Vaststelling legalisatieprogramma PAS-meldingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op 28 februari heeft de Minister voor Natuur en Stikstof het programma voor de legalisatie van PAS-meldingen vastgesteld. Dit programma is het beleidskader voor de legalisatie van de PAS-meldingen. De opdracht voor dit programma staat in de Wet natuurbescherming.

Het legalisatieprogramma laat zien welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor de PAS-meldingen vrij te maken. Het legt ook uit hoe een PAS-melding gecontroleerd wordt en hoe de beoordeling en legalisatie gaat. De wettelijke termijn van drie jaar voor legalisatie van PAS-meldingen gaat in op het moment van vaststelling van het programma. Dit betekent dat de maatregelen binnen die periode moeten worden uitgevoerd.

Vaststelling legalisatieprogramma

Iedereen kon via RVO een zienswijze doorgeven over het ontwerpprogramma. Dit kon van 10 november tot en met 22 december 2021. RVO heeft 8 zienswijzen ontvangen. De Minister reageerde hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan.

U vindt de Nota van Antwoord en het vastgestelde programma op www.rvo.nl/ontwerpprogramma-PAS.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het doorgeven van de zienswijze? Kijk dan op www.rvo.nl/ontwerpprogramma-PAS.

Naar boven