ –

€ 30.414

€ 16.353

€ 4.480

€ 57.241

 

2ZGvis

ja, met vervoer

€ 5.994

€ –

€ 30.414

€ 18.313

€ 4.480

€ 59.201

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

3ZGvis

nee

€ 10.971

€ 5.132

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 50.997

 

3ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 10.971

€ 5.132

€ 30.414

€ 16.353

€ 4.480

€ 67.350

 

3ZGvis

ja, met vervoer

€ 10.971

€ 5.132

€ 30.414

€ 18.313

€ 4.480

€ 69.310

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

4ZGvis

nee

€ 28.919

€ 5.132

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 68.945

 

4ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 28.919

€ 5.132

€ 30.414

€ 22.894

€ 4.480

€ 91.839

 

4ZGvis

ja, met vervoer

€ 28.919

€ 5.132

€ 30.414

€ 24.853

€ 4.480

€ 93.798

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

5ZGvis

nee

€ 28.919

€ 5.132

€ 38.369

€ –

€ 4.480

€ 76.900

 

5ZGvis

ja, zonder vervoer

€ 28.919

€ 5.132

€ 38.369

€ 22.894

€ 4.480

€ 99.794

 

5ZGvis

ja, met vervoer

€ 28.919

€ 5.132

€ 38.369

€ 24.853

€ 4.480

€ 101.753

Auditief gehandicapt

               

Wonen met begeleiding en enige verzorging

1ZGaud

nee

€ 1.998

€ –

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 36.892

 

1ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 1.998

€ –

€ 30.414

€ 26.165

€ 4.480

€ 63.057

 

1ZGaud

ja, met vervoer

€ 1.998

€ –

€ 30.414

€ 28.125

€ 4.480

€ 65.017

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2ZGaud

nee

€ 22.924

€ 10.263

€ 47.623

€ –

€ 4.480

€ 85.290

 

2ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 22.924

€ 10.263

€ 47.623

€ 29.437

€ 4.480

€ 114.727

 

2ZGaud

ja, met vervoer

€ 22.924

€ 10.263

€ 47.623

€ 31.395

€ 4.480

€ 116.685

Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging

3ZGaud

nee

€ 35.895

€ 18.817

€ 47.623

€ –

€ 4.480

€ 106.815

 

3ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 35.895

€ 18.817

€ 47.623

€ 29.437

€ 4.480

€ 136.252

 

3ZGaud

ja, met vervoer

€ 35.895

€ 18.817

€ 47.623

€ 31.395

€ 4.480

€ 138.210

Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging

4ZGaud

nee

€ 10.971

€ –

€ 47.623

€ –

€ 4.480

€ 63.074

 

4ZGaud

ja, zonder vervoer

€ 10.971

€ –

€ 47.623

€ 22.894

€ 4.480

€ 85.968

 

4ZGaud

ja, met vervoer

€ 10.971

€ –

€ 47.623

€ 24.853

€ 4.480

€ 87.927

GGZ wonen

               

GGZ wonen met intensieve begeleiding

1GGZ-W

nee

€ 1.997

€ 1.709

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 38.600

 

1GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 1.997

€ 1.709

€ 30.414

€ 13.084

€ 4.480

€ 51.684

 

1GGZ-W

ja, met vervoer

€ 1.997

€ 1.709

€ 30.414

€ 14.646

€ 4.480

€ 53.246

GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging

2GGZ-W

nee

€ 10.971

€ 5.132

€ 22.510

€ –

€ 4.480

€ 43.093

 

2GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 10.971

€ 5.132

€ 22.510

€ 13.084

€ 4.480

€ 56.177

 

2GGZ-W

ja, met vervoer

€ 10.971

€ 5.132

€ 22.510

€ 14.646

€ 4.480

€ 57.739

GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

3GGZ-W

nee

€ 5.994

€ 5.132

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 46.020

 

3GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 5.994

€ 5.132

€ 30.414

€ 16.353

€ 4.480

€ 62.373

 

3GGZ-W

ja, met vervoer

€ 5.994

€ 5.132

€ 30.414

€ 18.313

€ 4.480

€ 64.333

GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

4GGZ-W

nee

€ 16.965

€ 10.263

€ 30.414

€ –

€ 4.480

€ 62.122

 

4GGZ-W

ja, zonder vervoer

€ 16.965

€ 10.263

€ 30.414

€ 13.084

€ 4.480

€ 75.206

 

4GGZ-W

ja, met vervoer

€ 16.965

€ 10.263

€ 30.414

€ 14.646

€ 4.480

€ 76.768

Naar boven