Voorgenomen besluit tot vervreemding van een pantser hefkoepel met kanon 15L24 op affuit, inclusief bijhorende losse onderdelen van het Nationaal Militair Museum

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt bekend dat - gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling bekend wordt gemaakt – het Nationaal Militair Museum voornemens is om hierna gespecificeerd cultuurgoederen te vervreemden

VOORGENOMEN BESLUIT

Titel/soort object(en)

Pantser hefkoepel met kanon 15L24 op affuit met enkele bijhorende onderdelen (o.a trap, raderen)

Vervaardiger

Firma Krupp, Essen

Vervaardigingsjaar/periode

1902

Verwervingsjaar/periode

ca. 1981

Materiaal

Metaal, staal

Afmetingen

Kanon: vuurmond 360 cm, kaliber 15 cm

Affuit: 250 x 250 x 250 cm

Koepel: diameter 400 cm

Onderstel: diameter 600 cm

Fysieke staat

Slecht, in roestige staat

Motivatie voor vervreemding

Het object bevindt zich in een slechte staat (roest), zonder vooruitzicht dat hier op korte termijn maatregelen in genomen kunnen worden. Het object kan beter in situ bewaard worden, waar onderhoud en toezicht meer gewaarborgd zijn en waar het meer toegankelijk is voor het publiek.

Betreft een bulkafstoot

Nee

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Ja

Inventaris nummer(s)

008057

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

Betreft strategische goederen. De staat is verlofplichtig

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

Nationaal Militair Museum

Standplaats cultuurgoed of verzameling

Soest

Bezichtiging cultuurgoed

Alleen op afspraak

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per adres Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • a.

  De naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

 • d.

  Motivering van de zienswijze.

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactgegevens

Datum aanmelding

12 september 2022

Overheid of instelling namens overheid

Nationaal Militair Museum

Adres

Verlengde Paltzerweg 1

Postcode

3768 MX

Plaats

Soest

Contactpersoon

Dhr. A. Seton

E-mailk.

a.seton@nmm.nl

 

Naar boven