Besluit van 23 mei 2023, nr. 2023001235, houdende benoeming en ontslag van de griffier en benoeming en ontslag van een plaatsvervangend griffier van de Centrale Grondkamer

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 24 april 2023, nr. WJZ / 26744542;

Gelet op artikel 12, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringswet grondkamers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 april 2023 tot en met 31 juli 2023 wordt mevrouw mr. M. Knipping-Verbeek, te Brummen, benoemd tot plaatsvervangend griffier van de Centrale Grondkamer.

Artikel 2

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt aan mevrouw mr. M. Vriend, te Nijmegen, eervol ontslag verleend als griffier van de Centrale Grondkamer.

Artikel 3

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt mevrouw mr. M. Knipping-Verbeek, te Brummen, benoemd tot griffier van de Centrale Grondkamer.

Artikel 4

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt aan mevrouw mr. M. Knipping-Verbeek, te Brummen, eervol ontslag verleend als plaatsvervangend griffier van de Centrale Grondkamer.

Artikel 5

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt mevrouw mr. M. Vriend, te Nijmegen, benoemd tot plaatsvervangend griffier van de Centrale Grondkamer.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en dat in afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en de Centrale Grondkamer.

’s-Gravenhage, 23 mei 2023

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Naar boven