Koninklijke onderscheidingen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aruba

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

10-02-2023

2023000271

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.B. Albertus

 

 

voor verdiensten op het terrein van welzijn en toerisme

10-02-2023

2023000271

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A. Oduber

 

 

voor verdiensten op het terrein van muziek en cultuur

10-02-2023

2023000271

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.A. Williams

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en cultuur

10-02-2023

2023000271

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D.M. Flanders

 

 

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn en gehandicaptenwelzijn

10-02-2023

2023000271

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.A.I. Herdé

 

 

voor verdiensten op het terrein van podiumkunsten en sport

10-02-2023

2023000271

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.L. Hodge-Henry

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en gehandicaptenwelzijn

10-02-2023

2023000271

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A. Muller

 

 

voor verdiensten op het terrein van welzijn en armoedebestrijding

10-02-2023

2023000271

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.L. Perez-Kelly

 

 

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn en gehandicaptenwelzijn

10-02-2023

2023000271

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N.M. Simmons-Thompson

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

10-02-2023

2023000271

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. Wijnaar

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek

Bonaire

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

13-03-2023

2023000554

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.E.F. Beukenboom

 

 

voor verdiensten op het terrein van natuurbeheer en cultuur

13-03-2023

2023000554

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.A. Sealy

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuurhistorie, immaterieel erfgoed en jeugdwelzijn

13-03-2023

2023000554

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H. van der Wier

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, voetbal en onderwijs

13-03-2023

2023000554

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.M. Albertina

 

 

voor verdiensten op het terrein van sport

13-03-2023

2023000554

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.A. Anthony

 

 

voor verdiensten op het terrein van muziek en denksport

13-03-2023

2023000554

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.L. van Arneman

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, religieus leven en jeugdwelzijn

13-03-2023

2023000554

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.D.G. Lepelaars

 

 

voor verdiensten op het terrein van voetbal en jeugdwelzijn

Curaçao

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. N. Ajubi

 

 

medisch directeur van het Curaçao Dialysis Center, voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.M. Bernardus

 

 

voor verdiensten op het terrein van softbal

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.M. Elstak

 

 

algemeen directeur van de Fundashon Prevenshon, voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A. Goilo

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, jeugd- en ouderenwelzijn

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.J. Jansen

 

 

professioneel honkbalspeler, voor verdiensten op het terrein van sport en jeugdwelzijn

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.E.M. de Jongh

 

 

voor verdiensten op het terrein van softbal en media

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.R. de Marchena

 

 

voor verdiensten op het terrein van genealogie

20-03-2023

2023000618

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.M.C. Schouten

 

 

voor verdiensten op het terrein van media

20-03-2023

2023000618

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.A. Kopra

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. scouting en patiëntenbelangen

20-03-2023

2023000618

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. van Leeuwen

 

 

voor verdiensten op het terrein van goede doelen, hulpverlening en gezondheidszorg

20-03-2023

2023000618

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.L. Martina-Vrutaal

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gehandicaptenwelzijn en onderwijs

20-03-2023

2023000618

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.L. Zimmerman

 

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. softbal, voetbal en goede doelen

Sint Eustatius

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

10-02-2023

2023000229

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.E. Bennett-Francis

 

 

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en hulpverlening

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

13-03-2023

2023000555

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons

de heer M.H.A. Lieferink

Arnhem

Arnhem

 

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

mevrouw F. Voskamp-Leerdam

Oss

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, emancipatie en toerisme

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. R.H. Bernelot Moens

Amersfoort

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, onderwijs en armoedebestrijding

10-02-2023

2023000216

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M. Bolhuis

Finsterwolde

Oldambt

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, musea en waterhuishouding

10-02-2023

2023000216

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van der Breggen

Koudekerk aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van o.a. goede doelen, erfgoed en volksvertegenwoordiging

14-02-2023

2023000327

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.M.R. Brounen

Gulpen

Gulpen-Wittem

voor verdiensten op het terrein van o.a. volkshuisvesting, patiëntenbelangen en leefbaarheid

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer V.B.W. Cornelissen

Bilthoven

De Bilt

voor verdiensten op het terrein van o.a. patiëntenbelangen, goede doelen en religieus leven

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.F.L.H. Creusen

Bunde

Meerssen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, zorg en veiligheid

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. G.C.P. Dijk RA

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, paardensport en herdenkingen

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.G. Dijkstra

Belt-Schutsloot

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. gezondheidszorg, dorpscohesie en muziek

10-02-2023

2023000216

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.M. Dura MSRE BSc

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, natuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M.O. Esajas

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie

10-02-2023

2023000216

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.M. Ettes

Grootebroek

Stede Broec

voor verdiensten op het terrein van o.a. atletiek, heemkunde en podiumkunsten

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. de Fouw

Goes

Goes

voor verdiensten op het terrein van o.a. schietsport, bewonersbelangen en gastronomie

09-12-2022

2022002715

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.A.J. van de Gevel

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en vrijmetselarij

15-11-2022

2022002454

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J. Goudsmit

Amstelveen

Amstelveen

voor verdiensten op het terrein van belangenbehartiging van oorlogsgetroffenen, religieus leven en herdenkingen

09-12-2022

2022002715

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk

Hoorn

Hoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en cultureel erfgoed

10-02-2023

2023000216

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. G.H. de Haas

Julianadorp

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van o.a. maritiem erfgoed, religieus leven en dorpscohesie

10-10-2022

2022002212

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.H.M. Haegens

Steensel

Eersel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J. Hald

Voorthuizen

Barneveld

manager integriteit bij Renewi Nederland, voor verdiensten op het terrein van o.a. integriteit, ouderenwelzijn en sport

10-10-2022

2022002211

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. van der Hoeven

Velp

Rheden

voor verdiensten op het terrein van zorg en woningbeheer

09-12-2022

2022002715

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Hof

Franeker

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van kaatsen, volksvertegenwoordiging en vogelbescherming

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.J. de Hosson

Neerloon

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, dorpscohesie en pleegzorg

10-10-2022

2022002211

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J.C. Houtkamp

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van o.a. lokale politiek en woningbouw

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.C. Huisman-Mak

Veenendaal

Veenendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en volksvertegenwoordiging

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. IJsbrandij

De Wilgen

Smallingerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, ondernemersbelangen en welzijn

10-02-2023

2023000217

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. D. van Ittersum

Delden

Hof van Twente

voor verdiensten op het terrein van o.a. hoger onderwijs, religieus leven en volkshuisvesting

22-11-2022

2022002523

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. El Jarmouni

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van schaaksport, jeugdzorg en cultuur

09-12-2022

2022002715

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Koca

Leerdam

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. sociale cohesie, integratie en ontwikkelingssamenwerking

10-10-2022

2022002212

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. G.F.J. Krol

Nijmegen

Nijmegen

voor verdiensten op het terrein van juridische kwaliteitszorg

10-02-2023

2023000217

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.M. Kuperus

Utrecht

Utrecht

voormalig chef kabinet van de gemeente Utrecht, voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar bestuur, emancipatie en muziek

10-02-2023

2023000217

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw mr. J.M. Legeland

Monnickendam

Waterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, goede doelen en armoedebestrijding

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H. Luchtmeijer

Lunteren

Ede

voor verdiensten op het terrein van o.a. natuurbeheer, religieus leven en onderwijs

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.A. Maas

Middelburg

Middelburg

voor verdiensten op het terrein van dierenliefhebberij en zorg

10-02-2023

2023000217

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.C. de Man-van de Kop

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. hulpverlening, onderwijs en werknemersbelangen

14-02-2023

2023000327

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. E.A.M. Masselink

Bemmel

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. mediation, welzijn en media

14-02-2023

2023000327

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R. van der Meer

Heinkenszand

Borsele

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, vluchtelingenwerk en cultuur

10-02-2023

2023000227

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Merkelbach

Lelystad

Lelystad

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, herdenkingen en vieringen

10-02-2023

2023000217

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. E.A.M. De Meyer

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van wijkcohesie en leefbaarheid

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.I. Min

Bergen (NH)

Bergen (NH)

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, cultuur en gehandicaptenwelzijn

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J. van de Mortel

Vught

Vught

burgemeester van Vught, voor verdiensten op het terrein van openbaar bestuur

09-12-2022

2022002715

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.H. Müller

Hoorn

Hoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. faleristiek en zorg

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. A.A. Nagtegaal AAG

Gouda

Gouda

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, religieus leven en onderwijs

22-11-2022

2022002523

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.F. Nijhuis

Zwolle

Zwolle

voor verdiensten op het terrein van onderwijs, sport en gehandicaptenwelzijn

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.L.A. Nota

Uden

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. gildewezen, natuureducatie en cultuur

14-12-2022

2022002767

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.F. van Oosterhout

Venray

Venray

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, welzijn en onderwijs

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R. Oudijk MA

Brunssum

Brunssum

voor verdiensten op het terrein van o.a. geestelijke gezondheidszorg, welzijn en politiek

22-11-2022

2022002523

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.M. Paauw

Kraggenburg

Noordoostpolder

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, cultuur en tuinbouw

22-11-2022

2022002523

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. de Pee

Bunnik

Bunnik

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, zorg en cultuur

10-10-2022

2022002212

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.E.J. Peters

Sint Anthonis

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuurhistorie, gehandicaptenwelzijn en religieus leven

10-02-2023

2023000227

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.P.M. Ploegaert MPM

Breskens

Sluis

voormalig wethouder en locoburgemeester van de gemeente Sluis, voor verdiensten op het terrein van openbaar bestuur

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. B.J. Potjer

Drachten

Smallingerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, cultuur en ondernemersbelangen

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.C.G.M. Rabelink

Burgh-Haamstede

Schouwen-Duiveland

voormalig burgemeester van Schouwen-Duiveland, voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar bestuur, veiligheid en leefbaarheid

10-10-2022

2022002212

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. S. Riedstra

Oegstgeest

Oegstgeest

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbouw, politiek en gezondheidszorg

14-02-2023

2023000327

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.E. de Rooij

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, onderwijs en religieus leven

14-12-2022

2022002767

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. de Rooij

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van sport, werknemersbelangen en muziek

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. R.E.A. Ruiter

Hoensbroek

Heerlen

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, cultuur en ondernemersbelangen

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. van der Schaaf

Groningen

Groningen

wethouder bij de gemeente Groningen, voor verdiensten op het terrein van openbaar bestuur

15-10-2022

2022002276

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mr. R.J. graaf Schimmelpenninck

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, buurtcohesie en wetenschap

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.J. Schoot Uiterkamp

Haarle

Hellendoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en buurtcohesie

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G. Schuddeboom

Wolfheze

Renkum

voor verdiensten op het terrein van media, patiëntenbelangen en sport

22-11-2022

2022002523

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.M.A. Setz

Culemborg

Culemborg

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen en cultuur

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M. Sinke

Moerkapelle

Zuidplas

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, dorpscohesie en onderwijs

21-10-2022

2022002305

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H.A. van Sluys

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van politiek, volksvertegenwoordiging en wijkcohesie

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.D. Speelman

Kampen

Kampen

voor verdiensten op het terrein van o.a. onderwijs, begraafplaatsenbeheer en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M.A. Stroeks

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, ouderenwelzijn en muziek

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. J.A. Timmer

Assen

Assen

voor verdiensten op het terrein van o.a. literatuur, muziek en mantelzorg

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. J. van der Toorn-Schutte

Bunnik

Bunnik

voor verdiensten op het terrein van onderwijs, inburgering en religieus leven

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.E.W.M. Vos

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, beroepsonderwijs en sport

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Vos

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, buurtcohesie en sport

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.R. Wassenaar

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, tennis en bewonersbelangen

14-12-2022

2022002767

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Waverijn

Maarssen

Stichtse Vecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, werknemersbelangen en welzijn

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. drs. D.A.A. van der Wedden

Steenwijk

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, sociaal domein en palliatieve zorg

15-10-2022

2022002276

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Wolbink

Rheezerveen

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van landbouw, dorpsbelangen en buurtcohesie

20-03-2023

2023000619

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.A.M. Woldberg

Opheusden

Neder-Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, volksvertegenwoordiging en armoedebestrijding

05-04-2023

2023000939

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.M. van der Zijpp

's-Gravenzande

Westland

voor verdiensten op het terrein van o.a. hulpverlening, muziek en leefbaarheid

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M. van der Aa

Albergen

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, natuurbeheer en cultuur

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.M. Adams

Schagen

Schagen

voor verdiensten op het terrein van vluchtelingenwerk, religieus leven en welzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.L.D. Aerts-van Loon

Tilburg

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. wijkcohesie, bewonersbelangen en welzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.B.A. van den Aker-van den Broek

Boxtel

Boxtel

voor verdiensten op het terrein van huurdersbelangen en buurtcohesie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Akster-Kroese

Doornspijk

Elburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. bibliotheekwezen, patiëntenbelangen en welzijn

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Albers

Huizen

Huizen

voor verdiensten op het terrein van zorg, hockey en erfgoed

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Altena

Rijssen

Rijssen-Holten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.P.M. van Amelsvoort

Zaltbommel

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en openbaar vervoer

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Apperloo

Steenwijkerwold

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en zwemsport

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.T.M. Arts

Oijen

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, integratie en sport

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M.W. Arts-Jans

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en ouderenwelzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.M.E.H.C. van Asten

Valkenswaard

Valkenswaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn en woningbeheer

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A.J. Baalman

Achterveld

Leusden

voor verdiensten op het terrein van sport, religieus leven en dorpscohesie

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. Baars

Ootmarsum

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, herdenkingen en vieringen en cultuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.D. Bains

Diemen

Diemen

voor verdiensten op het terrein van politiek

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Bakker

Bergen L

Bergen (L)

voor verdiensten op het terrein van o.a. hengelsport, tennis en volleybal

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.I.M. Bakker

Linschoten

Montfoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, onderwijs en cultuur

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M. Bakkum

Heerhugowaard

Dijk en Waard

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenzorg en dorpscohesie

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.M. Balke

Aalten

Aalten

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en sport

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer Q.J. Barendse

Zwaag

Hoorn

voor verdiensten op het terrein van cultuur en religieus leven

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.J. Barten

Schijndel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van cultuur en zorg

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.J. Bastiaansen

Landgraaf

Landgraaf

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, biljartsport en openbaar vervoer

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J.N. Bastian

Middelburg

Middelburg

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.P.J. van Bedaf

Achtmaal

Zundert

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H. van Beek

Mussel

Stadskanaal

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Stadskanaal

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.C.M. Bekenkamp

Loosdrecht

Wijdemeren

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, bewonersbelangen en volleybal

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.M. Bekkers

Nuenen

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, zorg en welzijn

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. Bellekom-Vogels

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, politiek en denksport

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. J.H. Benneker-Sanders

Garmerwolde

Groningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed, mantelzorg en voetbal

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A. Bennenga

Schildwolde

Midden-Groningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, dorpscohesie en sport

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.A. Berenbak

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H. van den Berg

Harskamp

Ede

voor verdiensten op het terrein van o.a. uitvaartwezen, begraafplaatsenbeheer en religieus leven

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.F. van den Berg

Giessenburg

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en zorg

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.M. van den Berg

Waspik

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, zorg en welzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.M. van den Berg-Hooikaas

Giessenburg

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. gezondheidszorg, ouderenwelzijn en religieus leven

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.A.A.M. Bergman

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, gildewezen en dierenliefhebberij

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.E. van den Berg-Onos

Abbenes

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, cultuur en sport

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.C. Berkers

Vlierden

Deurne

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en politiek

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A. van Berkum

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. stadsontwikkeling, volksvertegenwoordiging en cultuur

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.L. Bertens

Udenhout

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.H.M. Beuse-Jaspers

Uithoorn

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van zorg en welzijn, religieus leven en cultuur

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A. van Beveren

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. van den Biggelaar

Waalre

Waalre

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, tennis en onderwijs

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van der Bijl

Amersfoort

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van cultuur, korfbal en ondernemersbelangen

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.D. Bijlstra-Visser

Grou

Leeuwarden

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie en cultureel erfgoed

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Bijsterveld

Winsum

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. korfbal, podiumkunsten en dorpscohesie

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.M.C. Bink-Kokx

Molenschot

Gilze en Rijen

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, dorpscohesie en cultuur

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.H.M. Blezer

Gulpen

Gulpen-Wittem

voor verdiensten op het terrein van cultuur, muziek en herdenkingen

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.M. Bliek

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en zorg

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.T.M. Bodde

Pannerden

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, dodenherdenking en podiumkunsten

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer I.J.H. Boekhorst

Brunssum

Brunssum

voor verdiensten op het terrein van politiek, buurtcohesie en cultuur

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Boer

Donderen

Tynaarlo

voor verdiensten op het terrein van schaatssport en buurtcohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F. Boerboom

Ooltgensplaat

Goeree-Overflakkee

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, leefbaarheid en jeugdwelzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.M. Boerrigter-Nieuwmeijer

Geesteren

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Boers

Rijssen

Rijssen-Holten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en onderwijs

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.R.A. Boertjens

Groningen

Groningen

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, zorg en volksvertegenwoordiging

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G. van den Bogaard

Beek en Donk

Laarbeek

voor verdiensten op het terrein van o.a. veteranen, zorg en integratie

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Boggelen

Haaften

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van hengelsport, muziek en ouderenwelzijn

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.A. Bolhaar

Denekamp

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en cultuurhistorie

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J. Bonnerman

Naarden

Gooise Meren

voor verdiensten op het terrein van patiëntenbelangen en religieus leven

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.C.J.M. de Bont

Raamsdonk

Geertruidenberg

voor verdiensten op het terrein van muziek, voetbal en cultuur

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.H. van den Boogaert

Someren

Someren

voor verdiensten op het terrein van sport, religieus leven en ouderenwelzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.P. van den Boom

Erp

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, ondernemersbelangen en cultuur

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. V.J. Borst BA

Obdam

Koggenland

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, sport en ouderenwelzijn

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.S. Bos

Barendrecht

Barendrecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gehandicaptenwelzijn en roeisport

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.G. Bos

Veendam

Veendam

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.T. uit de Bosch

Hierden

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en zorg

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.A. Bosch

Zutphen

Zutphen

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, ouderenwelzijn en zorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Bos-Corporaal

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van zorg en welzijn en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.H. Bosselaar-Lievense

Aagtekerke

Veere

voor verdiensten op het terrein van o.a. hulpverlening, religieus leven en zorg

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.J. Bossink

Ootmarsum

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, cultuur en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M.G. Bos-Vrooijink

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en patiëntenbelangen

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.W. Bouma

Dronryp

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, muziek en goede doelen

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M. Bouman-Bats

Sappemeer

Midden-Groningen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.M. Bovenmars

Borne

Borne

voor verdiensten op het terrein van cultuur, herdenkingen en ontwikkelingssamenwerking

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Braam

Gapinge

Veere

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en dorpscohesie

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.C.T. Braam-de Groot

's-Heer Hendrikskinderen

Goes

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, dorpscohesie en sport

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H.M. In de Braekt

Kerkrade

Kerkrade

voor verdiensten op het terrein van werknemerswelzijn en cultuur

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H.J. ter Brake

Weerselo

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en natuurbeheer

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.A.M. ter Brake-Broekhuis

Weerselo

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, paardensport en welzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.F. Brandwijk

Bruchem

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van ondernemerschap en politiek

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.G.M. Broeders

Oosterhout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.T.F. Bronts-Lodder

Loppersum

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. recreatie, religieus leven en dorpscohesie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.E. Brouns-Vaessen

Bocholtz

Simpelveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, mantelzorg en religieus leven

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Bruggink

De Heurne

Aalten

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, religieus leven en welzijn

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Brugman-Hossevoort

Ede

Ede

voor verdiensten op het terrein van jongerenwelzijn, volleybal en onderwijs

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M. Bruijne

Leersum

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van o.a. podiumkunsten en voetbal

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.T. Bruijstens-Koster

Hippolytushoef

Hollands Kroon

voor verdiensten op het terrein van emancipatie, goede doelen en voetbal

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.M. de Bruin

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, sport en dierenwelzijn

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.L. Bruins

Adorp

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en cultuur

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. de Bruin-van der Weide

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van gehandicaptenzorg, religieus leven en onderwijs

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.T.M. Buiting

Didam

Montferland

voor verdiensten op het terrein van o.a. schutterswezen, religieus leven en openbaar vervoer

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.E. Buiting-Goossen

Didam

Montferland

voor verdiensten op het terrein van o.a. schutterswezen, religieus leven en basisonderwijs

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M.W. van der Burg-in 't Veen

Bergschenhoek

Lansingerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en (mantel)zorg

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.P. van de Burgwal-van 't Klooster

Achterveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, bibliotheekwezen en jeugdwelzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.I.M. van den Camp

Eygelshoven

Kerkrade

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en schutterswezen

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.H.J. Camps

Gulpen

Gulpen-Wittem

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, buurtcohesie en sport

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.L.C. Cillessen

Wilbertoord

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. EHBO, religieus leven en jeugdwelzijn

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.L.A.T. Cillessen

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en biljartsport

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.F.M.J. Claassen-Melskens

Boxmeer

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van zorg en emancipatie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. C.M.J.P. Claessens

Heerlen

Heerlen

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en welzijn, volksvertegenwoordiging en onderwijs

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J. Combé

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, werknemersbelangen en wijkcohesie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. G.A.H.J. Conings

Meerssen

Meerssen

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, goede doelen en religieus leven

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A.M. van de Crommert-Goorts

Veghel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, sport en religieus leven

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.T.J. Daamen MBA

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, muziek en politiek

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. A.R.J. van Dalen

Dordrecht

Dordrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. musea, EHBO en korfbal

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.M. van Dam

Montfoort

Montfoort

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. Degen-Zaaijer

Ommeren

Buren

voor verdiensten op het terrein van cultuur en dorpscohesie

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.J. van Diepen

Westwoud

Drechterland

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, religieus leven en voetbal

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.H. van den Diepstraten

Gorinchem

Gorinchem

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, religieus leven en voetbal

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.C.M. van Dijck

Gouda

Gouda

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, cultuur en onderwijs

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G. van Dijk

Drunen

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, muziek en onderwijs

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.M. van Dijk

Zijderveld

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, ondernemersbelangen en cultuur

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W. van Dijken

Roodeschool

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en onderwijs

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Dijkstra-Schilstra

Oudega

De Fryske Marren

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, sport en religieus leven

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A. Dinkelman

Barchem

Lochem

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, paardensport en voetbal

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.A.L. van der Doelen

Nuland

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, buurtcohesie en goede doelen

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A. van Doorn

Rossum

Maasdriel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, materieel erfgoed en woningbeheer

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ds. O. Doorn

Nijkerk

Nijkerk

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, herdenkingen en religieus leven

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H. Doornbos

Baflo

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, armoedebestrijding en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C. Doorn-Korringa

Nijkerk

Nijkerk

voor de verdiensten op het terrein van welzijn, kringloopeconomie en religieus leven

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J. Drenth

Veendam

Veendam

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, podiumkunsten en openbaar vervoer

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Driegen-Ziel

Vollenhove

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van EHBO en bewonersbelangen

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J.M. Drissen

Roermond

Roermond

voor verdiensten op het terrein van o.a. mantelzorg, integratie en emancipatie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.W.M. Duighuisen

Overasselt

Heumen

voor verdiensten op het terrein van voetbal, mantelzorg en buurtcohesie

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.M. van Duijnhoven

Bakel

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van sport, ouderenwelzijn en buurtcohesie

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman

Wolfheze

Renkum

voor verdiensten op het terrein van o.a. patiëntenbelangen, welzijn en armoedebestrijding

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M.E. van Dun-de Roover

Ulicoten

Baarle-Nassau

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, agrarische belangenbehartiging en dorpscohesie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. van Duuren

Driebergen-Rijsenburg

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, heemkunde en ontwikkelingssamenwerking

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.A.T. van Eekeren

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, buurtcohesie en kringloopeconomie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.W. Eggink

Winterswijk Kotten

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal en digitale infrastructuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.M. van Egmond

Velserbroek

Velsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, religieus leven en armoedebestrijding

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N. van Egmond

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, religieus leven en integratie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.W. van Eijk

Someren

Someren

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, cultuur en taekwondo

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.B.M.T. van den Eijnden

Oudenbosch

Halderberge

voor verdiensten op het terrein van openbaar vervoer, ondernemersbelangen en cultuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.H.M. Ellenbroek

Borne

Borne

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, gehandicaptenwelzijn en natuureducatie

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.J. Engelaar

Beek

Berg en Dal

voor verdiensten op het terrein van sport en religieus leven

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.E.S. Engelen-Velthoven

Deurne

Deurne

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, gehandicaptenzorg en ouderenwelzijn

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. J.M.L. Engels

Oirschot

Oirschot

voor verdiensten op het terrein van badminton, zorg en duurzame energie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. van der Ent-de Heer

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en welzijn, inburgering en religieus leven

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.C. Eringa

Opende

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, dorpscohesie en cultuur

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Eringa-Euwema

Opende

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van o.a. uitvaartwezen, hulpverlening en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw ir. T.A.J. Evers-Nagel

Veenendaal

Veenendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, religieus leven en onderwijs

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.J.G. Faas

Oirsbeek

Beekdaelen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en cultuur

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Feenstra

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, jeugdwelzijn en wijkcohesie

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. van der Feest

Puttershoek

Hoeksche Waard

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.M. Fit

Grootebroek

Stede Broec

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, tuinbouw en podiumkunsten

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.H.G.M. Fleuren

Venlo

Venlo

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen en natuurbeheer

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.A. Floor

Hollandsche Rading

De Bilt

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, dorpscohesie en jumelage

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Fokkens

Hornhuizen

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. materieel erfgoed, religieus leven en dorpscohesie

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.L. Franssen-Kerkhofs

Gemert

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, rechtshulp en politiek

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.P. Frederiks-Verbeek LLB

Oegstgeest

Oegstgeest

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, verkeersveiligheid en vluchtelingenwerk

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.H.W. Fredriks

Bennekom

Ede

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, armoedebestrijding en kunst

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer V.L.M. Frequin

Amstelveen

Amstelveen

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Amstelveen

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.M. Frijters

Standdaarbuiten

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van politiek en duurzaamheid

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N.J.I. Geerlof-Meerloo

Zwammerdam

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van gehandicaptenwelzijn, religieus leven en voetbal

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.C. van Geijlswijk

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek en gezondheidszorg

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.M.H. van Genugten-Smulders

Heeswijk-Dinther

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, zorg en welzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Gerritsen

Feerwerd

Westerkwartier

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, openbaar vervoer en onderwijs

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.M.J. Gerritsen

Schalkwijk

Houten

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, volksvertegenwoordiging en palliatieve zorg

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. van Gessel-Woudenberg

Nijkerk

Nijkerk

voor verdiensten op het terrein van welzijn, cultuur en natuureducatie

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H. Gieling

Babberich

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, hengelsport en EHBO

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.M.F.P. Gijsbers-Wijnen

Valkenswaard

Valkenswaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. patiëntenzorg en cultuur

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.W.T. Gillissen-Lakens

Noordwijkerhout

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, welzijn en religieus leven

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. van Gisteren

Susteren

Echt-Susteren

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, patiëntenbelangen en volksvertegenwoordiging

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. L.M.W. Goijen

Roermond

Roermond

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed, wijkcohesie en ouderenbelangen

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.L.M. Goossens

Sint Anthonis

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, openbaar vervoer en welzijn

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J.M. van Gorkum

Haaren

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en media

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. de Graaf

Dronten

Dronten

voor verdiensten op het terrein van volksvertegenwoordiging, politiek en religieus leven

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.H. de Graaf-van der Gaag

Honselersdijk

Westland

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn en religieus leven

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.T. de Graaf-van der Zande

Kudelstaart

Aalsmeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en hockey

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A. van der Greft

Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, ouderenwelzijn en voetbal

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.M.W. Griekspoor-Alderden

Aalsmeer

Aalsmeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.G. van de Grift

Hooglanderveen

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie en cultuur

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.R. Groenewegen-Flameling

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van wijkcohesie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Groenman

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, cultuur en dorpscohesie

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.L.M. van Groesen-van Gils

Den Hout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, jongerenwelzijn en cultuur

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.C. Groffen-Plasmans

Sint-Maartensdijk

Tholen

voor verdiensten op het terrein van tennis, dorpscohesie en wandelsport

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. de Groot

Stadskanaal

Stadskanaal

voor verdiensten op het terrein van werknemersbelangen, buurtcohesie en armoedebestrijding

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.F.M. de Groot

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en muziek

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. de Groot-Pasman

Dalfsen

Dalfsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, bibliotheekwezen en voetbal

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M.J. Grosveld-Penders

Swalmen

Roermond

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, zorg en volksvertegenwoordiging

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. de Haan

Roodeschool

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van uitvaartwezen en ouderenwelzijn

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J.A. Haans

Udenhout

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en ouderenwelzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J.J. Haarman

Harfsen

Lochem

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, jeugdwelzijn en cultuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Hadderingh-Everts

Gasselte

Aa en Hunze

voor verdiensten op het terrein van paardensport, wandelsport en dorpscohesie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.G.P. Van Haen

Munstergeleen

Sittard-Geleen

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, media en cultuurhistorie

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.G. Hakkert-Portengen

Heesselt

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, heemkunde en tennis

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.A. Hakkesteeg

Nieuwendijk

Altena

voor verdiensten op het terrein van begraafplaatsenbeheer

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.F. Hamerslag

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Schiedam

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Hanemaaijer-Vogel

's-Gravenzande

Westland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en koormuziek

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. C.M.P. 't Hart

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, sport en cultureel erfgoed

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw Y.P.F. Hartman-van der Ark

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, religieus leven en EHBO

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.I. van Hattem

Sliedrecht

Sliedrecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, cultuur en jeugdwelzijn

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A. ten Have

Zieuwent

Oost Gelre

voor verdiensten op het terrein van o.a. natuurbeheer, werknemersbelangen en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.W. Heek

Driebergen-Rijsenburg

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en buurtcohesie

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.R. Heeringa

Winschoten

Oldambt

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie en musea

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.J.M. Heessels-Sleutjes

Schijndel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van muziek, zorg en welzijn

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. ter Heide

Oldeberkoop

Ooststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, volksvertegenwoordiging en cultuur

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Heij

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en sport

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M.J. van der Heijden-van den Heuvel

De Rips

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, voetbal en buurtcohesie

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.J.C.M. Heijmans

Breukelen

Stichtse Vecht

voor verdiensten op het terrein van recreatie, cultuur en mantelzorg

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.T.G. Heijmans

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van cultuur en welzijn

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. van Helden

Oosterstreek

Weststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, woningbouw en sport

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.K.A. Hendriks

Beuningen Gld

Beuningen

voor verdiensten op het terrein van cultuur en wandelsport

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S. Hendriks

Loosdrecht

Wijdemeren

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, schaatssport en cultuur

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A.J.J. Hendrix

Roermond

Roermond

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, cultuur en gezondheidszorg

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.A.M. van den Hengel-van Dorrestein

Soest

Soest

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, hulpverlening en religieus leven

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.J.M. van Hengstum-Dongelmans

Cothen

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en welzijn, religieus leven en onderwijs

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.L.M. Henneman

Heemskerk

Heemskerk

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, buurtcohesie en natuureducatie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T. Herder

Aalten

Aalten

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en ondernemersbelangen

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.E.M.W. Hermens-Beelen

Weert

Weert

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, muziek en dorpscohesie

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.F.C. van Heusden

Drempt

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, wandelsport en politiek

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M. Hielkema

Leiderdorp

Leiderdorp

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, muziek en media

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.C. Hiemstra-van der Velde

Zijdewind

Hollands Kroon

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, EHBO en armoedebestrijding

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Hijzelendoorn

Oude Wetering

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, ouderenwelzijn en religieus leven

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.A. Hobo-Rooijens

Nederhemert

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, palliatieve zorg en welzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.L.J. Hoeben

Tegelen

Venlo

voor verdiensten op het terrein van wijkcohesie en denksport

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. D. van der Hoek

Bennekom

Ede

voor verdiensten op het terrein van o.a. natuurbeheer, religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.J. van den Hoek

Lopik

Lopik

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, buurtcohesie en cultureel erfgoed

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Hoek-Koster

Schoonhoven

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en ontwikkelingssamenwerking

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. van der Hoek-Ruit

Bennekom

Ede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en zorg

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.D. Hoekstra

Harkema

Achtkarspelen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, openbaar bestuur en voetbal

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.W. Hofland

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn en religieus leven

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Hofman

Elspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, onderwijs en welzijn

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Hofman-Speelman

Veendam

Veendam

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie en welzijn

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J.M. Hol-Gerlag

Alphen

West Maas en Waal

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, ouderenzorg en cultuur

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.B. Holster

Numansdorp

Hoeksche Waard

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, cultuur en buurtcohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G.M. Holtmaat

Mariënheem

Raalte

voor verdiensten op het terrein van wielersport, religieus leven en leefbaarheid

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.G.M. Holtslag

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van cultuur en voetbal

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J. Homan

Hoogkarspel

Drechterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, schaatssport en leefbaarheid

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.H. Homan

De Cocksdorp

Texel

voor verdiensten op het terrein van o.a. golfsport, buurtcohesie en welzijn

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. van der Honing

Gersloot

Heerenveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, onderwijs en vogelbescherming

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.W.M. van Hoof-Hurkmans

Someren

Someren

voor verdiensten op het terrein van o.a. media, gehandicaptenwelzijn en cultuur

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G.M. Hoogaars

Uden

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en voetbal

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.J. Hoogerheide-Anthonise

's-Gravenpolder

Borsele

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gezondheidszorg en welzijn

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.J. van Hoogstraten

Berghem

Oss

voor verdiensten op het terrein van voetbal, cultuur en atletiek

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.M.F. Horbag

Wittem

Gulpen-Wittem

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, cultuur en religieus leven

10-02-2023

2023000216

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J.J. Horlings

Oude Pekela

Pekela

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en podiumkunsten

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. van der Horst

Oisterwijk

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van tuinieren, paardensport en buurtcohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Horstman-Gruppen

Diepenheim

Hof van Twente

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. van der Horst-van de Velde

Dreischor

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, duurzaamheid en toerisme

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H. van der Horst-van Roon

Alkmaar

Alkmaar

voor verdiensten op het terrein van welzijn, openbaar vervoer en religieus leven

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.A. Houben

Venray

Venray

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, cultuur en podiumkunsten

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Houterman-Booij

Valburg

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en media

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.J. Houterman-van Beurden

Berg en Dal

Berg en Dal

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M. Huijbers

Groesbeek

Berg en Dal

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.E.A. van Hulsentop-van der Linden

Nijmegen

Nijmegen

voor verdiensten op het terrein van o.a. natuureducatie, volksvertegenwoordiging en integratie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J.H.M. Hulsman-Hulsman

Luttenberg

Raalte

voor verdiensten op het terrein van uitvaartwezen en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.P. van der Hulst

Haaksbergen

Haaksbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, religieus leven en ouderenzorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Hummel

Een

Noordenveld

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en belangenbehartiging

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.L.P. Huttenhuis

Denekamp

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, cultureel erfgoed en religieus leven

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.A.M. van Iersel-Vermeer

Helvoirt

Vught

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, religieus leven en natuurbeheer

06-10-2022

2022002173

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. IJntema

Joure

De Fryske Marren

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, verkeer en welzijn

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C.P.M. IJpelaar

Oisterwijk

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, ouderenwelzijn en slachtofferhulp

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Ingen

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en buurtcohesie

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Ingen

Opheusden

Neder-Betuwe

voor verdiensten op het terrein van gehandicaptenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H. van Ingen-van der Spek

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, religieus leven en buurtcohesie

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Jacobs

Dokkum

Noardeast-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en sport

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.G.J. Jannink

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van politiek, volksvertegenwoordiging, zorg en welzijn

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Jansen

Bunnik

Bunnik

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en gastronomie

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.P. Janssen

Venlo

Venlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en sport

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.M. Janssen

Stein

Stein

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed, ouderenwelzijn en natuureducatie

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.G. Jellema-van der Have

Diepenveen

Deventer

voor verdiensten op het terrein van begraafplaatsenbeheer en natuurbeheer

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Jeronimus

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding, filatelie en religieus leven

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. de Jong

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van tennis en tuinieren

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw V.M. de Jong-de Vries

Sneek

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van tennis, ouderenwelzijn en buurtcohesie

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E. de Jonge

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, armoedebestrijding en atletiek

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.M. de Jonge-Gort

Kapelle

Kapelle

voor verdiensten op het terrein van o.a. de krijgsmacht, ouderenwelzijn en herdenkingen

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.F. de Jong-Mels

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, religieus leven en musea

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A. Jongstra-Reckers

Musselkanaal

Stadskanaal

voor verdiensten op het terrein van bankwezen, religieus leven en onderwijs

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Jonker

Lippenhuizen

Opsterland

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en sport

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Jonker

Lippenhuizen

Opsterland

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, buurtcohesie en sport

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G.M. Joosten

Helenaveen

Deurne

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en zorg en welzijn

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.A.L.J. Joosten

Sint Odiliënberg

Roerdalen

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, jeugdwelzijn en beugelsport

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.A. Kaljee-Veldhuizen

Scherpenzeel

Scherpenzeel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, voetbal en cultuur

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.G. Kalkers-van Rossum

Wamel

West Maas en Waal

voor verdiensten op het terrein van onderwijs en religieus leven

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Kamerman

Hardenberg

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, natuureducatie en dierenwelzijn

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.L. Kampherbeek

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en muziek

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.G.M. Kamphuis-Nijhof

Borne

Borne

voor verdiensten op het terrein van o.a. volleybal, religieus leven en gehandicaptenwelzijn

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Kamping

Raalte

Raalte

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en welzijn, educatie en voetbal

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. E.R. Kampinga

Berkel en Rodenrijs

Lansingerland

voor verdiensten op het terrein van politiek, buurtcohesie en zorg

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M.M. van der Kamp-Verheugd

Hoofddorp

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van zorg en jeugdwelzijn

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Kamstra

Holwerd

Noardeast-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, zorg en welzijn en cultuur

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.P.P. Kandelaars

Uden

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, ouderenwelzijn en cultuur

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. van de Kant-de Ruiter

Spijkenisse

Nissewaard

voor verdiensten op het terrein van zwemsport, politiek en cultuur

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.D. Kappert

Oosterhout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van korfbal, openbaar vervoer en verkeersveiligheid

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.N. van Kats

Lopik

Lopik

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek en landbouw

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. H. Kazen

Sliedrecht

Sliedrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en buurtcohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Kelder

Lemelerveld

Dalfsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en ouderenzorg

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.H. van Kemenade

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuurhistorie, verkeersveiligheid en wandelsport

25-08-2022

2022001787

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Kemker

Anderen

Aa en Hunze

verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, sport en cultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. Kemler-Rijswijk

Culemborg

Culemborg

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, toerisme en sport

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.G. Kempen

Brunssum

Brunssum

voor verdiensten op het terrein van uitvaartwezen en voetbal

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Kemperman

Zevenaar

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van tafeltennis, basisonderwijs en hengelsport

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G.J. van Kerkhoff

Groessen

Duiven

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en cultuur

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Keuken

Zetten

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van sociaal domein

10-10-2022

2022002211

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T. Kieft-Guntenaar

Loosdrecht

Wijdemeren

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en sport

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D.M.G. Klaassen-Bruijnincx

Etten-Leur

Etten-Leur

voor verdiensten op het terrein van o.a. integratie, armoedebestrijding en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J. Klaassens

Hooghalen

Midden-Drenthe

voor verdiensten op het terrein van gehandicaptenwelzijn, paardensport en dorpscohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J. Klein

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, onderwijs en humanitaire hulpverlening

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.F.S. Klein

Hoogkarspel

Drechterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. pleegzorg, onderwijs en cultuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Klein-Struik

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, humanitaire hulpverlening en gehandicaptenwelzijn

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S. van der Klei-van der Laan

Leens

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, dorpscohesie en cultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.P. Klijn

Obdam

Koggenland

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur en jeugdwelzijn

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Klok

Hoogeveen

Hoogeveen

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en leefbaarheid

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. ten Klooster

Nieuwleusen

Dalfsen

voor verdiensten op het terrein van bibliotheekwezen, voetbal en uitvaartwezen

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.F. Klos

Oostknollendam

Wormerland

voor verdiensten op het terrein van sport, begraafplaatsenbeheer en cultuur

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.M. Knijn-Molenaar

Ilpendam

Waterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en podiumkunsten

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Knol

Schoonoord

Coevorden

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, ondernemersbelangen en voetbal

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. T. Knol

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, begraafplaatsenbeheer en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.L. Koekkoek-Maas

Fijnaart

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. verkeersveiligheid, cultuur en sport

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H.J. Koenen

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid en buurtcohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.J. Kogelman-Bloo

Mariënheem

Raalte

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en buurtcohesie

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.P.W. Kok

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, cultureel erfgoed en media

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T.G. Kok-van Wolven

Westervoort

Westervoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. wijkcohesie, welzijn en duivensport

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. de Koning

IJmuiden

Velsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, sport en jeugdwelzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.M. Konings

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van muziek, sport en jeugdwelzijn

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.J. de Koning-van Langeraad

Kamperland

Noord-Beveland

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid, natuur en cultuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.E. Könning-van Boggelen

Huissen

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en gildewezen

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Koopman

Winschoten

Oldambt

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, bibliotheekwezen en cultuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Koorevaar

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, bewonersbelangen en ouderenwelzijn

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Koppejan

Zoutelande

Veere

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en herdenkingen

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Kortenoeven

Halfweg

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en cultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Kortenoeven-Keddeman

Halfweg

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, religieus leven en armoedebestrijding

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. S.B. Kortenraij-Broekhuizen

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, goede doelen en welzijn

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. de Kort-van Delft

De Moer

Loon op Zand

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, jeugdwelzijn en muziek

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.N.H. Kras

Volendam

Edam-Volendam

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, jeugdwelzijn en sport

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.A. Kremers

Well

Maasdriel

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en biljartsport

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. A.A. Krispijn-de Baan

Leiden

Leiden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en zorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.J. Krocké

Veenendaal

Veenendaal

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en begraafplaatsenbeheer

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.G.F. van der Kroft

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en cultuur

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.J. Kromwijk-de Jong

IJsselstein

IJsselstein

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, hockey en muziek

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.H.M. Kühlkamp-Padberg

Losser

Losser

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, uitvaartwezen en cultuur

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.W.M. Kuijk

Vijfhuizen

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, sport en ouderenzorg

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.A.M. Kuijpers-Tholen

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, gildewezen en welzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Kuiper

Woudenberg

Woudenberg

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en muziek

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.P.H.J. Kuster

Angeren

Lingewaard

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, leefbaarheid en cultureel erfgoed

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Kwak

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, gezondheidszorg en cultuur

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.P.M. Kwaspen

Leveroy

Nederweert

voor verdiensten op het terrein van muziek, sport en dorpscohesie

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Kwast

Doetinchem

Doetinchem

voor verdiensten op het terrein van mantelzorg en slachtofferhulp

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.W. de Laat

Berlicum

Sint-Michielsgestel

voor verdiensten op het terrein van o.a. volkscultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J.A. Lambert

Harmelen

Woerden

voor verdiensten op het terrein van o.a. bridge, cultureel erfgoed en dorpscohesie

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Lamers-Flentge

Roermond

Roermond

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen en sport

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.R.M. Lammers-Verspeek

Heusden

Asten

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, onderwijs en muziek

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Langelaar

Zeist

Zeist

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, cultuur en natuurbeheer

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer I.A. Langendoen

Rockanje

Westvoorne

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, voetbal en ouderenwelzijn

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.G. Langeveld

Mariaparochie

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, ondernemersbelangen en hulpverlening

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Lansink

Oldenzaal

Oldenzaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen en dorpscohesie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.P.J. Lardenoije

Stein

Stein

voor verdiensten op het terrein van volksvertegenwoordiging, media en goede doelen

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. Larooij-Verbeek

Eemnes

Eemnes

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, welzijn en muziek

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Lassing

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van o.a. atletiek en buurtcohesie

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Leeuw

Zwartsluis

Zwartewaterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, goede doelen en ouderenwelzijn

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L. van Leeuwen-de Gelder

Berkel en Rodenrijs

Lansingerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, politiek en armoedebestrijding

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.L. van Leeuwen-van Nederpelt

Zeewolde

Zeewolde

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, EHBO en goede doelen

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. van Leijen

Schoorl

Bergen (NH)

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Bergen (NH)

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.M. Lejeune-Koster

Linschoten

Montfoort

voor verdiensten als lid van de Provinciale Staten van Utrecht

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.M. Lemmens

Venlo

Venlo

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A.G. Lens

Oostvoorne

Westvoorne

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, ondernemersbelangen en dorpscohesie

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Lever-van Dieren

Lexmond

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. vrouwenwelzijn, religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.C. Lint-Kruf

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, atletiek en ontwikkelingssamenwerking

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G.J. Lippens

Oud Ade

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van cultuur, religieus leven en armoedebestrijding

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Louazna

Dordrecht

Dordrecht

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, welzijn en ontwikkelingssamenwerking

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.E.F.T. van der Louw-Vergeer

Boskoop

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, ondernemersbelangen en welzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.J. Lucassen-Hermans

Bakel

Gemert-Bakel

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, religieus leven en sport

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M. Luijendijk

Rockanje

Westvoorne

voor verdiensten op het terrein van o.a. zwemsport, religieus leven en ouderenwelzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.F.H.C. Maijer

Waalwijk

Waalwijk

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.M.M. van Mal-Zuhorn

Haren Gn

Groningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, religieus leven en cultuur

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw V. Martens-de Laat

Riel

Goirle

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, cultuur en religieus leven

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.E. Martens-Weinbeck

Driebergen-Rijsenburg

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van o.a. mensenrechten, zorg en religieus leven

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G. Mastwijk

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, podiumkunsten en onderwijs

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Matton-Rinkes

Uitgeest

Uitgeest

voor verdiensten op het terrein van EHBO, jeugdwelzijn en basketbal

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.H. van der Meer

Naarden

Gooise Meren

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, jeugdwelzijn en muziek

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M.H.M. Meester-Schilder

Ankeveen

Wijdemeren

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, cultuur en religieus leven

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.S. Meijer

Marken

Waterland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, EHBO en onderwijs

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. Meijering

Veenendaal

Veenendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, welzijn en religieus leven

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Meijering

Opheusden

Neder-Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. gehandicaptenwelzijn, onderwijs en religieus leven

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Meijering

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer, veteranen en cultuur

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.A. Meijers-Blijleven

Bodegraven

Bodegraven-Reeuwijk

voor verdiensten op het terrein van welzijn, religieus leven en vluchtelingenwerk

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.H.E. Meijs-Cremers

Beek

Beek

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, buurtcohesie en cultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.G.M. van Mensvoort-van de Ven

Cromvoirt

Vught

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, buurtcohesie en natuur

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. drs. M.C. van Meppelen Scheppink

Barendrecht

Barendrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, religieus leven en welzijn

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J. de Meulmeester

's-Heer Hendrikskinderen

Goes

voor verdiensten op het terrein van goede doelen en dorpscohesie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.A.M. Meurs-Wouters

Kesteren

Neder-Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, patiëntenbelangen en sport

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. van de Mheen

Bunnik

Bunnik

voor verdiensten op het terrein van o.a. schaatssport, cultuur en zorg en welzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van de Minkelis MSc

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen, zorg en welzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.H. de Moel

Hoofddorp

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van begraafplaatsenbeheer, ouderenwelzijn en zorg

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.C.M. Moors

Berg en Terblijt

Valkenburg aan de Geul

zelfstandig ondernemer en mede-eigenaar van de Uitvaartstudio te Berg en Terblijt, voor verdiensten op het terrein van o.a. uitvaartwezen, ondernemersbelangen en sport

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D.M.H. van de Moosdijk-Wijnhoven

Horst

Horst aan de Maas

voor verdiensten op het terrein van paardensport, natuurbeheer en zorg en welzijn

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J.M. Mulder

Wessem

Maasgouw

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, cultuur en voetbal

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.M. Mulder-Rademakers

Best

Best

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, ouderenwelzijn en zorg

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Mulder-van de Beek

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, mensenrechten en integratie

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.P.J. van Neer

Beesel

Beesel

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en wandelsport

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.W.J. van der Net

Dordrecht

Dordrecht

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van der Neut

Pijnacker

Pijnacker-Nootdorp

voor verdiensten op het terrein van wandelsport, welzijn en muziek

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. G.W. Nijenhuis

Rhenen

Rhenen

voor verdiensten op het terrein van o.a. onderwijs, tuinieren en religieus leven

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.M. Nijenhuis

Horssen

Druten

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en educatie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Nijhoff

Laag Zuthem

Raalte

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A. Nijland

Lettele

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, vogelbescherming en vluchtelingenwerk

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.J.G. Nijland

Woldendorp

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, onderwijs en cultuur

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Nijland-Hekkert

Lettele

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, dorpscohesie en leefbaarheid

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J.E. Nijssen-Zinken

Vijlen

Vaals

voor verdiensten op het terrein van o.a. werknemerswelzijn, muziek en cultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Nillesen-van Lammeren

Bergen L

Bergen (L)

voor verdiensten op het terrein van politiek, emancipatie en zorg

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. van Nordennen

Nieuwendijk

Altena

voor verdiensten op het terrein van basisonderwijs, wielersport en ouderenwelzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A.M. Noteboom-van der Horst

De Kwakel

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van goede doelen, sport en zorg en welzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.J.M. Odink-Willemsen

Winterswijk

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van politiek, sport en woningbeheer

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.M.M. van Oers

Wagenberg

Drimmelen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, veiligheid en cultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.C. Olieslagers

Leimuiden

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, ouderenzorg en reddingswezen

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.G.J. Oosterholt

Groenlo

Oost Gelre

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, dorpscohesie en religieus leven

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.T.L.M. Oosterholt

Roermond

Roermond

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, emancipatie en zorg

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.J. van Opstal

Ulvenhout

Breda

voor verdiensten op het terrein van cultuur, verkeersveiligheid en sport

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.M. Oudshoorn

De Kwakel

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van sport en buurtcohesie

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.R. Ouwens

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, herdenkingen en vieringen en cultuur

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Ouzil

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K. Overwijk

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Oving

Schoonoord

Coevorden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.A. de Pagter

Woudenberg

Woudenberg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en woningbeheer

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.P. Pattenier

Zoutelande

Veere

voor verdiensten op het terrein van voetbal, religieus leven en welzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.G.M. Paus

Albergen

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, veiligheid en voetbal

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J.H. van der Peet

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van inclusie, buurtcohesie en cultuur

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. van der Perk

Drongelen

Altena

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M.P.G.M. Peters

Heerlen

Heerlen

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Heerlen

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Pietersma

Emmen

Emmen

voor verdiensten op het terrein van goede doelen

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. Pigmans-van Helvoort

Veghel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, cultureel erfgoed en ouderenwelzijn

15-11-2022

2022002454

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. van de Pijpekamp

Leusden

Leusden

voor verdiensten op het terrein van natuurbehoud, sport en ontwikkelingssamenwerking

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.A. Pletzers

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, religieus leven en zorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Plugers

Delft

Delft

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en vluchtelingenwerk

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.T. Polderman-Kortekaas

Wolfheze

Renkum

voor verdiensten op het terrein van welzijn, religieus leven en sport

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Poortman

Nes

Heerenveen

voor verdiensten op het terrein van schaatssport en podiumkunsten

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J. Poot

Schoonhoven

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van cultureel erfgoed, religieus leven en welzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Posthuma

Leeuwarden

Leeuwarden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en cultuur

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.C. Pot

Haaksbergen

Haaksbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, dorpscohesie en ondernemerschap

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.B. Pots

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Potter

's-Heer Hendrikskinderen

Goes

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en tennis

10-02-2023

2023000227

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Pouw

Lemele

Ommen

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, zorg en voetbal

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J. du Prie

Tiel

Tiel

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar vervoer, religieus leven en bibliotheekwezen

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Prins

Hallum

Noardeast-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van uitvaartwezen, zorg en sport

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.M. Prins

Bleiswijk

Lansingerland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en zorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.W.C. Prins

Sassenheim

Teylingen

voor verdiensten op het terrein van podiumkunsten, muziek en biljartsport

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Prophitius

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. muziek, sport en religieus leven

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Punt-Bergboer

Eerbeek

Brummen

voor verdiensten op het terrein van natuureducatie, ontwikkelingssamenwerking en verkeersveiligheid

