Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2023, nr. 38808808, houdende de benoeming van de voorzitter en een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, zesde lid, van het Instellingsbesluit Restitutiecommissie;

BESLUIT:

Artikel 1

Te benoemen voor een periode van vier jaar als lid, tevens voorzitter, van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, te rekenen vanaf 15 augustus 2023:

  • De heer prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Artikel 2

Te benoemen voor een periode van vier jaar als lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, te rekenen vanaf 1 september 2023:

  • De heer prof. mr. C.J.H. Jansen

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu

Naar boven