Openbare kennisgeving van de voor de Tweede Kamerverkiezingen geregistreerde aanduidingen i.v.m. doorwerking

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers in verband met de doorwerking van deze aanduidingen bij de verkiezing van de leden van de provinciale staten, het algemeen bestuur van de waterschappen, de eilandsraden en de kiescolleges op 15 maart 2023.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (de Kiesraad) maakt ingevolge artikel G 1, achtste lid, van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van de provinciale staten, het algemeen bestuur van de waterschappen, de eilandsraden en de kiescolleges bekend dat in het register van aanduidingen als bedoeld in artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Nr.

Aanduiding

Gemachtigde

Plv. gemachtigde

1

VVD

de heer D.P. van Dijk

de heer S. Slikker

2

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

de heer J. Jansen

de heer J. Paas

4

CDA

de heer A.Z. van Helden

mevrouw S. Joustra

6

D66

de heer V. Everhardt

mevrouw S.A. Andeweg

7

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

de heer J.W. van Berkum

de heer W. Goudriaan

8

GROENLINKS

mevrouw M. van Herwijnen

de heer B. de Leeuw

31

SP (Socialistische Partij)

mevrouw J.A. Visscher

de heer A.J. Hoekstra

81

ChristenUnie

de heer A. Schipper

mevrouw J. Vandermeer-van Hoven

120

Partij voor de Dieren

mevrouw C.P. Keller

de heer P.M. Boogaard

139

PVV (Partij voor de Vrijheid)

de heer G. Wilders

de heer S.R. Fritsma

220

Piratenpartij

de heer M.A. van Treuren

mevrouw J. Boeken

223

50PLUS

de heer P.J.G. Schut

de heer G.O.P.C. van Hooft

235

LP (Libertaire Partij)

de heer T. Wentzel

de heer H.T.J. Kleinsmit

266

JEZUS LEEFT

de heer J.A.C. van Ooijen

mevrouw P. van Ooijen

282

DENK

de heer E. Köse

de heer F. Kafa

293

Forum voor Democratie

de heer T.H.P. Baudet

de heer F.J.H. Jansen

313

BIJ1

mevrouw J. Mills

mevrouw L. Schouwenburg

316

JONG

de heer J.J.E. Geelen

de heer J.J. de Groot

318

Trots op Nederland (TROTS)

de heer R.P. van der Zee

de heer A.P.D. van den Raadt

321

De Groenen

de heer R. Doting

de heer O. ter Haar

327

CODE ORANJE

de heer A.B. Blase

de heer L. van der Plaats

330

NLBeter

mevrouw E. van Fenema

de heer R. Mann

332

BBB

mevrouw A.P.M. van Wijk

de heer T.W. Stegink

341

Modern Nederland

de heer N. Heeze

mevrouw L.F. Arcila Arrieta

344

U-Buntu Connected Front

de heer R.A.R. Biekman

mevrouw S.S. Heije

346

Vrij en Sociaal Nederland

de heer L.T.C. Filippini

mevrouw C.A.H. Zwanenburg-Braams

347

Volt

de heer R.A.T. Keijsers

de heer W.S. Breel

350

DE FEESTPARTIJ (DFP)

de heer J.C.W.M. Vlemmix

mevrouw W.A.H. Schrijen

351

Lijst Henk Krol

de heer P. Bogaardt

mevrouw R. Molenaar

352

OPRECHT

de heer R.A. van Gemeren

de heer J.W. Kuiper

358

Splinter

de heer F.T. van Kooten

mevrouw F.M. van Kooten-Arissen

359

NIDA

de heer F.S. Ahmed

mevrouw M.D. Claassen

361

JA21

de heer S. Slooten

de heer A.T. de Boer

364

Wij zijn Nederland

de heer E. Versteeg

de heer A. Rademaker

372

Partij van de Eenheid

de heer A. van Doorn

mevrouw E.L. Hofman

374

Partij voor de Republiek

de heer R. Zwaap

mevrouw M.B. Verstallen

377

Liberale Partij

de heer P.H. Schreurs

mevrouw H. van Eert

378

Platform voor Plaatselijke Belangen

de heer S.G. Wierda

de heer A.F.J. Huigens

379

Belang van Nederland (BVNL)

de heer E.J. de Bie

de heer W.R. van Haga

380

OPA

de heer J.G. de Leeuw

de heer N.E. de Jonge

381

LEF – Voor de Nieuwe Generatie

de heer M. Souza dos Santos

de heer E. Nwonkwor

382

Nieuwe Communistische Partij-NCPN

de heer J.J.H. Pruijser

de heer J.A. Barkey

383

KINDPARTIJ

de heer B.J. van der Kooi

de heer M. Blaauw

384

GO

de heer H. Otten

de heer R. Baljeu

385

Partij 18PLUS

de heer H. van Os

mevrouw F. Stip

386

Nederlands Alternatief

de heer D. Tezcan

mevrouw V. Meijer

387

GOUD

de heer R.G. Brood

mevrouw M. Janssen

388

Hart voor Vrijheid

de heer P.H. Verhagen

de heer P.A. van den Neste

389

DNA

de heer C.J.P. Thomissen

mevrouw R.M.J. Hermans

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de meest actuele informatie wat betreft de gemachtigden bij de Kiesraad opvraagbaar is.

’s-Gravenhage, 21 december 2022

W.J. Kuijken voorzitter Kiesraad

Naar boven