Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, van 22 augustus 2022, nr. M.A.M. DG B&I-O / 22369538, houdende benoeming van een lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid van het Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 september 2022 tot en met 31 maart 2026 wordt de heer K. Tas, te Amsterdam, benoemd tot lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Naar boven