Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 11 april 2023, nr. PO/37382374, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 in verband met de toevoeging van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 2023

De Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede en vierde lid, artikel 14, tweede en vierde lid, en artikel 21, tweede en vierde lid, wordt ‘bijlage’ telkens vervangen door ‘bijlage 1’.

B

De artikelen 27 tot en met 29 worden vernummerd tot 33 tot en met 35, en de paragrafen 5 en 6 worden vernummerd tot 7 en 8.

C

Na paragraaf 4 wordt een paragraaf ingevoegd, die luidt:

5. Aanvraagronde 2023

Artikel 27. Periode, activiteiten en cofinanciering
 • 1. De Minister kan voor de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 subsidie verstrekken aan een aanvrager aan wie eerder op grond van artikel 20 subsidie is verstrekt, voor de uitvoering of voortzetting van een plan van aanpak personeelstekort in een in het kader van paragraaf 4 van deze regeling gevormde regio.

 • 2. De deelnemers aan een regio als bedoeld in het eerste lid kunnen worden gewijzigd ten opzichte van de eerdere subsidieaanvraag uit aanvraagronde 2022.

 • 3. Indien door een wijziging als bedoeld in het tweede lid het aantal deelnemers aan een regio vermindert, wordt met de rekentool, bedoeld in artikel 29, vierde lid, het aantal besturen en de personeelsomvang van de vestigingen in de regio opnieuw vastgesteld.

 • 4. De activiteiten in het plan van aanpak richten zich op de bestaande of te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening.

 • 5. Het plan van aanpak moet ook betrekking hebben op activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van de samenwerking in de regio voor het aanpakken en verminderen van het bestaande of verwachte personeelstekort in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s.

 • 6. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien sprake is van cofinanciering. De cofinanciering bedraagt ten minste één derde deel van de subsidiabele kosten, en dient in geld of op geld waardeerbaar te zijn.

 • 7. De artikelen 6, 8, en 10 zijn van overeenkomstige toepassing op deze paragraaf. In aanvulling op artikel 8 geldt dat een bestuur van een lerarenopleiding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel c, kan deelnemen aan meerdere regio’s.

 • 8. In afwijking van de definitie van personeelsomvang als bedoeld in artikel 1, geldt voor de bepaling van de personeelsomvang voor regio’s waarvan het aantal deelnemers is verminderd, zoals bedoeld in het derde lid, 1 oktober 2020 als peildatum.

Artikel 28. Subsidieplafond en maximale hoogte subsidie
 • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze paragraaf is voor de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 in totaal een bedrag beschikbaar van € 7.726.987 voor aanvragen die betrekking hebben op de sector primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

 • 2. De subsidie die op grond van deze paragraaf kan worden toegekend, bedraagt per regio ten hoogste het bedrag dat is opgenomen in de bijlage 2 bij deze regeling opgenomen tabel.

 • 3. Indien in de aanvraag om subsidie op grond van deze paragraaf het middelbaar beroepsonderwijs niet meer deelneemt aan de regio, dan wordt het maximale subsidiebedrag verlaagd met 30 procent.

Artikel 29. Indiening
 • 1. Een aanvraag om subsidie op grond van deze paragraaf kan worden ingediend van 12 april 2023 tot en met 31 mei 2023. Aanvragen die worden ingediend na 31 mei 2023 worden afgewezen.

 • 2. De aanvraag bestaat uit een plan van aanpak en een begroting.

 • 3. De aanvraag wordt medeondertekend door alle besturen die betrokken zijn bij de aanvraag. Hiermee verklaren zij gezamenlijk het plan van aanpak uit te zullen voeren. Zij verklaren bovendien dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording door de aanvrager van de besteding van de subsidie op verzoek aan de aanvrager worden verstrekt.

 • 4. Een aanvraag geschiedt met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier, en indien artikel 27, tweede en derde lid van toepassing zijn, de daarbij behorende rekentool ter vaststelling van de besturen en de personeelsomvang van de vestigingen in de regio, die daartoe via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen beschikbaar worden gesteld.

Artikel 30. Plan van aanpak en begroting
 • 1. Het plan van aanpak voldoet aan de vereisten in artikel 24, eerste lid.

 • 2. De begroting voldoet aan de vereisten in artikel 9, derde lid.

Artikel 31. Vaststelling, betaling en besteding subsidie
 • 1. De subsidie wordt uiterlijk op 7 augustus 2023 direct vastgesteld.

 • 2. De Minister betaalt het vastgestelde subsidiebedrag in zijn geheel uit vóór 30 september 2023.

 • 3. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten passend bij het doel van deze regeling.

Artikel 32. Verplichtingen subsidie
 • 1. De activiteiten waarvoor op grond van deze paragraaf subsidie wordt verstrekt, worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023, waarbij een uitloop mogelijk is tot uiterlijk 31 juli 2024.

 • 2. Bij monitoring en evaluatie van deze regeling dient de aanvrager hier aan mee te werken.

 • 3. Artikel 12, eerste, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

D

Artikel 33 (nieuw), tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De subsidieontvanger toont op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. In dit kader zal een steekproefcontrole plaatsvinden.

E

Aan artikel 3 (nieuw) wordt toegevoegd ‘, met dien verstande dat zij van toepassing blijft ten aanzien van de subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt’.

F

Het opschrift van de bijlage komt te luiden: Bijlage 1. Behorende bij artikel 4 van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021.

G

Aan de regeling wordt een bijlage toegevoegd, die luidt:

BIJLAGE 2. BEHORENDE BIJ ARTIKEL 28 VAN DE SUBSIDIEREGELING REGIONALE AANPAK PERSONEELSTEKORT ONDERWIJS 2020 EN 2021.

Referentie

Sector

Regio

Toegekende subsidie aanvraagronde 2022

Maximale subsidie aanvraagronde 2023

RAP220001

PO

Amersfoort, Leusden

€ 192.500

€ 80.208

RAP220002

PO

Baarn, Bunnik, Bunschoten, Houten, Soest Zeist

€ 192.500

€ 80.208

RAP220003

VO met MBO

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert

€ 346.500

€ 144.375

RAP220004

PO

IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Woerden

€ 192.500

€ 80.208

RAP220005

VO met MBO

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen, Zandvoort

€ 297.530

€ 123.971

RAP220006

VO met MBO

Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Drechterland, Enkhuizen, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel

€ 346.500

€ 144.375

RAP220007

PO

Brielle, Hellevoetsluis, Maassluis, Nissewaard, Westvoorne

€ 191.000

€ 79.583

RAP220008

PO

Appingedam, Bedum, Delfzijl, Grootegast, Leek, Loppersum, Marum, Midden-Groningen, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde Zuidhorn

€ 240.500

€ 100.208

RAP220009

PO

Groningen

€ 240.625

€ 100.260

RAP220010

PO

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Haaksbergen, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Rheden Rozendaal, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar

€ 288.750

€ 120.313

RAP220011

PO

Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst, Zutphen

€ 192.500

€ 80.208

RAP220012

VO

Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad

€ 287.660

€ 119.858

RAP220013

PO

Waterland, Purmerend, Wormerland, Landsmeer, Edam-Volendam

€ 192.500

€ 80.208

RAP220014

PO

Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray

€ 240.600

€ 100.250

RAP220015

PO

Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals

€ 287.051

€ 119.604

RAP220016

PO

Arnhem, Renkum

€ 192.500

€ 80.208

RAP220017

PO

Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

€ 240.606

€ 100.253

RAP220018

PO

Boxtel, Maasdriel, Meierijstad,

‘s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught, Zaltbommel

€ 240.233

€ 100.097

RAP220019

PO

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Teylingen

€ 128.333

€ 53.472

RAP220020

PO

Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo

€ 228.600

€ 95.250

RAP220021

PO

Hattem, Heerde, Zwolle

€ 240.602

€ 100.251

RAP220022

VO met MBO

Asten, Best, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Meierijstad, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, 's-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Someren, Maashorst, Zaltbommel

€ 323.350

€ 134.729

RAP220023

VO met MBO

Bladel, Eersel, Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Veldhoven

€ 323.350

€ 134.729

RAP220024

PO

Dalfsen, Hardenberg, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld, De Wolden

