Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht-Eindhoven, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten en inloopbijeenkomsten

Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht – Eindhoven. In deze periode kunt u hierop reageren.

Waarom is dit project nodig?

De huidige capaciteit van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven is niet meer toereikend. In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Bovendien ontstaan er als gevolg van de toename van zonne-energie en windenergie ook meer pieken in het elektriciteitstransport. TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, werkt aan de vergroting van de transportcapaciteit van 3 naar 4 kA (kilo Ampère), door het vervangen van de geleiders. Dit wordt gecombineerd met onderhoud aan de masten van deze verbinding. Waar nodig worden onderdelen vervangen of versterkt, zoals bliksemafleiders en staalwerk. Bij een klein aantal masten zullen ook de fundaties worden versterkt.

Inloopbijeenkomsten

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in samenwerking met TenneT een aantal inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de werkzaamheden die uitgevoerd worden, de effecten van de werkzaamheden op de omgeving, de planning en de rijkscoördinatie regeling. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De inloopbijeenkomsten zijn van 19:00 – 21:00 uur:

  • Dinsdag 15 november 2022, in Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond

  • Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten

  • Dinsdag 22 november 2022 in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht

  • Donderdag 24 november: Online bijeenkomst via Zoom, van 19:00 – 20:00 uur.

Op de website van Bureau energieprojecten www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven kunt u zich aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst. Na aanmelden ontvangt u uw link voor deelname. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft. Indien door aangescherpte Covid maatregelen de fysieke bijeenkomsten niet kunnen plaatsvinden delen wij dit mede via www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven. Raadpleeg deze site voor de meest actuele informatie.

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 reageren op de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten bekijken op www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Helmond.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten. U kunt op meerdere manieren reageren:

  • Persoonlijk: tijdens de inloopbijeenkomst is een notulist aanwezig.

  • Digitaal: via de website www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

  • Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt BBB 380 kV Maasbracht – Eindhoven, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

  • Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg?

De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van de definitieve besluiten. De reactie op de zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord. Deze Nota van Antwoord wordt tegelijkertijd met de definitieve besluiten gepubliceerd. Indieners van een zienswijze krijgen daarvan bericht.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht – Eindhoven en alle bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.

Heeft u vragen over de procedure? Bel dan op werkdagen met telefoonnummer 070 379 89 79, of stel uw vragen tijdens de inloopbijeenkomsten.

Naar boven