Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 2, Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 liggen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha de ontwerpbesluiten fase 2 ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Project

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Via deze ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de gemeente Borsele getransporteerd voor aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet.

Waarom is het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha nodig?

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, zoals extra aansluitingen voor windmolenparken op zee naar het vasteland.

Procedure

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan dat in mei 2022 is vastgesteld. Daarnaast is voor het project een aantal andere besluiten nodig. Deze worden in meerdere fasen voorbereid. In de eerste fase lag het inpassingsplan samen met een groot deel van de besluiten ter inzage. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepen zijn nog in behandeling. Deze kennisgeving gaat over de terinzagelegging van vier nieuwe ontwerpbesluiten die ook voor het project nodig zijn (fase 2).

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 reageren op de ontwerpbesluiten fase 2. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode zijn de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten online te bekijken op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, 4451 KB in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Wij vragen u om van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat de documenten alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 23 83 83.

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

 • Digitaal: via de website www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha

 • Post:

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha

  Postbus 111

  9200 AC Drachten

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg?

De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Net op zee IJmuiden Ver Alpha en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven