Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 augustus 2022, nr. 4000005900-A, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2022, nr. 4000005900, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1,

Gelet op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20062,

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2022, nr. 4000005900, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen)3 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt ‘16 september 2022’ vervangen door ‘2 december 2022’.

B

De bijlage bij het besluit wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk 1. Inleiding wordt in de eerste alinea ‘1 januari 2023’ vervangen door ‘1 maart 2023’.

2. In paragraaf 7.1 Drempelcriteria wordt in criterium D.10 ‘1 januari 2023‘ vervangen door ‘1 maart 2023‘ en wordt ‘31 december 2025’ vervangen door ‘28 februari 2026’.

3. Hoofdstuk 8. Aanvraagprocedure wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tweede alinea wordt ’31 december 2025’ vervangen door 28 februari 2026’.

b. In de derde alinea wordt ‘16 september 2022’ vervangen door ‘2 december 2022’.

c. In de laatste alinea wordt ‘9 september 2022’ vervangen door ’25 november 2022’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, K. van der Heijden

Naar boven