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S. Quak

Winsum

Het Hogeland

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en cultureel erfgoed

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H.A. Raaijmakers

Babberich

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en tafeltennis

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.W.J. van Raffen

Barendrecht

Barendrecht

voor verdiensten op het terrein van muziek, religieus leven en openbaar vervoer

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Redder

Lunteren

Ede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J. Reefman

De Krim

Hardenberg

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, sport en natuurbehoud

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A. Regelink

Heeten

Raalte

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, voetbal en heemkunde

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.S.N.M. den Reijer

Zevenbergschen Hoek

Moerdijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, dorpscohesie en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.T.J.M. Reijnen

Haaren

Oisterwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar bestuur, voetbal en welzijn

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Renkema

Siddeburen

Midden-Groningen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, zorg en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.P. Rens

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van sport, welzijn en buurtcohesie

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. van Renssen-Scholten

Doetinchem

Doetinchem

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding, religieus leven en welzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.G. Reus-van Langen

Alkmaar

Alkmaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, patiëntenbelangen en welzijn

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. van der Rhee

Alblasserdam

Alblasserdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, welzijn en armoedebestrijding

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.H.J. Ribbers

Beltrum

Berkelland

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, religieus leven en leefbaarheid

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.W.J. Rigter

Eemnes

Eemnes

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, religieus leven en agrarische belangenbehartiging

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.C.P. de Rijck

Brunssum

Brunssum

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, muziek en buurtcohesie

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. van Rijn

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, herdenkingen en vieringen en cultuurhistorie

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. Rijnders

Nijmegen

Nijmegen

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en welzijn

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N.F. Rijsbergen

Leiden

Leiden

voor verdiensten op het terrein van cultuur, atletiek en goede doelen

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Roeles-Meppelink

Sleen

Coevorden

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, cultureel erfgoed en ouderenwelzijn

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Roelofsen

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed, sport en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J.H. Rokx-Aarts

Sprundel

Rucphen

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, voetbal en jeugdwelzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Rook

Hattem

Hattem

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en zorg

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.C.M. Rooneij-van Erp

Udenhout

Tilburg

voor verdiensten op het terrein van sport en ouderenwelzijn

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.R. Roosma

Stiens

Leeuwarden

voor verdiensten op het terrein van o.a. duurzaamheid, armoedebestrijding en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.A. van Roosmalen-van Bakel

Herpt

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, EHBO en zorg en welzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Rottier-Rodenburg

Vlaardingen

Vlaardingen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. J.R. de Ru

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van wijkcohesie, welzijn en leefbaarheid

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. M.P.J. Rubens

Boven-Leeuwen

West Maas en Waal

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, jeugdwelzijn en politiek

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Ruesink

Aalten

Aalten

voor verdiensten op het terrein van o.a. schietsport en natuurbeheer

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Russchenberg

Valkenburg

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en welzijn, musea en cultuur

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.H.J.C. Rutgers

Buren

Buren

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, sociale cohesie en cultuur

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.E.M. Rutten-Peters

Blitterswijck

Venray

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.M.H.M. Salimans-van Lier

Roggel

Leudal

voor verdiensten op het terrein van o.a. tennis, buurtcohesie en welzijn

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.J. Sandel

Doorn

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van veteranen

10-10-2022

2022002212

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K. Sander-Brinks

Emmen

Emmen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, armoedebestrijding en ouderenzorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. van der Schaaf

Limmen

Castricum

voor verdiensten op het terrein van bridge, buurtcohesie en tennis

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.S. Schepers-Verboom

Poortugaal

Albrandswaard

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en goede doelen

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C. Schikker

Harlingen

Harlingen

voor verdiensten op het terrein van o.a. watersport, woningbeheer en gehandicaptenwelzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J.M.G. Schiltmans

Tiel

Tiel

voor verdiensten op het terrein van tuinieren, ontwikkelingssamenwerking en sport

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.G. Schoemaker-Visser

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en jeugdwelzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.A.M. Schoenmaker-Groot

Grootebroek

Stede Broec

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg en welzijn, heemkunde en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H. Scholten

Zaandam

Zaanstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, politiek en gevangeniswezen

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Scholtens-Smeenge

Anloo

Aa en Hunze

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn en cultuur

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. Scholthof

Kring van Dorth

Lochem

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en buurtcohesie

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.B. Schomaker

Musselkanaal

Stadskanaal

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, sport en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Schot

Middelburg

Middelburg

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, zorg en openbaar vervoer

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Schouten-de Boer

Eemnes

Eemnes

voor verdiensten op het terrein van o.a. danssport, politiek en volksvertegenwoordiging

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M.P.F. Schreven-Verploegen

Winssen

Beuningen

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.R.E. Schrik

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, politiek en vluchtelingenwerk

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R. Schroot

Leerdam

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn en natuurbeheer

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. van der Schuur

Veendam

Veendam

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en zorg

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer I.D. Sepers

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van volksvertegenwoordiging, politiek en onderwijs

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.V. Serno

Sliedrecht

Sliedrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, welzijn en ondernemersbelangen

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Simons-Zwerus

Renesse

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, politiek en onderwijs

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.F.M. Slabbers

Weert

Weert

voor verdiensten op het terrein van o.a. atletiek, onderwijs en welzijn

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.L. Smeets

Helden

Peel en Maas

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie en natuurbeheer

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.C. Smit

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, religieus leven en goede doelen

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.N. Smit

Gorinchem

Gorinchem

voor verdiensten op het terrein van armoedebestrijding en vluchtelingenwerk

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.F. Smit-de Jager

Lekkum

Leeuwarden

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G. Smoes

Harbrinkhoek

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en sport

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Snatersen

Leiderdorp

Leiderdorp

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, musea en heemkunde

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Snelderwaard-de Koning Gans

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. sport, onderwijs en zorg

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.C.J.F. Snepvangers

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, wijkcohesie en welzijn

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J. Snijders

Schipluiden

Midden-Delfland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en basisonderwijs

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Snijders

Zuid-Beijerland

Hoeksche Waard

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en sport

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw F.M. Somsen-Nacion

Koog aan de Zaan

Zaanstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. mensenrechten, cultuur en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K. Souman-Boer

Wezep

Oldebroek

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.C. van Spaandonk

Oud-Beijerland

Hoeksche Waard

voor verdiensten op het terrein van zorg en welzijn en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.M. Staats-Bluemink

Boxtel

Boxtel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, basisonderwijs en ouderenwelzijn

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Stam

Belt-Schutsloot

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, voetbal en cultuur

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P. Stam

Bilthoven

De Bilt

voor verdiensten op het terrein van o.a. goede doelen, sport en onderwijs

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.R. van der Steen

Zevenhuizen

Zuidplas

voor verdiensten op het terrein van o.a. heemkunde, ondernemersbelangen en ouderenzorg

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.J. Stegen-Eggens

Schoonoord

Coevorden

voor verdiensten op het terrein van het uitvaartwezen

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.M. aan de Stegge

Fleringen

Tubbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding, dorpscohesie en voetbal

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.S.M. Stevens-van der Loop

Veghel

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. lokale politiek, onderwijs en vluchtelingenwerk

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.M. Strikker

Druten

Druten

voor verdiensten op het terrein van o.a. leefbaarheid, volleybal en muziek

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Strikwerda

Heerde

Heerde

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, jeugdwelzijn en verkeersveiligheid

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Stroomberg

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, cultureel erfgoed en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Stroomberg-Vlietstra

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn, cultureel erfgoed en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A. Surink

Hauwert

Medemblik

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, heemkunde en muziek

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.W.M. Swinkels

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, cultuur en buurtcohesie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Tabak

Emmen

Emmen

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, duurzaamheid en ondernemersbelangen

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J.J.M. Talboom

Roosendaal

Roosendaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, dierenliefhebberij en heemkunde

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.E. Tammer-Bouwhuis

Uithoorn

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van onderwijs, welzijn en media

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Tamminga-van de Lageweg

Scharnegoutum

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, sport en volksvertegenwoordiging

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw mr. M.T.M. Tangel

Rijswijk

Rijswijk

voor verdiensten op het terrein van politiek en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Tepper

Veendam

Veendam

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en agrarische belangenbehartiging

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.J.M. Thissen

Posterholt

Roerdalen

voor verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, buurtcohesie en religieus leven

10-02-2023

2023000217

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.P. van Tienen-van der Knaap

Zoetermeer

Zoetermeer

voor verdiensten op het terrein van onderwijs, welzijn en muziek

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M.G.J. van den Tillaar-van Hoof

Erp

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van o.a. emancipatie, dorpscohesie en onderwijs

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.W.F. Titulaer

Venlo

Venlo

voor verdiensten op het terrein van sport en buurtcohesie

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. Top-Brons

Kootwijkerbroek

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E. Toutenhoofd

Musselkanaal

Stadskanaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, zwemsport en religieus leven

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. van Twillert

Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en sport

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.M. Vankan

Hulsberg

Beekdaelen

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en verkeersveiligheid

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.A.J. Veenstra

Assen

Assen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, gehandicaptenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.B. Veldhuizen

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en sociaal domein

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.M. Velis

Benschop

Lopik

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.G.J. Veneboer-Nijboer

Dalfsen

Dalfsen

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en religieus leven

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.R. Venekamp

Son en Breugel

Son en Breugel

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. C.W.J.B. Verborg

Asten

Asten

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, welzijn en podiumkunsten

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.W.G. Vercoulen

Venlo

Venlo

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en politiek

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.H.E. Verdel

Leimuiden

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van sport, zorg en muziek

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.L. Verhage-Felius

's-Heer Hendrikskinderen

Goes

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.M.A. Verheijden

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en natuurbeheer

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Verheul

Nieuw-Lekkerland

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en welzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.H.M. Verleg

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. C. Verloop

Oud-Vossemeer

Tholen

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek, religieus leven en jeugdwelzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.C.J.J. Vermolen

Stampersgat

Halderberge

voor verdiensten op het terrein van o.a. herdenkingen en vieringen, onderwijs en muziek

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H.M. Versteeg

Langbroek

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en religieus leven

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.L.C. de Vette

Achterveld

Leusden

voor verdiensten op het terrein van sport, cultuur en onderwijs

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Viergever

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, bewonersbelangen en ontwikkelingssamenwerking

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

jonkvrouw V.L.G. van Vierssen Trip-Valkenaars

Velden

Venlo

voor verdiensten op het terrein van o.a. zorg, welzijn en dorpscohesie

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.A. de la Vieter

Maartensdijk

De Bilt

voor verdiensten op het terrein van watersport en cultuur

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.P. Vink

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en veiligheid

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N. Vink

Almkerk

Altena

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, leefbaarheid en goede doelen

09-12-2022

2022002715

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. Vink-van den Berg

Noordwijkerhout

Noordwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, cultuur en religieus leven

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.E. Vink-Werner

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en veiligheid

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.G. Vis

Loosdrecht

Wijdemeren

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en schaatssport

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.P. de Visser

Bruchem

Zaltbommel

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.J.M. Visser MSc

Andijk

Medemblik

voor verdiensten op het terrein van o.a. reddingswezen, sport en cultuur

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.E. Vissers

Oirlo

Venray

voor verdiensten op het terrein van schutterswezen, dorpscohesie en cultuur

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.C. Visser-Schoon

Oosterbeek

Renkum

voor verdiensten op het terrein van o.a. herdenkingen, leefbaarheid en religieus leven

05-04-2023

2023000943

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. A.P. van Vliet

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van heemkunde en religieus leven

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.F.J. Vogels

Boekel

Boekel

voor verdiensten op het terrein van natuureducatie, heemkunde en ouderenwelzijn

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H. Vogelzang

Noordwolde

Weststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van o.a. voetbal, dorpscohesie en motorsport

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.H. Vorselman-Pas

Teuge

Voorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, sport en dorpscohesie

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.J.M.E. de Vos

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, voetbal en cultuur

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.S. Vos-Reitsma

Bant

Noordoostpolder

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gehandicaptenwelzijn en dorpscohesie

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D. van der Vossen-Broekhoff

Kesteren

Neder-Betuwe

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, welzijn en zorg

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J. Vos-Wilting

Westerbork

Midden-Drenthe

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. de Vreugd

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van jeugdwelzijn, religieus leven en zorg

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. de Vries

Zeewolde

Zeewolde

voor verdiensten op het terrein van damsport, toerisme en cultuur

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Vrogten

Hengelo (Gld)

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, volleybal en zorg

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.W.G.M. Vromans-Broeckx

Hoogeloon

Bladel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en dorpscohesie

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.A. de Waal

Drongelen

Altena

voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie en voetbal

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.M. de Waal

Hoogerheide

Woensdrecht

voor verdiensten op het terrein van politiek en sport

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J. Wabeke

Wemeldinge

Kapelle

voor verdiensten op het terrein van o.a. schaatssport, paardensport en wijkcohesie

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.A.B.M. van de Wal

Venray

Venray

voor verdiensten op het terrein van voetbal, wielersport en onderwijs

13-09-2022

2022001931

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.I. Wallert-Le Fèvre

Deventer

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. sociale cohesie, zorg en onderwijs

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.D. van der Wal-Oussoren

Gouda

Gouda

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en gezondheidszorg

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.F.M. Walravens

Loo Gld

Duiven

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en dorpscohesie

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Wals-de Vries

Purmerend

Purmerend

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en zorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.T. de Wal-Terpstra

