Voorgenomen besluit tot bulkvervreemding van 46 kunstwerken door de Dienst Uitvoering Onderwijs

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling uit de rijkscollectie bekend wordt gemaakt.

VOORGENOMEN BESLUIT

Soort/titel soort object(en)Kunstwerken

Moderne/hedendaagse kunst

Inventaris nummer(s)

Zie hiervoor: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/vervreemdingsprocedure/lijst-van-te-vervreemden-cultuurgoederen

Vervaardiger(s)

Zie hiervoor: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/vervreemdingsprocedure/lijst-van-te-vervreemden-cultuurgoederen

Vervaardigingsjaar/periode

Ca. 1950 - 2000

Verwervingsjaar/periode

Onbekend

Materiaal

Diverse

Techniek

Schilderkunst, tekenkunst, grafische technieken, fotografie

Afmetingen

Diverse

Fysieke staat

Goed tot slecht

Motivatie voor vervreemding

De objecten passen niet in het kunstplan van de kunstadviseur. Tevens zijn diverse objecten total loss.

Betreft bulkafstoting

Ja

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Nee. De selectie van objecten is gemaakt door de kunstadviseur van de Rijksoverheid en getoetst door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Afbeelding

Zie hiervoor: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/vervreemdingsprocedure/lijst-van-te-vervreemden-cultuurgoederen

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

nvt

Naam verzameling

nvt

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

Dienst Uitvoering Onderwijs

Standplaats cultuurgoed of verzameling

Kempkensberg 12 , Groningen

Bezichtiging cultuurgoed

Alleen op afspraak

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan onderstaande contactpersoon. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • a.

  De naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

 • d.

  Motivering van de zienswijze.

   

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactgegevens

Datum aanmelding

16 september 2022

Overheid of instelling namens overheid

Belastingdienst namens Dienst Uitvoering Onderwijs

Adres

Tiberdreef 12-24

Postcode

3561 GG

Plaats

Utrecht

Contactpersoon

Mw. E. Manubulu

E-mail

e.manubulu@belastingdienst.nl

 

Naar boven