Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 6 september 2022 nr. 4181252, tot wijziging van het Besluit 1-1-2 alarmcentrales in verband met het aanpassen van een foutieve verwijzing

De Minister van Justitie en Veiligheid, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 11.10 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2 van het Besluit 1-1-2 alarmcentrales wordt ‘artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg’ vervangen door ‘artikel 4 van de Wet ambulancezorgvoorzieningen’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 01 januari 2021.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

TOELICHTING

In artikel 2 van het Besluit 1-1-2 alarmcentrales werd verwezen naar artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg. De Tijdelijke wet ambulancezorg is inmiddels vervangen door de Wet ambulancezorgvoorzieningen. Met dit besluit is deze verwijzing naar de Tijdelijke wet ambulancezorg vervangen door een verwijzing naar de Wet ambulancezorgvoorzieningen. Deze wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen.

Deze wijziging is overeengekomen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven