U bekijkt een publicatie met

Toon versie van document

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 mei 2023, nr. IENW/BSK-2023/143340, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken, geometrische begrenzingen beperkingengebieden hoofdspoorwegen en geometrische begrenzingen van wegen in beheer bij het Rijk (actualisering geometrie Omgevingsregeling IenW tweede helft 2023)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2.20, tweede lid, 2.21, eerste lid, en 2.24, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In de Omgevingsregeling wordt bijlage III op de aangegeven wijze gewijzigd:

A

Bijlage III wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

BIJLAGE III BIJ HOOFDSTUK 2 VAN DEZE REGELING (VERWIJZING NAAR GML-BESTANDEN VOOR WERKINGSGEBIEDEN)

LEGENDA:

Artikel

Noemer

Indicatief/exact

GIO-id1

2.2, eerste lid

De geometrische begrenzing van de oppervlaktewaterlichamen in het beheer van het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2021/or_oppervlaktewaterlichamen/nld@2023‑01‑15

/join/id/regdata/mnre1034/2021/or_oppervlaktewaterlichamen/nld@2023‑07‑05

2.2, tweede lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwaliteit

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2023‑01‑15

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2023‑07‑05

2.2, derde lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwantiteit

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwantiteit/nld@2023‑01‑15

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwantiteit/nld@2023‑07‑05

2.2, vierde lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen waterstaatkundig beheer

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer/nld@2022‑10‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer/nld@2023‑07‑05

2.3, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing waterstaatkundig beheer rijkswateren door niet tot het Rijk behorende openbare lichamen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rijkswater_niet_beheerRijk/nld@2023‑01‑15

2.3, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing waterstaatkundig beheer rijkswateren voor het voorkomen van schade door muskus- en beverratten

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer

2.4

Geometrische begrenzing primaire waterkeringen en andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2021/or_waterkeringenRijk/nld@2021‑07‑01

2.7

Geometrische begrenzing kustfundament

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_kustfundament/nld@2020‑10‑01

2.8, eerste lid

Geometrische begrenzing rivierbed grote rivieren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed/nld@2021‑07‑01

2.8, tweede lid

Geometrische begrenzing stroomvoerend deel rivierbed grote rivieren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel/nld@2021‑07‑01

2.8, derde lid

Geometrische begrenzing bergend deel rivierbed grote rivieren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_bergend_deel/nld@2022‑10‑01

2.9, eerste lid

Geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de lange termijn Rijntakken

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reservering_rijntakken/nld@2020‑10‑01

2.9, tweede lid

Geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de lange termijn Maas

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reservering_maas/nld@2022‑01‑15

2.10

Geometrische begrenzing van het IJsselmeergebied

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_ijsselmeergebied/nld@2020‑10‑01

2.11, eerste lid

Geometrische begrenzing van de PKB-Waddenzee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_pkb_waddenzee/nld@2020‑10‑01

2.11, tweede lid

Geometrische begrenzing van het Waddengebied

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_waddengebied/nld@2020‑10‑01

2.12

Geometrische begrenzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_vrijwaringsgebieden_rijksvaarwegen/nld@2023‑01‑15

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_vrijwaringsgebieden_rijksvaarwegen/nld@2023‑07‑05

2.13

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_oppervlaktewaterlichaam_geen_kanalen/nld@2022‑10‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_oppervlaktewaterlichaam_geen_kanalen/nld@2023‑07‑05

2.14

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden kanalen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebieden_kanalen/nld@2022‑10‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebieden_kanalen/nld@2023‑07‑05

2.15

Geometrische begrenzing beperkingengebieden vaarwegen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_vaarwegen/nld@2023‑01‑15

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_vaarwegen/nld@2023‑07‑05

2.16

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk afmeren woonschip of ander drijvend werk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel

2.17

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterkeringen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_waterkeringen_rijk/nld@2021‑07‑01

2.18

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_noordzee/nld@2022‑10‑01

2.19, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee - buiten de zone tussen de duinvoet en laagwaterlijn

Indicatief

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_Noordzee_vanaf_laagwaterlijn/nld@2021‑07‑01

2.19, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee - zone tussen duinvoet en laagwaterlijn

Indicatief

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_duinvoet_laagwaterlijn/nld@2021‑07‑01

2.20

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden installaties in de Noordzee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_nz_installaties_nietmijnbouw/nld@2020‑10‑01

2.21

Aanwijzing en geometrische begrenzing gebied zeewaarts van de doorgaande NAP-min 20 meterdieptelijn

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_zeewaarts_gebied/nld@2020‑10‑01

2.22, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, oefen- en schietgebieden

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_oefen_schietgebieden/nld@2022‑01‑15

2.22, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, drukbevaren delen van de zee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_drukbevaren_delen/nld@2022‑01‑15

2.22, derde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, aanloopgebieden

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_aanloopgebieden/nld@2020‑10‑01

2.22, vierde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, ankergebieden in de buurt van aanloophavens

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_ankergebieden/nld@2020‑10‑01

2.26, eerste lid

Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden A

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneA/nld@2020‑10‑01

2.26, tweede lid

Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden B

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneB/nld@2020‑10‑01

2.26, derde lid

Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden C

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneC/nld@2020‑10‑01

2.26, vierde lid

Geometrische begrenzing civiele opslagplaatsen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_civiele_opslagplaatsen/nld@2020‑10‑01

2.27, eerste lid

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden A

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2022/or_militaire_explosieaandachtsgebieden/nld@2022‑01‑15

2.27, tweede lid

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden B

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2022/or_militaire_explosieaandachtsgebieden/nld@2022‑01‑15

2.27, derde lid

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden C

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2022/or_militaire_explosieaandachtsgebieden/nld@2022‑01‑15

2.28, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de uitbreiding van een autoweg of autosnelweg

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_uitbreiding_hoofdwegen/nld@2023‑01‑15

2.28, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de aanleg van een autoweg of autosnelweg

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_autowegen/nld@2022‑01‑15

2.28, derde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de aanleg van een hoofdspoorweg

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_hoofdspoorwegen/nld@2020‑10‑01

2.29, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_rijk/nld@2022‑10‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_rijk/nld@2023‑07‑05

2.29, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk die horen bij een verzorgingsplaats

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_rijk_verzorgingsplaatsen/nld@2020‑10‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_rijk_verzorgingsplaatsen/nld@2023‑07‑05

2.30, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_hoofdspoorwegen/nld@2021‑07‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_hoofdspoorwegen/nld@2023‑07‑05

2.30, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzones van beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_kernzone/nld@2021‑07‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_kernzone/nld@2023‑07‑05

2.30, derde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing overwegzones van beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_overwegen/nld@2021‑07‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_overwegen/nld@2023‑07‑05

2.30, vierde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beschermingszones van beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_beschermingszone/nld@2021‑07‑01

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_beschermingszone/nld@2023‑07‑05

2.31, eerste lid

Geometrische begrenzing gebieden waar bouwwerken apparatuur van luchthavens kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burgerluchthavens_geen_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2.31, tweede lid

Geometrische begrenzing maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken buiten beperkingengebieden luchthavens

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burgerluchthavens_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2,31, derde lid

Geometrische begrenzing maximaal toelaatbare hoogte voor windturbines buiten beperkingengebieden luchthavens

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burgerluchthavens_windturbines/nld@2020‑10‑01

2.31, vierde lid

Geometrische begrenzing gebieden waar bouwwerken het civiele radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2.31, vijfde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar windturbines het civiele radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines/nld@2020‑10‑01

2.32, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_buisleidingen_reserveringsgebieden/nld@2022‑01‑15

2.32, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing zoekgebieden

buisleidingen van nationaal belang

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_buisleidingen_zoekgebieden/nld@2020‑10‑01

2.33, eerste lid

Geometrische begrenzing aanleggebied Maasvlakte 2

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_landaanwinningsgebied_Maasvlakte2/nld@2020‑10‑01

2.33, tweede lid

Geometrische begrenzing aanleggebied compensatie van open droog duin en natte duinvallei

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_compensatie_opendroog_duin/nld@2020‑10‑01

2.33, derde lid

Geometrische begrenzing aanleggebied compensatie van zeenatuur

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_compensatie_verlies_zeenatuur/nld@2020‑10‑01

2.34, eerste lid

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_IJsselmonde/nld@2020‑10‑01

2.34, tweede lid

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Schiebroekse en Zuidpolder

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiebroek_Zuidpolder/nld@2020‑10‑01

