Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT over volumes van lange-termijn transmissierechten op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken voor 2023-2024, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/22/180163

  • 1. Op 30 september 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel voor volumes van lange-termijn transmissierechten op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken voor 2023-2024.

  • 2. Op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 4. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze kenbaar te maken aan de ACM. Zienswijzen dienen uiterlijk 28 oktober op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/22/180163 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. Vanwege de Coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post@acm.nl. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.

Naar boven