Kennisgeving inzake aanwijzen van Silver Specialistische Zorg B.V. als opleidingsinstelling voor het beroep Gezondheidszorgpsycholoog in de zin van de Wet BIG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op 12 april 2023, kenmerk 3573370-1046252-MEVA heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Silver Specialistische Zorg B.V. te Tilburg aangewezen als opleidingsinstelling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, Besluit gezondheidszorgpsycholoog. De aanwijzing is onder voorwaarden en voor de duur van een jaar afgegeven.

Naar boven