2.34, derde lid

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Schiezone

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiezone/nld@2020‑10‑01

2.35

Geometrische begrenzing reserveringsgebied parallelle Kaagbaan

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebied_parallelle_Kaagbaan/nld@2020‑10‑01

2.36, eerste lid

Geometrische begrenzing locaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_locaties_grootschalige_opwekking/nld@2020‑10‑01

2.36, tweede lid

Geometrische begrenzing locaties voor een kernenergiecentrale

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_vestigingsplaats_kernenergie/nld@2020‑10‑01

2.36, derde lid

Geometrische begrenzing locaties voor het gebied binnen een straal van één km rondom een kernenergiecentrale

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_waarborgzones_kernenergie/nld@2020‑10‑01

2.36, vierde lid

Geometrische begrenzing locaties voor een hoogspanningsverbinding met een spanning van ten minste 220 kV

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_hoogspanningsverbindingen/nld@2020‑10‑01

2.37

Geometrische begrenzing uitgezonderde locaties niet in betekenende mate luchtkwaliteit

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_uitgezonderde_locaties_luchtkwaliteit/nld@2020‑10‑01

2.41, eerste lid

Geometrische begrenzing militaire terreinen en terreinen met een militair object

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2022‑04‑01

2.41, tweede lid

Geometrische begrenzing van de onveilige gebieden bij militaire schietbanen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_terreinen_schietbanen/nld@2022‑01‑15

2.41, derde lid

Geometrische begrenzing van de gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en ontvangstinstallatie kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_verstoring_zend_ontvangstinstallaties/nld@2020‑10‑01

2.41, vierde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar zich een militaire laagvliegroute bevindt

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_laagvliegroutes_transportvliegtuigen/nld@2020‑10‑01

2.41, vijfde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar bouwwerken het militaire radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2.41, zesde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar windturbines het militaire radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines/nld@2020‑10‑01

2.42, eerste lid

Geometrische begrenzing van de Droogmakerij de Beemster

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Beemster/nld@2020‑10‑01

2.42, tweede lid

Geometrische begrenzing van de Stelling van Amsterdam

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Stelling_van_Amsterdam/nld@2020‑10‑01

2.42, derde lid

Geometrische begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Nieuwe_Hollandse_Waterlinie/nld@2020‑10‑01

2.42, vierde lid

Geometrische begrenzing van de Romeinse Limes

Indicatief

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Romeinse_Limes/nld@2020‑10‑01

2.42, vijfde lid

Geometrische begrenzing van de Koloniën van Weldadigheid

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_werelderfgoed_Kolonien_van_Weldadigheid/nld@2020‑10‑01

2.43, eerste lid

Geometrische begrenzing herkomstgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenHerkomstgebieden/nld@2020‑12‑01

2.43, tweede lid

Geometrische begrenzing toepassingsgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenToepassingsgebieden/nld@2020‑12‑01

 • 1

  Het GML-bestand voor de werkingsgebieden is via Internet raadpleegbaar door de URL https://identifier.officielebekendmakingen.nl voor /join/.. te zetten (bijvoorbeeld https://identifier.officielebekendmakingen.nl/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2019‑11‑01). Terug naar link van noot.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling betreft een wijziging van bijlage III bij de Omgevingsregeling (Or) in verband met enige verbeteringen en aanvullingen in de geometrische begrenzingen van een aantal werkingsgebieden bij hoofdstuk 2 van de Or. In deze gebieden worden specifieke regels gesteld door het Rijk. Het gaat hierbij in algemene zin om locaties waar regels gelden voor activiteiten zoals een zorgplicht, een meldingsplicht of een vergunningplicht, alsmede om locaties die van belang zijn voor de toepassing van instructieregels voor andere overheden. Geometrische begrenzingen geven aan waar deze regels gelden. Dit kan zowel een 'punt op de kaart' betreffen als een gebied, een zone of een deel van Nederland. Elke locatie wordt weergegeven met een GIO (Geografisch Informatie Object), dat kan worden bekeken via een viewer (de links in de tabel in de regeling leiden naar die viewer). Met de viewer wordt de specifieke locatie zichtbaar gemaakt op een digitale kaart van Nederland. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aard en aanleiding van elk wijzigingsonderdeel.

1. Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen (Bijlage III)

In de Omgevingsregeling is de geometrische begrenzing opgenomen van locaties waarvoor het Rijk specifieke regelgeving heeft vastgelegd in de Omgevingswet, de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur of de Omgevingsregeling zelf.

Met deze wijzigingsregeling wordt een aantal aanpassingen gedaan in de volgende gebieden (zie voor een nadere toelichting op deze onderdelen de artikelsgewijze toelichting):

 • 1.

  oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk (artikel 2.2, eerste lid)

 • 2.

  oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwaliteit (artikel 2.2, tweede lid)

 • 3.

  oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwantiteit (artikel 2.2, derde lid)

 • 4.

  oppervlaktewaterlichamen waarvan het waterstaatkundig beheer bij het Rijk berust (artikel 2.2, vierde lid)

 • 5.

  vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen (artikel 2.12)

 • 6.

  beperkingengebieden met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen (artikel 2.13)

 • 7.

  beperkingengebieden met betrekking tot kanalen in beheer bij het Rijk (artikel 2.14)

 • 8.

  beperkingengebieden vaarwegen in beheer bij het Rijk (artikel 2.15)

 • 9.

  beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk (artikel 2.29, eerste lid)

 • 10.

  beperkingengebieden die horen bij een verzorgingsplaats bij wegen in beheer bij het Rijk (artikel 2.29, tweede lid)

 • 11.

  beperkingengebieden hoofdspoorwegen (artikel 2.30)

2. Gevolgen

Deze wijziging betreft geen nieuwe beleidskeuzes maar slechts het actualiseren van kaarten als gevolg van onder meer wijzigingen in beheerafspraken of projecten. Deze wijziging heeft daarom ook geen gevolgen voor administratieve of bestuurslasten.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft deze wijziging niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat deze naar verwachting geen (omvangrijke) gevolgen voor de regeldruk heeft.

3. Consultatie

Deze regeling is van 20 maart 2023 tot 18 april 2023 via www.internetconsultatie.nl ter openbare consultatie aangeboden. Hieruit zijn vijf reacties gekomen, waarvan één dubbel. Een reactie is afkomstig van de gemeente Alphen aan de Rijn en drie reacties van burgers.

Drie reacties betreffen opmerkingen over een aantal begrenzingen. Deze drie reacties geven aanleiding tot zorgvuldig nader onderzoek ten aanzien van deze begrenzingen. Indien uit het onderzoek naar voren komt dat wijzigingen in de begrenzingen dienen te worden aangebracht, zullen deze wijzigingen worden meegenomen in de volgende wijziging van de geometrieën. Dit zal plaatsvinden in januari 2024. Een reactie betreft algemene opmerkingen. Deze opmerkingen geven geen aanleiding tot nader onderzoek.

In de nota naar aanleiding van de consultatiereacties, die op de website is opgenomen, is ingegaan op de binnengekomen opmerkingen.

Artikelsgewijs

ARTIKEL I

Bijlage III
Artikel 2.2 (geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk) [artikel 2.20, tweede lid, van de Omgevingswet]

Artikel 2.2, eerste tot en met vierde lid, Or regelt diverse geometrische begrenzingen rondom het beheer van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk. Met deze regeling zijn wijzigingen aangebracht in de geometrische begrenzing met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen (eerste lid), waterkwaliteitsbeheer (tweede lid) en waterkwantiteitsbeheer (derde lid) vanwege de volgende projecten en andere ontwikkelingen:

 • Amsterdam: aan de oostzijde van zijkanaal A is de datakwaliteit verbeterd door de begrenzingen aan te passen aan de feitelijke situatie (dat wil zeggen aan de bovenkant van de kade).

 • Amsterdam: aan de zuidzijde van de Amerikahaven is een stukje land uitgegraven. De datakwaliteit is nu verbeterd door de begrenzingen aan te passen aan de feitelijke situatie.

Artikel 2.12 (geometrische begrenzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen) [artikel 2.24, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet]

Dit artikel regelt de geometrische begrenzing van vrijwaringsgebieden naast rijksvaarwegen. Een vrijwaringsgebied is een langs rijksvaarwegen gelegen gebied waar op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving een rijksinstructieregel geldt om dit van bebouwing en begroeiing vrij te houden zodat de navigatie (zowel zicht, als radarbeelden) van het scheepvaartverkeer niet wordt verstoord. Met deze regeling worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Kleine wijzigingen in verband met datakwaliteitsverbeteringen in de diverse kaartlagen.

 • Landelijk zijn er kwaliteitsverbeteringen in databronnen doorgevoerd, waardoor er vele kleine verschillen in de contouren zijn ontstaan. De ligging van het nationaal wegenbestand NWB vaarwegen is op een groot aantal plaatsen aangepast. Ook is dit routenetwerk aangevuld met assen door de kleinere havens en met knooppunten waar de as van de haven de as van de kruisende vaarweg raakt.

 • Amsterdam: bij de ingang van zijkanaal D, E (tot aan de brug) en G (grens met Zaanstad) is de vaarwegbegrenzing op de grens droog/nat gelegd. Dit betekent dat de vrijwaringszone verder op de oever komt te liggen. Er is sprake van scheepvaartverkeer dat een zeehaventoegang kruist. Beperking van zichtlijnen en/of zichtbaarheid van scheepvaart tekens en bakens heeft direct effect op de veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

 • Amsterdam: de vaarwegbegrenzing van zijkanaal B en C is gelegd op de grens droog/nat zoals wettelijk bepaald. Voor zijkanaal C betekent dit dat de vrijwaringszone verder op de oever komt te liggen.

 • Buiten IJ: Het vrijwaringsgebied rijkswater langs de vaarweg is hersteld.

Artikel 2.13 (aanwijzingen en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen) [artikel 2.21. eerste lid, en 2.21a, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet]

Dit artikel regelt de geometrische begrenzingen van beperkingsgebieden met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk dat geen kanaal is. Bij deze geometrische begrenzingen zijn er wijzigingen aangebracht als gevolg van aanpassingen van de data aan de feitelijke situatie.

Artikel 2.14 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden met betrekking tot kanalen in beheer bij het Rijk) [artikel 2.21, eerste lid, en 2.21a, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet]

Dit artikel regelt de geometrische begrenzingen van beperkingengebieden met betrekking tot kanalen in beheer bij het Rijk. Een beperkingengebied is een gebied rondom bijvoorbeeld kanalen waar beperkingen gelden. Niet alle activiteiten mogen in een dergelijk beperkingengebied worden verricht, ter voorkoming van nadelige gevolgen. Met deze regeling worden enkele datakwaliteitsverbeteringen doorgevoerd.

Artikel 2.15 (geometrische begrenzing beperkingengebieden vaarwegen in het beheer bij het Rijk) [artikel 2.21, eerste lid, en 2.21a, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet]

Dit artikel regelt de geometrische begrenzingen van beperkingengebieden met betrekking tot vaarwegen in beheer bij het Rijk. Met deze regeling worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Amsterdam: bij de ingang van zijkanaal D, E (tot aan de brug) en G (grens met Zaanstad) is de vaarwegbegrenzing op de grens droog/nat gelegd zoals wettelijk bepaald. Dit betekent dat de vrijwaringszone verder op de oever komt te liggen. Er is sprake van scheepvaartverkeer dat een zeehaventoegang kruist. Beperking van zichtlijnen en/of zichtbaarheid van scheepvaart tekens en bakens heeft direct effect op de veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer (zie artikel 2.12).

 • Amsterdam: de vaarwegbegrenzing van zijkanaal B en C is gelegd op de grens droog/nat zoals wettelijk bepaald. Voor zijkanaal C betekent dit dat de vrijwaringszone verder op de oever komt te liggen (zie artikel 2.12).

Artikel 2.29, eerste en tweede lid (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk) [artikel 2.21, eerste lid, en 2.21a, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet]

Dit artikel regelt de geometrische begrenzingen van beperkingengebieden van wegen in beheer bij het Rijk. Met de regeling worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Enkele kleine wijzigingen als gevolg van datakwaliteitsverbeteringen van het bronbestand.

 • Bij de A6 zijn de wegen rond Almere (SAA A6) aangepast, evenals de halve aansluiting 9 ten behoeve van de luchthaven Lelystad.

 • A2 km 224,5: De Aasterbergerweg wordt niet beheerd door Rijkswaterstaat en is verwijderd.

 • A73 km 84,6: het gedeelte van de provincieweg dat kruist met A73 is tevens verwijderd.

 • Landelijk zijn er kwaliteitsverbeteringen in databronnen doorgevoerd, waardoor er diverse kleine verschillen in de contouren zijn ontstaan. Door verbeteringen in de ligging van het Nationaal Wegenbestand (NWB) en nieuwe hoogtewaarden in het Digitaal Topografisch Bestand (RWS DTB) kan het zijn dat verhogingen en verdiepingen een andere waarde hebben gekregen. Hierdoor kan de berekende breedte van het beperkingengebied ook ter plekke aangepast zijn. In het algemeen zijn dit kleine wijzigingen.

Artikel 2.30 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden hoofdspoorwegen) [artikel 2.21, eerste lid, en 2.21a, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet]

Dit artikel regelt de geometrische begrenzingen van beperkingengebieden met betrekking tot hoofdspoorwegen. In totaal worden er met deze regeling 62 wijzigingen van het kaartmateriaal aangebracht. Van deze 62 wijzigingen zijn er 40 dataverbeteringen. Hierbij is er sprake van correctie van de brondata en hebben er dus geen fysieke wijzigingen plaatsgevonden. Voor de overige 22 wijzigingen hebben er wel fysieke wijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn als volgt:

 • Emmen: aan de westzijde van Nieuw Amsterdam is een onbewaakte overweg opgeheven.

 • Amsterdam: ter hoogte van de Gaasperdammertunnel in Amsterdam heeft een correctie van grenzen plaatsgevonden op basis van de feitelijke situatie.

 • Zwolle: tussen Zwolle en Herfte is het aantal sporen gewijzigd van twee naar vier en is een vrije kruising gebouwd in het kader van het project Spooruitbreiding Zwolle-Herfte. Tevens heeft er tussen Zwolle en Herfte een correctie van het spooralignement en bijbehorende grenzen plaatsgevonden in het kader van het project Spooruitbreiding Zwolle-Herfte.

 • Winterswijk: ten zuiden van Winterswijk is een onbewaakte overweg opgeheven aan de Greversweg en Klandermansweg.

 • Oude IJsselstreek: aan de Oostkant van Terborg is een onbewaakte overweg opgeheven aan de Silvoldsweg.

 • Arnhem: op emplacement Arnhem Goederen is de beheerconcessie gewijzigd en is de begrenzing van het emplacement binnen de Hoofdspoorweginfrastructuur aangepast.

 • Ede: ter hoogte van station Ede-Wageningen is een deel van het emplacement aan de zuidzijde verwijderd vanwege de ombouw van het station.

 • Utrecht: ter hoogte van Blauwkapel in Utrecht is een gelijkvloerse spoorkruising verwijderd.

 • Alphen aan den Rijn: aan de zuidoostzijde van Alphen aan den Rijn heeft ter hoogte van bedrijventerrein De Schans een correctie van grenzen plaatsgevonden op basis van de feitelijke situatie.

 • Delft: ter hoogte van station Delft Campus is het aantal sporen gewijzigd van twee naar vier in het kader van het project PHS Rijswijk- Rotterdam.

 • Rotterdam: ten zuiden van Rozenburg is het spoor verwijderd in het kader van het project Theemswegtracé, is een nieuw spoortracé aangelegd langs de Theemsweg en zijn twee bruggen gebouwd in het kader van het project Theemswegtracé. Tevens heeft bij de Waalhaven in Rotterdam een correctie van grenzen plaatsgevonden op basis van de feitelijke situatie.

 • Dordrecht: bij de Julianahaven in Dordrecht is de beheerconcessie gewijzigd en is de begrenzing van het emplacement binnen de hoofdspoorweginfrastructuur aangepast.

 • West Betuwe: aan de westzijde van station Geldermalsen is het aantal perrons en sporen uitgebreid in het kader van het project PHS Geldermalsen.

 • Tilburg: op emplacement Tilburg Loven is de beheerconcessie gewijzigd en is de begrenzing van het emplacement binnen de Hoofdspoorweginfrastructuur aangepast.

 • Eindhoven: ter hoogte van station Eindhoven is een deel van het emplacement aan de zuidzijde verwijderd.

 • Geldrop-Mierlo: aan de zuidwestzijde van station Geldrop zijn twee sporen gesaneerd.

Artikel II

Deze wijziging van de Or treedt in werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip. Dit maakt het mogelijk om, bij inwerkingtreding van de regelgeving in het stelsel van de Omgevingswet, te voorzien in een technisch correcte volgorde van inwerkingtreding van de diverse regelingen die voorzien in wijzigingen van de Or.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

Naar boven