Terwispel

Opsterland

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie, cultuur en tuinieren

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.M.N. Wanink

Borne

Borne

voor verdiensten op het terrein van o.a. schaatssport en religieus leven

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A. de Weert-Bolders

Steenbergen

Steenbergen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, voetbal en zorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Wegen

Veenendaal

Veenendaal

voor verdiensten op het terrein van musea, religieus leven en herdenkingen

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. van der Weiden

Nieuw-Lekkerland

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van humanitaire hulpverlening en buurtcohesie

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. B.G.J.T. Wein-Felling

Milsbeek

Gennep

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, onderwijs en cultuur

14-02-2023

2023000327

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw I.I. Weistra-Groendijk

Zeerijp

Eemsdelta

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Wezel

Heelsum

Renkum

voor verdiensten op het terrein van welzijn, religieus leven en sport

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Wiersma

Driezum

Dantumadiel

voor verdiensten op het terrein van o.a. paardensport, dorpscohesie en politiek

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Wijburg

Well

Maasdriel

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, religieus leven en voetbal

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Wijker

Eelde

Tynaarlo

voor verdiensten op het terrein van voetbal, ouderenwelzijn en musea

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.Q. Wijkhuise-Onderwater

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van o.a. kinderopvang, educatie en religieus leven

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M. van Wijngaarden-van Blokland

De Meern

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. armoedebestrijding en welzijn

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.L.M. Wijnhoven

Baarlo

Peel en Maas

voor verdiensten op het terrein van o.a. goede doelen, ouderenwelzijn en toerisme

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Wilcke

Lelystad

Lelystad

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, welzijn en sport

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.J.J. Willemse-Wandel

Renesse

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, cultuur en basisonderwijs

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. de Wit

Heteren

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, humanitaire hulpverlening en welzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K. de Wit

Vlist

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, cultuur en media

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.A.M. Witte

Beverwijk

Beverwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. politiek en volksvertegenwoordiging

20-03-2023

2023000619

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.J.L. de Wit-van den Elzen

Nistelrode

Bernheze

voor verdiensten op het terrein van welzijn en muziek

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.G.H. van Woensel

Geffen

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. cultuur, religieus leven en zorg

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. van Woerdekom-Talsma

Leusden

Leusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. volksvertegenwoordiging, politiek en muziek

22-11-2022

2022002523

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.H. Wolfs

Reijmerstok

Gulpen-Wittem

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, dorpscohesie en onderwijs

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.M. Wopereis

Harreveld

Oost Gelre

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, schietsport en religieus leven

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R. Wouters-Rutgers van der Loeff

Arnhem

Arnhem

voor verdiensten op het terrein van emancipatie, volkshuisvesting en golfsport

15-10-2022

2022002276

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T. Wullings

Nijmegen

Nijmegen

voor verdiensten op het terrein van werknemerswelzijn en cultuur

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.C. Wulms

Weert

Weert

voor verdiensten op het terrein van voetbal, buurtcohesie en muziek

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. El Youssoufi

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. buurtcohesie, integratie en welzijn

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M.W. van der Zalm

Kerkdriel

Maasdriel

voor verdiensten op het terrein van sport, volksvertegenwoordiging en politiek

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.W.T. van de Zand

Tolkamer

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van buurtcohesie en gildewezen

14-12-2022

2022002767

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw V.J.H.M. Zeeman

Best

Best

voor verdiensten als raadslid van de gemeente Best

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.F.M. Zieverink

Winterswijk Meddo

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Zuidema

Nieuwlande

Hoogeveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. dorpscohesie, welzijn en uitvaartwezen

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J. Zuidema-Dekker

Nieuwlande

Hoogeveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. kinderopvang, sport en zorg en welzijn

05-04-2023

2023000939

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A.M. Zwanenburg

Benschop

Lopik

voor verdiensten op het terrein van o.a. EHBO, wielersport en zorg

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.P. Zwanenburg-Kwakkenbos

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D. Zwart

Swifterbant

Dronten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en materieel erfgoed

21-10-2022

2022002305

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. de Zwart-Buijs

Zoetermeer

Zoetermeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. welzijn, religieus leven en armoedebestrijding

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

15-12-2022

2022002780

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.J. van Gils-de Jong

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, armoedebestrijding en inclusie

05-04-2023

2023000944

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W. van Lijf-Roskam

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen

05-04-2023

2023000944

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. A. van Malde

Brunssum

Brunssum

voormalig bestuurder van de woningcorporatie Stichting Wonen Zuid, voor verdiensten op het terrein van volkshuisvesting

05-04-2023

2023000944

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Praat

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, sport en cultuur

05-04-2023

2023000944

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.C.G.W.L. van den Wildenberg-de Graaf

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

voor activiteiten op het terrein van bewonersbelangen

05-04-2023

2023000944

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M.G. Boere-van der Starre

Zoeterwoude

Zoeterwoude

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Buijtelaar

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van woningbeheer en zorg

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.J.D. van der Geest

Dronryp

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. woningbeheer en dorpscohesie

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. C. Hartsuijker

Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

voor verdiensten op het terrein van woningbeheer en basisonderwijs

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. Hoogendoorn-Straaijer

Waddinxveen

Waddinxveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. pleegzorg, religieus leven en gehandicaptenwelzijn

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Houwer

Bloemendaal

Bloemendaal

voor verdiensten op het terrein van de buurtcohesie

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Kuiper

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van woningbeheer

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Lap

Almere

Almere

voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.P.E. Leeuw

Beverwijk

Beverwijk

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen en welzijn

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J.M. Meuwissen

Urmond

Stein

voor verdiensten op het terrein van woningbeheer, sport en cultuur

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F. Patty

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van o.a. volkshuisvesting, buurtcohesie en integratie

15-12-2022

2022002780

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J. Timmermans

Borculo

Berkelland

voor verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, volkshuisvesting en voetbal

Buitenlandse Zaken

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

16-01-2023

2022002922

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. R.J.A.M. van Ogtrop

Lucca

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, natuur en duurzaamheid

10-02-2023

2023000274

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.H. van Bockel

Culemborg

Culemborg

voor verdiensten op het terrein van o.a. mensenrechten, recreatie en werkgelegenheid

08-12-2022

2022002691

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.W.D. Driessen op ten Bulten

Melbourne

 

voor verdiensten op het terrein van archiefwezen

17-11-2022

2022002481

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.C. Heule BSc

Grand Rapids, Michigan

 

voor verdiensten op het terrein van internationale betrekkingen en cultuur

17-11-2022

2022002481

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. T.A.J.M. van Osch

Kevelaer-Wetten

 

voor verdiensten op het terrein van emancipatie, diversiteit en inclusie

24-03-2023

2023000787

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.J. van Schaijik

Christchurch

Christchurch

voor verdiensten ten behoeve van cultuur en cohesie

08-12-2022

2022002691

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.H.M. Bultman-Wezenberg

IJsselmuiden

Kampen

voor verdiensten op het terrein van mensenrechten

10-02-2023

2023000283

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. J.M.A. Lammers-van Deurzen

Hamont-Achel

 

voor verdiensten op het terrein van o.a. podiumkunsten, sport en onderwijs

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

16-01-2023

2022002923

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Berends-Beeuwkes

Apeldoorn

Apeldoorn

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

26-01-2023

2023000202

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P.L.M.G. Gelauff

Hoevelaken

Nijkerk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, ondernemersbelangen en goede doelen

09-12-2022

2022002707

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Geysendorpher

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

04-04-2023

2023000920

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.G.M. Harmsen

Rhenen

Rhenen

manager sourcing & supply bij de Stichting Fairtrade Nederland, voor verdiensten op het terrein van buitenlandse handel en duurzame economie

04-04-2023

2023000920

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. T.G.M. de Kort

Goirle

Goirle

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en muziek

16-01-2023

2022002923

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. E.R. Kramer

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en politiek

16-01-2023

2022002923

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.C. Kramer-Quirijns

Oudewater

Oudewater

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en zorg

04-04-2023

2023000919

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.J. van Leeuwen

Oosterbeek

Renkum

regionaal overste van de Mill Hill Missionarissen in Nederland, voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en religieus leven

09-12-2022

2022002707

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.M. Legebeke

Ommen

Ommen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

16-01-2023

2022002923

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J. Lintjer

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van o.a. buitenlandse handel, cultuur, en bewonersbelangen

06-03-2023

2023000480

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw K. Staartjes

Okkenbroek

Deventer

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en bergsport

26-01-2023

2023000202

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. Weijters

Uden

Maashorst

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

23-02-2023

2023000442

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw Y.C.T.M. Willebrands-Bloem

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

09-12-2022

2022002707

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.C. Benning

Nijkerk

Nijkerk

voor verdiensten op het terrein van humanitaire hulpverlening

23-02-2023

2023000442

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Boomsma

IJsselmuiden

Kampen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw O.N. Dekker

Leimuiden

Kaag en Braassem

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Egmond

Rijnsburg

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en ondernemersbelangen

16-01-2023

2022002923

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. van Eijs RA

Hoevelaken

Nijkerk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, ondernemersbelangen en goede doelen

04-04-2023

2023000920

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.C. van Eijsbergen BA

Harderwijk

Harderwijk

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en religieus leven

26-01-2023

2023000202

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.A.M. Jaeqx-Dragstra

Doorn

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking

09-12-2022

2022002707

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.J. de Jager

Nieuwegein

Nieuwegein

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten

26-01-2023

2023000202

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.C. Jansen-Vereecken

Leidschendam

Leidschendam-Voorburg

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

04-04-2023

2023000920

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E. de Jong

Vollenhove

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking

06-03-2023

2023000480

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.T. de Jong

Franeker

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, inburgering en religieus leven

06-03-2023

2023000480

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.D. de Jong-Visser

Franeker

Waadhoeke

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, inburgering en religieus leven

09-12-2022

2022002707

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.H.J. Koeslag-Kniest

Bathmen

Deventer

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking en goede doelen

10-02-2023

2023000282

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.W.G. Kole-Snelleman

Axel

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

10-02-2023

2023000282

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. A.J. van der Kraan

Aalsmeer

Aalsmeer

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D. Krabbendam

Hippolytushoef

Hollands Kroon

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en zorg

06-03-2023

2023000480

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Kuipers

Oldenzaal

Oldenzaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, welzijn en werkgelegenheid

23-02-2023

2023000442

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. van der Lit-de With

Barneveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

09-12-2022

2022002707

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Oosting

Zuidwolde

De Wolden

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en zwemsport

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.M. Poot-Quint

Schoonhoven

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en cultureel erfgoed

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Rozema-Nieboer

Wierden

Wierden

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en muziek

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Samplonius

Sintjohannesga

De Fryske Marren

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en religieus leven

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.J. Samplonius-Huisman

Sintjohannesga

De Fryske Marren

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, religieus leven en gezondheidszorg

26-01-2023

2023000202

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A. Stolte

Culemborg

Culemborg

voor verdiensten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, welzijn en religieus leven

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J. Stortenbeker

Gytsjerk

Tytsjerksteradiel

voor verdiensten op het terrein van humanitaire hulpverlening en media

12-11-2022

2022002427

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E. Stortenbeker-Tol

Gytsjerk

Tytsjerksteradiel

voor verdiensten op het terrein van humanitaire hulpverlening, media en gehandicaptenwelzijn

10-02-2023

2023000282

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. H.R. de Vries

Raamsdonksveer

Geertruidenberg

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, sport en cultuur

23-02-2023

2023000442

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.G.A. de Wit-Claessen

Heteren

Overbetuwe

voor verdiensten op het terrein van humanitaire hulpverlening

09-12-2022

2022002707

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.A. Zijderveld

Hoogland

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en religieus leven

09-12-2022

2022002707

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.L. Zijderveld-Jonkers

Hoogland

Amersfoort

voor verdiensten op het terrein van o.a. ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en religieus leven

Defensie

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

10-02-2023

2023000234

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

de heer drs. I.M. de Jong

Ede

Ede

generaal-majoor van het Dienstvak van de Logistiek, laatstelijk plaatsvervangend directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor verdiensten op het terrein van o.a. de krijgsmacht, historie en wetenschap

28-03-2023

2023000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

de heer M. Tattersall

Enschede

Enschede

kapitein bij de Koninklijke Marechaussee, kennisverwerver ceremonieel/protocolofficier bij het Opleidings-, Trainings,- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee

28-03-2023

2023000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.H. Bercx-Schilder BBA

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van veteranen

20-02-2023

2023000400

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer K.E. Bovelander

Veldhoven

Veldhoven

voor verdiensten op het terrein van veteranenzorg en sport

28-03-2023

2023000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M.J. van de Burgt

Margraten

Eijsden-Margraten

voor verdiensten op het terrein van o.a. de krijgsmacht, religieus leven en pleegzorg

20-02-2023

2023000400

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. M.J.L. Goossen

Melick

Roerdalen

voor verdiensten op het terrein van veteranen

04-04-2023

2023000903

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G.M. van Hoppe

Dongen

Dongen

voor verdiensten op het terrein van militair erfgoed

20-02-2023

2023000400

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.C. Keijzer

Doetinchem

Doetinchem

voor verdiensten op het terrein van veteranen en religieus leven

28-03-2023

2023000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Krikke

Assen

Assen

voor verdiensten op het terrein van veteranen

10-02-2023

2023000234

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.A.M. Leus

Almelo

Almelo

voor verdiensten op het terrein van de krijgsmacht en veiligheid

10-02-2023

2023000234

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.H.G. Litjens

Roermond

Roermond

voor verdiensten op het terrein van veteranen en herdenkingen

20-02-2023

2023000400

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.A.A. Mason

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van herdenkingen en de krijgsmacht

