Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 juni 2023, kenmerk 3611778-1049775-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:

0A07ECCRC V

130658//11469

SALOFALK KLYSMA 4G/60G FLACON 60G

1,00

STUK

10,24246

 

0A16AADO V

EU/1/22/1640/001

AMVERSIO POEDER 1G

6,00

GRAM

2,48889

 

0A16AXEO V

EU/1/21/1620/001

SAPROPTERINE DIPHARMA TABLET OPLOSBAAR 100MG

8,75

STUK

23,37000

0A16AXEO V

EU/1/21/1620/002

SAPROPTERINE DIPHARMA TABLET OPLOSBAAR 100MG

8,75

STUK

23,37000

 

0C01CAAP V

131022//106309

JEXT INJVLST 1MG/ML PEN 0,3ML

3,33

STUK

44,47050

 

0C10AAAO V

118106

ROSUVASTATINE MACLEODS TABLET FILMOMHULD 10MG

1,00

STUK

1,38403

0C10AAAO V

118107

ROSUVASTATINE MACLEODS TABLET FILMOMHULD 20MG

0,50

STUK

2,76806

0C10AAAO V

118108

ROSUVASTATINE MACLEODS TABLET FILMOMHULD 40MG

0,25

STUK

5,53612

0C10AAAO V

118098

ROSUVASTATINE MACLEODS TABLET FILMOMHULD 5MG

2,00

STUK

0,83042

 

0C10ACAO V

118541

EZETIMIBE KRKA TABLET 10MG

1,00

STUK

1,72101

 

0D07ACADC V

129638//6650

DIPROSONE CREME 0,5MG/G

1,00

GRAM

0,17682

 

0D10AFBDL V

130008

CLINDAMYCINE BENZOYLPEROX BMODESTO GEL 10/5MG/G

1,00

GRAM

0,19528

 

YG04CABO V

129271

SOLIFENACINESUC/TAMSUL HCL TEVA TABLET MGA 6/0,4MG

1,00

STUK

1,95779

 

0J01MAAO V

130816//19342

CIPROXIN SUSPENSIE 100MG/ML

10,00

ML

0,30567

 

0J07BCAP V

EU/1/22/1641/001

PREHEVBRI INJSUSP 10MCG/ML FLACON 1ML

1,00

ML

29,51840

 

0L04AABO V

131236//30203

MYFORTIC TABLET MSR 360MG

4,00

STUK

2,95562

 

0L04AADO V

128473

TACROLIMUS CF CAPSULE MVA 0,5MG

10,00

STUK

3,98895

0L04AADO V

128474

TACROLIMUS CF CAPSULE MVA 1MG

5,00

STUK

2,84925

0L04AADO V

128475

TACROLIMUS CF CAPSULE MVA 3MG

1,67

STUK

8,54775

0L04AADO V

128476

TACROLIMUS CF CAPSULE MVA 5MG

1,00

STUK

14,24625

 

0N02AAAO V

128168

TAPENTADOL XIROMED RETARD TABLET MVA 100MG

2,50

STUK

0,83213

0N02AAAO V

128169

TAPENTADOL XIROMED RETARD TABLET MVA 150MG

1,67

STUK

1,24820

0N02AAAO V

128170

TAPENTADOL XIROMED RETARD TABLET MVA 200MG

1,25

STUK

1,66427

0N02AAAO V

128167

TAPENTADOL XIROMED RETARD TABLET MVA 50MG

5,00

STUK

0,66571

 

0N02CCAP V

130802//15009

IMIGRAN INJVLST 12MG/ML PENFILLPATR 0,5ML+GLAXOPEN

0,50

ML

51,93060

 

4N05AXAO V

128093

QUETIAPINE AUROBINDO TABLET MVA 400MG

0,75

STUK

5,28402

 

0N06BAAO V

131121//33227

EQUASYM XL CAPSULE MGA 10MG

3,00

STUK

0,12116

 

0R03BABID V

130373//31633

ALVESCO 160 AEROSOL 160MCG/DO SPBS 60DO + INH

1,00

DO

0,70100

 

YS01EDAG V

125688

BIMATOPROST/TIMOLOL ZENTIVA OOGD 0,3/5MG/ML FL 3ML

1,00

ML

9,47766

 

0V01AABO V

131325//118889

ACARIZAX LYOPHILISAAT V ORAAL GEBRUIK 12 SQ-HDM

1,00

STUK

3,30000

2. In onderdeel A wordt de volgende regel vervangen door de daarbij vermelde tekst:

‘0S01BABG V

128198

AXIUM-OPTO 1MG/ML OOGDR OPL EENMALIG GEBRUIK

4,00

STUK

0,39116

’:

0S01BABG V

128198

AXIUM-OPTO OOGDRUPPELS 1MG/ML MINIM 0,4ML

4,00

STUK

0,39116

 

3. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:

131318//20983

AVAXIM INJVLST 320PM-E/ML WWSP 0,5ML

EU/1/21/1566/003

BYLVAY 600 MCG HARDE CAPSULES

EU/1/21/1566/004

BYLVAY CAPSULE 1200MCG

EU/1/21/1566/001

BYLVAY CAPSULE 200MCG

EU/1/21/1566/002

BYLVAY CAPSULE 400MCG

EU/1/21/1531/001

EVRYSDI POEDER VOOR DRANK 0,75MG/ML

24206

MIFEGYNE TABLET 200MG

127444//24206

MIFEGYNE TABLET 200MG

127582//24206

MIFEGYNE TABLET 200MG

128040//24206

MIFEGYNE TABLET 200MG

129087//24206

MIFEGYNE TABLET 200MG

129285//24206

MIFEGYNE TABLET 200MG

131200//7879

TRANDATE INJVLST 5MG/ML AMPUL 20ML

EU/1/21/1561/026

VERQUVO 10MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/028

VERQUVO 10MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/029

VERQUVO 10MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/030

VERQUVO 10MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/031

VERQUVO 10MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/032

VERQUVO 10MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/033

VERQUVO 10MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/002

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/003

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/004

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/006

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/007

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/008

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/009

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/010

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/011

VERQUVO 2,5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/013

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/014

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/015

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/017

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/018

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/019

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/020

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/021

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/022

VERQUVO 5MG FILMOMHULDE TABLETTEN

EU/1/21/1561/023

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 10MG

EU/1/21/1561/024

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 10MG

EU/1/21/1561/025

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 10MG

EU/1/21/1561/027

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 10MG

EU/1/21/1561/001

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 2,5MG

EU/1/21/1561/005

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 2,5MG

EU/1/21/1561/012

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 5MG

EU/1/21/1561/016

VERQUVO TABLET FILMOMHULD 5MG

130554//127013

WYNZORA CREME 50MCG/0,5MG/G

4. In onderdeel B worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:

EU/1/18/1289/005

BIKTARVY 30 MG/120 MG/15 MG FILMOMHULDE TABLETTEN

     

’:

 

EU/1/18/1289/005

BIKTARVY TABLET FILMOMHULD 30/120/15MG

     

;

 

126609

TRIAMCINOLONACETONIDE ACE 1 MG/ML ZURE OORDRUPPEL

     

’:

 

126609

TRIAMCINOLONACETONIDE ACE 1MG/ML ZURE OORDRUPPELS

     

;

 

EU/1/14/940/003

TRIUMEQ 5MG/60MG/30MG DISPERGEERBARE TABLETTEN

     

’:

 

EU/1/14/940/003

TRIUMEQ DISPERGEERBARE TABLET 5/60/30MG+TOEBEHOREN

       

B

Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel 130 komt te luiden:

130. Dapagliflozine

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde:

 • a. met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat,

 • b. van achttien jaar of ouder met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen,

 • c. van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten met eerder bewezen hart- en vaatziekten, of

 • d. van achttien jaar en ouder met chronische nierschade.

2. Er worden onderdelen toegevoegd, luidende:

160. Risdiplam

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde

 • a. van 2 maanden tot en met 25 jaar oud (bij start van de behandeling) en met een klinische diagnose van 5q SMA type 1, type 2 of type 3, of

 • b. met een presymptomatische diagnose van 5q SMA en één tot en met vier kopieën van het SMN2-gen.

161. Mifepriston

Voorwaarde:

(off-label) In combinatie met misoprostol voor de medicamenteuze behandeling

van miskraam of niet-vitale zwangerschap tot en met 16 weken amenorroe.

162. Vericiguat

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met symptomatisch

(NYHA II-IV) chronisch hartfalen en een verminderde ejectiefractie

(LVEF ≤ 40%) (HFrEF) met een NT-proBNP waarde van ≤5314 pg/ml,

 • a. die niet toereikend wordt behandeld met een combinatietherapie van een ACE-remmer of angiotensine II receptorblokker (ARB) of sacubitril/valsartan, een bètablokker en een aldosteronantagonist én

 • b. die geen SGLT2-remmer gebruikt.

163. Odevixibat

Voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde van zes maanden en ouder

 • a. met genetisch bevestigde PFIC (met uitzondering van PFIC2, subtype BSEP3);

 • b. die daarvoor onder behandeling is in een expertisecentrum;

 • c. bij wie niet-invasieve, symptomatische behandeling nog niet gestart is, of niet tot een duurzaam therapeutisch bevredigend resultaat heeft geleid.

De behandeling dient te worden gestaakt indien na ten hoogste negen maanden ononderbroken behandeling geen klinisch aantoonbaar, symptomatisch behandelvoordeel kan worden vastgesteld.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2023. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2023, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2023. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven