Intrekking exploitatieplan De Veldpost

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

 • 1.

  het ontwerpraadsvoorstel om het exploitatieplan De Veldpost in te trekken wordt ter inzage gelegd.

   

Het besluit

Voor de ontwikkeling van De Veldpost te Badhoevedorp is in 2018 een exploitatieplan vastgesteld. Omdat de gemeente Haarlemmermeer volledig eigenaar is geworden van alle gronden in het exploitatiegebied, is het exploitatieplan niet langer nodig met het oog op het kostenverhaal of het stellen van locatie-eisen. Zodoende wordt de gemeenteraad voorgesteld het exploitatieplan De Veldpost in te trekken.

 

U kunt de stukken inzien

 • 1.
 • 2.

  Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De inzageperiode begint op 10 november 2022 en duurt zes weken.

 

Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

 • 1.

  Digitaal: vul het formulier in op de website van gemeente Haarlemmermeer. Dit werkt met DigiD of eHerkenning. Het kan niet per e-mail.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet de naam van het besluit in de brief.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

 

 

 

 

Naar boven