28-03-2023

2023000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.J.R. Meelhuysen

Eindhoven

Eindhoven

voor verdiensten op het terrein van herdenkingen en veteranenzorg

04-04-2023

2023000903

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E. van der Most

Gouda

Gouda

voor verdiensten op het terrein van militair erfgoed

10-02-2023

2023000234

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M. Sol

's-Gravenhage

's-Gravenhage

communicatieadviseur Nederlandse Veteranendag bij de Stichting Nederlands Veteraneninstituut, voor verdiensten op het terrein van veteranen

28-03-2023

2023000829

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A. Verduyn Lunel

Oldebroek

Oldebroek

voor verdiensten op het terrein van o.a. militair erfgoed, veteranen en muziek

28-03-2023

2023000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. Biesheuvel

Zelhem

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van de krijgsmacht

10-02-2023

2023000234

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A. Oorschot

Rijen

Gilze en Rijen

voor verdiensten op het terrein van o.a. militair erfgoed, sport en fotografie

28-03-2023

2023000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.W. de Vries

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van de krijgsmacht en werknemerswelzijn

28-03-2023

2023000829

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.G.J. van Zwam

Barsingerhorn

Hollands Kroon

voor verdiensten op het terrein van veteranen en cultuurhistorie

Economische Zaken en Klimaat

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

30-03-2023

2023000873

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. J.W. van den Broek

Bussum

Gooise Meren

voormalig CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Randstad N.V., voor verdiensten op het terrein van de uitzendbranche

30-03-2023

2023000875

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.A.J. Niewierra

Mechelen

Gulpen-Wittem

algemeen directeur van de stichting VVV Zuid-Limburg, voor verdiensten op het terrein van toerisme en natuurbeheer

30-03-2023

2023000877

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. H.P.J. van Schaik

Bennekom

Ede

voormalig programmacoördinator bij het Co-operative Programme on Water and Climate, voor verdiensten op het terrein van water en klimaat

30-03-2023

2023000873

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

de heer Y.P.A. Smit

IJlst

Súdwest-Fryslân

algemeen directeur van Poiesz Supermarkten B.V., voor verdiensten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en werkgeversbelangen

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.M. van den Berg

Oosterhout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, cultuur en religieus leven

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.A.P. Bosman RA

Deventer

Deventer

voor verdiensten op het terrein van bedrijfsadvisering en onderwijs

22-08-2022

2022001647

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.B.G. Deitmers

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van ondernemerschap en patiëntenbelangen

01-12-2022

2022002621

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M. Kortbeek

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. werkgeversbelangen, goede doelen en natuurbehoud

30-03-2023

2023000876

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Mook

Oosterhout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van brancheverenigingen, cultuur en verkeersveiligheid

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.A. Oosterwijk

Naarden

Gooise Meren

algemeen directeur van Lidl Nederland GmbH, voor verdiensten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.B. Rab

Den Burg

Texel

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, toerisme en sport

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F. Scheper

Vlaardingen

Vlaardingen

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen en ouderenwelzijn

30-03-2023

2023000876

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Spek

Lieshout

Laarbeek

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, toerisme en muziek

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer S.J.A.B. Stokkermans

Noordwijk

Noordwijk

managing director van Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk, voor verdiensten op het terrein van ondernemerschap

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. M.H.T.M. Stultiens-van Straaten

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

directeur-eigenaar van het evenementenbureau Artishock events & marketing, voor verdiensten op het terrein van o.a. maatschappelijk verantwoord ondernemen, cultuur en toerisme

05-04-2023

2023000936

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N. Voogt

Gouda

Gouda

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen

14-03-2022

2022000567

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. P.E. ter Wal

Zwolle

Zwolle

voor verdiensten op het terrein van brancheverenigingen en onderwijs

30-03-2023

2023000873

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.P.B. de Weerd

Beers NB

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, onderwijs en welzijn

30-03-2023

2023000875

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.G. Welink

Rhee

Assen

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Becu-Risseeuw

Groede

Sluis

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J. den Besten

Woudenberg

Woudenberg

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, religieus leven en armoedebestrijding

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.A. den Besten-Dorrestijn

Woudenberg

Woudenberg

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, religieus leven en armoedebestrijding

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw N. Brands

Zoeterwoude

Zoeterwoude

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen, welzijn en sport

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.H. Bruggink-Wensink

De Heurne

Aalten

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, religieus leven en welzijn

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W. van Dam

Heemstede

Heemstede

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.M. Dreesen

Maastricht

Maastricht

voor verdiensten op het terrein van toerisme en wielersport

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.G.S. Ekelenkamp

Vaassen

Epe

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen en toerisme

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.H. de Geest

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van verkeer, toerisme en natuureducatie

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D.I.M. Gijsel-Dewaele

Sluis

Sluis

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen en sport

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A.P.M. van Gool

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

voor verdiensten op het terrein van o.a. toerisme, politiek en religieus leven

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.E. van Helvoirt-Kuijs

Heusden

Heusden

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, cultuur en dorpscohesie

30-03-2023

2023000875

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Jongerius

Renesse

Schouwen-Duiveland

voor verdiensten op het terrein van o.a. maatschappelijk verantwoord ondernemen, welzijn en onderwijs

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D.M. Martina

Delft

Delft

eigenaar van Beautyhouse Denise, voor verdiensten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J. Moonen

Rosmalen

's-Hertogenbosch

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen

05-04-2023

2023000938

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.A.W.M. van Ooijen

Angerlo

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen, onderwijs en sociale cohesie

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.A.R.M. Peek

Zwijndrecht

Zwijndrecht

voor verdiensten op het terrein van handel, natuurbeheer en cultureel erfgoed

30-03-2023

2023000873

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.A. Peltenburg

Schoonhoven

Krimpenerwaard

directeur-grootaandeelhouder van Hieselaar B.V., voor verdiensten op het terrein van ondernemerschap en onderwijs

22-08-2022

2022001647

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.W.J.G. Peters

Zieuwent

Oost Gelre

voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, muziek en armoedebestrijding

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J. Procházka

Kudelstaart

Aalsmeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. kringloopeconomie, jeugdwelzijn en muziek

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van Renssen

Doetinchem

Doetinchem

voor verdiensten op het terrein van ondernemersbelangen, religieus leven en armoedebestrijding

22-08-2022

2022001647

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.G. Verweij

Ridderkerk

Ridderkerk

voor verdiensten op het terrein van ondernemerschap en religieus leven

01-12-2022

2022002621

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.J. Witteveen

Itens

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. bedrijfsadvisering, politiek en religieus leven

Klimaat en Energie

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

14-03-2023

2023000581

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

de heer prof. dr. ir. H.W.J. Russchenberg

Leiden

Leiden

hoogleraar atmospheric remote sensing aan de Technische Universiteit Delft, voor verdiensten op het terrein van klimaatonderzoek

14-03-2023

2023000581

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.B.M. Bots

Liessel

Deurne

voor verdiensten op het terrein van o.a. energie, natuurbeheer en cultuur

14-03-2023

2023000581

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. G.J.M.A. Heijnen

Meerssen

Meerssen

milieutechnoloog, voor verdiensten op het terrein van o.a. duurzaamheid, armoedebestrijding en buurtcohesie

01-04-2023

2023000878

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. H.J.A. Horsten

Helmond

Helmond

voor verdiensten op het terrein van duurzame energie en hockey

14-03-2023

2023000581

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. A.G.M. van de Ven

Eersel

Eersel

voor verdiensten op het terrein van duurzame energie, muziek en jeugdwelzijn

Financiën

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

05-04-2023

2023000942

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.J. van Swaay

Zwolle

Zwolle

managing director sustainable investments bij ING Wholesale Banking, voor verdiensten op het terrein van duurzaamheid, buurtcohesie en belangenbehartiging

05-04-2023

2023000942

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.W. Wibbelink

Steenwijk

Steenwijkerland

voor verdiensten op het terrein van verzekeringswezen, zwemsport en veiligheid

Infrastructuur en Waterstaat

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

23-01-2023

2023000128

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. T.F.J. van de Gazelle

Delft

Delft

hoofdingenieur-directeur 'zee en delta' bij Rijkswaterstaat, voor verdiensten op het terrein van infrastructuur, waterstaat en natuur

10-03-2023

2023000545

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering

de heer R.N.J. van Munster

Culemborg

Culemborg

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen en onderwijs

21-12-2022

2022002872

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. J.A. van den Bos

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar bestuur, zorg en onderwijs

07-11-2022

2022002376

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.K. Buter

Zwolle

Zwolle

voor verdiensten op het terrein van verkeersveiligheid en tennis

10-03-2023

2023000545

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Eerland

Lekkerkerk

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van o.a. scheepvaart, cultuur en EHBO

21-12-2022

2022002872

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J.H. Griese

Amstelveen

Amstelveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. luchtkwaliteit en geluidshinder

10-03-2023

2023000545

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.M. Helmers

Kloosterzande

Hulst

voor verdiensten op het terrein van luchtsport en gezondheidszorg

24-03-2023

2023000795

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.H.T. Joosten

Haelen

Leudal

voor verdiensten op het terrein van watersport

23-01-2023

2023000128

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.S. van de Kop-de Man

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. scheepvaart, onderwijs en watersport

07-11-2022

2022002376

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Lock

Giessenburg

Molenlanden

voor verdiensten op het terrein van maritiem erfgoed en bewonersbelangen

07-11-2022

2022002376

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.P. Otte

Sneek

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. watersport en scheepvaart

06-04-2023

2023000897

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J.A. de Rooij

't Goy

Houten

operationeel directeur en eigenaar van De Rooy Transport-Logistiek, voor verdiensten op het terrein van o.a. duurzame economie, transport en religieus leven

06-04-2023

2023000897

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.A.J. de Rooij

't Goy

Houten

algemeen directeur en eigenaar van De Rooy Transport-Logistiek, voor verdiensten op het terrein van duurzaamheid

23-01-2023

2023000128

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.L.J. Schellekens

Roermond

Roermond

voor verdiensten op het terrein van infrastructuur, materieel erfgoed en toerisme

07-11-2022

2022002376

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. J. van Vlijmen

Oss

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. reddingswezen, farmacie en sport

14-11-2022

2022002439

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A. van der Zand

Buren

Buren

directeur van Joh. van der Zande B.V., voor verdiensten op het terrein van de verkeersveiligheid en branchevereniging

07-11-2022

2022002376

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. van Arkel

Rotterdam

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van o.a. watersport en woningbeheer

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. van Beem

Haarlem

Haarlem

voor verdiensten op het terrein van watersport

22-02-2023

2023000393

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.G. Beerens

Kortgene

Noord-Beveland

voor verdiensten op het terrein van roeisport en welzijn

07-11-2022

2022002376

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.C. Boekweit

Schiedam

Schiedam

voor verdiensten op het terrein van maritiem erfgoed

23-01-2023

2023000128

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.M. Bosch

Nederweert

Nederweert

voor verdiensten op het terrein van o.a. verkeersveiligheid, sport en bewonersbelangen

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Brinksma

Julianadorp

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen, leefbaarheid en ontwikkelingssamenwerking

21-12-2022

2022002872

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.M. van Dijk

Vinkeveen

De Ronde Venen

voor verdiensten op het terrein van watersport

23-01-2023

2023000128

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B. Dijkslag

Heino

Raalte

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar vervoer, ouderenwelzijn en muziek

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.B. Eikelenboom

Krimpen aan de Lek

Krimpenerwaard

voor verdiensten op het terrein van maritiem erfgoed, religieus leven en woningbeheer

22-02-2023

2023000393

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer F.W. IJsebaert

Terneuzen

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van verkeersveiligheid en motorsport

21-12-2022

2022002872

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.J. de Kok

Hilversum

Hilversum

voor verdiensten op het terrein van luchtsport

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. A.J. Neleman

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van scheepvaart en watersport

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M. van Oostrom

Marken

Waterland

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen en welzijn

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Peijnenburg

Purmerend

Purmerend

voor verdiensten op het terrein van watersport

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M. van der Plas

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. reddingswezen, goede doelen en religieus leven

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer R.A.W. Plokker

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen

22-02-2023

2023000393

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Roo-Compagner

Staphorst

Staphorst

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen, gehandicaptenwelzijn en zwemsport

07-11-2022

2022002376

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.H. Selling

Rozenburg

Rotterdam

voor verdiensten op het terrein van watersport, muziek en tafeltennis

21-12-2022

2022002872

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. H.J. Steltenpool

Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten

voor verdiensten op het terrein van watersport en infrastructuur

07-11-2022

2022002376

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.A. Tessels-Hoogenraad

Zeist

Zeist

voor verdiensten op het terrein van verkeersveiligheid en volksvertegenwoordiging

21-12-2022

2022002872

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.P. Vesters

Kaatsheuvel

Loon op Zand

voor verdiensten op het terrein van openbaar vervoer, gehandicaptenwelzijn en leefbaarheid

21-12-2022

2022002872

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.W.A.M. Vlassak

Esch

Boxtel

voor verdiensten op het terrein van openbaar vervoer, muziek en werknemersbelangen

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.P. Vos

Gorinchem

Gorinchem

voor verdiensten op het terrein van watersport

23-01-2023

2023000128

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw P.S. Weg-de Boer

IJmuiden

Velsen

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen

23-01-2023

2023000128

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.J. Westerveld

Sinderen

Oude IJsselstreek

voor verdiensten op het terrein van o.a. openbaar vervoer, religieus leven en dorpscohesie

10-10-2022

2022002201

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.J. de Wildt

Beverwijk

Beverwijk

voor verdiensten op het terrein van reddingswezen

07-11-2022

2022002376

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. ten Wolde

Wolvega

Weststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van openbaar vervoer en vluchtelingenwerk

Justitie en Veiligheid

Datum koninklijk besluit

KB nummer

Benoemd tot

Decorandus

Woonplaats

Gemeente

Benoemingsgrond

03-04-2023

2023000887

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

de heer R. Croese

Blaricum

Blaricum

reserve-majoor bij het Wapen der Infanterie en projectleider Grens & Veiligheid bij de Nationale Politie, voor verdiensten op het terrein van o.a. veiligheid, veteranen en herdenkingen

03-04-2023

2023000888

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

de heer E. Karadeniz

Amsterdam

Amsterdam

majoor bij het Wapen der Infanterie, voor verdiensten op het terrein van veiligheid, jeugdwelzijn en religieus leven

29-10-2022

2022002355

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.L.M. Baars

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en armoedebestrijding

29-10-2022

2022002355

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D. de Blois

Hazerswoude-Dorp

Alphen aan den Rijn

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en onderwijs

20-02-2023

2023000412

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.E.A.M. van Bokhoven

Nuenen

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

voor verdiensten op het terrein van o.a. veiligheid, werknemerswelzijn en onderwijs

06-03-2023

2023000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M.R. Daniel

Westervoort

Westervoort

hoofd operatiën van de politie-eenheid Noord-Nederland, voor verdiensten op het terrein van veiligheid, diversiteit en ontwikkelingssamenwerking

05-12-2022

2022002641

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. Elzas

Amstelveen

Amstelveen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

03-11-2022

2022002358

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Haasnoot

Putte

Woensdrecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en heemkunde

05-12-2022

2022002641

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Hakvoort

Urk

Urk

voor verdiensten op het terrein van veiligheid en religieus leven

06-03-2023

2023000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.P. Jägers-Gordon Jackson

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

22-12-2022

2022002887

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer V. Lagodin

Aalsmeer

Aalsmeer

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

06-03-2023

2023000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J. Linders

Nieuw-Vennep

Haarlemmermeer

voor verdiensten op het terrein van veiligheid en transport

20-02-2023

2023000412

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C.D.W. van Meurs

Gorssel

Lochem

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gezondheidszorg en ouderenwelzijn

06-03-2023

2023000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.P.M. Nefs RA

Halsteren

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en cultuur

06-03-2023

2023000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer em. prof. dr. M.J.H.M. Poorthuis

Hilversum

Hilversum

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

26-01-2023

2023000158

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. B. Ridder

Rhenen

Rhenen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en welzijn

03-11-2022

2022002358

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Rozema

Oss

Oss

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en slachtofferhulp

22-12-2022

2022002887

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.M. Rutting MPA

Vorden

Bronckhorst

voor verdiensten op het terrein van o.a. veiligheid, cultureel erfgoed en religieus leven

22-12-2022

2022002887

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.F. Souhuwat-Tomasoa

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, integratie en welzijn

20-02-2023

2023000412

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G. Spijkerman-van den Berg

Leeuwarden

Leeuwarden

adviseur psychosociale arbeidsbelasting en aandachtsfunctionaris suïcidepreventie bij de Nationale Politie, voor verdiensten op het terrein van veiligheid

29-10-2022

2022002355

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Swier

Enschede

Enschede

voor verdiensten op het terrein van slachtofferidentificatie en uitvaartverzorging

05-12-2022

2022002641

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer dr. H.A. Vahl

Dronten

Dronten

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, sport en muziek

05-12-2022

2022002641

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. M. Verhagen

Zwolle

Zwolle

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ontwikkelingssamenwerking en patiëntenbelangen

20-02-2023

2023000412

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. T.N.A. van der Voort

Deventer

Deventer

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

06-03-2023

2023000521

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Wannee

Arnemuiden

Middelburg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, zorg en welzijn

20-02-2023

2023000412

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

de heer mr. H.J. van Werven

Maarn

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, politiek en rechtshulp

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.A.H.M. van der Aa

Beek en Donk

Laarbeek

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, EHBO en armoedebestrijding

03-11-2022

2022002358

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw Z.A. van der Aa-Bolk

Ootmarsum

Dinkelland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en zorg en welzijn

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Aârouss

Bleiswijk

Lansingerland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.P.H. Aartsen-Krijgh

Rijswijk

Rijswijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D. Abitbol

Middelburg

Middelburg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.J. Achten

Broekhuizen

Horst aan de Maas

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en goede doelen

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. van den Akker

Tiel

Tiel

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer N. El Amiri

Bergschenhoek

Lansingerland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.G. van Apeldoorn

Epe

Epe

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, uitvaartwezen en bankwezen

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw H.M. Ariëns-Langenhuijzen

Overasselt

Heumen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.G. Arissen-de Vries

Geldermalsen

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.J. Arts

Geerdijk

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en cultuur

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer C. van Asselt

Elspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Aydemir

Deventer

Deventer

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.W. Bakker

Pijnacker

Pijnacker-Nootdorp

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, volkshuisvesting en cultureel erfgoed

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M. Bakker

Boxtel

Boxtel

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en jeugdwelzijn

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Baş

Doesburg

Doesburg

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A.J. Bax

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, gehandicaptenwelzijn en gevangeniswezen

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.M. Beentjes

Obdam

Koggenland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en buurtcohesie

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.S. Beije-Dekker

Brielle

Brielle

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, herdenkingen en vieringen en sport

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw L.A.M. Bekkers-Jansen

Poeldijk

Westland

voor de verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn en media

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.J.C. Belfor

's-Gravenhage

's-Gravenhage

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.F. Benschop

Tienhoven aan de Lek

Vijfheerenlanden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, onderwijs en pleegzorg

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P.J.M. Bergmans

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. Bergmans-Eijsberg

Maassluis

Maassluis

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.F. Berkhoff

Vriezenveen

Twenterand

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en onderwijs

03-11-2022

2022002358

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A. Berkouwer

Waddinxveen

Waddinxveen

voor verdiensten op het terrein van o.a. vluchtelingenwerk, religieus leven en dorpscohesie

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.A. van Berlo

Erp

Meierijstad

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, dorpscohesie en cultuur

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. de Best

Lisse

Lisse

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, vluchtelingenwerk en welzijn

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ing. G.L. Bettenhaussen

Zoetermeer

Zoetermeer

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn en muziek

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.C. Blei

Zwaag

Hoorn

senior medewerker gebiedsgebonden politiezorg bij de Nationale Politie, Eenheid Noord-Holland, vanwege verdiensten op het terrein van openbare orde en veiligheid

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Bleijenberg

Barneveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.A.C. van Blerck

Geertruidenberg

Geertruidenberg

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, tuinieren en ouderenwelzijn

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.M. Bloemendal-Lagemaat

Lunteren

Ede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.H. Bloemers

Belfeld

Venlo

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, waterhuishouding en cultuur

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.M.I. Boddaert-Slock

Westdorpe

Terneuzen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw D.H. Boerman-te Brinke

Winterswijk

Winterswijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en onderwijs

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw drs. C.J.M. de Boer-Vogelaar

Wassenaar

Wassenaar

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, muziek en podiumkunsten

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G. Bolier

Wierden

Wierden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gehandicapten- en ouderenzorg

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer M.M. van den Boomgaard

Goes

Goes

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en woningbeheer

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.N. Boomsma-Drok

IJsselmuiden

Kampen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ontwikkelingssamenwerking en welzijn

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.T. Boone

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenzorg en voetbal

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. van der Borden

Vlaardingen

Vlaardingen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer P. Borren

Zevenaar

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, openbaar vervoer en humanitaire hulpverlening

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.C. Borren-Beekman

Zevenaar

Zevenaar

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en humanitaire hulpverlening

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.J.G. Borst-den Hartog

Castricum

Castricum

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en uitvaartwezen

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Bos

Uithoorn

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer T.H. Bos

Emmen

Emmen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, buurtcohesie en ouderenwelzijn

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer ir. F.L.M. Bosman

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en podiumkunsten

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.M. Bosman-Klaassen

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Bot

Papendrecht

Papendrecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ouderenwelzijn en hulpverlening

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer E.H.B.J. Bourgondiën

Gendringen

Oude IJsselstreek

voor verdiensten op het terrein van veiligheid en hockey

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.H.J. van Boxtel

Batenburg

Wijchen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en agrarische belangenbehartiging

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Brandsma

Nijetrijne

Weststellingwerf

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, dorpscohesie en cultureel erfgoed

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J. van Bremen

Krabbendijke

Reimerswaal

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, volleybal en welzijn

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Brinkman

Leeuwarden

Leeuwarden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en werknemersbelangen

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw S.L. Brinkman-la Roi

Leeuwarden

Leeuwarden

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer L.A.M. Broeks

Dalfsen

Dalfsen

voor de verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, agrarische belangenbehartiging en volksvertegenwoordiging

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Brouwer

Barneveld

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, begraafplaatsenbeheer en politiek

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.N.M. Bruggeman

Maasland

Midden-Delfland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en patiëntenbelangen

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C. Bruinsma-Schakel

Bolsward

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, armoedebestrijding en zorg

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer I.M.C.G. Buijs

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.C. van den Bulk

Berkel en Rodenrijs

Lansingerland

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en heemkunde

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer D.E. van de Bunte

Nunspeet

Nunspeet

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, cultuur en kringloopeconomie

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M. van Buren-Duijker

Woerden

Woerden

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en jeugdwelzijn

05-04-2023

2023000946

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G.J.A. van Bussel

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, ondernemersbelangen en welzijn

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.A.M. Claushuis-Bouwman

De Meern

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zorg en welzijn en sport

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer A. Colijn

Oosterhout

Oosterhout

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en muziek

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J.A. van Dalen-van Vuren

Vuren

West Betuwe

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven en zorg

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer B.H.M. ten Dam

Beltrum

Berkelland

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

03-11-2022

2022002358

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T.E.M. van Dam-Hof

Bovenkarspel

Stede Broec

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, goede doelen en zorg

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw C.J. van Dam-van der Vliet

Veenendaal

Veenendaal

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en media

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer drs. C.M. Dekker

Houten

Houten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, politiek en onderwijs

22-12-2022

2022002887

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H. Dekker

Nieuwendijk

Altena

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, zwemsport en muziek

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B.M. van Diepen

Dronten

Dronten

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J. Dijkstra

Nijland

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ontwikkelingssamenwerking en welzijn

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw T. Dijkstra-Ruiter

Nijland

Súdwest-Fryslân

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ontwikkelingssamenwerking en welzijn

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. Donker

Harskamp

Ede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw B. Donker-van Lagen

Harskamp

Ede

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ontwikkelingssamenwerking

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw J. van den Dop

Amsterdam

Amsterdam

voor verdiensten op het terrein van slachtofferhulp

03-11-2022

2022002358

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw E.A.J. Drijver-Tuinema

Oosterend

Texel

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, welzijn en natuur

03-11-2022

2022002358

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer H.A. Dubbeldam

Den Helder

Den Helder

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en sport

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw W.C. Duifhuis-Cornelissen

Uithoorn

Uithoorn

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, goede doelen en welzijn

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. van Duijn-Ouwehand

Katwijk

Katwijk

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw M.B. van Duuren

Waterlandkerkje

Sluis

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, gehandicaptenwelzijn en gymnastiek

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. van Duuren-van Oene

Driebergen-Rijsenburg

Utrechtse Heuvelrug

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, welzijn en ontwikkelingssamenwerking

06-03-2023

2023000521

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.B.J. Ebbers

Duiven

Duiven

voor verdiensten op het terrein van religieus leven, muziek en schutterswezen

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.H. van Eeken

Utrecht

Utrecht

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A.J. van Eersel-Koster

's Gravenmoer

Dongen

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, buurtcohesie en goede doelen

29-10-2022

2022002355

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw A. Eikens-Deddens

Emmen

Emmen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en ouderenwelzijn

03-04-3034

2023000885

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.J.J. van Ekert

Riethoven

Bergeijk

voor verdiensten op het terrein van veiligheid

05-12-2022

2022002641

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw R.N. Elzas-Groenewoudt

Amstelveen

Amstelveen

voor verdiensten op het terrein van religieus leven

09-09-2022

2022001890

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer W.L.M. Emons

Langenboom

Land van Cuijk

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, cultuur en sport

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer J.G.H. van Enckevort

Sevenum

Horst aan de Maas

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, biljartsport en cultuur

20-02-2023

2023000412

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mevrouw G.M.W. van den Enk-ten Have

Broekland

Raalte

voor verdiensten op het terrein van o.a. religieus leven, ouderenwelzijn en sport

26-01-2023

2023000158

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer G. van 't Foort

Kootwijkerbroek

Barneveld

voor verdiensten op het terrein van religieus leven en politiek

06-03-2023

2023000521