€ 240.602

€ 100.251

RAP220025

PO

Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hellendoorn, Kampen, Noordoostpolder, Nunspeet, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand, Urk Wierden, Zwartewaterland

€ 240.602

€ 100.251

RAP220026

VO met MBO

Boxtel, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Reusel-De Mierden, Tilburg, Vught, Waalwijk

€ 346.500

€ 144.375

RAP220027

PO

Oostzaan, Zaanstad

€ 192.454

€ 80.189

RAP220028

VO met MBO

Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Heerenveen, Leeuwarden, Noordoostpolder, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tietjerksteradeel, Urk

€ 293.780

€ 122.408

RAP220029

VO met MBO

Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis

€ 249.980

€ 104.158

RAP220030

PO

Alkmaar Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest

€ 234.952

€ 97.897

RAP220031

PO

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude

€ 239.520

€ 99.800

RAP220032

VO met MBO

Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk

€ 240.634

€ 100.264

RAP220033

PO

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslân, Schiermonnikoog, Smallingerland, Terschelling Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke

€ 288.750

€ 120.313

RAP220034

PO

Schiedam, Vlaardingen

€ 240.625

€ 100.260

RAP220035

VO met MBO

Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Zwartewaterland, Zwolle

€ 298.347

€ 124.311

RAP220036

VO met MBO

Apeldoorn, Dronten, Elburg, Epe, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek

€ 298.347

€ 124.311

RAP220037

VO

Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen

€ 192.500

€ 80.208

RAP220038

PO

Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk

€ 240.625

€ 100.260

RAP220039

PO

Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer

€ 192.500

€ 80.208

RAP220040

PO

Dronten, Lelystad

€ 240.625

€ 100.260

RAP220041

PO

Nijmegen

€ 192.500

€ 80.208

RAP220042

PO

Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden

€ 192.500

€ 80.208

RAP220043

PO

Berg en Dal, Bergen, Beuningen, Druten, Gennep, Heumen, Mook en Middelaar, West Maas en Waal, Wijchen

€ 192.500

€ 80.208

RAP220044

VO met MBO

De Bilt, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist, Vijfherenland

€ 218.280

€ 90.950

RAP220045

VO met MBO

Almelo, Borne, Deventer, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Raalte

€ 298.375

€ 124.323

RAP220046

VO met MBO

Berg en Dal, Druten, Nijmegen, Wijchen

€ 297.852

€ 124.105

RAP220047

VO met MBO

Berkelland, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen

€ 250.250

€ 104.271

RAP220048

VO met MBO

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, De Ronde Venen, Uithoorn

€ 297.530

€ 123.971

RAP220049

VO met MBO

Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Leek, Loppersum, De Marne, Marum, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Veendam Winsum, Zuidhorn

€ 288.750

€ 120.313

RAP220050

PO

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen

€ 164.800

€ 68.667

RAP220051

VO met MBO

Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen

€ 346.420

€ 144.342

RAP220052

PO

Buren, Culemborg, Ede, Rhenen, Tiel, Veenendaal, Wijk bij Duurstede

€ 192.500

€ 80.208

RAP220053

PO

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Zundert

€ 288.750

€ 120.313

RAP220054

PO

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen

€ 288.750

€ 120.313

RAP220055

PO, VO en MBO

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

€ 587.125

€ 244.635

RAP220056

PO

Drechterland, Enkhuizen, Den Helder, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel

€ 240.580

€ 100.242

RAP220057

VO met MBO

Capelle aan den IJssel, Delft, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas

€ 346.500

€ 144.375

RAP220058

VO met MBO

Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem

€ 346.500

€ 144.375

RAP220059

VO met MBO

Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Maassluis, Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Goeree-Overflakkee

€ 346.500

€ 144.375

RAP220060

VO met MBO

Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland, Westerveld, Westerwolde, Weststellingwerf

€ 346.500

€ 144.375

RAP220061

PO

Beverwijk, Heemskerk, Velsen

€ 192.488

€ 80.203

RAP220062

VO met MBO

Barneveld, Ede, Neder-Betuwe, Rhenen, Veenendaal, Wageningen

€ 233.648

€ 97.353

RAP220063

PO

Altena, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk

€ 288.634

€ 120.264

RAP220064

PO

Almere

€ 240.625

€ 100.260

RAP220065

PO

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren

€ 192.500

€ 80.208

RAP220066

PO

Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort

€ 240.265

€ 100.110

RAP220067

VO met MBO

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Nieuwkoop, Waddinxveen, Wassenaar, Woerden, Zoetermeer

€ 298.375

€ 124.323

RAP220068

PO

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Oudewater, Waddinxveen

€ 192.500

€ 80.208

RAP220069

PO

Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop

€ 192.500

€ 80.208

RAP220070

VO met MBO

Almere, Lelystad

€ 298.375

€ 124.323

RAP220071

PO

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede

€ 240.265

€ 100.110

RAP220072

VO met MBO

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren

€ 293.000

€ 122.083

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling tot wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 (hierna: de subsidieregeling) geeft bestaande RAP-regio’s de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023. RAP staat hierbij voor de regionale aanpak personeelstekorten in het po, vo en mbo. De samenwerking in een RAP-regio is gericht op de aanpak van de aanpak van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs. Dit als onderdeel van een uiteindelijk breder en structureel vorm te geven regionaal onderwijsarbeidsmarktbeleid.

Op dit moment zijn er verschillende samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen, waaronder de Regionale aanpak personeelstekorten (RAP), Samen opleiden en professionaliseren (SO&P) en de regionale allianties van lerarenopleidingen. Voor deze samenwerkingsverbanden geldt dat wordt samengewerkt op deelterreinen van de onderwijsarbeidsmarkt. In het Werkplan Samen voor het beste onderwijs is opgenomen dat de verschillende samenwerkingen worden verbonden om tot een structurele aanpak en bekostiging te komen in plaats van de verschillende bestaande subsidieregelingen.

Om ervoor te zorgen dat er een soepele overgang ontstaat tussen de subsidieregeling en de nog verder uit te werken structurele regio-aanpak wordt deze subsidieregeling met vijf maanden verlengd. Daarmee wordt de continuïteit van regionale samenwerking binnen de RAP-regio’s gewaarborgd. In deze periode zetten RAP-regio’s zich in om de bestaande samenwerking met partijen uit te breiden met andere schoolbesturen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen. En samen met onder andere SO&P-partnerschappen te werken aan de totstandkoming van onderwijsregio’s. De regio’s zijn hiermee een bron aan informatie voor de Realisatie Eenheid. Deze wijzigingsregeling is onderdeel van de doelstelling om per januari 2024 tot een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s te komen.

Doel van deze subsidieregeling

Deze wijzigingsregeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om ook in de laatste vijf maanden van 2023 het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gezamenlijk aan te pakken.

Uitvoerbaarheid en Uitvoering

De regeling is uitvoerbaar en zal net zoals in de eerdere aanvraagrondes worden uitgevoerd door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I zal onder andere de plannen van aanpak toetsen aan de hand van de opgenomen criteria in de regeling.

Regeldruk

De nieuwe subsidieronde, die door deze wijzigingsregeling aan de subsidieregeling wordt toegevoegd, brengt regeldruk met zich. Bij deelname is er sprake van regeldruk. Deze regeldruk is min of meer gelijk aan de regeldruk bij de eerdere subsidierondes.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Voor het verwijzen naar de juiste bijlage in de artikelen was het nodig om de bestaande bijlage van de subsidieregeling van een nummer te voorzien.

Artikel I, onderdelen B en C

Met artikel I, onderdeel B, worden een aantal artikelen en een tweetal paragrafen vernummerd, zodat een nieuwe paragraaf kan worden ingevoegd. Artikel I, onderdeel C, voorziet daarin. Deze nieuwe paragraaf bevat de nieuwe artikelen 27 tot en met 32, die betrekking hebben op de uitbreiding van de regeling met een nieuwe aanvraagronde in 2023. Samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen in bestaande regio’s kunnen voor de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 een subsidieaanvraag indienen.

Artikel 27

Bestaande regio’s, die al eerder in aanvraagronde 2022 subsidie toegekend hebben gekregen op grond van deze regeling, kunnen een aanvraag indienen voor de aanvraagronde in 2023. Tevens is het wenselijk om een regio uit te breiden met een vestiging, mbo-instelling of lerarenopleiding, die nog niet eerder was aangesloten bij een regio. De regio’s nemen in het plan van aanpak op welke activiteiten zij verrichten in de totstandbrenging of versterking van de samenwerking. Dit in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s. De Realisatie Eenheid zal de regio’s ondersteunen bij het versterken van deze samenwerking. De regio’s zijn hiermee een bron aan informatie voor de Realisatie Eenheid.

Bij een verminderd aantal deelnemers aan de regio dient opnieuw de rekentool te worden uitgevoerd. Dit hoeft niet indien het aantal deelnemers in de regio gelijk blijft of vermeerdert.

Artikel 28

Het maximale subsidiebedrag per RAP-regio waarop aanspraak kan worden gemaakt, bedraagt vijf twaalfde deel van het toegekende bedrag voor de eerdere RAP-subsidie voor het schooljaar 2022-2023. De subsidie waarvoor nu een aanvraag kan worden ingediend, heeft immers betrekking op vijf maanden in plaats van een twaalf maanden. De maximale subsidiebedragen per RAP-regio zijn opgenomen in de nieuwe bijlage 2 bij de subsidieregeling. Wanneer in de subsidieaanvraag uit aanvraagronde 2022 reeds één of meer mbo-instellingen in de regio deelnamen aan het plan van aanpak in het voortgezet onderwijs en in aanvraagronde 2023 geen mbo-instellingen meer deelnemen, dan wordt het maximale subsidiebedrag met 30% verlaagd.

Artikel 29

Voor regio’s wordt een aanvraagformulier beschikbaar gesteld met vooraf ingevulde gegevens uit aanvraagronde 2022 van deze regeling. De penvoerder geeft op het aanvraagformulier aan of de gegevens kloppen en indien noodzakelijk kunnen deze vooraf ingevulde gegevens worden gewijzigd en aangevuld. Zo kunnen nieuwe vestigingen, lerarenopleidingen of mbo-instellingen aan een regio worden toegevoegd. Dit heeft geen gevolgen voor het toe te kennen bedrag per RAP-regio.

Artikel 30

In het plan van aanpak wordt voor bestaande regio’s aangegeven op welke wijze het plan van aanpak uit aanvraagronde 2022 wordt voortgezet en of aangevuld. Het gaat dus om aanvullende en of nieuwe activiteiten en of continuering van activiteiten.

Artikel 31

Met deze wijziging wordt geregeld dat de subsidie van aanvraagronde 2023 uiterlijk op 7 augustus 2023 wordt vastgesteld. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten passend bij het doel van deze regeling. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten binnen RATO zijn.

Artikel I, onderdeel D

Artikel 33 (nieuw) is het artikel 27 uit de eerdere regeling, die enkel vernummerd is. Net als bij de vorige subsidierondes wordt de subsidie op grond van artikel 33, eerste lid, verantwoord in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, onderdeel 1. De Minister zal een steekproef uitvoeren op grond van het tweede lid van dat artikel. De aanvrager toont in het kader van de steekproef op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn, waaronder de cofinanciering. In het plan van aanpak is opgenomen op welke wijze de realisatie van de doelen wordt gevolgd en vastgesteld. Aan de hand van deze in het plan van aanpak opgenomen werkwijze kan worden aangetoond dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidieverplichtingen. Dit kunnen bijvoorbeeld de aan te leveren rapportages aan DUS-I zijn of de verslagen van de stuurgroep.

Artikel I, onderdeel E

In verband met de nieuwe aanvraagperiode in 2023 is geregeld dat met name voor de verantwoording de regeling, na de vervaldatum nog wel van toepassing is op de grond van deze regeling verstrekte subsidie.

Artikel I, onderdeel F en G

Hiermee wordt het opschrift van bijlage 1 gewijzigd, en wordt tevens een tweede bijlage toegevoegd.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven