Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Mobiele Dierenkliniek het Gooi

Aan A. Burgers, handelend onder de naam Mobiele Dierenkliniek het Gooi, gevestigd te Blaricum, is vergunning verleend voor handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Mobiele Dierenkliniek het Gooi, gelegen aan de Hooibrug 12 te Blaricum.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092180-04

Datum: 14 september 2022

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC)

De op 10 juli 2020, aan Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) gevestigd te Rotterdam, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0051561-10, laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2022, met nummer ANVS-PP-2021/0086840-05, wordt gewijzigd in verband met het herstellen van een verkeerde verwijzing.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0090468-04

Datum: 14 september 2022

Stichting Ziekenhuisgroep Twente

De op 7 juli 2004, aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), gevestigd te Almelo, verleende vergunning met nummer 2004/34 734, AI/IO/BES, laatstelijk gewijzigd op 12 december 2018, met nummer ANVS-PP-2018/0047809-08, wordt gewijzigd in verband met het uitbreiden van de vergunde therapieën, een wijziging van de terreingrens en verwijdering van een aantal onderzoeken/therapieën die niet meer in ZGT op de locatie gelegen aan de Geerdinksweg 141 te Hengelo plaatsvinden; daarnaast wordt de vergunning gewijzigd in verband met uitbreiding voor het toepassen van de radioactieve stoffen ten behoeve van medische diagnostiek en ijk- en referentiebronnen op de locatie gelegen aan de Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0091365-05

Datum: 14 september 2022

Ranzijn tuin & dier B.V.

Aan Ranzijn tuin & dier B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van veterinaire diagnostiek met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locaties van Ranzijn tuin & dier B.V. gelegen aan de Omval 55 te Alkmaar, de Aalsmeerderweg 436 te Aalsmeer, de San Franciscostraat 15 te Almere, De Zonnecel 15 te Amersfoort, de Spaklerweg 44C te Amsterdam, de Universiteitsweg 2 te de Bilt, de Rijksstraatweg 11 te Delft, de Willem-Alexanderlaan 15 te Leiderdorp, de IJweg 1336 te Nieuw-Vennep, de Vierhavensstraat 91 te Rotterdam, Zonnedauw 1 te Sneek, de Haarweg 2C te Spijk, de Rijksweg 289 te Velserbroek en Kleine Tocht 19 te Zaandam.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0088075-11

Datum: 14 september 2022

Dierenkliniek de Wolfskooi

Aan S. van Erp, handelend onder de naam Dierenkliniek de Wolfskooi, gevestigd te Oss, is een vergunning verleend voor handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek de Wolfskooi, gelegen aan de Wolfskooi 9 te Oss.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092633-04

Datum: 14 september 2022

Stichting Groene Hart Ziekenhuis

De op 28 november 2000, aan Stichting Groene Hart Ziekenhuis, gevestigd te Gouda, verleende vergunning met nummer 2000/64 225, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 26 augustus 2020, met nummer ANVS-PP-2020/0055695-06, is gewijzigd in verband met het uitbreiden van het aantal toestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Stichting Groene Hart Ziekenhuis, gelegen aan de Bleulandweg 10 te Gouda.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092575-05

Datum: 14 september 2022

Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, statutair gevestigd te Den Haag, is voor onbepaalde tijd vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole én tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht, gelegen aan de Ommersweg 67 te Balkbrug.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092279-04

Datum: 14 september 2022

Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, statutair gevestigd te Den Haag, is voor onbepaalde tijd vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole én tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan de Rijn, gelegen aan de Maatschapslaan 1 én de Eikenlaan 36 te Alphen aan de Rijn.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092240-04

Datum: 14 september 2022

Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, statutair gevestigd te Den Haag, is voor onbepaalde tijd vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole én tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Penitentiare Inrichting (PI) Grave, gelegen aan de Muntlaan 1 te Grave.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092251-04

Datum: 14 september 2022

Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, statutair gevestigd te Den Haag, is voor onbepaalde tijd vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole én tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Penitentiaire Inrichting (PI) Krimpen aan den IJssel, gelegen aan de Van der Hoopstraat 100 te Krimpen aan den IJssel.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092253-04

Datum: 14 september 2022

Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, statutair gevestigd te Den Haag, is voor onbepaalde tijd vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole én tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein, gelegen aan De Liesbosch 100 te Nieuwegein.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092256-04

Datum: 14 september 2022

Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, statutair gevestigd te Den Haag, wordt voor onbepaalde tijd vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole én tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Penitentiaire Inrichting (PI) Vught, gelegen aan de Lunettenlaan 501 te Vught.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092268-04

Datum: 14 september 2022

Tandartsenpraktijk Atlas Eindhoven B.V.

De op 4 oktober 2019, aan Timko B.V., gevestigd te Eindhoven, verleende vergunning met nummer 2019/0050455-04, laatstelijk gewijzigd op 27 oktober 2021, met nummer ANVS-PP-2022/0085176-04 en verleend aan Tandartsenpraktijk Atlas Eindhoven B.V., wordt gewijzigd in verband met uitbreiding van de vergunning met een (intra oraal) toestel met een maximale hoogspanning van 70 kV en het vervallen van de handelingen ten behoeve van opslag.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092478-04

Datum: 14 september 2022

Bilfinger Salamis UK Ltd.

De tenaamstelling van de op 2 september 2020, aan Bilfinger Salamis UK Ltd., gevestigd te Aberdeen (Verenigd Koninkrijk), onder kenmerk ANVS-PP-2020/0054813-06, verleende vergunning is gewijzigd naar Bilfinger Industrial Services Nederland B.V., statutair gevestigd te Brielle.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092465-04

Datum: 14 september 2022

BMT Europe B.V.

De op 31 december 2013, aan Begemann Milieutechniek B.V., gevestigd te Dordrecht, verleende vergunning met nummer 2013/1059-07, laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2019 met nummer ANVS-PP-2019/0050590-06, en verleend aan BMT Europe B.V., is gewijzigd in verband met een uitbreiding van het aantal vergunde toestellen. De handelingen vinden plaats binnen de locatie van BMT Europe B.V., gelegen aan de Warvenweg 20-22 te Farmsum én op wisslende plaatsen in geheel Nederland.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0090540-06

Datum: 14 september 2022

Evidensia Nederland B.V.

Aan Evidensia Nederland B.V., gevestigd te Vleuten, is een vergunning verleend voor handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Goes, gelegen aan de 's-Gravenpolderseweg 92 te Goes.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0091937-04

Datum: 16 september 2022

Verduyn B.V.

De op 12 mei 2021, aan Verduyn B.V., statutair gevestigd te Heemstede, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2021/0063883-07, is gewijzigd in verband met een verhuizing naar een nieuwe vaste locatie waar handelingen met toestellen ten behoeve van demonstratie en opslag worden uitgevoerd. De nieuwe locatie van Verduyn is gelegen aan de Everdenberg 5b te Oosterhout.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0091443-08

Datum: 16 september 2022

Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, statutair gevestigd te Den Haag, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van bagagecontrole én tandheelkundige diagnostiek binnen de locatie Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle, gelegen aan de Huub van Doornstraat 15 te Zwolle.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092272-04

Datum: 16 september 2022

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaand(e) besluit(en) een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘Bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het/De besluit(en) is/zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over dit(deze) besluit(en) kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 – 348 73 66, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.

Naar boven