Mededeling toepassingen die vermeld stonden op de lijst van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB)

In het kader van de aanpassing van de lijst Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) aan de vereisten van de thans geldende regelgeving en in vervolg op de eerdere publicatie in de staatscourant nr 2018-34031 van de lijst met geïdentificeerde rubmiddelen, heeft het Ctgb thans de van rechtswege verleende toelating op grond van artikel 129, vijfde lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ingetrokken van de volgende middelen:

II d.

 • Biofa AG, met het middel InsectoSec®, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten1;

 • Biofa AG, met het middel InsectoSec® insect spray, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten2;

 • ECOstyle B.V., met het middel Bloedluis-Weg, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten3;

De bovenstaande middelen vervallen, omdat het middel regulier is toegelaten. Een respijttermijn voor bestaande voorraden wordt gegeven. Er geldt een aflevertermijn tot 1 december 2022 en een opgebruiktermijn tot 1 maart 2023 voor bovenstaande genoemde middelen.

De lijst met rubmiddelen waarvoor toepassingen in afwachting van de afhandeling van de toelatingsaanvraag nog wel op grond van art 129 lid 5 Wgb van rechtswege zijn toegelaten, bestaat nu uit de volgende toepassingen van de volgende middelen:

I.

 • a.

  • Colombo BV., met het middel, Colombo BiOx, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

  • Sea Horse IPC. BV., met het middel eSHa PROTALON7.07, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

  • Sea Horse IPC. BV., met het middel Gastrapex, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei en slakken in aquaria;

  • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra Algizit, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

  • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra Algetten, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

  • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra Pond AlgoFin, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

  • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra AlguMin, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

  • Spectrum Brands Group – Tetra GmbH, met het middel Tetra AlgoStop Depot, bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei in aquaria;

 • b. vervallen;

 • c. vervallen;

II.

 • a.

  • Alpha BioPesticides Limited t/a AlphaBio Control Ltd., met het middel FLIPPER, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op planten;

  • ECOstyle B.V., met het middel Insect-Off, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, groenten, kruiden, klein fruit (kas)en akkerbouwgewassen;

  • ECOstyle B.V., met het middel ECOstyle LuisVrij Rozen Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten en rozen;

  • ECOstyle B.V., met het middel ECOstyle LuisVrij Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin en kamerplanten;

  • ECOstyle B.V., met het middel Greengard Insectenbestrijder Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

  • ECOstyle B.V., met het middel Luisvrij Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

  • ECOstyle B.V., met het middel Luisvrij Rozen Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

  • ECOstyle B.V., met het middel Greengard Insectenbestrijder Luizen en Witte Vlieg gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op sierplanten, moestuin, kamerplanten en kuipplanten;

 • b.

  • I. Koolzuurgas:

   • A. vervallen;

   • B.

    • Linde Gas Benelux B.V., met het middel Linde Gas CO2, bestemd voor het gebruik als ongediertebestrijdingsmiddel, mits toegepast in een volledig gasdicht afgesloten ruimte, tijdens het toepassen geen mensen in die ruimte aanwezig kunnen zijn en de bereikte concentratie koolzuurgas in die ruimte, zodra deze weer als werkruimte wordt gebruikt, alsmede in aangrenzende werkruimten lager is dan 1.500 ppm (parts per million);

 • c. vervallen;

 • d.

  • Denka Registrations B.V., met het middel U5 Bloedluispoeder, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten4;

  • P. van Eck Beheer B.V., met het middel Silica VE – Duramite, bestemd voor het gebruik dat dient tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voor zover de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten5;

 • e. vervallen;

 • f. vervallen;

 • g. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

 • h. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

 • i. vervallen, goedgekeurd als basisstof,

 • j. vervallen;

 • k. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

 • l. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

 • m. vervallen;

 • n. vervallen;

 • o. vervallen;

 • p. vervallen;

 • q. vervallen;

 • r. vervallen;

 • t. vervallen;

 • u. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

 • z. vervallen;

 • aa. vervallen;

 • bb. vervallen;

 • cc. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

 • dd. vervallen;

 • ee. vervallen;

 • ff. vervallen, goedgekeurd als basisstof;

 • ii.

  • ECOstyle B.V., met het middel Kattenschrik, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn;

  • ECOstyle B.V., met het middel Kattenschrik Vloeibaar, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn;

  • ECOstyle B.V., met het middel GreenGard Kattenschrik, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn;

  • ECOstyle B.V., met het middel GreenGard Kattenschrik Vloeibaar, op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn.


X Noot
1

Het gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel II, onder d, luiden als volgt:

Gebruiksvoorschrift

Dit middel is uitsluitend toegestaan ter bestrijding van de bloedluis (Dermanyssus Gallinae) in de legpluimveehouderij.

Het middel is schadelijk bij inademing.

 • Buiten bereik van kinderen bewaren;

 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder;

 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik;

 • Draag bij het toepassen van het middel een aangedreven P3-filter met volgelaatsmasker, helm of kap;

 • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen;

 • Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. Indien mogelijk hem het etiket van het middel tonen.

Gebruiksaanwijzing

Toepassingen:

Legpluimvee, ter bestrijding van vogelmijt (Dermanyssus Gallinae).

Toepassingswijze:

Het middel elektrostatisch aanbrengen met een daarvoor geschikt apparaat. Het beste resultaat is te verkrijgen door het middel bij avond aan te brengen. Tijdens het aanbrengen van het middel dient men daarvoor geschikte ademhalingsbescherming te dragen.

Dosering:

2 gram bloedluispoeder per dierplaats

X Noot
2

Zie voetnoot 1.

X Noot
3

Zie voetnoot 1.

X Noot
4

Zie voetnoot 1.

X Noot
5

Zie voetnoot 1.

Naar boven